Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

滥官污吏 làn guān wū lì przekupni i zdeprawowani urzędnicy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79832 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

烂熳天真 làn màn tiān zhēn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79833 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

烂漫天真 làn màn tiān zhēn tekst (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79834 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

烂如指掌 làn rú zhǐ zhǎng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79835 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

烂若披锦 làn ruò pī jǐn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79836 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

烂若披掌 làn ruò pī zhǎng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79837 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

烂若舒锦 làn ruò shū jǐn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79838 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

滥用职权 làn yòng zhí quán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79839 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

滥竽充数 làn yú chōng shù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79840 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

烂醉如泥 làn zuì rú ní pijany w trupa (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79841 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落草为寇 luò cǎo wéi kòu zostać wyjętym spod prawa; zbandycieć (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79842 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落地生根 luò dì shēng gēn roślina pobierające wodę i minerały z deszczu i powietrza; mieć za dom każde miejsce, do którego się zawita (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów
opaść na ziemię i zapuścić korzenie

Znaki pisma

#79843 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落花流水 luò huā liú shuǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79844 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落花时节 luò huā shí jié (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79845 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落花无言 luò huā wú yán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79846 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落花有意,流水无情 luò huā yǒu yì liú shuǐ wú qíng sprawy idą swoi biegiem niezależnie od woli człowieka (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 9
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79847 Didaskalia: Deepness: 9 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落荒而逃 luò huāng ér táo uciec (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79848 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落荒而走 luò huāng ér zǒu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79849 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落井投石 luò jǐng tóu shí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79850 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落井下石 luò jǐng xià shí uderzeyć leżącego (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79851 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落鴈沉鱼 luò luō lào là (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79852 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

荦荦大端 luò luò dà duān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79853 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落落大方 luò luò dà fāng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79854 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

荦荦大者 luò luò dà zhě (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79855 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落落寡合 luò luò guǎ hé nietowarzyski, trzymający się daleko (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79856 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落落穆穆 luò luò mù mù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79857 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落落难合 luò luò nán hé (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79858 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

荦荦确确 luò luò què què (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79859 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落魄不羁 luò pò bù jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79860 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落魄不偶 luò pò bù ǒu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79861 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落魄江湖 luò pò jīng hú (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79862 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落汤螃蟹 luò tāng páng xiè nie wiedzieć, co począć (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 5
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79863 Didaskalia: Deepness: 5 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落拓不羁 luò tuò bù jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79864 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

捰袖揎拳 luò xiù xuān quán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79865 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落雁沉鱼 luò yàn chén yú wyjątkowo piękna (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79866 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

洛阳才子 luò yáng cái zǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79867 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

洛阳纸贵 luò yáng zhǐ guì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79868 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落叶归根 luò yè guī gēn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79869 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落叶知秋 luò yè zhī qiū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79870 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

络绎不绝 luò yì bù jué (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79871 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

骆驿不絶 luò yì bù jué (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79872 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

骆驿不绝 luò yì bù jué (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79873 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落英缤纷 luò yīng bīn fēn płatki kwiatów padające jak śnieg (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79874 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落月屋梁 luò yuè wū liáng id. mysleć o przyjacielu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79875 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

罗织构陷 luò zhī gòu xiàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79876 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

落纸云烟 luò zhǐ yún yān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79877 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂冰炊砾 lòu bīng chuī lì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79878 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂冰雕琼 lòu bīng diāo qióng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79879 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂冰雕朽 lòu bīng diāo xiǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79880 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂冰劚雪 lòu bīng diāo xuě (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79881 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂冰斸雪 lòu bīng zhú xuě (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79882 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂尘吹影 lòu chén chuī yǐng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79883 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏洞百出 lòu dòng bǎi chū być pełnym usterek (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 2
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79884 Didaskalia: Deepness: 2 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏脯充饥 lòu fǔ chōng jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79885 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂肝鉥肾 lòu gān qiā shèn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79886 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂骨铭肌 lòu gǔ míng jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79887 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂骨铭心 lòu gǔ míng xīn pamiętać z wdzięcznością na zawsze (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79888 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂金错采 lòu jīn cuò cǎi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79889 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂金错彩 lòu jīn cuò cǎi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79890 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂金铺翠 lòu jīn pù cuì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79891 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏尽更阑 lòu jìn gēng lán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79892 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏尽锺鸣 lòu jìn zhōng míng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79893 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏尽钟鸣 lòu jìn zhōng míng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79894 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露马脚 lòu mǎ jiǎo zdemaskować (wydać) samego siebie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79895 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏网之鱼 lòu wǎng zhī yú ktoś kto ucieka sprawiedliwości, zbieg (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79896 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏瓮沃焦釜 lòu wēng wò jiāo fǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79897 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

陋巷箪瓢 lòu xiàng dān piáo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79898 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏洩春光 lòu xiè chūn guāng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79899 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏泄春光 lòu xiè chūn guāng wypuścić tajemnicę na światło dzienne (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79900 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏泄天机 lòu xiè tiān jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79901 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂心鉥肝 lòu xīn fèng gān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79902 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂心刻骨 lòu xīn kè gǔ zapisać na sercu dług wdzięczności (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79903 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂心呕血 lòu xīn ǒu xuè (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79904 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂玉裁冰 lòu yù cái bīng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79905 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂月裁云 lòu yuè cái yún (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79906 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

镂脂翦楮 lòu zhī jiǎn chǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79907 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

漏卮难满 lòu zhī nán mǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79908 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路不拾遗 lù bù shí yí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79909 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露才扬己 lù cái yáng jǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79910 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露餐风宿 lù cān fēng sù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79911 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露钞雪纂 lù chāo xuě zuǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79912 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

鹿车共挽 lù chē gòng wǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79913 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露胆披诚 lù dǎn pī chéng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79914 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露胆披肝 lù dǎn pī gān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79915 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路断人稀 lù duàn rén xī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79916 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

陆海潘江 lù hǎi pān jiāng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79917 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露红烟绿 lù hóng yān lǜ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79918 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露红烟緑 lù hóng yān lǜ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79919 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露红烟紫 lù hóng yān zǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79920 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

露己扬才 lù jǐ yáng cái (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79921 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路见不平 lù jiàn bù píng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79922 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路见不平,拔刀相救 lù jiàn bù píng bá dāo xiāng jiù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79923 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路见不平,拔刀相助 lù jiàn bù píng bá dāo xiāng zhù pomagać słabym przeciw niesprawiedliwości (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79924 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路见不平,拔剑相助 lù jiàn bù píng bá jiàn xiāng zhù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79925 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路绝人稀 lù jué rén xī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79926 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

路絶人稀 lù jué rén xī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79927 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

陆离斑驳 lù lí bān bó (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79928 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

陆离光怪 lù lí guāng guài zadziwiający, przedziwny; fantastyczny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 2
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79929 Didaskalia: Deepness: 2 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

戮力齐心 lù lì qí xīn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79930 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

戮力同心 lù lì tóng xīn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#79931 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom