Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
埒材角妙

liè cái jiǎo miào

dd
埒才角妙

liè cái jué miào

dd
裂裳裹足

liè cháng guǒ zú

dd
裂地分茅

liè dì fēn máo

dd
列鼎而食

liè dǐng ér shí

dd
列風淫雨

liè fēng yín yǔ

dd
列功覆過

liè gōng fù guò

dd
裂冠毀冕

liè guān huǐ miǎn

dd
裂冠毀冕,拔本塞源

liè guān huǐ miǎn bá běn sāi yuán

; f.e. dig out the root, block up the source ?

dd
烈火辨日

liè huǒ biàn rì

dd
烈火乾柴

liè huǒ gān chái

coś lub ktoś łatwo wychodzące spod kontroli


Dosłownie: buzujący ogień i suche drewno

blazing fire and dry firewood; sth.-sb. easily gets out of control

dd
烈火轟雷

liè huǒ hōng léi

f.e. quick-tempered; violent; ferocious

dd
烈火見真金

liè huǒ jiàn zhēn jīn

czasy próby są testem charakteru

trials test character

dd
烈火烹油

liè huǒ pēng yóu

f.e. pour oil on the flames

dd
烈火真金

liè huǒ zhēn jīn

być wzmocnionym przez przeciwności losu

be strengthened by adversity

dd
劣跡昭著

liè jì zhāo zhe

dd
劣跡昭著

liè jì zhāo zhù

dd
烈烈轟轟

liè liè hōng hōng

v.p. flourishing; prospering imposing; majestic

dd
裂裳衣瘡

liè sháng yī chuāng

dd
裂裳裹膝

liè shangguǒ xī

dd
裂石穿雲

liè shí chuān yún

f.e. loud and clear 34-12

dd
裂石流雲

liè shí liú yún

dd
烈士暮年,壯心不已

liè shì mù nián zhuàng xīn bù yǐ

dd
烈士徇名

liè shì xùn míng

dd
捩手覆羹

liè shǒu fù gēng

dd
列土分茅

liè tǔ fēn máo

dd
裂土分茅

liè tǔ fēn máo

dd
列土封疆

liè tǔ fēng jiāng

dd
裂眥嚼齒

liè zì jiáo chǐ

dd
列祖列宗

liè zǔ liè zōng

kolejne pokolenia przodków

successive generations of ancestors

dd
楞頭呆腦

léng tóu dāi nǎo

dd
楞頭磕腦

léng tóu kē nǎo

głupio wyglądający, głupi, w stuporze

stupid looking; stupid; in a stupor rash

dd
楞頭楞腦

léng tóu léng nǎo

dd
蘭艾難分

lán ài nán fēn

dd
蘭艾同焚

lán ài tóng fén

mieć te same przeznaczenie dla szlachetnych i miernych

impose the same destiny on the noble and the mean alike

dd
蘭摧玉折

lán cuī yù zhé

dd
瀾倒波隨

lán dǎo bō suí

dd
闌風伏雨

lán fēng fú yǔ

dd
闌風長雨

lán fēng zhàng yǔ

dd
蘭桂齊芳

lán guì qí fāng

dd
襤褸篳路

lán lǚ bì lù

dd
蘭情蕙性

lán qíng huì xìng

dd
藍田生玉

lán tián shēng yù

f.e. Superior parents produce superior offspring.

dd
蘭心蕙性

lán xīn huì xìng

dd
蘭薰桂馥

lán xūn guì fù

dobrze prosperujący potomkowie, trwały moralny wpływ


Dosłownie: aromat orchidei i cynamonu

prosperous descendants, lasting moral influence

dd
蘭熏桂馥

lán xūn guì fù

dd
蘭因絮果

lán yīn xù guǒ

f.e. the vicissitudes of life the effects of predestination

dd
蘭芝常生

lán zhī cháng shēng

dd
蘭芷之室

lán zhǐ zhī shì

dd
蘭質蕙心

lán zhì huì xīn

f.e. pure heart and spirit

dd
蘭質熏心

lán zhì xūn xīn

dd
蘭質薰心

lán zhì xūn xīn

dd
量才而為

liàng cái ér wéi

dd
量材錄用

liàng cái lù yòng

dd
量才錄用

liàng cái lù yòng

f.e. assign jobs according to abilities

dd
量才器使

liàng cái qì shǐ

dd
量己審分

liàng jǐ shěn fēn

dd
量金買賦

liàng jīn mǎi fù

dd
量力度德

liàng lì duó dé

dd
量力而為

liàng lì ér wéi

v.p. act according to one's capability

dd
量力而行

liàng lì ér xíng

działać zależnie od własnych uzdolnień

act according to one's capability

dd
踉踉蹌蹌

liàng liàng qiàng qiàng

r.f. stumble along; stagger about

dd
量能授官

liàng néng shòu guān

dd
量如江海

liàng rú jiāng hǎi

dd
量入計出

liàng rù jì chū

dd
量入為出

liàng rù wéi chū

f.e. live within one's means

dd
量枘制鑿

liàng ruì zhì záo

dd
量時度力

liàng shí dù lì

dd
量體裁衣

liàng tǐ cái yī

f.e. act according to actual circumstances

dd
量小力微

liàng xiǎo lì wēi

mali liczebnie i słabi w sile

small in number and weak in strength

dd
量鑿正枘

liàng záo zhèng ruì

dd
了身脫命

leshēn tuō mìng

dd
攬名責實

lǎn míng zé shí

dd
攬轡澄清

lǎn pèi chéng qīng

f.e. aspire to bring perfect order to the nation when one enters upon a political career

dd
攬轡登車

lǎn pèi dēng chē

dd
攬轡中原

lǎn pèi zhōng yuán

dd
攬權納賄

lǎn quán nà huì

dd
覽聞辯見

lǎn wén biàn jiàn

dd
牢不可破

láo bù kě pò

v.p. unbreakable; indestructible

dd
勞而無功

láo ér wú gōng

pracować na próżno

labor in vain

dd
牢甲利兵

láo jiǎ lì bīng

dd
勞筋苦骨

láo jīn kǔ gǔ

dd
勞苦功高

láo kǔ gōng gāo

f.e. work hard and perform valuable service

dd
勞民動眾

láo mín dòng zhòng

dd
勞民費財

láo mín fèi cái

dd
勞民傷財

láo mín shāng cái

marnować pieniądze i siłę ludzką

waste money-manpower

dd
牢騷滿腹

láo sāo mǎn fù

dd
勞身焦思

láo shēn jiāo sī

dd
勞師動眾

láo shī dòng zhòng

marnować ludzką pracę; przerost zatrudnienia, zaangażować zbyt wielu ludzi

waste manpower; over-staff; mobilize too many people involve too many people

dd
勞師糜餉

láo shī mí xiǎng

dd
勞師襲遠

láo shī xí yuǎn

dd
牢什古子

láo shí gǔ zi

dd
勞思逸淫

láo sī yì yín

dd
勞心焦思

láo xīn jiāo sī

dd
勞心苦思

láo xīn kǔ sī

dd
勞形苦心

láo xíng kǔ xīn

dd
勞燕分飛

láo yàn fēn fēi

f.e. part; separate; go separate ways

dd
勞逸結合

láo yì jié hé

f.e. strike a balance between work and rest

dd
量材録用

liáng cái lù yòng

dd
量才録用

liáng cái lù yòng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.