Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
月明星稀

yuè míng xīng xī

The moon is bright and the stars are few. *

dd
月沒參橫

yuè mò shēn héng

dd
悅目賞心

yuè mù shǎng xīn

dd
悅目娛心

yuè mù yú xīn

dd
越鳥南棲

yuè niǎo nán qī

dd
粵犬吠雪

yuè quǎn fèi xuě

id. People are startled by an unusual phenomenon.

dd
月缺花殘

yuè quē huā cán

f.e. the decline of beautiful things

dd
月缺難圓

yuè quē nán yuán

dd
躍然紙上

yuè rán zhǐ shàng

f.e. appear vividly in writing-painting

dd
閱人多矣

yuè rén duō yǐ

have a great deal of experience of men-people

dd
越人肥瘠

yuè rén féi jí

dd
越瘦秦肥

yuè shòu qín féi

dd
越瘦吳肥

yuè shòu wú féi

dd
月夕花晨

yuè xī huā chén

good time spent together (of lovers)

dd
月夕花朝

yuè xī huā zhāo

delightful circumstances-occasions

dd
月下花前

yuè xià huā qián

a place for lovers a place for rest and entertainment

dd
月下老兒

yuè xià lǎo ér

dd
月下老人

yuè xià lǎo rén

swat


Dosłownie: stary człowiek pod księżycem

matchmaker

dd
月夜花朝

yuè yè huā zhāo

dd
月異日新

yuè yì rì xīn

coś nowego każdego dnia

sth. new each day

dd
月盈則食

yuè yíng zé shí

dd
月圓花好

yuè yuán huā hǎo

małżeńskie szczęście

conjugal bliss

dd
岳岳磊磊

yuè yuè lěi lěi

dd
岳岳犖犖

yuè yuè luò luò

dd
躍躍欲試

yuè yuè yù shì

palić się do wypróbowania, sprawdzenia czegoś

itch to have a go-try

dd
月暈礎潤

yuè yūn chǔ rùn

dd
月暈而風,礎潤而雨

yuè yūn ér fēng chǔ rùn ér yǔ

; Small signs reveal big events ahead.

dd
月暈知風,礎潤知雨

yuè yūn zhī fēng chǔ rùn zhī yǔ

dd
月暈而風

yuè yùn ér fēng

dd
月章星句

yuè zhāng xīng jù

dd
岳鎮淵渟

yuè zhèn yuān tīng

dd
月值年災

yuè zhí nián zāi

dd
刖趾適屨

yuè zhǐ shì jù

dd
刖趾適履

yuè zhǐ shì lǚ

make (sb.-sth.) fit the Procrustean bed

dd
岳峙淵渟

yuè zhì yuān tíng

dd
月中折桂

yuè zhōng shé guì

dd
月墜花折

yuè zhuì huā zhé

dd
越俎代謀

yuè zǔ dài móu

dd
越俎代庖

yuè zǔ dài páo

przekraczać swoje kompetencje i wtrącać się w sprawy innych

exceed one's functions and meddle in others' affairs

dd
永不磨滅

yǒng bù mó miè

dd
詠嘲風月

yǒng cháo fēng yuè

dd
永垂不朽

yǒng chuí bù xiǔ

be immortal; last forever

dd
永垂青史

yǒng chuí qīng shǐ

go down in history

dd
永垂竹帛

yǒng chuí zhú bó

dd
勇而無謀

yǒng ér wú móu

f.e. be brave but without plans; be foolhardy

dd
勇冠三軍

yǒng guàn sān jūn

unikalna odwaga

unique bravery

dd
永劫沉輪

yǒng jié chén lún

dd
永劫沉淪

yǒng jié chén lún

dd
勇猛果敢

yǒng měng guǒ gǎn

f.e. bold and decisive

dd
勇猛精進

yǒng měng jīng jìn

dd
詠桑寓柳

yǒng sāng yù liǔ

id. express one's hidden sentiments by means of gentle allusions and ambiguous phrases

dd
永生永世

yǒng shēng yǒng shì

na zawsze i po wieki wieków

for ever and ever

dd
永矢弗諼

yǒng shǐ fú xuān

dd
永永無窮

yǒng shì wú qióng

dd
永世無窮

yǒng shì wú qióng

ciągły i niewyczerpany

perpetual and inexhaustible

dd
勇往直前

yǒng wǎng zhí qián

f.e. advance bravely

dd
永無寧日

yǒng wú níng rì

f.e. Never will there be days of peace.

dd
永無止境

yǒng wú zhǐ jìng

f.e. without end; endless; boundless

dd
詠月嘲風

yǒng yuè cháo fēng

dd
詠月嘲花

yǒng yuè cháo huā

dd
勇者不懼

yǒng zhě bù jù

Odwaga nie przyznaje się do szczęścia

Bravery admits no fear.

dd
永志不忘

yǒng zhì bù wàng

f.e. remember forever

dd
因材施教

yīn cái shī jiào

teach according to student abilitysuit the instruction to the student's level

dd
陰曹地府

yīn cáo dì fǔ

piekło

hell

dd
陰差陽錯

yīn chā yáng cuò

dd
陰錯陽差

yīn cuò yáng chā

komedia pomyłek; pechowy dzień

comedy of errors; unlucky-inauspicious day

dd
因敵取資

yīn dí qǔ zī

dd
因敵為資

yīn dí wéi zī

dd
因地制宜

yīn dì zhì yí

suit measures to local conditions

dd
因風吹火

yīn fēng chuī huǒ

zająć się sprawą przez wykorzystanie okazji

handle matters by making use of the opportunity

dd
陰服微行

yīn fú wēi xíng

dd
因公假私

yīn gōng jiǎ sī

dd
因公行私

yīn gōng xíng sī

dd
堙穀塹山

yīn gǔ qiàn shān

dd
因果報應

yīn guǒ bào yìng

f.e. 〈Budd.〉 retribution; karma; retributive justice

dd
殷浩書空

yīn hào shū kōng

dd
陰魂不散

yīn hún bù sàn

〈coll.〉 the evil influence remains

dd
因禍得福

yīn huò dé fú

f.e. reap a benefit from misfortune

dd
因禍為福

yīn huò wéi fú

dd
殷鑒不遠

yīn jiàn bù yuǎn

nie trzeba szukać daleko po naukę; lekcje historii są na wyciągnięcie ręki

no need to look far for a lesson; the lessons of history are close at hand

dd
因利乘便

yīn lì chéng biàn

wykorzystać nadarzającą się okazję

take the tide at the flood

dd
因陋就寡

yīn lòu jiù guǎ

dd
因陋就簡

yīn lòu jiù jiǎn

robić, co można; robić rzeczy łatwiejszą drogą

make do with what is available; do things the easy way

dd
因陋守舊

yīn lòu shǒu jiù

dd
殷民阜財

yīn mín fù cái

dd
陰謀詭計

yīn móu guǐ jì

f.e. schemes and intrigues

dd
因難見巧

yīn nán jiàn qiǎo

f.e. a high degree of difficulty reflects masterly skill

dd
陰凝冰堅

yīn níng bīng jiān

dd
陰凝堅冰

yīn níng jiān bīng

dd
因其固然

yīn qí gù rán

dd
因人成事

yīn rén chéng shì

dla sukcesu w pracy polegać na innych; stworzyć miejsce pracy dla konkretnej osoby

rely on others for success in work; create a job for a particular individual

dd
因人而異

yīn rén ér yì

różnić sie od osoby do osoby

differ from person to person; vary with each individual

dd
因人制宜

yīn rén zhì yí

do what is suited to each individual; suit measures to different persons

dd
因任授官

yīn rèn shòu guān

make sb. an official because of his talents

dd
音容如在

yīn róng rú zài

dd
音容宛在

yīn róng wǎn zài

The voice and face seem still here. (usu. inscribed on a funeral banner) *

dd
音容笑貌

yīn róng xiào mào

f.e. evocation (of a deceased)

dd
陰山背後

yīn shān bèi hòu

dzikie i odosobnione miejsce

wild and desolate place

dd
因時制宜

yīn shí zhì yí

f.e. do what is suited to the occasion; act according to circumstances

dd
因勢利導

yīn shì lì dǎo

f.e. guide one's actions according to circumstances

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.