Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
傲慢不遜

ào màn bù xùn

arogancki i pełen pychy

arrogant and unpertient

dd
傲慢少禮

ào màn shǎo lǐ

arogancki i bez manier

arrogant and without manners

dd
傲慢無禮

ào màn wú lǐ

być aroganckim i chamskim

be arrogant and rude

dd
傲然屹立

ào rán yì lì

dumnie górować nad resztą

tower proudly above the rest

dd
傲睨一世

ào nì yī shì

być zuchwałym

be insolent

dd
傲睨一切

ào nì yī qiè

patrzeć na wszystko z góry

look down on everything

dd
傲睨萬物

ào nì wàn wù

patrzeć z góry na wszystko

look down on everything

dd
傲睨自若

ào nì zì ruò

wyniosłe (stateczne) i niewzruszone spojrzenie

have a haughty and imperturbable look

dd
傲賢慢士

ào xián màn shì

traktować utalentowanych i wyksztaconych bez należnego szacunku

treat talented persons without proper respect

dd
哀兵必勝

āi bīng bì shèng

Żołnierz w potrzasku musi [zmuszony okolicznością] zwyciężyć

Victory comes when pushed to the wall.

dd
哀哀欲絕

āi āi yù jué

desperacko odżałowywany

desperately grieved

dd
哀而不傷

āi ér bù shāng

powstrzymywane smutek

restrained grief

dd
安樂窩

ān lè wō

przytulne gniazdko; szczęśliwe ustronie; łatwe i wygodne życie

cozy nest; happy retreat; an easy, comfortable life

dd
安於故俗,溺於舊聞

ān yú gù sú nì yú jiù wén

pl

en

dd
安如磐石

ān rú pán shí

twardy jak skała

as solid as a rock

dd
安富尊榮

ān fù zūn róng

cieeszyć się bogactweem i respektem

enjoy wealth and honor

dd
安居樂業

ān jū lè yè

żyć i pracować w pokoju i bez trosk

live and work in peace and contentment; be without fear

dd
安然無恙

ān rán wú yàng

w dobrym zdrowiu i bezpieczny; uciec bez szwanku

safe and sound; (escape) unscathed

dd
安邦定國

ān bāng dìng guó

przynieść państwu spokój i stabilizację

bring peace and stability to the country

dd
按兵不動

àn bīng bù dòng

wstrzymać się, nie podejmować żadnej akcji

hold back; take no action

dd
按圖索驥

àn tú suǒ jì

podążać za wskazówkami w trakcie poszukiwań

follow clues to locate sth.

dd
按部就班

àn bù jiù bān

realizować właściwe procedury

follow conventional procedures

dd
挨家挨戶

āi jiāi hù

(chodzić) od drzwi do drzwi

(go) from door to door

dd
挨肩疊背

āi jiān dié bèi

być bardzo zatłoczonym

be very crowded

dd
挨門挨戶

āi mén āi hù

chodzić od drzwi do drzwi

go from door to door

dd
暗度陳倉

àn dù chén cāng

robić coś pod przykryciem czegoś innego

do sth. under cover of doing sth. else; rendezvous secretly

dd
暗箭傷人

àn jiàn shāng rén

wbic komuś nóż w plecy


Dosłownie: ciemna (wypuszczona z ciemności) strzała rani człowieka

stab sb. in back

dd
熬更守夜

áo gēng shǒu yè

zachować czujność nocą

keep vigil all night

dd
愛國如家

ài guó rú jiā

kochać swój kraj jak dom rodzinny

love one's country as if it were home-family

dd
愛屋及烏

ài wū jí wū

kochaj mnie i mojego psa; uczucie które przechodzi także na otoczenie osoby kochanej

love me, love my dog; fondness that carries over to a loved one's surroundings

dd
愛憎分明

ài zēng fēn míng

mieć jasność, co kochać, a co nienawidzieć

be clear about what to love and what to hate

dd
愛民如子

ài mín rú zǐ

(o władcy) kocha poddanych jak własne dzieci

〈trad.〉 love one's subjects as if they were one's own children (of a ruler-official)

dd
聱牙佶屈

áo yá jí qū

pełen trudności, niewypowiadalne słowa

full of difficult, unpronounceable words

dd
藹然可親

ǎi rán kě qīn

miły i uprzejmy

amiable; affable

dd
鞍馬勞頓

ān mǎ láo dùn

wyczerpany podróżą

travel-worn

dd
黯然銷魂

àn rán xiāo hún

飽諳世故

be deeply grieved (as at parting)

dd
寶刀不老

bǎo dāo bù lǎo

stary, ale wciąż żwawy na ciele i umyśle

old but still vigorous in mind and body

dd
寶刀未老

bǎo dāo wèi lǎo

prawdziwej umiejętności nigdy się nie zapomina

true skill is never lost

dd
保國安民

bǎo guó ān mín

strzec kraju, aby lud mógł żyć w pokoju

guard the country so that the people can live in peace

dd
保家衛國

bǎo jiā wèi guó

chronić dom i bronić kraj

protect home and defend the country

dd
飽經滄桑

bǎo jīng cāng sāng

doświadczyć wiele złośliwości losu

have experienced many vicissitudes of life

dd
飽經風霜

bǎo jīng fēng shuāng

znękany przez pogodę; doświadczony przez trudy życia i przeciwności losu

weather-beaten; having experienced hardships of life

dd
半半拉拉

bàn bàn lā lā

niepełny, nieukończony

incomplete; unfinished

dd
半半路路

bàn bàn lù lù

w połowie drogi

halfway; midway

dd
敗軍之將

bài jūn zhī jiàng

generał pokonanej armii

general of a defeated army

dd
敗於垂成

bài yú chuí chéng

odnieść porażkę gdy sukces był (już) w zasiegu

fail within reach of success

dd
半壁江山

bàn bì jiāng shān

połowa kraju (o okupowanej części napadanego kraju)

half the country (in ref. to unoccupied part of invaded country)

dd
斑駁陸離

bān bó lù lí

pasiasty, wielokolorowy

variegated

dd
搬斤播兩

bān jīn bō liǎng

chandryczyć się/ targować nad każdą drobinką

haggle over every ounce

dd
搬口弄舌

bān kǒu nòng shé

opowiadać kłamstwa, kłamać

tell tales

dd
班門弄斧

bān mén nòng fǔ

pokazać swój talent lub umiejętność przed ekspertem

show off one's slight talent-skill before an expert

dd
搬弄是非

bān nòng shì fēi

siać niezgodę, opowiadać bajeczki, wprowadzać w błąd

sow discord; tell tales; make mischief

dd
半截入土

bàn jié rù tǔ

być jedną nogą w grobie

have one foot in the grave

dd
半身不遂

bàn shēn bù suí

med. paraliż połowy ciała

med. hemiplegia (paralysis in half the body)

dd
半生不熟

bàn shēng bù shú

na wpół ugotowany, na wpół zaznajomiony; przygodnie poznany


Dosłownie: wpół żywy i nie dogotowany

half-cooked half familiar with (a lesson-etc.; casual acquaintance

dd
背城一戰

bèi chéng yī zhàn

walczyć do ostatniej linii obrony

fight to the last ditch

dd
備而不用

bèi ér bù yòng

mieć coś w gotowości na wszelki wypadek

have sth. ready just in case

dd
被髮入山

bèi fā rù shān

zostać pustelnikiem

become a hermit

dd
被髮佯狂

bèi fā yáng kuáng

Z rozwianymi włosami, udawać wariata

With hair disheveled, pretending to be a lunatic.

dd
背井離鄉

bèi jǐng lí xiāng

opuścić swoje rodzinne miejsce

leave one's native place

dd
悖入悖出

bèi rù bèi chū

nieuczciwie zdobyty i nieuczciwie stracony

ill-gotten, ill-spent

dd
備位充數

bèi wèi chōng shù

jedynie aby nie wakowało stanowisko

just to fill a post 〈humb.〉

dd
拔刀相向

bá dāo xiāng xiàng

wyciągnąć na kogoś nóż

pull a knife on sb.

dd
卑鄙無恥

bēi bǐ wú chǐ

godny pogardy i bez wstydu

contemptible and shameless

dd
卑辭厚禮

bēi cí hòu lǐ

skromne słowa i hojne podarki

humble words and generous gifts

dd
悲憤填膺

bēi fèn tián yīng

być przepełnionym żalem i poczuciem krzywdy

be filled with grief and indignation

dd
悲觀厭世

bēi guān yàn shì

być pesymistycznym i zmęczonym życiem

be pessimistic and tired of life

dd
幫狗吃食

bāng gǒu chī shí

pomagać złym ludziom w czynieniu zła

help bad people do evil things

dd
幫虎吃食

bāng hǔ chī shí

działać jako wspólnik, być ręką do wyjajęcia

act as an accomplice; be a hatchetman

dd
抱誠守真

bào chéng shǒu zhēn

uczciwy i prawdomówny

honest and truthful

dd
抱成一團

bào chéng yī tuán

trzymać się razem, być blisko

stick together; be close

dd
報仇雪恨

bào chóu xuě hèn

dokonać zemsty

take revenge

dd
抱打不平

bào dǎ bù píng

bronić kogoś przed neisprawiedliwością

defend sb. against an injustice

dd
暴風驟雨

bào fēng zhòu yǔ

gwałtowna burza, huragan

violent storm; hurricane

dd
暴虎馮河

bào hǔ píng hé

głupi upór

foolhardiness

dd
暴戾恣睢

bào lì zì suī

skrajnie okrótny i despotyczny

〈wr.〉 extremely cruel and despotic

dd
暴露無遺

bào lù wú yí

być całkowicie odsłoniętym

be thoroughly exposed

dd
暴殄天物

bào tiǎn tiān wù

lekkomyślne marnotrastwo ziarna itp.

reckless waste of grain-etc.

dd
暴跳如雷

bào tiào rú léi

dostać furii, dostać ataku szału

stamp in fury; go on a rampage

dd
抱頭痛哭

bào tóu tòng kū

szlochać wspólnie w swoich ramionach

weep in each other's arms

dd
鮑魚之肆

bào yú zhī sì

niewłaściwe środowisko

objectionable environment

dd
彼此彼此

bǐ cǐ bǐ cǐ

udczucie jest wzajemne

the feeling is mutual

dd
本末源流

běn mò yuán liú

dogłębny, zarazem ogólny jak i szczegółówy

all about; fundamental and incidental

dd
傍觀者審,當局者迷

bàng guān zhě shěn dāng jú zhě mí

stojący z boku widzi sprawę jasno, uczestnik nie jest obiektywny

one directly concerned lacks objectivity

dd
傍人門戶

bàng rén mén hù

być od kogoś zależnym

be dependent upon sb.

dd
本鄉本土

běn xiāng běn tǔ

rodzinna wioska lub rodzinne okolice

native village-place

dd
本相畢露

běn xiàng bì lù

prawdziwa natura w pełni wyszla na wierzch

true nature completely revealed

dd
本小利微

běn xiǎo lì wēi

mała inwestycja i mały zysk

small capital and little gain

dd
比肩而立

bǐ jiān ér lì

stać ramię przy ramieniu

stand shoulder to shoulder

dd
比手畫腳

bǐ shǒu huà jiǎo

gestykulować

gesticulate

dd
敝帷不棄

bǐ wéi bù qì

nic nie zmarnować

not waste anything (wr.)

dd
比物此志

bǐ wù cǐ zhì

wyrażać się metaforycznie

express oneself metaphorically 〈wr.〉

dd
鼻青臉腫

bí qīng liǎn zhǒng

paskudnie obita twarz

badly battered face

dd
逼人太甚

bī rén tài shèn

wymuszać na ludziach zbyt twardo

press-push people too hard

dd
悲喜交集

bēi xǐ jiāo jí

czuć jednocześnie smutek i żal

grief and joy mixed together

dd
跋履山川

bá lǚ shān chuān

podróżować przez wzgórza i rzeki

travel across hills and rivers

dd
跋山涉水

bá shān shè shuǐ

odbyć trudną podróż

have an arduous trip

dd
拔樹尋根

bá shù xún gēn

prześledzić coś do zamego źródła

trace to the very root of sth.

dd
半文半白

bàn wén bàn bái

wpół analfabeta; wpół-wykształcony

semi-literary, semi-vernacular

dd
半新不舊

bàn xīn bù jiù

już nie nowy, nosić ślady używania; ani nowoczesny, ani przestarzały

no longer new; showing signs of wear neither modern nor obsolete

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury