Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

唾地成文

tuò dì chéng wén

唾壺擊缺

tuò hú jī quē

唾壺擊碎

tuò hú jī suì

唾壺敲缺

tuò hú qiāo quē

跅幪不羈

tuò méng bù jī

唾面自乾

tuò miàn zì gān

nastawić drugi policzek

turn the other cheek

唾手可得

tuò shǒu kě dé

bardzo łatwy do uzyskania

extremely easy to obtain

唾手可取

tuò shǒu kě qǔ

跅弢不羈

tuò tāo bù jī

他山攻錯

tā shān gōng cuò

Porada od innych ludzi pomoże przezwyciężyć własne wady

id. Advice from others may help one overcome one's shortcomings.

他山之石

tā shān zhī shí

他山之石,可以攻玉

tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù

他鄉故知

tā xiāng gù zhī

他鄉異縣

tā xiāng yì xiàn

他鄉遇故知

tā xiāng yù gù zhī

spotkać starego przyjaciela w odległym lądzie

meet an old friend in a distant land

土崩瓦解

tǔ bēng wǎ jiě

id. disintegrate; crumble

土崩魚爛

tǔ bēng yú làn

吐哺輟洗

tǔ bǔ chuò xǐ

吐哺握髮

tǔ bǔ wò fà

chętnie szukać wartościowych i cnotliwych oficjeli

be eager to look for worthies and virtuous officials

吐哺捉發

tǔ bǔ zhuō fā

吐膽傾心

tǔ dǎn qīng xīn

f.e. unbosom oneself

土扶成牆

tǔ fú chéng qiáng

吐肝露膽

tǔ gān lù dǎn

吐剛茹柔

tǔ gāng rú róu

f.e. avoid the strong and bully the weak

吐故納新

tǔ gù nà xīn

f.e. revamp; renovate 〈Dao.〉 rejuvenate; breathing technique for long life

土豪劣紳

tǔ háo liè shēn

f.e. local tyrants and evil gentry

土雞瓦狗

tǔ jī wǎ gǒu

id. całkowicie bezużyteczne osoby

id. completely useless persons

土雞瓦犬

tǔ jī wǎ quǎn

istnieć tylko w formie

exist in form only

土階茅茨

tǔ jiē máo cí

f.e. earthen steps and thatched roof

土階茅屋

tǔ jiē máo wū

土龍芻狗

tǔ lóng chú gǒu

id. an undeserved reputation

土龍沐猴

tǔ lóng mù hóu

土木形骸

tǔ mù xíng hái

土牛木馬

tǔ niú mù mǎ

id. sth. useless

土偶蒙金

tǔ ǒu méng jīn

兔起鳧舉

tǔ qǐ fú jǔ

szybki w akcji

swift in action

吐氣揚眉

tǔ qì yáng méi

wyrażenie ulgi i zadowolenia

f.e. expression of relief and satisfaction

土壤細流

tǔ rǎng xì liú

f.e. Great oaks from little acorns grow.

土穰細流

tǔ rǎng xì liú

土生土長

tǔ shēng tǔ zhǎng

f.e. locally born and bred

吐食握發

tǔ shí wò fā

吐絲自縛

tǔ sī zì fù

f.e. self-entrapping actions

兔死鳧舉

tǔ sǐ fú jǔ

團花簇錦

tuán huā cù jǐn

摶空捕影

tuán kōng bǔ yǐng

退避三舍

tuì bì sān shè

f.e. give way to sb.; assiduously avoid sth.

退步抽身

tuì bù chōu shēn

退藏於密

tuì cáng yú mì

蛻故孳新

tuì gù zī xīn

聽而不聞

tīng ér bú wén

f.e. turn a deaf ear to

聽風聽水

tīng fēng tīng shuǐ

聽見風就是雨

tīng jiàn fēng jiù shì yǔ

f.e. catch at shadows

聽其言而觀其行

tīng qí yán ér guān qí xíng

聽其自便

tīng qí zì biàn

f.e. leave sth. to sb.'s convenience

聽其自流

tīng qí zì liú

pozwól rzeczom/sprawom przeminąć obok

let things drift along

聽其自然

tīng qí zì rán

pozwól aby zdarzenia potoczyły się swoim naturalnym torem

f.e. let things take their own course

聽人穿鼻

tīng rén chuān bí

f.e. be at the mercy of others *

聽天安命

tīng tiān ān mìng

zaakceptować sytuację

accept the situation

聽天任命

tīng tiān rèn mìng

聽天委命

tīng tiān wěi mìng

聽天由命

tīng tiān yóu mìng

f.e. be resigned to one's fate

聽微決疑

tīng wēi jué yí

聽之任之

tīng zhī rèn zhī

f.e. take a laissez-faire attitude

褪後趨前

tuì hòu qū qián

popędzić się aby pokazać gotowość służenia

rush about to show eagerness to serve

蛻化變質

tuì huà biàn zhì

f.e. transmutation become morally degenerate

退旅進旅

tuì lǚ jìn lǚ

234-1: f.e. have no views of one's own work in concert

退讓賢路

tuì ràng xián lù

v.o. yield one's post to sb. better qualified

退如山移

tuì rú shān yí

退食從容

tuì shí cóng róng

統籌兼顧

tǒng chóu jiān gù

f.e. a plan considering all factors

退食自公

tuì shí zì gōng

退思補過

tuì sī bǔ guò

f.e. think back and amend errors

退有後言

tuì yǒu hòu yán

摶沙嚼蠟

tuán shā jiáo là

摶沙作飯

tuán shā zuò fàn

團團轉

tuán tuán zhuàn

v.p. turn round and round

摶香弄粉

tuán xiāng nòng fěn

摶心揖志

tuán xīn yī zhì

摶心壹志

tuán xīn yī zhì

吐心吐膽

tǔ xīn tǔ dǎn

鋌而走險

tǐng ér zǒu xiǎn

鋌-挺 铤-挺 f.e. take a desperate risk be forced to break the law

挺鹿走險

tǐng lù zǒu xiǎn

痛不欲生

tòng bù yù shēng

pogrążony w takim smutku, że wolący już raczej nie żyć

be so grieved as to wish one were dead

痛滌前非

tòng dí qián fēi

痛定思痛

tòng dìng sī tòng

f.e. draw a lesson from painful experience

痛改前非

tòng gǎi qián fēi

v.p. sincerely mend one's ways

痛貫心膂

tòng guàn xīn lǚ

痛悔前非

tòng huǐ qián fēi

f.e. deeply regret one's past mistakes *

痛湔宿垢

tòng jiān sù gòu

痛剿窮迫

tòng jiǎo qióng pò

痛剿窮追

tòng jiǎo qióng zhuī

痛可言邪

tòng kě yán xié

痛哭流涕

tòng kū liú tì

f.e. weep bitterly; shed tears of anguish

痛快淋灕

tòng kuài lín lí

f.e. satisfying in every respect

痛入骨髓

tòng rù gǔ suǐ

Ból przenika do szpiku kości.

he pain penetrates even to the marrow.

痛入心脾

tòng rù xīn pí

痛深惡絶

tòng shēn è jué

痛深惡絕

tòng shēn wù jué

痛誣醜詆

tòng wū chǒu dǐ

痛下針砭

tòng xià zhēn biān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.