Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

褒貶與奪

bǎo biǎn yǔ duó

保殘守缺

bǎo cán shǒu quē

寶刀不老

bǎo dāo bù lǎo

stary, ale wciąż żwawy na ciele i umyśle

old but still vigorous in mind and body

寶刀未老

bǎo dāo wèi lǎo

prawdziwej umiejętności nigdy się nie zapomina

true skill is never lost

保國安民

bǎo guó ān mín

strzec kraju, aby lud mógł żyć w pokoju

guard the country so that the people can live in peace

飽漢不知餓漢飢

bǎo hàn bù zhī è hàn jī

保家衛國

bǎo jiā wèi guó

chronić dom i bronić kraj

protect home and defend the country

飽經滄桑

bǎo jīng cāng sāng

doświadczyć wiele złośliwości losu

have experienced many vicissitudes of life

飽經風霜

bǎo jīng fēng shuāng

znękany przez pogodę; doświadczony przez trudy życia i przeciwności losu

weather-beaten; having experienced hardships of life

半半拉拉

bàn bàn lā lā

niepełny, nieukończony

incomplete; unfinished

半半路路

bàn bàn lù lù

w połowie drogi

halfway; midway

敗不旋踵

bài bù xuán zhǒng

〈wr.〉 in a very brief moment

敗材傷錦

bài cái shāng jǐn

拜賜之師

bài cì zhī shī

拜倒轅門

bài dǎo yuán mén

敗德辱行

bài dé rǔ xíng

拜恩私室

bài ēn sī shì

稗耳販目

bài ěr fàn mù

敗法亂紀

bài fǎ luàn jì

敗鼓之皮

bài gǔ zhī pí

稗官小說

bài guān xiǎo shuō

稗官野史

bài guān yě shǐ

books of anecdotes-tales

拜鬼求神

bài guǐ qiú shén

敗國喪家

bài guó sàng jiā

敗國亡家

bài guó wáng jiā

敗化傷風

bài huà shāng fēng

敗績失據

bài jì shī jù

敗將殘兵

bài jiàng cán bīng

拜將封侯

bài jiàng fēng hóu

敗井頹垣

bài jǐng tuí yuán

敗軍之將

bài jūn zhī jiàng

generał pokonanej armii

general of a defeated army

敗鱗殘甲

bài lín cán jiǎ

disastrous defeat in battle

敗柳殘花

bài liǔ cán huā

〈wr.〉 women no longer “pure” prostitutes no longer young

敗事有餘,成事不足

bài shì yǒu yú chéng shì bù zú

spoil everything rather than help; unable to achieve (but able to ruin)

敗俗傷風

bài sú shāng fēng

敗俗傷化

bài sú shāng huà

敗興而歸

bài xìng ér guī

come back disappointed

擺袖卻金

bài xiù què jīn

敗於垂成

bài yú chuí chéng

odnieść porażkę gdy sukces był (już) w zasiegu

fail within reach of success

半壁河山

bàn bì hé shān

半壁江山

bàn bì jiāng shān

połowa kraju (o okupowanej części napadanego kraju)

half the country (in ref. to unoccupied part of invaded country)

半壁山河

bàn bì shān hé

半部論語

bàn bù lún yǔ

半部論語治天下

bàn bù lún yǔ zhì tiān xià

半痴不顛

bàn chī bù diān

半籌不納

bàn chóu bù nà

半籌莫展

bàn chóu mò chǎn

半低不高

bàn dī bù gāo

半懂不懂

bàn dǒng bù dǒng

half understand

半間半界

bàn gān bàn gà

半間不界

bàn gān bù gà

neither this nor that not thorough-profound ③inexplicit; equivocal ④mediocre

半飢半飽

bàn jī bàn bǎo

underfed

班班可考

bān bān kě kǎo

manifest and well-established; worthy of credence

斑駁陸離

bān bó lù lí

pasiasty, wielokolorowy

variegated

班駁陸離

bān bó lù lí

斑-班 variegated

搬唇遞舌

bān chún dì shé

gossip; tell tales

搬唇弄舌

bān chún nòng shé

班功行賞

bān gōng xíng shǎng

搬斤播兩

bān jīn bō liǎng

chandryczyć się/ targować nad każdą drobinką

haggle over every ounce

班荊道故

bān jīng dào gù

sit by a tree and reminisce

班荊道舊

bān jīng dào jiù

搬口弄舌

bān kǒu nòng shé

opowiadać kłamstwa, kłamać

tell tales

班馬文章

bān mǎ wén zhāng

班門弄斧

bān mén nòng fǔ

pokazać swój talent lub umiejętność przed ekspertem

show off one's slight talent-skill before an expert

搬弄是非

bān nòng shì fēi

siać niezgodę, opowiadać bajeczki, wprowadzać w błąd

sow discord; tell tales; make mischief

搬起石頭打自己的腳

bān qǐ shí tóu dǎ zì jǐ dejiǎo

班師得勝

bān shī dé shèng

班師回朝

bān shī huí cháo

〈wr.〉 withdraw troops from the front return after victory

班師回俯

bān shī huí fǔ

搬石砸腳

bān shí zá jiǎo

班香宋艷

bān xiāng sòng yàn

班衣戲彩

bān yī xì cǎi

班衣戲採

bān yī xì cǎi

斑衣戲彩

bān yī xì cǎi

〈trad.〉 dress like a clown to amuse one's parents n. theatrical costumes

半截入土

bàn jié rù tǔ

być jedną nogą w grobie

have one foot in the grave

半解一知

bàn jiě yī zhī

半斤八兩

bàn jīn bā liǎng

six of one, half a dozen of the other; Tweedledum and Tweedledee

半斤八面

bàn jīn bā miàn

半路出家

bàn lù chū jiā

become a monk-nun late in life switch to a new profession one was not trained for

半路修行

bàn lù xiū xíng

半夢半醒

bàn mèng bàn xǐng

半面不忘

bàn miàn bù wàng

半面之交

bàn miàn zhī jiāo

a once-met acquaintance

半面之舊

bàn miàn zhī jiù

半青半黃

bàn qīng bàn huáng

not quite mature; know subject-lesson half well

半三不四

bàn sān bù sì

半上半下

bàn shàng bàn xià

半上落下

bàn shàng luò xià

半身不遂

bàn shēn bù suí

med. paraliż połowy ciała

med. hemiplegia (paralysis in half the body)

半生半熟

bàn shēng bàn shú

半生不熟

bàn shēng bù shú

half-cooked half familiar with (a lesson-etc.) ③casual acquaintance

伴食宰相

bàn shí zǎi xiàng

伴食中書

bàn shí zhōng shū

半絲半縷

bàn sī bàn lǜ

半死半生

bàn sǐ bàn shēng

半死不活

bàn sǐ bù huó

be half-dead be listless

北道主人

běi dào zhǔ rén

北斗之尊

běi dǒu zhī zūn

北風之戀

běi fēng zhī liàn

北宮嬰兒

běi gōng yīng ér

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Pieśni dalekich plemion

Pamiętacie te relacje o japońskich żołnierzach, którzy nie wiedzieli o końcu II wojny światowej? No, jest z nimi taki mały problem. To nie byli rodowici Japończycy. To byli tajwańscy aborygeni. • Książka zawiera dziesiątki zdjęć przepięknie roześmianych aborygenów oraz ich opowieści.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.