Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
吹角連營

chuī jiǎo lián yíng

dd
炊金饌玉

chuī jīn zhuàn yù

rich and delicate food; the finest delicacies

dd
炊臼之戚

chuī jiù zhī qī

dd
炊臼之痛

chuī jiù zhī tòng

dd
吹糠見米

chuī kāng jiàn mǐ

dd
炊粱跨衛

chuī liáng kuà wèi

dd
吹毛利刃

chuī máo lì rèn

dd
吹毛求疵

chuī máo qiú cī

nitpick; cavilbe fastidious

dd
吹毛求瑕

chuī máo qiú xiá

dd
吹毛數睫

chuī máo shù jié

dd
吹毛索瘢

chuī máo suǒ bān

dd
吹毛索疵

chuī máo suǒ cī

dd
吹毛索垢

chuī máo suǒ gòu

dd
吹毛洗垢

chuī máo xǐ gòu

dd
吹牛拍馬

chuī niú pāi mǎ

boast and flatter

dd
吹氣如蘭

chuī qì rú lán

dd
吹氣勝蘭

chuī qì shèng lán

dd
炊瓊爇桂

chuī qióng ruò guì

dd
炊沙成飯

chuī shā chéng fàn

dd
炊沙鏤冰

chuī shā lòu bīng

dd
炊砂作飯

chuī shā zuò fàn

dd
炊沙作飯

chuī shā zuò fàn

bezużyteczna bezsensowna próba; daremny

useless-meaningless attempt; futile

dd
炊沙作糜

chuī shā zuò mí

dd
吹彈得破

chuī tán dé pò

dd
吹彈歌舞

chuī tán gē wǔ

dd
愴地呼天

chuàng dì hū tiān

dd
創鉅痛仍

chuàng jù tòng réng

dd
創巨痛仍

chuàng jù tòng réng

dd
穿壁引光

chuān bì yǐn guāng

very studious and diligent under financial pressure

dd
穿房入戶

chuān fáng rù hù

know one's way around

dd
穿紅著綠

chuān hóng zhuó lǜ

dd
穿紅著緑

chuān hóng zhuó lǜ

dd
穿花蛺蝶

chuān huā jiá dié

dd
穿花納錦

chuān huā nà jǐn

dd
穿荊度棘

chuān jīng dù jí

dd
穿井得人

chuān jǐng dé rén

dd
川流不息

chuān liú bù xī

niekończący się

never-ending

dd
川渟岳峙

chuān tīng yuè zhì

dd
穿文鑿句

chuān wén záo jù

dd
穿宵連夜

chuān xiāo lián yè

dd
穿穴踰牆

chuān xué yú qiáng

dd
穿楊貫虱

chuān yáng guàn shī

dd
川壅必潰

chuān yōng bì kuì

dd
穿窬之盜

chuān yú zhī dào

włamywacz, złodziej

burglar; thief 2

dd
穿雲裂石

chuān yún liè shí

głośno i wyraźnie

loud and clear

dd
醜類惡物

chǒu lèi è wù

dd
醜聲遠播

chǒu shēng yuǎn bō

dd
醜態百出

chǒu tài bǎi chū

act like a buffoon; behave in a revolting manner

dd
醜態畢露

chǒu tài bì lù

dd
醜媳婦總得見公婆

chǒu xí fù zǒng dejiàn gōng pó

dd
穿鑿附會

chuān záo fù huì

dać naciąganą interpretację lub porównanie

give a strained interpretation-comparison

dd
穿鑿傅會

chuān záo fù huì

dd
成羣打伙

chéng qún dǎ huǒ

dd
成羣作隊

chéng qún zuò duì

dd
成羣逐隊

chéng qún zhú duì

dd
成羣集黨

chéng qún jí dǎng

dd
成羣結隊

chéng qún jié duì

dd
成羣結黨

chéng qún jié dǎng

dd
成敗得失

chéng bài dé shī

. success and failure; gain and loss

dd
成敗利鈍

chéng bài lì dùn

sukces lub porażka

success or failure

dd
成敗論人

chéng bài lùn rén

evaluate people according to success or failure

dd
成敗興廢

chéng bài xīng fèi

dd
成敗在此一舉

chéng bài zài cǐ yī jǔ

sukces lub porażka zależy od tej jednej akcji

Success or failure hinges on this one action.

dd
成幫結隊

chéng bāng jié duì

dd
城北徐公

chéng běi xǘ gōng

przystojny młody człowiek

handsome young man

dd
乘車戴笠

chéng chē dài lì

szczera przyjaźń między bogatym i biednym

sincere friendship between rich and poor

dd
成城斷金

chéng chéng duàn jīn

dd
懲惡勸善

chéng è quàn shàn

punish the wicked in order to lead others to goodness

dd
乘肥衣輕

chéng féi yì qīng

dd
懲忿窒欲

chéng fèn zhì yù

guard against losing one's temper and repress one's sexual passion; curb one's temper and desires

dd
成風盡堊

chéng fēng jìn è

dd
乘風破浪

chéng fēng pò làng

have great ambitions brave the wind and the waves

dd
乘風興浪

chéng fēng xīng làng

dd
成風之斫

chéng fēng zhī zhuó

dd
乘風轉舵

chéng fēng zhuǎn duò

działać adekwatnie do zmieniających się warunków

take one's cue from the changing conditions

dd
成佛作祖

chéng fó zuò zǔ

dd
乘高決水

chéng gāo jué shuǐ

dd
懲羹吹齏

chéng gēng chuī jī

dd
懲羹吹虀

chéng gēng chuī jī

dd
懲羹吹韲

chéng gēng chuī jī

dd
城狐社鼠

chéng hú shè shǔ

skorumpowani urzędnicy żerujący na zwykłych ludziach

corrupt officials and gentry who prey on the common people

dd
承歡膝下

chéng huān xī xià

please one's parents by living with them

dd
誠惶誠恐

chéng huáng chéng kǒng

przerażony

terrified

dd
橙黃橘綠

chéng huáng jú lǜ

autumn season

dd
橙黃桔綠

chéng huáng jú lǜ

dd
乘機打劫

chéng jī dǎ jié

dd
乘機打刼

chéng jī dǎ jié

dd
成己成物

chéng jǐ chéng wù

dd
成家立計

chéng jiā lì jì

dd
成家立業

chéng jiā lì yiè

ożenić się i rozpocząć karierę

get married and start one's career

dd
乘堅策肥

chéng jiān cè féi

prowadzić luksusowe życie

lead a luxurious life

dd
乘間抵隙

chéng jiān dǐ xì

dd
乘堅驅良

chéng jiān qū liáng

dd
乘間伺隙

chéng jiān sì xì

dd
乘間投隙

chéng jiān tóu xì

seize an opportunity to start doing sth.

dd
澄江如練

chéng jiāng rú liàn

dd
乘利席勝

chéng lì xí shèng

dd
乘龍佳壻

chéng lóng jiā

dd
乘龍佳婿

chéng lóng jiā xù

dd
乘龍快婿

chéng lóng kuài xù

idealny zięć

a handsome-excellent-ideal son-in-law

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.