Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


濫官污吏

滥官污吏

làn guān wū lì

przekupni i zdeprawowani urzędnicy

f.e. covetous and corrupt officers

Szczegóły

爛熳天真

烂熳天真

làn màn tiān zhēn

Szczegóły

爛漫天真

烂漫天真

làn màn tiān zhēn

tekst

tekst

Szczegóły

爛如指掌

烂如指掌

làn rú zhǐ zhǎng

Szczegóły

爛若披錦

烂若披锦

làn ruò pī jǐn

Szczegóły

爛若披掌

烂若披掌

làn ruò pī zhǎng

Szczegóły

爛若舒錦

烂若舒锦

làn ruò shū jǐn

Szczegóły

濫用職權

滥用职权

làn yòng zhí quán

v.o. abuse one's authority-power-position

Szczegóły

濫竽充數

滥竽充数

làn yú chōng shù

id. fill a position just to make up the number

Szczegóły

爛醉如泥

烂醉如泥

làn zuì rú ní

pijany w trupa

dead drunk

Szczegóły

落草為寇

落草为寇

luò cǎo wéi kòu

zostać wyjętym spod prawa; zbandycieć

become an outlaw; turn to banditry

Szczegóły

落地生根

luò dì shēng gēn

roślina pobierające wodę i minerały z deszczu i powietrza; mieć za dom każde miejsce, do którego się zawita

Dosł. opaść na ziemię i zapuścić korzenie

?bot.? air plant; life plant f.e. have one's abode wherever one goes

Szczegóły

落花流水

luò huā liú shuǐ

id. be utterly routed; be in a sorry plight unrequited love

Szczegóły

落花時節

落花时节

luò huā shí jié

Szczegóły

落花無言

落花无言

luò huā wú yán

Szczegóły

落花有意,流水無情

落花有意,流水无情

luò huā yǒu yì liú shuǐ wú qíng

sprawy idą swoi biegiem niezależnie od woli człowieka

things go their own way independently of man's will

Szczegóły

落荒而逃

luò huāng ér táo

uciec

take flight

Szczegóły

落荒而走

luò huāng ér zǒu

Szczegóły

落井投石

luò jǐng tóu shí

Szczegóły

落井下石

luò jǐng xià shí

uderzeyć leżącego

hit a person when he's down

Szczegóły

落鴈沉魚

落鴈沉鱼

luò luō lào là

Szczegóły

犖犖大端

荦荦大端

luò luò dà duān

f.e. major items; salient points

Szczegóły

落落大方

luò luò dà fāng

f.e. natural and graceful; natural and at ease

Szczegóły

犖犖大者

荦荦大者

luò luò dà zhě

f.e. major items; salient points

Szczegóły

落落寡合

luò luò guǎ hé

nietowarzyski, trzymający się daleko

unsociable; aloof

Szczegóły

落落穆穆

luò luò mù mù

f.e. be introverted turn a cold shoulder to sb.

