Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
雲合霧集

yún hé wù jí

clouds are merging chaotic situation

dd
雲合響應

yún hé xiǎng yìng

dd
勻紅點翠

yún hóng diǎn cuì

dd
雲鬟霧鬢

yún huán wù bìn

dd
雲集景從

yún jí jǐng cóng

dd
雲集景附

yún jí jǐng fù

dd
雲集響應

yún jí xiǎng yìng

dd
雲交雨合

yún jiāo yǔ hé

dd
雲堦月地

yún jiē yuè dì

dd
雲階月地

yún jiē yuè dì

dd
雲錦天章

yún jǐn tiān zhāng

dd
雲凈天空

yún jìng tiān kōng

dd
雲譎波詭

yún jué bō guǐ

bewilderingly changeable ever-changing nature of things

dd
雲開見日

yún kāi jiàn rì

The clouds lifted and the sun came out.

dd
雲開見天

yún kāi jiàn tiān

dd
雲開霧散

yún kāi wù sàn

dd
雲開霧釋

yún kāi wù shì

dd
雲龍風虎

yún lóng fēng hǔ

wielki przywódca przyciąga zdolnych naśladowców

A great leader attracts capable followers.

dd
雲龍井蛙

yún lóng jǐng wā

dd
雲羅天網

yún luó tiān wǎng

dd
雲夢閑情

yún mèng xián qíng

dd
雲迷霧鎖

yún mí wù suǒ

dd
雲迷霧罩

yún mí wù zhào

dd
雲泥殊路

yún ní shū lù

dd
雲泥異路

yún ní yì lù

dd
雲泥之別

yún ní zhī bié

worlds-poles apart great difference in social standing

dd
雲泥之差

yún ní zhī chā

dd
雲霓之望

yún ní zhī wàng

dd
雲期雨信

yún qī yǔ xìn

dd
雲期雨約

yún qī yǔ yuē

dd
雲起龍襄

yún qǐ lóng xiāng

dd
雲起龍驤

yún qǐ lóng xiāng

id. (the times) give rise to great heroes

dd
雲起雪飛

yún qǐ xuě fēi

dd
雲情雨意

yún qíng yǔ yì

dd
雲趨鶩赴

yún qū wù fù

dd
雲擾幅裂

yún rǎo fú liè

dd
雲容月貌

yún róng yuè mào

dd
雲散風流

yún sàn fēng liú

dd
雲收雨散

yún shōu yǔ sàn

separation; dispersion the climax of sexual intercourse

dd
雲舒霞卷

yún shū xiá juǎn

dd
雲樹遙隔

yún shù yáo gé

dd
雲樹之思

yún shù zhī sī

dd
雲天高誼

yún tiān gāo yì

f.e. great kindness and friendship (used mostly in correspondence)

dd
雲天霧地

yún tiān wù dì

dd
雲屯飆散

yún tún biāo sàn

dd
雲屯鳥散

yún tún niǎo sàn

dd
雲屯森立

yún tún sēn lì

dd
雲屯霧集

yún tún wù jí

gęste jak mgła lub chmury

as thick as fog-clouds

dd
雲屯霧散

yún tún wù sàn

dd
雲屯席卷

yún tún xí juǎn

dd
雲屯星聚

yún tún xīng jù

dd
雲屯蟻聚

yún tún yǐ jù

dd
雲屯雨集

yún tún yǔ jí

dd
雲霧迷蒙

yún wù mí méng

dd
雲消霧散

yún xiāo wù sàn

niebo się wypogodziło; zniknąć jak pod zaklęciem. Kłopoty się skończyły

the sky has cleared; vanish into thin air (fig.); The troubles are over

dd
雲消雨散

yún xiāo yǔ sàn

dd
雲心鶴眼

yún xīn hè yǎn

dd
雲心水性

yún xīn shuǐ xìng

dd
雲興霞蔚

yún xīng xiá wèi

id. magnificent

dd
雲行雨洽

yún xíng yǔ qià

dd
雲行雨施

yún xíng yǔ shī

być miłłosiernym dla ludu

id. be benevolent to the people

dd
雲煙過眼

yún yān guò yǎn

id. transient glories

dd
雲涌飆發

yún yǒng biāo fā

dd
雲涌風飛

yún yǒng fēng fēi

dd
雲尤雨殢

yún yóu yǔ tì

dd
雲雨巫山

yún yǔ wū shān

id. The couple are enraptured with love

dd
芸芸眾生

yún yún zhòng shēng

n. 〈rel.〉 all living things

dd
雲朝雨暮

yún zhāo yǔ mù

dd
雲蒸龍變

yún zhēng lóng biàn

dd
雲蒸霧集

yún zhēng wù jí

dd
雲蒸霞蔚

yún zhēng xiá wèi

f.e. magnificent; radiant

dd
勻脂抹粉

yún zhī mǒ fěn

dd
雲中白鶴

yún zhōng bái hè

człowiek o niezachwianej uczciwości

a man of unimpeachable integrity

dd
雲中仙鶴

yún zhōng xiān hè

dd
月白風清

yuè bái fēng qīng

Księżyc świeci jasno a wiatr ożywczo dmie; piękna noc

The moon is pale and the breeze is refreshing. a beautiful night

dd
越次超倫

yuè cì chāo lún

dd
月旦春秋

yuè dàn chūn qiū

f.e. make comments about the good or the evil of a character

dd
月地雲階

yuè dì yún jiē

dd
約定俗成

yuè dìng sú chéng

f.e. established by usage; conventional; customary

dd
約法三章

yuè fǎ sān zhāng

simple laws of the Han emperor Gaozu simple rules to be observed by all ③verbal agreement *

dd
越凡遺世

yuè fán yí shì

dd
越鳧楚乙

yuè fú chǔ yǐ

dd
越古超今

yuè gǔ chāo jīn

dd
月黑風高

yuè hēi fēng gāo

dd
越瘠秦視

yuè jí qín shì

dd
悅近來遠

yuè jìn lái yuǎn

dd
月朗風清

yuè lǎng fēng qīng

dd
月朗星稀

yuè lǎng xīng xī

dd
月裡嫦娥

yuè lǐ cháng é

legendary fairy of the moon the goddess of the moon ③a beauty

dd
月露風雲

yuè lù fēng yún

dd
月露之體

yuè lù zhī tǐ

dd
月落參橫

yuè luò shēn héng

dd
月落烏啼

yuè luò wū tí

The crows caw when the moon goes down.

dd
月落星沉

yuè luò xīng chén

dd
月落星沈

yuè luò xīng Shěn

dd
躍馬彎弓

yuè mǎ wān gōng

dd
躍馬揚鞭

yuè mǎ yáng biān

dd
月滿則虧

yuè mǎn zé kuī

at apogee decline sets in

dd
月貌花容

yuè mào huā róng

id. fair as a flower and the moon (of women) 34-12

dd
月明千里

yuè míng qiān lǐ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.