Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

醒聩震聋 xǐng kuì zhèn lóng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91328 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

省身克己 xǐng shēn kè jǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91329 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

迅电流光 xùn diàn liú guāng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91330 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

训格之言 xùn gé zhī yán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91331 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

徇国忘身 xùn guó wàng shēn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91332 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

迅雷不及掩耳 xùn léi bù jí yǎn ěr (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91333 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

迅雷风烈 xùn léi fēng liè (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91334 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

训练有素 xùn liàn yǒu sù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91335 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

徇情枉法 xùn qíng wǎng fǎ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91336 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

徇私枉法 xùn sī wǎng fǎ nagiąć prawo na korzyść krewnych lub przyjaciół (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91337 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

徇私舞弊 xùn sī wǔ bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91338 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

徇私作弊 xùn sī zuò bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91339 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

噀玉喷珠 xùn yù pēn zhū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91340 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

逊志时敏 xùn zhì shí mǐn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91341 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

徐娘半老 xú niáng bàn lǎo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91342 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪不敌正 xié bù dí zhèng Zło nie zatriumfuje ponad cnotą. (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91343 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪不伐正 xié bù fá zhèng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91344 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪不犯正 xié bù fàn zhèng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91345 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪不干正 xié bù gān zhèng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91346 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪不胜正 xié bù shèng zhèng Zło nie zatriumfuje nad cnotą. Uczciwi nie mają co się bać niegodziwców. (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91347 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪不压正 xié bù yā zhèng drogi zła nigdy nie mogą przeważyć (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91348 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

胁不沾席 xié bù zhān xí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91349 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

斜风细雨 xié fēng xì yǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91350 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

鞋弓襪浅 xié gōng wà qiǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91351 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

鞋弓袜浅 xié gōng wà qiǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91352 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

鞋弓袜小 xié gōng wà xiǎo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91353 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

鞋弓襪小 xié gōng wà xiǎo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91354 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

胁肩谄笑 xié jiān chǎn xiào (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91355 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

胁肩低眉 xié jiān dī méi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91356 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

胁肩低首 xié jiān dī shǒu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91357 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

胁肩累足 xié jiān lěi zú (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91358 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

胁肩絫足 xié jiān lèi zú (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91359 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

携老扶弱 xié lǎo fú ruò (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91360 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

协力齐心 xié lì qí xīn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91361 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

协力同心 xié lì tóng xīn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91362 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪门歪道 xié mén wāi dào (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91363 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪魔怪道 xié mó guài dào (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91364 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪魔歪道 xié mó wāi dào budd. demony i heretycy, nieortodoksyjne drogi, złe drogi i sposoby; mieszane doktryny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91365 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪魔外道 xié mó wài dào (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91366 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

邪魔外祟 xié mó waisuì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91367 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

携男挈女 xié nán qiè nǚ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91368 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

挟山超海 xié shān chāo hǎi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91369 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

偕生之疾 xié shēng zhī jí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91370 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

协私罔上 xié sī wǎng shàng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91371 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

挟天子以令天下 xié tiān zǐ yǐ lìng tiān xià (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91372 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

挟天子以令诸侯 xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91373 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

斜头歪脑 xié tóu wāi nǎo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91374 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

挟细拿粗 xié xì ná cū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91375 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

协心戮力 xié xīn lù lì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91376 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

协心同力 xié xīn tóng lì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91377 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

斜行横阵 xié xíng héng zhèn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91378 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

携幼扶老 xié yòu fú lǎo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91379 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

携云握雨 xié yún wò yǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91380 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀才不出门,全知天下 xiù cái bù chū mén quán zhī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91381 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀才不出门,全知天下事 xiù cái bù chū mén quán zhī tiān xià shì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91382 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀才人情 xiù cái rén qíng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91383 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀才造反 xiù cái zào fǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91384 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀出班行 xiù chū bān háng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91385 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀而不实 xiù ér bù shí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91386 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

绣虎雕龙 xiù hǔ diāo lóng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91387 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

绣花枕头 xiù huā zhěn tóu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91388 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

虚晃一枪 xiù huàng yī qiāng wykonać manewr zwodzący przeciwnika; wykonać gest ataku/ strzału (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91389 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

虚骄恃气 xiù jiāo shì qì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91390 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

绣口锦心 xiù kǒu jǐn xīn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91391 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

袖里乾坤 xiù lǐ qián kūn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91392 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

袖里玄机 xiù lǐ xuán jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91393 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀色堪餐 xiù sè kān cān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91394 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀色可餐 xiù sè kě cān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91395 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

袖手充耳 xiù shǒu chōng ěr (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91396 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

袖手旁观 xiù shǒu páng guān patrzyć bez przejęcia (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91397 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀水明山 xiù shuǐ míng shān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91398 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

秀外慧中 xiù wài huì zhōng piękna i inteligentna (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 7
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91399 Didaskalia: Deepness: 7 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

臭味相投 xiù wèi xiāng tóu obraźl. kruk krukowi oka nie wykole; dosł. brzydki zapach ciągie do siebie nawzajem (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91400 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

袖中挥拳 xiù zhōng huī quán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91401 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴邦立国 xīng bāng lì guó (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91402 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴兵动众 xīng bīng dòng zhòng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91403 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星驰电掣 xīng chí diàn chè (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91404 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星驰电发 xīng chí diàn fā (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91405 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星驰电走 xīng chí diàn zǒu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91406 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴词构讼 xīng cí gòu sòng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91407 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴讹造讪 xīng é zào shàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91408 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星飞电急 xīng fēi diàn jí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91409 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星飞云散 xīng fēi yún sàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91410 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴废继絶 xīng fèi jì jué (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91411 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴废继绝 xīng fèi jì jué (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91412 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

腥风醎雨 xīng fēng xián yǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91413 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

腥风血雨 xīng fēng xuè yǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91414 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴风作浪 xīng fēng zuò làng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91415 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星火燎原 xīng huǒ liáo yuán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91416 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴家立业 xīng jiā lì yè (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91417 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星离雨散 xīng lí yǔ sàn rozsypany jak gwiazdy na niebie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91418 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星离月会 xīng lí yuè huì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91419 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴利除弊 xīng lì chú bì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91420 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

兴利除害 xīng lì chú hài przynosić dobro i likwidować zło (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91421 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星流电击 xīng liú diàn jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91422 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星流霆击 xīng liú tíng jī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91423 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星罗碁布 xīng luó qí bù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91424 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星罗棊布 xīng luó qí bù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91425 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星罗棋布 xīng luó qí bù rościągać się na wszystkie strony (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91426 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

星罗云布 xīng luó yún bù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#91427 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom