Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
樂業安居

lè yè ān jū

f.e. live and work in peace and contentment; be without fear *

dd
樂以忘憂

lè yǐ wàng yōu

f.e. seek pleasure to forget one's worries

dd
樂在其中

lè zài qí zhōng

f.e. enjoy; take delight in

dd
來處不易

lái chù bù yì

dd
來而不往非禮也

lái ér bù wǎng fēi lǐ yě

dd
來好息師

lái hǎo xī shī

dd
來鴻去燕

lái hóng qù yàn

dd
來回來去

lái huí lái qù

wciąż, znowu i znowu

repeatedly; over and over

dd
來歷不明

lái lì bù míng

źródło i historia nieznane

source-history unknown

dd
來龍去脈

lái lóng qù mài

źródło i dalszy rozwój; przyczyna i skutek; cały proces lub cykl

f.e. origin and development; cause and effect; the entire process

dd
來情去意

lái qíng qù yì

f.e. mutual expression of affection

dd
來去分明

lái qù fēn míng

f.e. There is no secret about one's movements.

dd
來去無蹤

lái qù wú zōng

f.e. come and go without leaving a trace

dd
來日大難

lái rì dà nàn

trudne dni są przed nami

Difficult days are ahead.

dd
來日方長

lái rì fāng cháng

f.e. there will be ample time

dd
來世不可待

lái shì bù kě dài

dd
來是是非人,去是是非者

lái shì shì fēi rén qù shì shì fēi zhě

dd
來勢洶洶

lái shì xiōng xiōng

f.e. bear down menacingly

dd
來因去果

lái yīn qù guǒ

dd
來迎去送

lái yíng qù sòng

dd
來者不拒

lái zhě bù jù

f.e. refuse nobody or no request-offer

dd
來者不善

lái zhě bù shàn

dd
來者不善,善者不來

lái zhě bù shàn shàn zhě bù lái

dd
來者居上

lái zhě jū shàng

dd
來者可追

lái zhě kě zhuī

f.e. the future can yet be shaped

dd
來者勿拒

lái zhě wù jù

dd
來之不易

lái zhī bù yì

być ciężko wypracowany (o zysku)

be hard-earned

dd
來蹤去跡

lái zōng qù jì

czyjeś ślady, czyjeś 'namiary'

f.e. traces of sth.'s-sb.'s whereabouts

dd
來蹤去路

lái zōng qù lù

dd
拉捭摧藏

lā bǎi cuī cáng

dd
拉幫結派

lā bāng jié pài

f.e. form a personal-interest clique recruit people to form a faction

dd
拉大旗作虎皮

lā dà qí zuò hǔ pí

v.p. ride on sb.'s coattails ??

dd
拉家帶口

lā jiā dài kǒu

f.e. have a heavy family burden

dd
臘盡春回

là jìn chūn huí

dd
拉枯折朽

lā kū shé xiǔ

dd
拉拉扯扯

lā lā chě chě

v.p. pull-drag sb. about exchange flattery and favors ③importune ④talk in a rambling way; drag in irrelevant matters

dd
拉拉雜雜

lā lā zá zá

v.p. badly organized and without a central theme (of writing-etc.)

dd
拉三扯四

lā sān chě sì

odchodzić od tematu

f.e. wander from the subject

dd
拉閑散悶

lā xián sàn mèn

dd
拉朽摧枯

lā xiǔ cuī kū

zniszczyć coś już będącego w stanie rozkładu

destroy sth. already deteriorating

dd
癩蛤蟆想吃天鵝肉

lài há maxiǎng chī tiān é ròu

dd
賴有此耳

lài yǒu cǐ ěr

dd
縲紲之憂

léi xiè zhī yōu

木本水源

木本水源

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.