Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
勠力同心

lù lì tóng xīn

dd
戮力一心

lù lì yī xīn

dd
戮力壹心

lù lì yī xīn

dd
綠林大盜

lù lín dà dào

dd
綠林豪傑

lù lín háo jié

dd
綠林豪客

lù lín háo kè

dd
綠林豪士

lù lín háo shì

dd
綠林好漢

lù lín hǎo hàn

leśni bandyci umocnieni w górskiej kryjówce

forest outlaws bandits entrenched in a mountain stronghold

dd
綠林強盜

lù lín qiáng dào

dd
路柳牆花

lù liǔ qiáng huā

id. prostitutes

dd
碌碌寡合

lù lù guǎ hé

dd
碌碌無能

lù lù wú néng

f.e. unendowed; incompetent; mediocre

dd
碌碌無奇

lù lù wú qí

dd
碌碌無為

lù lù wú wéi

f.e. be incompetent-ineffectual lead a vain and humdrum life

dd
碌碌無聞

lù lù wú wén

f.e. lead a mediocre life without much of note

dd
露面拋頭

lù miàn pāo tóu

f.e. flaunt oneself in public 〈trad.〉 show oneself in public (of a woman) 34-12

dd
鷺朋鷗侶

lù péng ōu lǚ

dd
鹿皮蒼璧

lù pí cāng bì

dd
鹿裘不完

lù qiú bù wán

dd
路人皆知

lù rén jiē zhī

dd
露水夫妻

lù shuǐ fū qī

para żyjaca razem bez ślubu

unmarried couple living together

dd
鹿死不擇蔭

lù sǐ bù zé yīn

dd
鹿死不擇音

lù sǐ bù zé yīn

człowiek w desperacji poważy się na wszystko

A desperate man will resort to anything.

dd
鹿死誰手

lù sǐ shuí shǒu

f.e. who will win

dd
路叟之憂

lù sǒu zhī yōu

dd
露宿風餐

lù sù fēng cān

f.e. hardships of a traveler

dd
露往霜來

lù wǎng shuāng lái

dd
露尾藏頭

lù wěi cáng tóu

działać potajemnie; im bardziej chce się coś ukryć, tym bardziej to się wystawia na odkrycie

act clandestinely; the more one tries to cover, the more one reveals

dd
路無拾遺

lù wú shí yí

dd
鷺序鵷行

lù xù yuān xíng

dd
鷺序鴛行

lù xù yuān xíng

dd
鹿馴豕暴

lù xùn shǐ bào

dd
路遙知馬力,日久見人

lù yáo zhī mǎ lì rì jiǔ ji

jakość jest weryfikowana w dłuższej perspektywie

Quality is tested over the long run.

dd
路遙知馬力,日久見人心

lù yáo zhī mǎ lì rì jiǔ jiàn rén xīn

jakość sprawdza się z upływem czasu; czas odsłania prawdziwe serce człowieka

Quality is tested over the long run. ; time reveals a person's heart

dd
路遙知馬力,事久見人心

lù yáo zhī mǎ lì shì jiǔ jiàn rén xīn

f.e. Quality is tested over the long run. ; v.p. time reveals a person's heart

dd
露影藏形

lù yǐng cáng xíng

dd
路遠迢迢

lù yuǎn tiáo tiáo

dd
鷺約鷗盟

lù yuē ōu méng

dd
陸讋水栗

lù zhé shuǐ lì

dd
鹿走蘇台

lù zǒu sū tái

dd
露纂雪鈔

lù zuǎn xuě chāo

dd
陵遲

líng chí

v.p. kill by dismembering deteriorate; fall into decadence

dd
零打碎敲

líng dǎ suì qiāo

robić coś krok po kroku lub z przezrwami

do sth. bit by bit or off and on

dd
靈丹妙藥

líng dān miào yào

f.e. miraculous cure; panacea

dd
靈丹聖藥

líng dān shèng yào

dd
伶仃孤苦

líng dīng gū kǔ

v.p. orphaned and helpless; friendless and wretched 34-12

dd
零丁孤苦

líng dīng gū kǔ

f.e. solitary; lonely

dd
陵谷變遷

líng gǔ biàn qiān

f.e. changes of worldly affairs

dd
陵谷滄桑

líng gǔ cāng sāng

dd
零光片羽

líng guāng piàn yǔ

dd
零圭斷璧

líng guī duàn bì

dd
靈機一動

líng jī yī dòng

f.e. think up a good idea; suddenly have a brainwave

dd
菱角磨作雞頭

líng jiǎo mó zuò jī tóu

dd
陵勁淬礪

líng jìn cuì lì

dd
伶俐乖巧

líng lì guāi qiǎo

dd
零零星星

líng líng xīng xīng

dziwny, fragmentaryczny, wyrywkowy

odd; piecemeal; fragmentary

dd
玲瓏剔透

líng lóng tī tòu

przepięknie wykuty; bardzo bystry (o osobie)

exquisitely wrought; very bright (of persons)

dd
玲瓏透漏

líng lóng tòu lòu

dd
綾羅綢緞

líng luó chóu duàn

jedwabie i satyny; luksusy

silks and satins

dd
零七八碎

líng qī bā suì

scattered and disorderly miscellaneous and trifling things; odds and ends

dd
零敲碎打

líng qiāo suì dǎ

robić coś krok po kroku; przyjąć powolne (krok po kroku) podejscie

f.e. do sth. bit by bit; adopt a piecemeal approach

dd
凌弱暴寡

líng ruò bào guǎ

dd
陵弱暴寡

líng ruò bào guǎ

dd
凌上虐下

líng shàng nüè xià

dd
靈蛇之珠

líng shé zhī zhū

dd
凌霄之志

líng xiāo zhī zhì

dd
靈心慧齒

líng xīn huì chǐ

dd
靈心慧性

líng xīn huì xìng

inteligentny i utalentowany

intelligent and talented

dd
靈牙利齒

líng yá lì chǐ

dd
伶牙俐齒

líng yá lì chǐ

mieć gładki język

have a glib tongue

dd
羚羊掛角

líng yáng guà jiǎo

transcendentalny czar (o poezji)

transcendental charm (of poetry)

dd
聆音察理

líng yīn chá lǐ

dd
令原之戚

líng yuán zhī qī

dd
凌雲之志

líng yún zhī zhì

dd
凌雜米鹽

líng zá mǐ yán

dd
零珠碎玉

líng zhū suì yù

dd
卵石不敵

luǎn shí bù dí

dd
卵與石鬥

luǎn yǔ shí dòu

dd
凜如霜雪

lǐn rú shuāng xuě

dd
凜若冰霜

lǐn ruò bīng shuāng

f.e. look severe; have a forbidding manner

dd
凜若秋霜

lǐn ruò qiū shuāng

dd
溜鬚拍馬

liū xū pāi mǎ

id. 〈topo.〉 fawn on; shamelessly flatter

dd
溜之大吉

liū zhī dà jí

f.e. sneak away; slink off

dd
溜之乎也

liū zhī hū yě

f.e. run-slip away

dd
羅敷有夫

luó fū yǒu fū

id. a married woman

dd
鑼鼓喧天

luó gǔ xuān tiān

f.e. deafening sound of gongs and drums

dd
羅掘俱窮

luó jué jù qióng

wszystkie źródła funduszy i materiałów zostały wyczerpane.

All sources of raising funds and material have been exhausted.

dd
羅掘一空

luó jué yī kōng

dd
羅鉗吉網

luó qián jí wǎng

dd
羅雀掘鼠

luó què jué shǔ

wysiłek aby uzbierać pieniądze razem

strain to scrape money together

dd
羅紋結角

luó wén jié jiǎo

dd
羅之一目

luó zhī yī mù

dd
羅織罪名

luó zhī zuì míng

v.o. cook up charges

dd
籠絡人心

lǒng luò rén xīn

dd
隴頭音信

lǒng tóu yīn xìn

dd
領異標新

lǐng yì biāo xīn

dd
賃耳傭目

lìn ěr yōng mù

dd
輪扁斫輪

lún biǎn zhuó lún

dd
淪肌浹髓

lún jī jiā suǐ

być głęboko dotkniętym

be deeply touched

dd
淪浹肌髓

lún jiā jī suǐ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury