Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
拿班作勢

ná bān zuò shì

f.e. 〈coll.〉 put on airs

dd
拿粗夾細

ná cū jiā xì

sprawić komuś kłopoty

cause sb. trouble

dd
拿粗挾細

ná cū xié xì

34-12: id. provoke a dispute

dd
拿刀動杖

ná dāo nòng zhàng

ostrzyc miecz, szykować się do wojny

?coll.? rattle the saber; prepare for war

dd
拿刀弄杖

ná dāo nòng zhàng

f.e. 〈coll.〉 rattle the saber; prepare for war

dd
拏風躍雲

ná fēng yuè yún

dd
拿腔作調

ná qiāng zuò diào

f.e. overemphasize one's own importance

dd
拿腔作勢

ná qiāng zuò shì

być w afekcie, działać pod wpływem emocji

be affected-pretentious; act affectedly

dd
拿腔做勢

ná qiāng zuò shì

dd
拿三搬四

ná sān bān sì

f.e. resist orders

dd
拿手好戲

ná shǒu hǎo xì

n. a game one is good at; one's specialty-forte

dd
拿糖作醋

ná táng zuò cù

zrobić coś z rozmysłem

put on an act deliberately

dd
拿下馬來

ná xià mǎ lái

dd
拿雲攫石

ná yún jué shí

dd
拏雲攫石

ná yún jué shí

dd
拿雲握霧

ná yún wò wù

id. 〈wr.〉 extremely capable at

dd
拏雲握霧

ná yún wò wù

dd
拿雲捉月

ná yún zhuō yuè

id. 〈wr.〉 highly talented; of great ability

dd
拿賊見贓

ná zéi jiàn zāng

dd
拿賊拿贓

ná zéi ná zāng

dd
你唱我和

nǐ chàng wǒ hé

dd
你奪我爭

nǐ duó wǒ zhēng

dd
擬非其倫

nǐ fēi qí lún

dd
儗非其倫

nǐ fēi qí lún

dd
擬規畫圓

nǐ guī huà yuán

f.e. stick slavishly to convention

dd
你死我活

nǐ sǐ wǒ huó

f.e. fight to the death

dd
擬於不倫

nǐ yú bù lún

f.e. draw inapt parallels be compared inappropriately

dd
你追我趕

nǐ zhuī wǒ gǎn

f.e. friendly one-upmanship try to emulate

dd
懦詞怪說

nuò cí guài shuō

dd
諾諾連聲

nuò nuò lián shēng

trzymać się mówienia "tak"

keep on saying “yes”

dd
喏喏連聲

nuò nuò lián shēng

dd
搦朽磨鈍

nuò xiǔ mó dùn

dd
尿流屁滾

niào liú pì gǔn

śmiertelnie przestraszony

scared shitless

dd
怒不可遏

nù bù kě è

f.e. boil with rage

dd
怒從心上起,惡向膽邊生

nù cóng xīn shàng qǐ è xiàng dǎn biān shēng

dd
怒從心頭起,惡向膽邊

nù cóng xīn tóu qǐ è xiàng

dd
怒從心頭起,惡向膽邊生

nù cóng xīn tóu qǐ è xiàng dǎn biān shēng

dd
怒髮衝冠

nù fà chōng guān

być straszliwie rozgniewanym

be in a towering rage. The hair bristles with anger.

dd
怒火沖天

nù huǒ chōng tiān

dd
怒火中燒

nù huǒ zhōng shāo

f.e. be burning with anger

dd
怒目而視

nù mù ér shì

patrzeć spoglądać na...

glare-glower at

dd
怒目橫眉

nù mù héng méi

34-21: f.e. dart fierce looks

dd
怒目切齒

nù mù qiè chǐ

f.e. look angrily while grinding one's teeth hate intensely; be furious

dd
怒猊渴驥

nù ní kě jì

f.e. forceful and vigorous (of calligraphy)