Szczegóły

落落難合

落落难合

luò luò nán hé

Szczegóły

犖犖確確

荦荦确确

luò luò què què

Szczegóły

落魄不羈

落魄不羁

luò pò bù jī

Szczegóły

落魄不偶

luò pò bù ǒu

Szczegóły

落魄江湖

luò pò jīng hú

id. a vagrant a disheartened person

Szczegóły

落湯螃蟹

落汤螃蟹

luò tāng páng xiè

nie wiedzieć, co począć

at a loss as to what to do

Szczegóły

落拓不羈

落拓不羁

luò tuò bù jī

f.e. unconventional and uninhibited

Szczegóły

捰袖揎拳

luò xiù xuān quán

Szczegóły

落雁沉魚

落雁沉鱼

luò yàn chén yú

wyjątkowo piękna

extremely beautiful

Szczegóły

洛陽才子

洛阳才子

luò yáng cái zǐ

Szczegóły

洛陽紙貴

洛阳纸贵

luò yáng zhǐ guì

id. become a best-seller

Szczegóły

落葉歸根

落叶归根

luò yè guī gēn

id. revert to one's origin

Szczegóły

落葉知秋

落叶知秋

luò yè zhī qiū

Szczegóły

絡繹不絕

络绎不绝

luò yì bù jué

f.e. in an endless stream; continuous

Szczegóły

駱驛不絶

骆驿不絶

luò yì bù jué

Szczegóły

駱驛不絕

骆驿不绝

luò yì bù jué

Szczegóły

落英繽紛

落英缤纷

luò yīng bīn fēn

płatki kwiatów padające jak śnieg

flower petals flying about like snow flakes

Szczegóły

落月屋梁

luò yuè wū liáng

id. mysleć o przyjacielu

id. thinking of a friend

Szczegóły

羅織構陷

罗织构陷

luò zhī gòu xiàn

Szczegóły

落紙雲煙

落纸云烟

luò zhǐ yún yān

Szczegóły

鏤冰炊礫

镂冰炊砾

lòu bīng chuī lì

Szczegóły

鏤冰雕瓊

镂冰雕琼

lòu bīng diāo qióng

Szczegóły

鏤冰雕朽

镂冰雕朽

lòu bīng diāo xiǔ

Szczegóły

鏤冰劚雪

镂冰劚雪

lòu bīng diāo xuě

Szczegóły

鏤冰斸雪

镂冰斸雪

lòu bīng zhú xuě

Szczegóły

鏤塵吹影

镂尘吹影

lòu chén chuī yǐng

id. make futile efforts

Szczegóły

漏洞百出

lòu dòng bǎi chū

być pełnym usterek

be full of loopholes

Szczegóły

漏脯充飢

漏脯充饥

lòu fǔ chōng jī

f.e. care only for the present regardless of future consequences

Szczegóły

鏤肝鉥腎

镂肝鉥肾

lòu gān qiā shèn

Szczegóły

鏤骨銘肌

镂骨铭肌

lòu gǔ míng jī

Szczegóły

鏤骨銘心

镂骨铭心

lòu gǔ míng xīn

pamiętać z wdzięcznością na zawsze

remember forever with gratitude

Szczegóły

鏤金錯采

镂金错采

lòu jīn cuò cǎi

Szczegóły

鏤金錯彩

镂金错彩

lòu jīn cuò cǎi

f.e. exquisitely wrought

Szczegóły

鏤金鋪翠

镂金铺翠

lòu jīn pù cuì

Szczegóły

漏盡更闌

漏尽更阑

lòu jìn gēng lán

Szczegóły

漏盡锺鳴

漏尽锺鸣

lòu jìn zhōng míng

Szczegóły

漏盡鐘鳴

漏尽钟鸣

lòu jìn zhōng míng

Szczegóły

露馬腳

露马脚

lòu mǎ jiǎo

zdemaskować (wydać) samego siebie

give oneself away

Szczegóły

漏網之魚

漏网之鱼

lòu wǎng zhī yú

ktoś kto ucieka sprawiedliwości, zbieg

sb. who escapes punishment; fugitive; runaway

Szczegóły

漏瓮沃焦釜

lòu wēng wò jiāo fǔ

Szczegóły

陋巷簞瓢

陋巷箪瓢

lòu xiàng dān piáo

Szczegóły

漏洩春光

lòu xiè chūn guāng

Szczegóły

漏泄春光

lòu xiè chūn guāng

wypuścić tajemnicę na światło dzienne

let out a secret

Szczegóły

漏泄天機

漏泄天机

lòu xiè tiān jī

Szczegóły

鏤心鉥肝

镂心鉥肝

lòu xīn fèng gān

Szczegóły

鏤心刻骨

镂心刻骨

lòu xīn kè gǔ

zapisać na sercu dług wdzięczności

inscribe a debt of gratitude in one's heart

Szczegóły

鏤心嘔血

镂心呕血

lòu xīn ǒu xuè

Szczegóły

鏤玉裁冰

镂玉裁冰

lòu yù cái bīng

Szczegóły

鏤月裁雲

镂月裁云

lòu yuè cái yún

f.e. ingeniously wrought a skilled work of art-literature

Szczegóły

鏤脂翦楮

镂脂翦楮

lòu zhī jiǎn chǔ

Szczegóły

漏卮難滿

漏卮难满

lòu zhī nán mǎn

Szczegóły

路不拾遺

路不拾遗

lù bù shí yí

f.e. a time of great security in society

Szczegóły

露才揚己

露才扬己

lù cái yáng jǐ

f.e. be fond of showing off

Szczegóły

露餐風宿

露餐风宿

lù cān fēng sù

f.e. endure outdoor hardships 234-1

Szczegóły

露鈔雪纂

露钞雪纂

lù chāo xuě zuǎn

Szczegóły

鹿車共挽

鹿车共挽

lù chē gòng wǎn

Szczegóły

露膽披誠

露胆披诚

lù dǎn pī chéng

Szczegóły

露膽披肝

露胆披肝

lù dǎn pī gān

Szczegóły

路斷人稀

路断人稀

lù duàn rén xī

Szczegóły

陸海潘江

陆海潘江

lù hǎi pān jiāng

id. erudite; learned; much talented

Szczegóły

露紅煙綠

露红烟绿

lù hóng yān lǜ

Szczegóły

露紅煙緑

露红烟緑

lù hóng yān lǜ

Szczegóły

露紅煙紫

露红烟紫

lù hóng yān zǐ

Szczegóły

露己揚才

露己扬才

lù jǐ yáng cái

Szczegóły

路見不平

路见不平

lù jiàn bù píng

Szczegóły

路見不平,拔刀相救

路见不平,拔刀相救

lù jiàn bù píng bá dāo xiāng jiù

Szczegóły

路見不平,拔刀相助

路见不平,拔刀相助

lù jiàn bù píng bá dāo xiāng zhù

pomagać słabym przeciw niesprawiedliwości

help the weak against injustice

Szczegóły

路見不平,拔劍相助

路见不平,拔剑相助

lù jiàn bù píng bá jiàn xiāng zhù

Szczegóły

路絕人稀

路绝人稀

lù jué rén xī

Szczegóły

路絶人稀

lù jué rén xī

Szczegóły

陸離斑駁

陆离斑驳

lù lí bān bó

Szczegóły

陸離光怪

陆离光怪

lù lí guāng guài

zadziwiający, przedziwny; fantastyczny

bizarre; fantastic

Szczegóły

戮力齊心

戮力齐心

lù lì qí xīn

Szczegóły

戮力同心

lù lì tóng xīn

f.e. make concerted efforts

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.