Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
李代桃殭

Lǐ dài táo jiāng

dd
裡勾外連

lǐ gōu wài lián

f.e. stir up trouble within and join with those outside

dd
李廣不侯

lǐ guǎng bù hòu

dd
李廣難封

lǐ guǎng nán fēng

dd
李廣未封

lǐ guǎng wèi fēng

dd
李郭同船

lǐ guō tóng chuán

dd
李郭同舟

lǐ guō tóng zhōu

dd
李郭仙舟

lǐ guō xiān zhōu

dd
禮壞樂崩

lǐ huài yuè bēng

dd
醴酒不設

lǐ jiǔ bù shè

dd
澧蘭沅芷

lǐ lán yuán zhǐ

dd
禮輕情意重

lǐ qīng qíng yì zhòng

mały podarunek ale niosący dużo uczucia

a small gift with much feeling

dd
禮輕人意重

lǐ qīng rén yì zhòng

dd
理屈詞窮

lǐ qū cí qióng

f.e. fall silent on being bested in argument not have a leg to stand on

dd
禮讓為國

lǐ ràng wéi guó

kraj, gdzie rzeczy dzieją się we właściwy sposób

a land of propriety and compliance

dd
禮尚往來

lǐ shàng wǎng lái

kurtuazja wymaga wzajemności; zapłacić komuś tą samą monetą

courtesy demands reciprocity; pay sb. back in their own coin

dd
禮奢寧儉

lǐ shē níng jiǎn

dd
禮順人情

lǐ shùn rén qíng

prezent podarowany w uznaniu znajomości

present given in consideration of social relationship

dd
理所必然

lǐ suǒ bì rán

dd
理所不容

lǐ suǒ bù róng

dd
理所當然

lǐ suǒ dāng rán

f.e. of course; naturally; Etiquette requires it. *

dd
裡談巷議

lǐ tán xiàng yì

dd
裡通外國

lǐ tōng wài guó

f.e. have illicit relations with a foreign country

dd
裡外夾攻

lǐ wài jiā gōng

f.e. attack from within and without

dd
禮為情貌

lǐ wéi qíng mào

dd
禮無不答

lǐ wú bù dá

f.e. Courtesy must be reciprocated.

dd
李下瓜田

lǐ xià guā tián

f.e. be liable to lay oneself open to suspicion

dd
禮先壹飯

lǐ xiān yī fàn

dd
禮先一飯

lǐ xiān yī fàn

dd
禮賢下士

lǐ xián xià shì

(o władcy) traktować mądrych uprzejmie i wspierać wyedukowanych

(of a ruler) treat the wise courteously and cultivate the scholarly

dd
禮儀之邦

lǐ yí zhī bāng

dd
禮義廉恥

lǐ yì lián chǐ

n. propriety. righteousness, honesty, and a sense of shame

dd
裡應外合

lǐ yìng wài hé

współpracować od wewnątrz z siłami zewnętrznymi

collaborate from within with forces from without

dd
鯉魚跳龍門

lǐ yú tiào lóng mén

f.e. gain literary advancement

dd
理冤摘伏

lǐ yuān zhāi fú

dd
理正詞直

lǐ zhèng cí zhí

dd
理之當然

lǐ zhī dāng rán

dd
理直氣壯

lǐ zhí qì zhuàng

zrobić coś z założeniem, że sprawiedliwość jest po stronie wykonawcy

do sth. with the assumption that justice is on one's side

dd
蠡酌管窺

lǐ zhuó guǎn kuī

dd
雷奔雲譎

léi bēn yún jué

dd
雷嗔電怒

léi chēn diàn nù

dd
雷打不動

léi dǎ bù dòng

f.e. unshakable; determined; unyielding final; inviolate (of an arrangement)

dd
雷電交加

léi diàn jiāo jiā

błysk towarzyszący uderzeniu pioruna

lightning accompanied by peals of thunder

dd
雷動風行

léi dòng fēng xíng

dd
擂鼓鳴金

léi gǔ míng jīn

dd
擂鼓篩鑼

léi gǔ shāi luó

f.e. make a fuss about trifles

dd
雷驚電繞

léi jīng diàn rào

dd
雷厲風飛

léi lì fēng fēi

dd
雷厲風行

léi lì fēng xíng

z wigorem i w pośpiechu, rezolutnie

vigorously and speedily; resolutely

dd
雷令風行

léi lìng fēng xíng

dd
雷鳴瓦釜

léi míng wǎ fǔ

mierni robią wielki show

mediocrities are making a big show

dd
雷聲大,雨點小

léi shēng dà yǔ diǎn xiǎo

dd
擂天倒地

léi tiān dǎo dì

dd
雷霆之怒

léi tíng wàn j

dd
雷霆萬鈞

léi tíng wàn jūn

porażający, wszechogarniajacy

overwhelming; overpowering

dd
樂不極盤

lè bù jí pán

dd
樂不可極

lè bù kě jí

dd
樂不可言

lè bù kě yán

dd
樂不可支

lè bù kě zhī

f.e. overjoyed

dd
樂不思蜀

lè bù sī shǔ

zanurzyć się w przyjemnościach i zapomnieć o domu i obowiązkach


Dosłownie: z radości zapomnieć o Shu

indulge in pleasure and forget home and duty

dd
樂昌分鏡

lè chāng fēn jìng

dd
樂昌破鏡

lè chāng pò jìng

dd
樂昌之鏡

lè chāng zhī jìng

dd
樂成人美

lè chéng rén měi

dd
樂此不倦

lè cǐ bù juàn

zawsze się z czegoś cieszyć

f.e. always enjoy sth.

dd
樂此不疲

lè cǐ bù pí

f.e. never be bored (with sth.)

dd
樂道安命

lè dào ān mìng

dd
樂道安貧

lè dào ān pín

dd
樂道好古

lè dào hǎo gǔ

dd
樂道忘飢

lè dào wàng jī

dd
樂道遺榮

lè dào yí róng

dd
樂而不荒

lè ér bù huāng

dd
樂而不厭

lè ér bù yàn

dd
樂而不淫

lè ér bù yín

przyjemny, lecz nie obsceniczny

pleasant but not obscene

dd
樂而忘返

lè ér wàng fǎn

zbut rozradowany by pamiętać o powrocie; być niewolnikiem przyjemności

too overjoyed to remember to return be a slave of pleasure

dd
樂而忘死

lè ér wàng sǐ

dd
樂禍不悛

lè huò bù quān

dd
樂禍幸災

lè huò xìng zāi

dd
樂極哀來

lè jí āi lái

dd
樂極悲來

lè jí bēi lái

dd
樂極悲生

lè jí bēi shēng

dd
樂極生哀

lè jí shēng āi

dd
樂極生悲

lè jí shēng bēi

f.e. Extreme joy begets sorrow.

dd
樂極則悲

lè jí zé bēi

dd
樂極則憂

lè jí zé yōu

dd
樂嗟苦咄

lè jiē kǔ duō

dd
樂盡哀生

lè jìn āi shēng

dd
樂盡悲來

lè jìn bēi lái

dd
樂山愛水

lè shān ài shuǐ

dd
樂善不倦

lè shàn bù juàn

dd
樂善好義

lè shàn hǎo yì

dd
樂善好施

lè shàn hào shī

f.e. charitable; benevolent

dd
樂事勸功

lè shì quàn gōng

dd
樂天安命

lè tiān ān mìng

dd
樂天任命

lè tiān rèn mìng

dd
樂天知命

lè tiān zhī mìng

f.e. be content with what one is

dd
樂退安貧

lè tuì ān pín

dd
樂往哀來

lè wǎng āi lái

dd
樂新厭舊

lè xīn yàn jiù

dd
樂行憂違

lè xíng yōu wéi

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.