Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
過程控制

guò chéng kòng zhì

dd
過從甚密

guò cóng shèn mì

być z kimś w bliskim związku

be in close association with sb.

dd
過都曆塊

guò dōu lì kuài

dd
過而能改

guò ér néng gǎi

dd
過府衝州

guò fǔ chōng zhōu

dd
過河拆橋

guò hé chāi qiáo

id. drop one's benefactor when no longer needed

dd
過河卒子

guò hé zú zǐ

dd
過化存神

guò huà cún shén

dd
過江之鯽

guò jiāng zhī jì

n. 〈wr.〉 an excessive number

dd
過街老鼠

guò jiē lǎo shǔ

ktoś znienawidzony przez wszystkich

id. person hated by everyone

dd
過路財神

guò lù cái shén

ktoś, przez którego ręce przechodzą duże sumy pieniędzy

sb. through whose hands pass large sums of money

dd
過門不入

guò mén bù rù

act beyond the call of duty be so devoted to public service as to forget one's personal interests

dd
過目不忘

guò mù bù wàng

mieć fotograficzną pamięć; być obdarzonym nadzwyczajnie pojemną pamięcią

have a photographic memory; be gifted with an extraordinary retentive memory

dd
過目成誦

guò mù chéng sòng

. have a photographic memory

dd
過橋拆橋

guò qiáo chāi qiáo

id. ingratitude

dd
過橋抽板

guò qiáo chōu bǎn

dd
過甚其詞

guò shèn qí cí

f.e. give an exaggerated account

dd
過甚其辭

guò shèn qí cí

dd
過時黃花

guò shí huáng huā

dd
過市招搖

guò shì zhāo yáo

dd
過庭之訓

guò tíng zhī xùn

n. instructions from one's father

dd
過屠大嚼

guò tú dà jué

dd
過屠門而大嚼

guò tú mén ér dà jiáo

żywić się iluzjami

feed on illusions

dd
過為已甚

guò wéi yǐ shèn

dd
過五關,斬六將

guò wǔ guān zhǎn liù jiàng

n. a kind of solitaire, played with dominoes ;

dd
過五關斬六將

guò wǔ guān zhǎn liù jiàng

dd
過隙白駒

guò xī bái jū

dd
過眼煙雲

guò yǎn yān yún

dd
過眼雲煙

guò yǎn yún yān

przejrzyste chmury

as transient as fleeting clouds

dd
過猶不及

guò yóu bù jí

pójść za daleko jest tak samo złe jak nie dojść wystarczająco daleko

f.e. Going too far is as bad as not going far enough.

dd
怪誕不經

guài dàn bù jīng

dziwny, fantastyczny

weird; fantastic

dd
綆短汲深

gěng duǎn jí shēn

grzeczn. nierówny zadaniu, ponad własny poziom

unequal to a given task; out of one's depth

dd
綆短絕泉

gěng duǎn jué quán

dd
官報私仇

guān bào sī chóu

f.e. abuse public power to retaliate against a personal enemy

dd
官卑職小

guān bēi zhí xiǎo

być ledwie niskim urzędnikiem

be merely a petty official

dd
官偪民反

guān bèng mín fǎn

dd
官逼民反

guān bī mín fǎn

f.e. People revolt against official exploitation.

dd
官倉老鼠

guān cāng láo shǔ

dd
觀場矮人

guān chǎng ǎi rén

f.e. follow suit without knowing why 34-12

dd
官場如戲

guān chǎng rú xì

dd
官法如爐

guān fǎ rú lú

dd
觀風察俗

guān fēng chá sú

dd
冠蓋如雲

guān gài rú yún

duże zgromadzenie wysokich urzędników

large gathering of high officials

dd
冠蓋相望

guān gài xiāng wàng

constant exchange of high officials' visits between two nations a gathering of dignitaries

dd
鰥寡孤惸

guān guǎ gū dì

dd
鰥寡孤獨

guān guǎ gū dú

wdowy, sieroty i ci pozbawieni rodzin i nie mogą się utrzymać

widowers, widows, orphans, and the childless those who have no kith and kin and cannot support themselves

dd
鰥寡惸獨

guān guǎ gū dú

dd
鰥寡孤煢

guān guǎ gū qióng

dd
鰥寡煢獨

guān guǎ qióng dú

dd
官官相護

guān guān xiāng hù

urzędnicy chronią się nawzajem

f.e. bureaucrats shield each other

dd
官官相為

guān guān xiāng wéi

dd
官官相衛

guān guān xiāng wèi

urzędnicy wzajemnie się osłaniają

bureaucrats shield each other

dd
觀過知仁

guān guò zhī rén

obserwuj porażki człowieka aby poznać kim naprawdę jest

Observe a person's failings to know what he really is.

dd
官虎吏狼

guān hǔ lì láng

dd
觀化聽風

guān huà tīng fēng

dd
關懷備至

guān huái bèi zhì

człowiek o niezmiernej troskliwości

show utmost solicitude

dd
觀機而動

guān jī ér dòng

dd
觀機而作

guān jī ér zuò

dd
觀今宜鑒古

guān jīn yì jiàn gǔ

dd
綸巾羽扇

guān jīn yǔ shàn

calm; composed (said of a military commander) master strategist 34-12

dd
冠履倒易

guān lǚ dào yì

do góry nogami

f.e. upside down

dd
冠履倒置

guān lǚ dào zhì

odwrócone role

reversed roles; topsy-turvy world

dd
觀貌察色

guān mào chá sè

dd
觀眉說眼

guān méi shuō yǎn

dd
關門打狗

guān mén dǎ gǒu

zablokować wrogowi drogę odwrotu i go zniszczyć

block the enemy's retreat and then destroy him

dd
關門大吉

guān mén dà jí

f.e. close down for good

dd
蓋不由己

gài bù yóu jǐ

dd
蓋棺定論

gài guān dìng lùn

dd
蓋棺論定

gài guān lùn dìng

czyjeś zasługi mogą być oceniane po śmierci (po zamknięciu trumny)

One's deserts can be judged only after death.

dd
亘古不滅

gèn gǔ bù miè

dd
亘古亘今

gèn gǔ gèn jīn

dd
割臂盟公

gē bì méng gōng

dd
割臂之盟

gē bì zhī méng

dd
割地稱臣

gē dì chēng chén

dd
割地求和

gē dì qiú hé

f.e. cede territory and ask for peace

dd
割肚牽腸

gē dù qiān cháng

be kept in suspense feel anxious

dd
割恩斷義

gē ēn duàn yì

dd
格格不納

gē gē bù nà

dd
格格不吐

gē gē bù tǔ

dd
歌功頌德

gē gōng sòng dé

f.e. sing the praises of sb.

dd
割股療親

gē gǔ liáo qīn

dd
割骨療親

gē gǔ liáo qīn

dd
割股之心

gē gǔ zhī xīn

dd
割雞焉用牛刀

gē jī yān yòng niú dāo

Dlaczego użyć młota aby zabić muchę?; przesada

overkill Why use a sledgehammer to kill a fly?

dd
割襟之盟

gē jīn zhī méng

dd
割據一方

gē jù yī fāng

dd
歌樓舞榭

gē lóu wǔ xiè

dd
割肉補瘡

gē ròu bǔ chuāng

doraźne działanie aby przezwyciężyć bieżącą trudność

makeshift to tide over the present difficulty

dd
割肉飼虎

gē ròu sì hǔ

dd
歌聲繞梁

gē shēng rào liáng

f.e. 〈mus.〉 The vocalist's superb performance lingers on.

dd
歌臺舞榭

gē tái wǔ xiè

f.e. place for singing and dancing

dd
歌舞升平

gē wǔ shēng píng

f.e. put on a false show of peace and prosperity

dd
槁木死灰

gǎo mù sǐ huī

id. complete apathy

dd
槁蘇暍醒

gǎo sū yē xǐng

dd
槁項黃馘

gǎo xiàng huáng xù

stwardniała szyja i żółta twarz

withered neck and yellow face

dd
槁項黧馘

gǎo xiàng lí guó

dd
根椽片瓦

gēn chuán piàn wǎ

dd
根孤伎薄

gēn gū jì báo

dd
根結盤固

gēn jié pán gù

dd
根結盤據

gēn jié pán jù

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.