Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
攙前落後

chān qián luò hòu

dd
擦拳磨掌

cā quán mó zhǎng

dd
擦拳抹掌

cā quán mò zhǎng

dd
擦掌磨拳

cā zhǎng mó quán

dd
擦脂抹粉

cā zhī mǒ fěn

użyć różu i pudru

apply rouge and powder

dd
惻怛之心

cè dá zhī xīn

dd
策馬飛輿

cè mǎ fēi yú

dd
策名就列

cè míng jiù liè

dd
策名委質

cè míng wěi zhì

dd
側目而視

cè mù ér shì

look askance at sb. (with fear-indignation)

dd
策駑礪鈍

cè nú lì dùn

dd
廁身其間

cè shēn qí jiān

uczestniczyć w

participate in

dd
策頑磨鈍

cè wán mó dùn

dd
策無遺算

cè wú yí suàn

dd
惻隱之心

cè yǐn zhī xīn

compassion

dd
側足而立

cè zú ér lì

dd
廁足其間

cè zú qí jiān

uczestniczyć w; być bezpośrednio zaangażowanym

participate in; be directly concerned

dd
聰明叡知

cōng ming

dd
聰明才智

cōng míng cái zhì

mądrość i talenty

wisdom and talents

dd
聰明反被聰明誤

cōng míng fǎn bèi cōng míng wù

dd
聰明絕世

cōng míng jué shì

dd
聰明伶俐

cōng míng líng lì

clever and quick-witted

dd
聰明睿知

cōng míng ruì zhī

dd
聰明睿智

cōng míng ruì zhì

intelligent and wise

dd
聰明一世

cōng míng yī shì

dd
聰明正直

cōng míng zhèng zhí

dd
聰明智慧

cōng míng zhì huì

bardzo inteligentny

very intelligent

dd
聰明智能

cōng míng zhì néng

dd
聰明自誤

cōng míng zì wù

Być za sprytnym i szkodzić przez to samemu sobie

be too clever for one's own good; outsmart oneself

dd
寸蹏尺縑

cùn tí chǐ jiān

dd
寸兵尺鐵

cùn bīng chǐ tiě

dd
寸步不離

cùn bù bù lí

podążać za kimś blisko; trzymać się blisko kogoś; wzbraniać się przed ustąpieniem choćby o centymetr

follow sb. closely keep close to ③refuse to yield an inch

dd
寸步不讓

cùn bù bù ràng

nie popuścić ani na cal

not give an inch

dd
寸步難行

cùn bù nán xíng

be difficult to move a single step; be unable to do anything

dd
寸步難移

cùn bù nán yí

stumble at every step be unable to do anything

dd
寸步千里

cùn bù qiān lǐ

dd
寸草不留

cùn cǎo bù liú

be devastated; be left in complete devastation

dd
寸草不生

cùn cǎo bù shēng

nie dający płodów

infertile

dd
寸草春暉

cùn cǎo chūn huī

repay maternal love with one's gratitude

dd
寸草銜結

cùn cǎo xián jié

dd
寸長尺短

cùn cháng chǐ duǎn

. everyone has his strong and weak points. 34-12

dd
寸長尺技

cùn cháng chǐ jì

dd
寸長片善

cùn cháng piàn shàn

dd
寸地尺天

cùn dì chǐ tiān

dd
寸積銖累

cùn jī zhū lěi

akumulować sztuka po sztuce

accumulate bit-by-bit

dd
寸進尺退

cùn jìn chǐ tuì

advance an inch and retreat a foot

dd
寸利必得

cùn lì bì dé

dd
寸量銖稱

cùn liáng zhū chēng

dd
寸木岑樓

cùn mù cén lóu

have a great disparity be vastly different in size and weight

dd
寸男尺女

cùn nán chǐ nǚ

dd
寸善片長

cùn shàn piàn cháng

dd
寸絲半粟

cùn sī bàn sù

a little bit

dd
寸絲不掛

cùn sī bù guà

be stark naked

dd
寸蹄尺縑

cùn tí chǐ jiān

dd
捶床搗枕

chuí chuáng dǎo zhěn

toss and turn in bed

dd
捶床拍枕

chuí chuáng pāi zhěn

dd
垂餌虎口

chuí ěr hǔ kǒu

dd
垂耳下首

chuí ěr xià shǒu

dd
垂範百世

chuí fàn bǎi shì

dd
椎鋒陷陣

chuí fēng xiàn zhèn

dd
椎膚剝髓

chuí fū bō suǐ

dd
椎膚剝體

chuí fū bō tǐ

dd
垂拱而治

chuí gǒng ér zhì

dd
捶骨瀝髓

chuí gǔ lì suǐ

dd
垂簾聽決

chuí lián tīng jué

dd
垂簾聽政

chuí lián tīng zhèng

hold court from behind a screen (by the empress-etc.)

dd
椎輪大輅

chuí lún dà lù

dd
椎埋穿掘

chuí mái chuān jué

dd
椎埋狗竊

chuí mái gǒu qiè

dd
椎埋屠狗

chuí mái tú gǒu

dd
垂名青史

chuí míng qīng shǐ

dd
垂名竹帛

chuí míng zhú bó

zapisać swoje imię w historii

leave a name handed down in history forever

dd
垂暮之年

chuí mù zhī nián

in old age

dd
椎牛發冢

chuí niú fā zhǒng

dd
椎牛歃血

chuí niú shà xuè

dd
槌牛釃酒

chuí niú shāi jiǔ

dd
椎牛饗士

chuí niú xiǎng shì

dd
槌仁提義

chuí rén tí yì

dd
垂手而得

chuí shǒu ér dé

acquire sth. easily

dd
垂手可得

chuí shǒu kě dé

łatwy do uzyskania

easy to obtain-get

dd
垂首喪氣

chuí shǒu sàng qì

dd
垂死掙扎

chuí sǐ zhēng zhá

be in one's death throes put up a last-ditch struggle

dd
椎天搶地

chuí tiān qiǎng dì

dd
垂頭搨翼

chuí tóu dá yì

dd
垂頭塞耳

chuí tóu sāi ěr

dd
垂頭喪氣

chuí tóu sàng qì

be crestfallen-dejected

dd
垂頭鎩羽

chuí tóu shā yǔ

dd
垂頭塌翅

chuí tóu tā chì

dd
垂涎三尺

chuí xián sān chǐ

drool with envy

dd
垂涎欲滴

chuí xián yù dī

sprawić, że pocieknie ślina

make one's mouth water

dd
椎心頓足

chuí xīn dùn zú

dd
椎心嘔血

chuí xīn ǒu xuè

dd
椎心泣血

chuí xīn qì xuè

deep sorrow; extreme grief

dd
椎心飲泣

chuí xīn yǐn qì

dd
捶胸跌腳

chuí xiōng diē jiǎo

stamp one's feet and beat one's chest in bitterness 34-12

dd
搥胸跌腳

chuí xiōng diē jiǎo

dd
捶胸跌足

chuí xiōng diē zú

beat one's breast and stamp one's feet

dd
搥胸跌足

chuí xiōng diē zú

dd
椎胸跌足

chuí xiōng diē zú

dd
捶胸頓腳

chuí xiōng dùn jiǎo

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury