Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
蜃樓海市

shèn lóu hǎi shì

id. mirage (lit.-fig.) *

dd
蜃樓山市

shèn lóu shān shì

dd
慎身修永

shèn shēn xiū yǒng

dd
慎始敬終

shèn shǐ jìng zhōng

dd
甚囂塵上

shèn xiāo chén shàng

id. cause a temporary uproar

dd
慎小謹微

shèn xiǎo jǐn wēi

dd
慎小事微

shèn xiǎo shì wēi

dd
慎終承始

shèn zhōng chéng shǐ

dd
慎終如始

shèn zhōng rú shǐ

dd
慎終於始

shèn zhōng yú shǐ

dd
慎終追遠

shèn zhōng zhuī yuǎn

f.e. thoroughgoing regarding funeral rites for parents and the worship of ancestors

dd
慎重其事

shèn zhòng qí shì

przedsięwziąć środki ostrożności

f.e. take careful precautions

dd
繩床瓦灶

shéng chuáng wǎ zào

dd
繩鋸木斷

shéng jù mù duàn

wytrwałość przeważy

perseverance will prevail

dd
繩厥祖武

shéng jué zǔ wǔ

dd
繩墨之言

shéng mò zhī yán

dd
繩其祖武

shéng qí zǔ wǔ

f.e. 〈wr.〉 imitate one's forebears

dd
繩愆糾繆

shéng qiān jiū miù

dd
繩愆糾謬

shéng qiān jiū miù

f.e. correct mistakes

dd
繩愆糾違

shéng qiān jiū wéi

dd
繩趨尺步

shéng qū chǐ bù

zachowywać się zgodnie z decorum

behave according to decorum

dd
繩樞瓮牖

shéng shū wèng yǒu

very shabby house-dwelling

dd
繩先啟後

shéng xiān qǐ hòu

dd
繩一戒百

shéng yī jiè bǎi

dd
繩之以法

shéng zhī yǐ fǎ

ukarać kogoś zgodnie z prawem

punish sb. according to law

dd
稍安毋躁

shāo ān wú zào

dd
稍黷筐篚

shāo dú kuāng fěi

dd
捎關打節

shāo guān dǎ jié

dd
稍關打節

shāo guān dǎ jié

dd
燒眉之急

shāo méi zhī jí

dd
燒琴煮鶴

shāo qín zhǔ hè

dd
稍勝一籌

shāo shèng yī chóu

v.p. a bit better

dd
燒犀觀火

shāo xī guān huǒ

dd
稍遜一籌

shāo xùn yī chóu

f.e. be slightly inferior

dd
稍縱即逝

shāo zòng jí shì

f.e. transient; fleeting

dd
稍縱則逝

shāo zòng zé shì

dd
閃爍其詞

shǎn shuò qí cí

f.e. speak evasively; hedge

dd
閃爍其辭

shǎn shuò qí cí

dd
掞藻飛聲

shǎn zǎo fēi shēng

dd
勝敗乃兵家常事

shèng bài nǎi bīng jiā cháng

dd
盛必慮衰

shèng bì lǜ shuāi

dd
勝不驕,敗不餒

shèng bù jiāo bài bù něi

dd
剩菜殘羹

shèng cài cán gēng

dd
勝殘去殺

shèng cán qù shā

dd
聖帝明王

shèng dì míng wáng

dd
勝讀十年書

shèng dú shí nián shū

dd
剩馥殘膏

shèng fù cán gāo

dd
盛極一時

shèng jí yī shí

być w modzie przez jakiś czas, być na topie w jakimś momencie

be in vogue for a time; be all the rage at the moment

dd
聖君賢相

shèng jīng xián xiàng

dd
聖經賢傳

shèng jīng xián zhuàn

n. Confucian classics *

dd
盛況空前

shèng kuàng kōng qián

f.e. unprecedentedly grand occasion

dd
盛名難副

shèng míng nán fù

trudno jest żyć zgodnie z dobrą reputacją

f.e. It is hard to live up to a great reputation.

dd
盛名之下,其實難符

shèng míng zhī xià qí shí nán fù

dd
盛名之下,其實難副

shèng míng zhī xià qí shí nán fù

dd
盛氣臨人

shèng qì lín rén

dd
盛氣凌人

shèng qì líng rén

f.e. treat others rudely through arrogance

dd
盛情難卻

shèng qíng nán què

f.e. difficult to turn down an offer made with such warmth

dd
聖人之年

shèng rén zhī nián

dd
聖人之徒

shèng rén zhī tú

dd
勝任愉快

shèng rèn yú kuài

udowodnić, że zadanie nie przerasta; nadawać się do jakiejś pracy

prove more than equal to the task; be adequate for and happy with a job

dd
剩山殘水

shèng shān cán shuǐ

dd
聖神文武

shèng shén wén wǔ

dd
盛食厲兵

shèng shí lì bīng

przygotować się do bitwy

f.e. get ready for battle

dd
盛衰榮辱

shèng shuāi róng rǔ

f.e. prosperity and decline, glory and humiliation; vicissitudes of life

dd
盛衰興廢

shèng shuāi xīng fèi

f.e. rise and fall

dd
剩水殘山

shèng shuǐ cán shān

f.e. reduced territories of a nation; 34-12: f.e. the ravaged territory of an invaded country

dd
盛筵必散

shèng yán bì sàn

f.e. Even the grandest feast must have an end.

dd
盛筵難再

shèng yán nán zài

f.e. Sumptuous feasts are not repeated often.

dd
盛筵易散

shèng yán yì sàn

dd
盛宴難再

shèng yàn nán zài

f.e. Such grand gatherings do not take place every day.

dd
勝友如雲

shèng yǒu rú yún

f.e. a great many good friends

dd
聖主垂衣

shèng zhǔ chuí yī

dd
森羅萬象

sēn luó wàn xiàng

Przyjąć/dostrzec wszystkie rzeczy świata

embrace all the things of the world

dd
森嚴壁壘

sēn yán bì lěi

pilnie strzeżony, silnie ufortyfikowany; wyraźnie podzielony; rywal, konfrontować się nawzajem

closely guarded; strongly fortified sharply divided; rival; confronting each other

dd
三臡八葅

sān

dd
三百六十行

sān bǎi liù shí háng

n. all trades and professions

dd
三百瓮齏

sān bǎi wèng jī

dd
三百瓮虀

sān bǎi wèng jī

dd
三般兩樣

sān bān liǎng yàng

dd
三班六房

sān bān liù fáng

f.e. 〈trad.〉 all the officials in a <i>yamen<-i>

dd
三榜定案

sān bǎng dìng àn

f.e. decision made after three rounds of discussions

dd
三病四痛

sān bìng sì tòng

dd
三步兩腳

sān bù liǎng jiǎo

dd
三不拗六

sān bù niù liù

dd
三曹對案

sān cáo duì àn

konfrontacja trzech stron w sądzie(powoda, broniącego i świadka)

confrontation of the three parties (i.e. the plaintiff, the defendant, and the witness) in court

dd
三差兩錯

sān chā liǎng cuò

kilka pomyłek i potknięć, okazjonalne wypadki

a few mistakes-discrepancies; occasional accidents

dd
三差五錯

sān chā wǔ cuò

dd
三茶六飯

sān chá liù fàn

posiłki dnia


Dosłownie: trzy herbaty i sześć posileń

meals of the day

dd
三茶六禮

sān chá liù lǐ

wstąpić w małżeństwo z właściwą ceremonią

marry sb. with the proper ceremonies

dd
三長兩短

sān cháng liǎng duǎn

id. unexpected misfortune

dd
三長四短

sān cháng sì duǎn

dd
三朝五日

sān cháo wǔ rì

f.e. several days

dd
三朝元老

sān cháo yuán lǎo

n. statesman serving three successive emperors most-senior employee in a government organization

dd
三從四德

sān cóng sì dé

f.e. the three subjections and the four virtues (of women) *

dd
三寸不爛之舌

sān cùn bù làn zhī shé

n. have a persuasive tongue *

dd
三寸鳥,七寸嘴

sān cùn niǎo qī cùn zuǐ

dd
三寸之舌

sān cùn zhī shé

n. persuasive person who can talk reluctant others into doing sth.

dd
三等九般

sān děng jiǔ bān

dd
三等九格

sān děng jiǔ gé

dd
三迭陽關

sān dié yáng guān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury