Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
躥房越脊

cuān fáng yuè jí

. operate as a second-story thief

dd
攛拳攏袖

cuān quán lǒng xiù

dd
存亡絕續

cún wáng jué xù

survival or extermination

dd
存亡未卜

cún wáng wèi bǔ

Life and death cannot be foretold.

dd
存亡續絕

cún wáng xù jué

dd
蠢蠢思動

chǔn chǔn sī dòng

dd
蠢蠢欲動

chǔn chǔn yù dòng

. ready to make trouble

dd
蠢動含靈

chǔn dòng hán líng

dd
存亡續絶

cún wáng xù jué

dd
存心不良

cún xīn bù liáng

knuć niecne plany

harbor evil designs

dd
存心積慮

cún xīn jī lǜ

dd
存心養性

cún xīn yǎng xìng

dd
摧蘭折玉

cuī lán zhé yù

dd
摧眉折腰

cuī méi zhé yāo

schylić się i podrapać

bow and scrape

dd
催人淚下

cuī rén lèi xià

dd
摧身碎首

cuī shēn suì shǒu

dd
摧陷廓清

cuī xiàn kuò qīng

pokonać i kompletnie wybić

defeat and completely wipe out

dd
摧心剖肝

cuī xīn pōu gān

dd
摧朽拉枯

cuī xiǔ lā kū

dd
摧折豪強

cuī zhé háo qiáng

dd
村簫社鼓

cūn xiāo shè gǔ

dd
村學究語

cūn xué jiū yǔ

dd
村野匹夫

cūn yě pǐ fū

dd
從頭到尾

cóng tóu dào wěi

throughout; from beginning to end

dd
從頭至尾

cóng tóu zhì wěi

od pierwszego do ostatniego, od początku do końca

from first to last; from start to finish

dd
從心所欲

cóng xīn suǒ yù

. do as one pleases

dd
從一而終

cóng yī ér zhōng

być wiernym aż do śmierci

be faithful unto death

dd
從中漁利

cóng zhōng yú lì

profit from one's insider status

dd
從中作梗

cóng zhōng zuò gěng

place obstacles in the way

dd
刺心裂肝

cì xīn liè gān

dd
刺心切骨

cì xīn qiè gǔ

dd
翠袖紅裙

cuì xiù hóng qún

dd
翠羽明璫

cuì yǔ míng dāng

dd
翠羽明珠

cuì yǔ míng zhū

dd
翠竹黃花

cuì zhú huáng huā

dd
寸土不讓

cùn tǔ bù ràng

contest every inch of ground

dd
寸土尺地

cùn tǔ chǐ dì

iny pieces of land 34-12

dd
寸土尺金

cùn tǔ chǐ jīn

dd
寸轄制輪

cùn xiá zhì lún

dd
寸心千古

cùn xīn qiān gǔ

dd
寸陰尺璧

cùn yīn chǐ bì

Time is money.

dd
寸陰若歲

cùn yīn ruò suì

A brief moment seems to last a whole year. ardently miss sb.

dd
寸陰是惜

cùn yīn shì xī

Be careful of one's time.

dd
寸有所長

cùn yǒu suǒ cháng

Every man has his strong point.

dd
寸指測淵

cùn zhǐ cè yuān

dd
錯彩鏤金

cuò cǎi lòu jīn

kolorowo zdobiony; wspaniale wykuty

colorfully embellished; gorgeously wrought

dd
挫骨揚灰

cuò gǔ yáng huī

dd
厝火積薪

cuò huǒ jī xīn

ukryte zagrożenie; nieuchronnie zagrożony

hidden danger; in imminent danger

dd
厝火燎原

cuò huǒ liǎo yuán

dd
錯節盤根

cuò jié pán gēn

dd
錯落不齊

cuò luò bù qí

scattered here and there uneven; at sixes and sevens

dd
錯落參差

cuò luò cān chāi

dd
錯落高下

cuò luò gāo xià

dd
錯落有致

cuò luò yǒu zhì

pleasingly asymmetrical

dd
錯認顏標

cuò rèn yán biāo

dd
措手不及

cuò shǒu bù jí

zostać złapanym przez kompletne zaskoczenie

be caught unprepared-unawares

dd
措心積慮

cuò xīn jī lǜ

dd
措置裕如

cuò zhì yù rú

zarządzać swoją rpacą spokojnie i bezrosko

manage one's work easily and leisurely

dd
錯綜複雜

cuò zōng fù zá

登鋒履刃

intricate; complex; complicated

dd
仇亦可師

chóu yì kě shī

Wróg także może być nauczycielem.


Dosłownie: wróg - także - może [być] - nauczyciel

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.