Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
乘龍配鳳

chéng lóng pèi fèng

dd
成龍配套

chéng lóng pèi tào

link up parts to form a whole

dd
乘鸞跨鳳

chéng luán kuà fèng

dd
程門度雪

chéng mén dù xuě

dd
程門飛雪

chéng mén fēi xuě

dd
程門立雪

chéng mén lì xuě

honor the teacher and respect his teachings

dd
城門失火,殃及池魚

chéng mén shī huǒ yāng jí chí yú

być niewinną ofiarą katastrofy; niewinni ludzie złapani w nieszczęście; przynieść katastrofę niewinnym

be the innocent victim of a disaster; innocent people caught up in turmoil bring disaster to innocent people

dd
城門魚殃

chéng mén yú yāng

dd
成名成家

chéng míng chéng jiā

uzyskać reputację jako autorytet lub znana persona

establish one's reputation as an authority

dd
成年古代

chéng nián gǔ dài

?

dd
成年累月

chéng nián lěi yuè

każdego roku, zawsze bez zmian

year in year out; for years on end

dd
承平盛世

chéng píng shèng shì

spokojne czasy pokoju

the piping times of peace

dd
乘其不備

chéng qí bù bèi

catch sb. unprepared

dd
乘其不意

chéng qí bù yì

dd
成千成萬

chéng qiān chéng wàn

"tysiące i miliony"

thousands upon thousands

dd
成千累萬

chéng qiān lèi wàn

tysiące i tysiące

thousands upon thousands

dd
成千論萬

chéng qiān lùn wàn

dd
成千上萬

chéng qiān shàng wàn

tysiące i tysiące


Dosłownie: tysiące na dziesiątkach tysięcy

thousands upon thousands

dd
懲前毖後

chéng qián bì hòu

uczyć się na przeszłych błędach aby uniknąć przyszłych

learn from past mistakes to avoid future ones

dd
承前啟後

chéng qián qǐ hòu

odziedziczyć przeszłość i wkroczyć w przyszłość; służyć jako łącze między przeszłością a przyszłością

inherit the past and usher in the future; serve as link between past and future

dd
乘輕驅肥

chéng qīng qū féi

dd
澄清天下

chéng qīng tiān xià

rid the world of troubles and disturbances

dd
成群打伙

chéng qún dǎ huǒ

move around in gangs-groups

dd
成群集黨

chéng qún jí dǎng

dd
成群結黨

chéng qún jié dǎng

dd
成群結隊

chéng qún jié duì

w tłumie, w wielkiej ciżbie

in throngs

dd
成羣結伙

chéng qún jié huǒ

dd
成群結伙

chéng qún jié huǒ

dd
成群逐隊

chéng qún zhú duì

dd
成群作隊

chéng qún zuò duì

dd
乘熱打鐵

chéng rè dǎ tiě

dd
成人不自在,自在不成

chéng rén bù zì zài zì zài

?

dd
成人不自在,自在不成人

chéng rén bù zì zài zì zài bù chéng rén

dd
成仁取義

chéng rén qǔ yì

umrzeć za słuszną sprawę

die for a just cause

dd
成人之美

chéng rén zhī měi

help sb. fulfill his wish 〈trad.〉 help sb. to achieve perfection

dd
成人之善

chéng rén zhī shàn

dd
乘人之危

chéng rén zhī wēi

wykorzstać czyjeś problemy

take advantage of sb.'s difficulties

dd
成日成夜

chéng rì chéng yè

day and night

dd
承嬗離合

chéng shàn lí hé

dd
承上起下

chéng shàng qǐ xià

dd
承上啟下

chéng shàng qǐ xià

form a connecting link (in a text-etc.)

dd
澄神離形

chéng shén lí xíng

dd
乘勝逐北

chéng shèng zhú běi

dd
乘勝追擊

chéng shèng zhuī jī

po zwycięstwie rzucić się w pościg

follow up a victory with hot pursuit

dd
乘時乘勢

chéng shí chéng shì

wykorzystać chwilę lub okazję

seize the right moment

dd
成事不說

chéng shì bù shuō

let bygones be bygones

dd
成事不足,敗事有餘

chéng shì bù zú bài shì yǒu yú

nie może pomóc ale może popsuć; zaszkodzić raczej niż pomóc

unable to achieve (but able to ruin); spoil everything rather than help

dd
乘勢使氣

chéng shì shǐ qì

wykorzystać to, że ktoś jest zaabsorbowany emocjami i sentymentami w pilnowaniu spraw

take advantage of somebody influenced by sentiment-emotion in handling things

dd
成雙成對

chéng shuāng chéng duì

utworzyć parę

form a pair

dd
成雙作對

chéng shuāng zuò duì

form a pair (female and male)

dd
盛水不漏

chéng shuǐ bù lòu

dd
乘順水船

chéng shùn shuǐ chuán

dd
澄思渺慮

chéng sī miǎo lǜ

dd
成算在心

chéng suàn zài xīn

dd
承天之祜

chéng tiān zhī hù

dd
承天之祐

chéng tiān zhī yòu

dd
承天之佑

chéng tiān zhī yòu

dd
成團打塊

chéng tuán dǎ kuài

dd
成王敗寇

chéng wáng bài kòu

dd
乘偽行詐

chéng wěi xíng zhà

defraud; swindle; cheat

dd
乘隙搗虛

chéng xì dǎo xū

wykorzystać czyjś błąd; przeprowadzić atak z zaskoczenia

exploit sb.'s mistake; launch a surprise attack

dd
乘隙而入

chéng xì ér rù

wykorzystać okazję i wejść

seize the opportunity and enter

dd
城下之盟

chéng xià zhī méng

wymuszona zgoda

forced agreement

dd
城下之辱

chéng xià zhī rǔ

dd
承先啟後

chéng xiān qǐ hòu

serve as a link between the past and the future

dd
乘險抵巇

chéng xiǎn dǐ xī

dd
誠心誠意

chéng xīn chéng yì

żarliwie i szczerze

earnestly and sincerely

dd
誠心實意

chéng xīn shí yì

dd
誠心正意

chéng xīn zhèng yì

dd
承星履草

chéng xīng lǚ cǎo

dd
乘興而來

chéng xìng ér lái

przyjść pod wpływem impulsu, przybyć z wysokim morale

come on impulse; arrive in high spirits

dd
乘興而來,敗興而歸

chéng xìng ér lái bài xìng ér guī

przyjść pod wpływem impulsu, przyjść z wysokim morale; wrócić zawiedzionym

come on impulse; arrive in high spirits; come back disappointed

dd
乘虛蹈隙

chéng xū dǎo xì

wykorzystać czyjś brak przygotowania i zaatakować *

take advantage of sb.'s undefended state to attack

dd
乘虛迭出

chéng xū dié chū

dd
乘虛而入

chéng xū ér rù

posuwać się naprzód gdy nieprzyjaciel traci czujność

advance when an opponent is off guard

dd
程序動作

chéng xù dòng zuò

dd
承顏候色

chéng yán hòu sè

dd
成也蕭何敗蕭何

chéng yě xiāo hé bài xiāo hé

dd
成也蕭何,敗也蕭何

chéng yě xiāo hé bài yě xiāo hé

dd
懲一戒百

chéng yī jiè bǎi

dd
懲一警百

chéng yī jǐng bǎi

make an example of sb.

dd
懲一儆百

chéng yī jǐng bǎi

dd
乘輿播越

chéng yú bō yuè

dd
乘雲行泥

chéng yún xíng ní

dd
成則為王,敗則為賊

chéng zé wéi wáng bài zé wé

dd
成則為王,敗則為寇

chéng zé wéi wáng bài zé wéi kòu

dd
成則為王,敗則為虜

chéng zé wéi wáng bài zé wéi lǔ

dd
誠至金開

chéng zhì jīn kāi

dd
程朱理學

chéng zhū lǐ xué

dd
彩筆生花

cǎi bǐ shēng huā

dd
采椽不斫

cǎi chuán bù zhuó

dd
採葑采菲

cǎi fēng cǎi fēi

dd
才薄智淺

cāi bó zhì qiǎn

dd
猜枚行令

cāi méi xíng lìng

play the finger-guessing game (usually while drinking) guess how many objects in one's fist (in a feast game)

dd
蟬緌蟹匡

chán

dd
蟬不知雪

chán bù zhī xuě

ignorant; inexperienced

dd
蟬喘雷幹

chán chuǎn léi gān

dd
蟬腹龜腸

chán fù guī cháng

dd
蟾宮扳桂

chán gōng bān guì

dd
蟾宮折桂

chán gōng zhé guì

obtain a degree in civil examinations become a great man

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury