Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
憐新棄舊

lián xīn qì jiù

dd
憐新厭舊

lián xīn yàn jiù

dd
憐牙悧齒

lián yá chǐ

dd
連輿並席

lián yú bìng xí

dd
連輿接席

lián yú jiē xí

dd
廉遠堂高

lián yuǎn táng gāo

f.e. dignified (of a monarch)

dd
連戰皆捷

lián zhàn jiē jié

f.e. win victories one after another

dd
連章累牘

lián zhāng lèi dú

dd
連枝比翼

lián zhī bǐ yì

dd
連枝並頭

lián zhī bìng tóu

dd
連枝帶葉

lián zhī dài yè

dd
連枝分葉

lián zhī fēn yè

dd
連枝共冢

lián zhī gòng zhǒng

dd
連枝同氣

lián zhī tóng qì

dd
連帙累牘

lián zhì lèi dú

dd
連中三元

lián zhòng sān yuán

f.e. get the three highest literary degrees in succession

dd
連州比縣

lián zhōu bǐ xiàn

dd
連州跨郡

lián zhōu kuà jùn

dd
連珠合璧

lián zhū hé bì

dd
絡驛不絶

lào yì bù jué

dd
絡繹不絶

lào yì bù jué

dd
累牘連篇

lěi dú lián piān

f.e. long and tiresome; redundant; verbose (of writing)

dd
磊瑰不覉

lěi guī bù jī

dd
磊瑰不羈

lěi guī bù jī

dd
累及無辜

lěi jí wú gū

zaangażować niewinnych

involve the innocent

dd
累教不改

lěi jiào bù gǎi

f.e. refuse to reform despite repeated warnings-admonitions

dd
累塊積蘇

lěi kuài jī sū

dd
磊浪不羈

lěi làng bù jī

dd
磊磊落落

lěi lěi luò luò

klarowny; wyraźnie otwarty; wolny i swobodny

clear; distinct open-hearted; candid; unaffected; free and easy

dd
累累如珠

lěi lěi rú zhū

dd
累卵之危

lěi luǎn zhī wēi

n. great imminent danger

dd
磊落不凡

lěi luò bù fán

dd
磊落不覊

lěi luò bù jī

dd
磊落不羈

lěi luò bù jī

dd
磊落不羇

lěi luò bù jī

dd
磊落光明

lěi luò guāng míng

dd
磊落豪橫

lěi luò háo héng

dd
磊落颯爽

lěi luò sà shuǎng

dd
磊落軼蕩

lěi luò yì dàng

dd
傫如喪狗

lěi rú sàng gǒu

dd
累蘇積塊

lěi sū jī kuài

dd
累蘇積磈

lěi sū jī kuǐ

dd
累土聚沙

lěi tǔ jù shā

dd
累土至山

lěi tǔ zhì shān

dd
累瓦結繩

lěi wǎ jié shéng

dd
累屋重架

lěi wū chóng jià

dd
累月經年

lěi yuè jīng nián

przez miesiące i lata

for months and years!

dd
累足成步

lěi zú chéng bù

dd
斂鍔韜光

liǎn è tāo guāng

dd
斂骨吹魂

liǎn gǔ chuí hún

dd
臉紅耳赤

liǎn hóng ěr chì

dd
臉紅耳熱

liǎn hóng ěr rè

dd
臉紅筋暴

liǎn hóng jīn bào

dd
臉紅筋漲

liǎn hóng jīn zhǎng

dd
斂後疏前

liǎn hòu shū qián

dd
臉黃肌瘦

liǎn huáng jī shòu

dd
臉青鼻腫

liǎn qīng bí zhǒng

dd
斂容屏氣

liǎn róng bǐng qì

dd
斂色屏氣

liǎn sè bǐng qì

dd
斂聲屏氣

liǎn shēng bǐng qì

f.e. hold one's breath

dd
斂聲匿跡

liǎn shēng nì jì

dd
斂聲屏息

liǎn shēng píng xī

dd
斂手待斃

liǎn shǒu dài bì

dd
斂手屏足

liǎn shǒu píng zú

dd
臉無人色

liǎn wú rén sè

f.e. One's face was pale as death.

dd
斂影逃形

liǎn yǐng táo xíng

dd
斂怨求媚

liǎn yuàn qiú mèi

dd
冷牕凍壁

lěng chuāng dòng bì

dd
冷嘲熱諷

lěng cháo rè fěng

f.e. freezing irony and burning satire

dd
冷嘲熱罵

lěng cháo rè mà

dd
冷窗凍壁

lěng chuāng dòng bì

dd
冷鍋裡爆豆

lěng guō lǐ bào dòu

dd
冷灰爆豆

lěng huī bào dòu

dd
冷酷無情

lěng kù wú qíng

bez uczuć, z zimną krwią

unfeeling; cold-blooded

dd
冷面寒鐵

lěng miàn hán tiě

dd
冷暖自知

lěng nuǎn zì zhī

wiedzieć coś nawet jeśli nikt tego nie powiedział

know sth. without being told

dd
冷若冰霜

lěng ruò bīng shuāng

f.e. aloof

dd
冷水澆背

lěng shuǐ jiāo bèi

dd
冷水澆頭

lěng shuǐ jiāo tóu

id. rude disappointment

dd
冷心冷面

lěng xīn lěng miàn

dd
冷血動物

lěng xuè dòng wù

n. cold-blooded animal M:ge-¹zhǒng unfeeling-coldhearted person

dd
冷言冷語

lěng yán lěng yǔ

f.e. sarcastic-ironical remarks

dd
冷言熱語

lěng yán rè yǔ

dd
冷眼靜看

lěng yǎn jìng kàn

dd
冷眼旁觀

lěng yǎn páng guān

f.e. look on coldly; stay aloof look on with a critical eye

dd
冷眼相待

lěng yǎn xiāng dài

dd
冷語冰人

lěng yǔ bīng rén

dd
練兵秣馬

liàn bīng mò mǎ

dd
練達老成

liàn dá lǎo chéng

dd
戀酒迷花

liàn jiǔ mí huā

dd
戀酒貪花

liàn jiǔ tān huā

dd
戀戀不捨

liàn liàn bù shě

f.e. hate to let go of

dd
戀戀難捨

liàn liàn nán shě

dd
煉石補天

liàn shí bǔ tiān

mieć nadnaturalną moc aby zaradziś sytuacji

have supernatural power to remedy a situation

dd
戀新忘舊

liàn xīn wàng jiù

dd
戀棧不去

liàn zhàn bù qù

dd
了不可見

liǎo bù kě jiàn

dd
了不長進

liǎo bù zhǎng jǐn

dd
蓼蟲忘辛

liǎo chóng wàng xīn

dd
燎髮摧枯

liǎo fà cuī kū

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.