Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

坐不安席 zuò bù ān xí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96570 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐不重席 zuò bù chóng xí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96571 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐不垂堂 zuò bù chuí táng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96572 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐吃山崩 zuò chī shān bēng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96573 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐吃山空 zuò chī shān kōng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96574 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作辍无常 zuò chuò wú cháng z przerwami, zrywami (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96575 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作歹为非 zuò dǎi wéi fēi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96576 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐地分赃 zuò dì fēn zāng dzielić łup; dzielić zdobycz na miejscu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96577 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐地分脏 zuò dì fēn zāng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96578 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐地自划 zuò dì zì huá (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96579 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作恶多端 zuò è duō duān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96580 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐而待弊 zuò ér dài bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96581 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐而待毙 zuò ér dài bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96582 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐而待旦 zuò ér dài dàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96583 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐而论道 zuò ér lùn dào siedzieć i przemawiać dogmatycznie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96584 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作法自弊 zuò fǎ zì bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96585 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作法自毙 zuò fǎ zì bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96586 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作福作威 zuò fú zuò wēi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96587 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做刚做柔 zuò gāng zuò róu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96588 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作古正经 zuò gǔ zhèng jīng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96589 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐观成败 zuò guān chéng bài spoglądać na coś zimno (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96590 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做鬼做神 zuò guǐ zuò shén (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96591 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做好做歹 zuò hǎo zuò dǎi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96592 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作好作歹 zuò hǎo zuò dǎi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96593 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做好做恶 zuò hǎo zuò è (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96594 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐怀不乱 zuò huái bù luàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96595 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作嫁衣裳 zuò jià yī shāng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96596 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作奸犯科 zuò jiān fàn kē (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96597 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作奸犯罪 zuò jiān fàn zuì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96598 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作茧自缚 zuò jiǎn zì fù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96599 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作金石声 zuò jīn shí shēng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96600 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐戒垂堂 zuò jǐng chuí táng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96601 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐井观天 zuò jǐng guān tiān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96602 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐井窥天 zuò jǐng kuī tiān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96603 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作浪兴风 zuò làng xīng fēng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96604 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐冷板凳 zuò lěng bǎn dèng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96605 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐立不安 zuò lì bù ān być w niezdecydowaniu, być w napięciu oczekiwania (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 7
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96606 Didaskalia: Deepness: 7 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

馈贫之粮 zuò pín zhī liáng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96607 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做人做世 zuò rén zuò shì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96608 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作如是观 zuò rú shì guān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96609 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐山观虎斗 zuò shān guān hǔ dòu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96610 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作善降祥 zuò shàn jiàng xiáng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96611 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐上琴心 zuò shàng qín xīn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96612 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作舍道边 zuò shě dào biān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96613 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作舍道旁 zuò shě dào páng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96614 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做神做鬼 zuò shén zuò guǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96615 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐视不救 zuò shī bù jiù siedzieć i obserwować nie idąc na pomoc (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96616 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐失机宜 zuò shī jī yí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96617 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐失良机 zuò shī liáng jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96618 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐失事机 zuò shī shì jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96619 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐食山空 zuò shí shān kōng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96620 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐视成败 zuò shì chéng bài (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96621 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐收渔利 zuò shōu yú lì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96622 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐树不言 zuò shù bù yán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96623 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐树无言 zuò shù wú yán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96624 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作威作福 zuò wēi zuò fú postępować jak tyran (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96625 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐卧不安 zuò wò bù ān miotać się, nie móc zaznać odpoczynku (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 6
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96626 Didaskalia: Deepness: 6 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐卧不离 zuò wò bù lí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96627 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐卧不宁 zuò wò bù níng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96628 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐卧针毡 zuò wò zhēn zhān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96629 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐无虚席 zuò wú xū xí brak wolnych miejsc, miejsca tylko stojące (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96630 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐享其成 zuò xiǎng qí chéng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96631 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐享其功 zuò xiǎng qí gōng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96632 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作小服低 zuò xiǎo fú dī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96633 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做小伏低 zuò xiǎo fú dī przestać zgadzać się na kompromisy (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96634 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐薪尝胆 zuò xīn cháng dǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96635 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐薪悬胆 zuò xīn xuán dǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96636 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐言起行 zuò yán qǐ xíng Nie wcześniej powiedziane niż zrobione (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 2
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96637 Didaskalia: Deepness: 2 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作言造语 zuò yán zào yǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96638 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做一日和尚撞一日钟 zuò yī rì hé shàng zhuàng yī rì zhōng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96639 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做一日和尚撞一天钟 zuò yī rì hé shàng zhuàng yī tiān zhōng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96640 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做一天和尚撞一天钟 zuò yī tiān hé shàng zhuàng yī tiān zhōng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96641 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐以待毙 zuò yǐ dài bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96642 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐以待旦 zuò yǐ dài dàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96643 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐拥百城 zuò yōng bǎi chéng otoczyć się książkami (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96644 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐拥书城 zuò yōng shū chéng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96645 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐于涂炭 zuò yú tú tàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96646 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作育人材 zuò yù rén cái (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96647 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

坐运筹策 zuò yùn chóu cè (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96648 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做贼心虚 zuò zéi xīn xū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96649 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作贼心虚 zuò zéi xīn xū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96650 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做张做势 zuò zhāng zuò shì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96651 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做张做致 zuò zhāng zuò zhì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96652 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

驻跸 zhù bì (arch.) zatrzymać się w podróży (o cesarzu) (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96653 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵风止燎 zòng fēng zhǐ liáo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96654 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵横捭阖 zòng héng bǎi hé manewrować pomiędzy różnymi grupami politycznymi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96655 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵横驰骋 zòng héng chí chěng przeszukać wzdłuż i wszerz (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96656 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵横交错 zòng héng jiāo cuò (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96657 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵横交贯 zòng héng jiāo guàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96658 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵横开合 zòng héng kāi hé (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96659 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵横开阖 zòng héng kāi hé (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96660 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵横天下 zòng héng tiān xià zdobyć cały świat i iść gdzie się tylko chce (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96661 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵虎出匣 zòng hǔ chū xiá (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96662 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵虎出柙 zòng hǔ chū xiá (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96663 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵虎归山 zòng hǔ guī shān przynosić/powodować nieszczęścia na przyszłość (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 7
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96664 Didaskalia: Deepness: 7 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

纵曲枉直 zòng qǔ wǎng zhí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96665 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

做张做智 zuò zhāng zuò zhì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96666 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

作作有芒 zuò zuò yǒu máng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96667 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

咂嘴弄唇 zā zuǐ nòng chún (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96668 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

咂嘴弄舌 zā zuǐ nòng shé (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#96669 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom