Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
和藹近人

hé ǎi jìn rén

dd
和藹可親

hé ǎi kě qīn

uprzejmy; sympatyczny

affable; genial

dd
河奔海聚

hé bēn hǎi jù

dd
何必當初

hé bì dāng chū

żałować wcześneijszych postępków

regret past doings

dd
和璧隋珠

hé bì suí zhū

coś rzadkiego i bardzo cennego

sth. rare and very valuable

dd
河伯為患

hé bó wéi huàn

dd
河不出圖

hé bù chū tú

dd
河出伏流

hé chū fú liú

dd
合膽同心

hé dǎn tóng xīn

dd
何德堪之

hé dé kān zhī

dd
河東三篋

hé dōng sān qiè

dd
河東獅吼

hé dōng shī hǒu

wybuch awanturnika lub osoby skłonnej do ganienia innych

outburst of a shrew

dd
河東獅子

hé dōng shī zi

id. shrew; virago; fishwife

dd
河東獅子吼

hé dōng shī zihǒu

id. shrew; virago; fishwife

dd
和而不唱

hé ér bù chàng

dd
和而不同

hé ér bù tóng

dd
合而為一

hé ér wéi yī

dd
合二為一

hé èr wéi yī

f.e. be made one; merge into a single

dd
河汾門下

hé fén mén xià

f.e. The well-known scholar has may distinguished students.

dd
和風麗日

hé fēng lì rì

f.e. a gentle breeze and a bright sun; fine weather

dd
和風細雨

hé fēng xì yǔ

in gentle and mild way Tā ∼ de pīpíng wǒ. He gently criticized me. gentle, relaxed manner

dd
涸鮒得水

hé fù dé shuǐ

dd
和光同塵

hé guāng tóng chén

id. swim with the tide stand aloof from worldly success

dd
河海不擇細流

hé hǎi bù zé xì liú

Wielka nauka i zrozumienie jest akumulacją małych cząstek wiedzy.

Profound learning is an accumulation of bits of knowledge.

dd
河海清宴

hé hǎi qīng yàn

dd
河漢江淮

hé hàn jiāng huái

dd
河漢無極

hé hàn wú jí

tak odległe jak Droga mleczna

as far off as the Milky Way

dd
河涸海幹

hé hé hǎi qián

dd
何患無辭

hé huàn wú cí

f.e. A pretext for...is never wanting.

dd
河決魚爛

hé jué yú làn

dd
何樂不為

hé lè bù wéi

Dlaczego nie , skoro chcesz? Dlaczego nie zrobić tego z przyjemnością?

why don't you (if you want to) Why not do it gladly?

dd
何樂而不為

hé lè ér bù wéi

A czemu nie?

what is there against it?

dd
河溓海晏

hé lián hǎi yàn

dd
河溓海夷

hé lián hǎi yí

dd
河梁攜手

hé liáng xié shǒu

dd
河梁之誼

hé liáng zhì yí

dd
合兩為一

hé liǎng wéi yī

dd
河落海幹

hé luò hǎi gān

dd
闔門百口

hé mén bǎi kǒu

dd
河門海口

hé mén hǎi kǒu

dd
河目海口

hé mù hǎi kǒu

dd
和睦相處

hé mù xiāng chǔ

f.e. get along in harmony

f.e. get along in harmony

dd
合盤托出

hé pán tuō chū

dd
和盤托出

hé pán tuō chū

f.e. reveal everything

dd
合浦還珠

hé pǔ huán zhū

dd
合浦珠還

hé pǔ zhū huán

id. return of sth. long lost; recover sth. which has been lost

dd
何其毒也

hé qí dú yě

Jakie to jadowite! Jakie to trujące!

How poisonous!; How venomous!

dd
何其衰也

hé qí shuāi yě

dd
何其相似乃爾

hé qí xiāng sì nǎi ěr

obraźl. co za uderzające podobieństwo

?wr.-derog.? what a striking similarity

dd
和氣生財

hé qì shēng cái

amiability begets riches (a motto for businessmen) compromise; conciliation

dd
和氣致祥

hé qì zhì xiáng

Dobre usposobienie prowadzi do pomyślności

Good-naturedness leads to propitiousness.

dd
荷槍實彈

hé qiāng shí dàn

być gotowym na zagrożenie (o policji, wojsku itp.)

ready for an emergency (of police-soldiers-etc.)

dd
河清海竭

hé qīng hǎi jié

dd
河清海晏

hé qīng hǎi yàn

czas pokoju

id. a time of peace

dd
河清海宴

hé qīng hǎi yàn

dd
河清難俟

hé qīng nán sì

f.e. It takes too long to wait, and life is short.

dd
河清人壽

hé qīng rén shòu

dd
河清三日

hé qīng sān rì

dd
河清社鳴

hé qīng shè míng

dd
河傾月落

hé qīng yuè luò

dd
河清雲慶

hé qīng yún qìng

dd
合情合理

hé qíng hé lǐ

f.e. fair and reasonable

dd
何去何從

hé qù hé cóng

f.e. what course to follow

dd
和容悅色

hé róng yuè sè

dd
和如琴瑟

hé rú qín sè

dd
河沙世界

hé shā shì jiè

dd
河山帶礪

hé shān dài lì

dd
河山之德

hé shān zhī dé

dd
禍不單行

huò bù dān xíng

f.e. misfortunes never come singly

dd
禍不旋踵

huò bù xuán zhǒng

f.e. disaster looms ahead

dd
禍從口出

huò cóng kǒu chū

nieuważne słowa mogą prowadzić do kłopotów

careless talk may lead to trouble

dd
禍從口出,病從口入

huò cóng kǒu chū bìng cóng kǒu rù

nieuważne słowa mogą prowadzić do kłopotów; dosł. choroba wchodzi ustami

careless talk may lead to trouble; v.p. illness enters orally

dd
禍從口出,患從口入

huò cóng kǒu chū huàn cóng kǒu rù

nieostrożna gadanina przyczyną problemów

careless talk may lead to trouble

dd
禍從口生

huò cóng kǒu shēng

dd
禍從天降

huò cóng tiān jiàng

f.e. unexpected disaster

dd
豁達大度

huò dá dà dù

o otwartym umyśle i szlachetny

open-minded and magnanimous

dd
貨而不售

huò ér bù shòu

dd
禍福同門

huò fú tóng mén

szczęście i nieszczęście przychodzą w parze

f.e. good and bad fortune go together

dd
禍福惟人

huò fú wéi rén

dd
禍福無常

huò fú wú cháng

dd
禍福無門

huò fú wú mén

f.e. good and bad fortune are unpredictable

dd
禍福相生

huò fú xiāng shēng

dd
禍福相依

huò fú xiāng yī

dd
禍福相倚

huò fú xiāng yī

dd
禍福倚伏

huò fú yǐ fú

szczęście i nieszczęście są wzajemnie powiązane

fortune and misfortune are interrelated

dd
禍福由人

huò fú yóu rén

dd
禍福有命

huò fú yǒu mìng

dd
禍福之門

huò fú zhī mén

dd
禍國殃民

huò guó yāng mín

f.e. bring calamity to the country and the people

dd
貨賄公行

huò huì gōng xíng

dd
禍及池魚

huò jí shiyú

dd
禍結兵連

huò jié bīng lián

dd
禍近池魚

huò jìn shiyú

dd
獲雋公交車

huò juàn gōng jiāo chē

dd
禍絕福連

huò jué fú lián

dd
獲雋公車

huò jūn gōng chē

dd
獲隴望蜀

huò lǒng wāng shǔ

dd
貨賂大行

huò lù dà xíng

dd
貨賂公行

huò lù gōng xíng

dd
禍亂滔天

huò luàn tāo tiān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury