Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

然糠照薪 rán kāng zhào xīn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85317 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

然糠自照 rán kāng zì zhào (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85318 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

燃糠自照 rán kāng zì zhào (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85319 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

燃眉之急 rán méi zhī jí potężna pilność (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85320 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

燃萁煎豆 rán qí jiān dòu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85321 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

燃萁之敏 rán qí zhī mǐn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85322 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

燃萁煮豆 rán qí zhǔ dòu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85323 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若敖鬼馁 ruò áo guǐ něi nie mieć potomstwa (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85324 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若敖之鬼 ruò áo zhī guǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85325 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

弱本强末 ruò běn qiáng mò (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85326 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若崩厥角 ruò bēng jué jiǎo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85327 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

弱不好弄 ruò bù hǎo nòng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85328 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

弱不禁风 ruò bù jīn fēng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85329 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若不胜衣 ruò bù shèng yī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85330 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

弱不胜衣 ruò bù shèng yī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85331 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若出一轨 ruò chū yī guǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85332 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若出一辙 ruò chū yī zhé (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85333 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若存若亡 ruò cún ruò wáng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85334 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

弱管轻丝 ruò guǎn qīng sī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85335 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若合符节 ruò hé fú jié (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85336 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若即若离 ruò jì ruò lí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85337 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若离若即 ruò lí ruò jí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85338 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若卵投石 ruò luǎn tóu shí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85339 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若明若暗 ruò míng ruò àn z trudem uzmysławiać sobie; ledwo-ledwo postrzegać (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85340 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若明若昧 ruò míng ruò mèi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85341 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若烹小鲜 ruò pēng xiǎo xiān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85342 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

弱肉强食 ruò ròu qiáng shí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85343 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若丧考妣 ruò sàng kǎo bǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85344 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若涉渊冰 ruò shè yuān bīng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85345 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若涉渊水 ruò shè yuān shuǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85346 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若释重负 ruò shì zhòng fù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85347 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

弱水之隔 ruò shuǐ zhī gé (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85348 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若无其事 ruò wú qí shì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85349 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若要人不知,除非己莫 ruò yào rén bù zhī chú fēi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85350 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若要人不知,除非己莫为 ruò yào rén bù zhī chú fēi jǐ mò wéi (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85351 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若隐若显 ruò yǐn ruò xiǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85352 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若隐若现 ruò yǐn ruò xiàn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85353 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若有若无 ruò yǒu ruò wú ledwo odróżnialny, niejasny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 5
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85354 Didaskalia: Deepness: 5 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若有所丧 ruò yǒu suǒ sàng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85355 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若有所失 ruò yǒu suǒ shī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85356 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若有所思 ruò yǒu suǒ sī jakby zgubił się w myślach (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85357 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

若有所亡 ruò yǒu suǒ wáng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85358 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

仍陋袭简 réng lòu xí jiǎn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85359 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软红十丈 ruǎn hóng shí zhàng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85360 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软红香土 ruǎn hóng xiāng yù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85361 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

阮囊羞涩 ruǎn náng xiū sè mieć puste kieszenie, nie mieć dość gotówki, biedny (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85362 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软裘快马 ruǎn qiú kuài mǎ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85363 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软弱无力 ruǎn ruò wú lì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85364 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软谈丽语 ruǎn tán lì yǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85365 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软香温玉 ruǎn xiāng wēn yù (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85366 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软硬兼施 ruǎn yìng jiān shī (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85367 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软语温言 ruǎn yǔ wēn yán (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85368 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

软玉温香 ruǎn yù wēn xiāng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85369 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热肠古道 rè cháng gǔ dào (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85370 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热锅上的蚂蚁 rè guō shàng demǎ yǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85371 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热锅上蝼蚁 rè guō shàng lóu yǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85372 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热锅上蚂蚁 rè guō shàng mǎ yǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85373 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热火朝天 rè huǒ cháo tiān tętnić aktywnością; szczęśliwy; podekscytowany (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85374 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热可炙手 rè kě zhì shǒu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85375 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热泪盈眶 rè lèi yíng kuàng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85376 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热气腾腾 rè qì téng téng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85377 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热情洋溢 rè qíng yáng yì (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85378 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热心苦口 rè xīn kǔ kǒu (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85379 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热心快肠 rè xīn kuài cháng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85380 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

热血沸腾 rè xuè fèi téng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85381 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

让礼一寸,得礼一尺 ràng lǐ yī cùn dé lǐ yī chǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85382 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

让三让再 ràng sān ràng zài (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85383 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

让逸竞劳 ràng yì jìng láo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85384 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

让再让三 ràng zài ràng sān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85385 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

让枣推梨 ràng zǎo tuī lí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85386 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

润屋润身 rùn wū rùn shēn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85387 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

蕤宾铁响 ruí bīn tiě xiǎng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85388 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人百其身 rén bǎi qí shēn (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85389 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人不犯我,我不犯人 rén bù fàn wǒ wǒ bù fàn rén (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85390 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人不可貌相 rén bù kě mào xiàng nie można osądzać ludzi po wyglądzie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85391 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人不聊生 rén bù liáo shēng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85392 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人不为己,天诛地灭 rén bù wèi jǐ tiān zhū dì miè (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85393 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人不知,鬼不觉 rén bù zhī guǐ bù jué (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85394 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人不自安 rén bù zì ān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85395 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人才辈出 rén cái bèi chū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85396 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人才难得 rén cái cái dé (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85397 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人材出众 rén cái chū zhòng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85398 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人才出众 rén cái chū zhòng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85399 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人才济济 rén cái jǐ jǐ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85400 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人财两空 rén cái liǎng kōng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85401 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人财两失 rén cái liǎng shī stracić i pieniądze i życie (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85402 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人稠物穰 rén chóu wù ráng (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85403 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人存政举 rén cún zhèng jǔ (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85404 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人单势孤 rén dān shì gū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85405 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人地生疏 rén dì shēng shū (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85406 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人丁兴旺 rén dīng xīng wàng mieć rosnącą rodzinę; mieć zwiększającą się populację (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85407 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人定胜天 rén dìng shèng tiān (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85408 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人多口杂 rén duō kǒu zá (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85409 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人多阙少 rén duō què shǎo (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85410 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人多势众 rén duō shì zhòng wiele pomocnych dłoni dostarcza siły; dominować dzięki liczebności (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85411 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人多手杂 rén duō shǒu zá (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85412 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人多嘴杂 rén duō zuǐ zá Zbyt wiele ludzi komplikuje sprawy; Zachowanie tajemnicy jest trudne jeśli zna ją wiele osób. (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 4
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów
ludzi - dużo - usta - pomieszane/skomplikowane

Znaki pisma

#85413 Didaskalia: Deepness: 4 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人而无信,不知其可 rén ér wú xìn bù zhī qí kě (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85414 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人非草木 rén fēi cǎo mù ludzie są rozumnymi istotami (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85415 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

人非木石 rén fēi mù shí (brak tłumaczenia do książki) Dodaj
Głębia: 1
Edytuj

Przykłady

Brak przykładów

Znaki pisma

#85416 Didaskalia: Deepness: 1 Status 1. att impressive: att setphrase: att historical: att tattoo: Komentarze:

Komentarz PP

Komentarz EM

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom