Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
另起爐灶

lìng qǐ lú zào

id. make a fresh start

dd
另請高明

lìng qǐng gāo míng

v.p. find sb. better qualified

dd
令人齒冷

lìng rén chǐ lěng

wzbudzać pogardę

arouse scorn

dd
令人髮指

lìng rén fà zhǐ

f.e. make one's blood boil; get one's hackles up; make one bristle with anger

dd
令人莫測

lìng rén mò cè

dd
令人噴飯

lìng rén pēn fàn

śmieszny do rozpuku, wybitnie śmieszny

f.e. side-splitting; screamingly funny

dd
令人捧腹

lìng rén pěng fǔ

sprawić, że inni zawyją ze śmiechu

set people roaring with laughter

dd
令人起敬

lìng rén qǐ jìng

dd
令人切齒

lìng rén qiè chǐ

f.e. odious; execrable

dd
令人神往

lìng rén shén wǎng

f.e. fire one's imagination; have a strong appeal

dd
令人矚目

lìng rén zhǔ mù

dd
令人注目

lìng rén zhù mù

dd
令人作嘔

lìng rén zuò ǒu

f.e. make one sick; be revolting

dd
令行禁止

lìng xíng jìn zhǐ

v.p. strict enforcement of orders-prohibitions

dd
令行如流

lìng xíng rú liú

dd
另眼看待

lìng yǎn kàn dài

f.e. regard. sb. with favor

dd
另眼看覷

lìng yǎn kàn qù

dd
另眼看戲

lìng yǎn kàn xì

dd
另眼相待

lìng yǎn xiāng dài

dd
另眼相看

lìng yǎn xiāng kàn

zobaczyć kogoś w nowym świetle

see sb. in a new light

dd
另有洞天

lìng yǒu dòng tiān

zupełnie inny świat

an altogether different world

dd
捋虎鬚

luō hǔ xū

przedsięwziąc wielkie ryzyko

run great risks

dd
捋袖揎拳

luō xiù xuān quán

zakasać rękawy i zacisnąć pięści; przygotować się do walki

pull up the sleeves and raise the fists get ready to fight

dd
魯戈揮日

lǔ gē huī rì

dd
魯戈回日

lǔ gē huí rì

dd
魯斤燕削

lǔ jīn yàn xuē

dd
魯連蹈海

lǔ lián dǎo hǎi

dd
魯靈光殿

lǔ líng guāng diàn

coś lub ktoś kto potrafi przetrwać powtarzające się nieszczęścia

sb.-sth. that survives repeated disasters

dd
鹵莽滅裂

lǔ mǎng miè liè

dd
魯莽滅裂

lǔ mǎng miè liè

f.e. rash and careless

dd
魯人回日

lǔ rén huí rì

dd
魯衛之政

lǔ wèi zhī zhèng

rzeczy całkiem do siebie podobne

things very much alike

dd
閭閻安堵

lǔ yán ān dǔ

dd
魯陽麾戈

lǔ yáng huī gē

dd
魯陽揮戈

lǔ yáng huī gē

dd
魯陽揮日

lǔ yáng huī rì

dd
魯陽回日

lǔ yáng huí rì

dd
魯陽指日

lǔ yáng zhǐ rì

dd
魯魚帝虎

lǔ yú dì hǔ

dd
魯魚亥豕

lǔ yú hài shǐ

id. copying-typographical errors

dd
魯魚陶陰

lǔ yú táo yīn

dd
亂臣賊子

luàn chén zéi zǐ

ministrowie i generałowie współpracujacy z wrogiem

ministers-generals who collaborate with enemy

dd
亂點鴛鴦

luàn diǎn yuān yāng

id. mistakenly identify people as a couple misallocate personnel

dd
亂箭攢心

luàn jiàn cuán xīn

dd
亂七八遭

luàn qī bā zāo

dd
亂七八糟

luàn qī bā zāo

w zupełnym chaosie

at sixes and sevens; in a mess-muddle

dd
亂瓊碎玉

luàn qióng suì yù

dd
亂世凶年

luàn shì xiōng nián

dd
亂世英雄

luàn shì yīng xióng

n. heroes in troubled times

dd
亂首垢面

luàn shǒu gòu miàn

dd
亂彈琴

luàn tán qín

mówić bzdury

v.p. 〈topo.〉 talk nonsense

dd
亂頭粗服

luàn tóu cū fú

niedbale, niechlujnie

slovenly

dd
亂語胡言

luàn yǔ hú yán

gadać nonsensy

talk nonsense; rave

dd
亂墜天花

luàn zhuì tiān huā

dostarczyć ekstrawagancki opis

give an extravagant description

dd
亂作胡為

luàn zuò hú wéi

dd
亂作一團

luàn zuò yī tuán

stać się sceną chaosu

become a scene of chaos

dd
樓船簫鼓

lóu chuán xiāo gǔ

dd
樓閣臺榭

lóu gé tái xiè

dd
樓閣亭臺

lóu gé tíng tái

dd
樓臺亭閣

lóu tái tíng gé

wieża i pawilon; ogólne nawiązanie do wyrafinowanej architektury chińskiej

f.e. tower and pavilion general reference to elaborate Chinese architecture

dd
螻蟻貪生

lóu yǐ tān shēng

dd
臨別贈言

lín bié zèng yán

porada dana na pożegnanie

parting advice

dd
臨別贈語

lín bié zèng yǔ

dd
臨財不苟

lín cái bù gǒu

dd
臨池學書

lín chí xué shū

dd
臨川羡魚

lín chuān xiàn yú

dd
鱗次相比

lín cì xiāng bǐ

dd
鱗次櫛比

lín cì zhì bǐ

id. row upon row (of houses-buildings-etc.)

dd
鱗萃比櫛

lín cuì bǐ zhì

dd
臨敵賣陣

lín dí mài zhèn

dd
臨敵易將

lín dí yì jiàng

dd
臨風對月

lín fēng duì yuè

dd
臨鋒決敵

lín fēng jué dí

dd
麟鳳龜龍

lín fèng guī lóng

id. worthy men

dd
麟鳳一毛

lín fèng yī máo

dd
麟肝鳳髓

lín gān fèng suǐ

dd
林寒洞肅

lín hán dòng sù

dd
林寒澗肅

lín hán jiàn sù

dd
臨河羡魚

lín hé xiàn yú

dd
臨河欲魚

lín hé yù yú

dd
臨機立斷

lín jī lì duàn

dd
臨機能斷

lín jī néng duàn

dd
臨機設變

lín jī shè biàn

dd
臨機應變

lín jī yìng biàn

f.e. decide on the spot adapt to changing circumstances

dd
臨機輒斷

lín jī zhé duàn

dd
臨機製變

lín jī zhì biàn

dd
臨機製勝

lín jī zhì shèng

dd
鱗集毛萃

lín jí máo cuì

dd
鱗集仰流

lín jí yǎng liú

dd
麟角鳳距

lín jiǎo fèng jù

dd
麟角鳳毛

lín jiǎo fèng máo

rzadkie i cenne rzeczy

precious-rare things

dd
麟角鳳觜

lín jiǎo fèng zuǐ

嘴-觜 f.e. precious-rare things.

dd
麟角虎翅

lín jiǎo hǔ chì

dd
臨軍對壘

lín jūn duì lěi

dd
臨軍對陣

lín jūn duì zhèn

dd
臨渴穿井

lín kě chuān jǐng

dd
臨渴掘井

lín kě jué jǐng

id. not make timely preparations

dd
林籟泉韻

lín lài quán yùn

dd
琳琅觸目

lín láng chù mù

dd
琳琅滿目

lín láng mǎn mù

uczta dla oczu

feast for the eyes

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury