Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

浮筆浪墨

fú bǐ làng mò

福不重至,禍必重來

fú bù chóng zhì huò bì chóng lái

福不盈眥

fú bù yíng zì

浮稱流說

fú chēng liú shuō

浮翠流丹

fú cuì liú dān

服低做小

fú dī zuò xiǎo

伏低做小

fú dī zuò xiǎo

be content to remain in a lowly condition-position

福地洞天

fú dì dòng tiān

scenically beautiful place

伏地聖人

fú dì shèng rén

扶顛持危

fú diān chí wēi

鳧短鶴長

fú duǎn hè cháng

浮而不實

fú ér bù shí

superficial and insubstantial

伏而咶天

fú ér shì tiān

伏法受誅

fú fǎ shòu zhū

服服貼貼

fú fú tiē tiē

być wodzonym za nos

be led by the nose

弗敢專也

fú gǎn zhuān yě

桴鼓相應

fú gǔ xiāng yìng

work in perfect coordination

浮瓜沉李

fú guā chén lǐ

pursue summer joys

浮瓜沉李

fú guā shěn lǐ

pursue summer joys

浮光掠影

fú guāng lüè yǐng

cursory; hasty and casual superficial opinions-descriptions-etc.

浮光略影

fú guāng lüè yǐng

浮光躍金

fú guāng yuè jīn

福過災生

fú guò zāi shēng

When fortune passes, misfortune follows.

鳧鶴從方

fú hè cóng fāng

伏虎降龍

fú hǔ xiáng lóng

pokonać potężnych przeciwników; toist. przezwyciężyć własne pasje

overcome powerful adversaries ?Dao.? conquer one's passions

浮花浪蕊

fú huā làng ruǐ

浮花浪蘂

fú huā làng ruǐ

福慧雙修

fú huì shuāng xiū

浮跡浪蹤

fú jì làng zōng

浮家泛宅

fú jiā fàn zhái

live a wandering life on the water

鳧脛鶴膝

fú jìng hè xī

鳧居雁聚

fú jū yàn jù

浮來暫去

fú lái zàn qù

扶老攜幼

fú lǎo xié yòu

hold the old by the arm and the young by the hand appear with one's whole family

伏龍鳳雛

fú lóng fèng chú

福祿雙全

fú lù shuāng quán

浮名薄利

fú míng bó lì

浮名虛利

fú míng xū lì

浮名虛譽

fú míng xū yù

扶輦下除

fú niǎn xià chú

服牛乘馬

fú niú chéng mǎ

浮皮潦草

fú pí liáo cǎo

powierzchowny, niedokładny, zdawkowy

cursory; casual; perfunctory

扶牆摸壁

fú qiáng mō bì

扶傾濟弱

fú qīng jì ruò

鳧趨雀躍

fú qū què yuè

福衢壽車

fú qú shòu chē

怫然不悅

fú rán bù yuè

show signs of displeasure

艴然不悅

fú rán bù yuè

怫然作色

fú rán zuò sè

flush with anger

芙蓉並蒂

fú róng bìng dì

芙蓉出水

fú róng chū shuǐ

a lotus flower just appearing above the water (said of a beautiful poem-painting-woman-etc.)

福如東海

fú rú dōng hǎi

(oby nawiedziło cię) szczęście wielkie jak wschodni ocean

(May you have) happiness as boundless as the eastern seas.

扶弱抑強

fú ruò yì qiáng

support the weak against the strong

福善禍淫

fú shàn huò yín

Niebiosa błogosławią szlachetnych i karzą zło.

Heaven blesses the virtuous and punishes the evil.

浮生切響

fú shēng qiè xiǎng

浮聲切響

fú shēng qiè xiǎng

浮生若夢

fú shēng ruò mèng

our fleeting life is like an empty dream

浮石沉木

fú shí chén mù

浮石沈木

fú shí Shěn mù

浮收勒折

fú shōu lè shé

浮收勒索

fú shōu lè suǒ

伏首貼耳

fú shǒu tiē ěr

福壽康寧

fú shòu kāng níng

福壽綿綿

fú shòu mián mián

福壽年高

fú shòu nián gāo

福壽齊天

fú shòu qí tiān

Pomyślność i długie życie

good luck and long life

福壽雙全

fú shòu shuāng quán

enjoy both happiness and longevity

福壽無疆

fú shòu wú jiāng

福孫蔭子

fú sūn yìn zǐ

服田力穡

fú tián lì sè

浮頭滑腦

fú tóu huá nǎo

扶危持顛

fú wēi chí diān

扶危定亂

fú wēi dìng luàn

扶危定傾

fú wēi dìng qīng

uratować kraj od niebezpieczeństwa

deliver the country from distress

扶危濟急

fú wēi jì jí

扶危濟困

fú wēi jì kùn

pomagać tym którzy sąw potrzebie

help those in distress

扶危救困

fú wēi jiù kùn

扶危翼傾

fú wēi yì qīng

扶危拯溺

fú wēi zhěng nì

福為禍始

fú wéi huò shǐ

福為禍先

fú wéi huò xiān

浮文巧語

fú wén qiǎo yǔ

lowery and bombastic style of writing

福無雙至

fú wú shuāng zhì

szczęśliwe wydarzenia nigdy nie przychodzą parami

blessings never come in pairs

福無雙至,禍不單行

fú wú shuāng zhì huò bù dān xíng

błogosławieństwa nie przychodzą parami; nieszczęścia chodzą parami

blessings never come in pairs ; misfortunes never come singly

福兮禍所伏,禍兮福所

fú xī huò suǒ fú huò xī f

福兮禍所伏,禍兮福所倚

fú xī huò suǒ fú huò xī fú suǒ yī

浮想聯翩

fú xiǎng lián piān

myśl prześladująca czyjś umysł

thoughts thronging one's mind

福星高照

fú xīng gāo zhào

być urodzonym pod szczęśliwą gwiazdą

be born under a lucky star

拂袖而歸

fú xiù ér guī

拂袖而去

fú xiù ér qù

mieć atak złości

go off in a huff

扶搖萬里

fú yáo wàn lǐ

扶搖直上

fú yáo zhí shàng

rise steeply; skyrocket

浮一大白

fú yī dà bái

empty a full glass of liquor in one swallow

福倚禍伏

fú yǐ huò fú

孚尹明達

fú yǐn míng dá

孚尹旁達

fú yǐn páng dá

蜉蝣撼大樹

fú yóu hàn dà shù

浮語虛辭

fú yǔ xū cí

chełpić się, mówić o sobie w samochwalczy sposób

brag

浮雲蔽日

fú yún bì rì

浮雲富貴

fú yún fù guì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.