dd
怒氣沖沖

nù qì chōng chōng

być w straszliwym gniewie

be in a towering rage

dd
怒氣沖天

nù qì chōng tiān

f.e. 〈wr.〉 be in a towering rage

dd
怒氣填胸

nù qì tián xiōng

f.e. be filled with rage

dd
怒形於色

nù xíng yú sè

f.e. betray one's anger; look angry

dd
駑馬鈆刀

nú mǎ

dd
駑馬戀棧

nú mǎ liàn zhàn

niekompetentny człowiem trzymający się kurczowo stanowiska

an incompetent man clings to a good position

dd
駑馬戀棧豆

nú mǎ liàn zhàn dòu

niekompetentny człowiek osiąga stanowisko

an incompetent man clings to a good position

dd
駑馬鉛刀

nú mǎ qiān dāo

dd
駑馬十駕

nú mǎ shí jià

id. make up for lack of skill with industry

dd
駑馬十舍

nú mǎ shí shè

dd
奴顏婢睞

nú yán bì lài

dd
奴顏婢色

nú yán bì sè

dd
奴顏婢膝

nú yán bì xī

f.e. subservient; servile

dd
奴顏媚骨

nú yán mèi gǔ

pochlebstwa, nadskakiwanie, wiernopoddańczość

f.e. sycophancy; obsequiousness

dd
扭虧增盈

niǔ kuī zēng yíng

f.e. make up deficits and increase surpluses turn losses into profits

dd
忸怩不安

niǔ ní bù ān

(arch.) być zaambarasowanym, w konfuzji

f.e. 〈wr.〉 be embarrassed

dd
忸怩作態

niǔ ní zuò tài

f.e. behave coyly

dd
扭扭捏捏

niǔ niǔ niē niē

r.f. 〈coll.〉 diffident; timorous; mincing

dd
扭曲作直

niǔ qū zuò zhí

f.e. distort the facts

dd
扭直作曲

niǔ zhí zuò qū

dd
扭轉幹坤

niǔ zhuǎn gàn kūn

dd
扭轉乾坤

niǔ zhuǎn qián kūn

v.o. change the course of events; retrieve a situation

dd
捻神捻鬼

niǎn shén niǎn guǐ

jakby w panice

as though in a panic

dd
捻土焚香

niǎn tǔ fén xiāng

dd
捻土為香

niǎn tǔ wéi xiāng

dd
逆阪走丸

nì bǎn zǒu wán

dd
逆阪走丸

nì bǎn zǒu wán

dd
逆臣賊子

nì chén zéi zǐ

dd
逆道亂常

nì dào luàn cháng

dd
逆耳利行

nì ěr lì xíng

dd
逆耳良言

nì ěr liáng yán

dd
逆耳之言

nì ěr zhī yán

dd
逆風惡浪

nì fēng è làng

dd
泥古不化

nì gǔ bù huà

arch. trzymać się uparcie dawnych reguł

stick stubbornly to old rules

dd
泥古非今

nì gǔ fēi jīn

dd
泥古拘方

nì gǔ jū fāng

dd
匿跡潛形

nì jì qián xíng

dd
匿跡銷聲

nì jì xiāo shēng

f.e. be deeply hidden

dd
匿跡隱形

nì jì yǐn xíng

dd
逆來順受

nì lái shùn shòu

poddać się niepowodzeniu

resign oneself to adversity

dd
泥名失實

nì míng shī shí

dd
逆取順守

nì qǔ shùn shǒu

f.e. 〈wr.〉 keep rightly what was first acquired wrongly

dd
逆施倒行

nì shī dǎo xíng

34-12 f.e. go against common-sense rule; push a reactionary policy *

dd
逆水行舟

nì shuǐ xíng zhōu

walczyć z prądem; łódź płynąca pod prąd

fighting the current; boat sailing against the current

dd
逆天暴物

nì tiān bào wù

dd
逆天犯順

nì tiān fàn shùn

dd
逆天違理

nì tiān wéi lǐ

dd
逆天違眾

nì tiān wéi zhòng

dd
匿瑕含垢

nì xiá hán gòu

dd
溺心滅質

nì xīn miè zhì

dd
逆行倒施

nì xíng dǎo shī

dd
匿影藏形

nì yǐng cáng xíng

f.e. hide from the public

dd
逆子賊臣

nì zǐ zéi chén

dd
捏怪排科

niē guài pái kē

dd
捏腳捏手

niē jiǎo niē shǒu

krocz łagodnie, postępuj delikatnie

walk softly

dd
捏手捏腳

niē shǒ niē jiǎo

f.e. walk softly

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury