Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
玉不琢,不成器

yù bù zhuó bù chéng qì

nie nadający się do niczego, bezwartościowy

good-for-nothing; worthless

dd
玉慘花愁

yù cǎn huā chóu

id. sad; weeping (of a woman)

dd
玉成其美

yù chéng qí měi

dd
玉成其事

yù chéng qí shì

pomóc komuś wykonać zadanie

help sb. accomplish a task

dd
玉尺量才

yù chǐ liáng cái

dd
鬻寵擅權

yù chǒng shàn quán

dd
欲得而甘心

yù dé ér gān xīn

dd
鬻兒賣女

yù ér mài nǚ

dd
馭鳳驂鶴

yù fèng cān hè

dd
吁咈都俞

yù fú dōu yú

dd
欲蓋而彰

yù gài ér zhāng

dd
欲蓋彌彰

yù gài mí zhāng

f.e. The more one hides, the more one is exposed.

dd
飫甘饜肥

yù gān yàn féi

mieć wszystko co najlepsze w życiu

feed on the fat of the land

dd
御溝紅葉

yù gōu hóng yè

dd
玉骨冰肌

yù gǔ bīng jī

eleganckie zachowanie i [szlachetnie] wzniosła osobowość; bez skazy jak nefryt i czysty jak lód

elegant demeanor and lofty personality; as pure as jade and as clean as ice

dd
玉關人老

yù guān rén lǎo

dd
玉圭金臬

yù guī jīn niè

dd
裕國足民

yù guó zú mín

dd
欲壑難填

yù hè nán tián

pragnienie bogactwa nie ma granic

avarice knows no bounds

dd
裕後光前

yù hòu guāng qián

wzbogacić swoich potomnych i uhonorować przodków

enrich one's posterity and honor one's ancestors

dd
玉毀櫝中

yù huǐ dú zhōng

dd
獄貨非寶

yù huò fēi bǎo

dd
鬻雞為鳳

yù jī wéi fèng

dd
欲加之罪,何患無辭

yù jiā zhī zuì hé huàn wú cí

A pretext for...is never wanting

dd
御駕親征

yù jià qīn zhēng

cesarz osobiście dowodzi ekspedycją; pod bezpośrednimi rozkazami cesarza

the emperor personally led the expedition; under the emperor's personal command

dd
玉減香銷

yù jiǎn xiāng xiāo

dd
玉減香消

yù jiǎn xiāng xiāo

f.e. become emaciated (of a beauty)

dd
玉潔冰清

yù jié bīng qīng

czysty i szlachetny

pure and noble

dd
玉潔松貞

yù jié sōng zhēn

dd
玉昆金友

yù kūn jīn yǒu

grzeczn. twoi bracia

id. your brothers ?court.?

dd
玉粒桂薪

yù lì guì xīn

dd
鬻良雜苦

yù liáng zá kǔ

dd
玉樓赴召

yù lóu fù zhào

die (of soldiers, young scholars) early death of a scholar

dd
玉漏猶滴

yù lòu yóu dī

dd
玉律金科

yù lǜ jīn kē

golden rule; immutable precept

dd
譽滿天下

yù mǎn tiān xià

[jego] sława roztacza się na cały świat

One's fame spreads throughout the world.

dd
鬻矛譽楯

yù máo yù dùn

dd
玉貌花容

yù mào huā róng

dd
裕民足國

yù mín zú guó

dd
遇難呈祥

yù nàn chéng xiáng

dd
遇難成祥

yù nàn chéng xiáng

dd
鬻駑竊價

yù nǔ qiè jià

dd
玉佩瓊琚

yù pèi qióng jū

dd
玉砌雕闌

yù qì diāo lán

dd
欲擒故縱

yù qín gù zòng

wpierw poluźnij aby potem lepiej związać

loosen reins the better to tighten them

dd
玉清冰潔

yù qīng bīng jié

dd
寓情於景

yù qíng yú jǐng

dd
欲取姑予

yù qǔ gū yǔ

f.e. give in order to take; make concessions for the sake of future gains

dd
遇人不淑

yù rén bù shū

be married to a bad husband

dd
欲人勿知,莫若勿為

yù rén wù zhī mò ruò wù wéi

? s2

dd
玉汝於成

yù rǔ yú chéng

dd
玉軟花柔

yù ruǎn huā róu

dd
玉潤冰清

yù rùn bīng qīng

dd
玉潤珠圓

yù rùn zhū yuán

f.e. smooth and soft (of a singing voice)

dd
鬻聲釣世

yù shēng diào shì

dd
玉石不分

yù shí bù fēn

id. make no discriminaton between the good and the bad

dd
玉石混淆

yù shí hùn xiáo

dd
玉石皆碎

yù shí jiē suì

dd
玉食錦衣

yù shí jǐn yī

f.e. sumptuous food and luxurious clothing

dd
玉石俱摧

yù shí jù cuī

dd
玉石俱焚

yù shí jù fén

id. destroy indiscriminately

dd
玉石俱碎

yù shí jù suì

dd
玉石同沉

yù shí tóng chén

dd
玉石同碎

yù shí tóng suì

dd
玉石相揉

yù shí xiāng róu

dd
玉石雜糅

yù shí zá róu

dd
遇事生端

yù shì shēng duān

dd
遇事生風

yù shì shēng fēng

siać niezgode kiedy tylko to możliwe

f.e. sow discord whenever possible

dd
玉樹臨風

yù shù lín fēng

id. the manner of a delicate beauty

dd
玉樹瓊枝

yù shù qióng zhī

dd
玉樹芝蘭

yù shù zhī lán

dd
欲誰歸罪

yù shuí guī zuì

dd
遇水疊橋

yù shuǐ dié qiáo

dd
遇水迭橋

yù shuǐ dié qiáo

dd
遇水架橋

yù shuǐ jià qiáo

dd
欲速不達

yù sù bù dá

f.e. Haste makes waste.; More haste, less speed.

dd
欲速反遲

yù sù fǎn chí

dd
欲速則不達

yù sù zé bù dá

pośpiech powoduje straty

haste makes waste

dd
玉碎香殘

yù suì xiāng cán

dd
玉碎香銷

yù suì xiāng xiāo

dd
玉碎香消

yù suì xiāng xiāo

dd
玉碎珠沉

yù suì zhū chén

the death of a beautiful woman talents gone to waste

dd
玉堂金馬

yù táng jīn mǎ

dd
玉堂人物

yù táng rén wù

dd
吁天呼地

yù tiān hū dì

dd
飫聞厭見

yù wén yàn jiàn

dd
遇物持平

yù wù chí píng

dd
玉簫金琯

yù xiāo jīn guǎn

dd
玉簫金管

yù xiāo jīn guǎn

dd
浴血奮戰

yù xuè fèn zhàn

f.e. fight a bloody battle

dd
欲言又止

yù yán yòu zhǐ

hold one's tougue

dd
玉燕投懷

yù yàn tóu huái

id. wish sb. will give birth to a good son

dd
欲揚先抑

yù yáng xiān yì

dd
玉液金波

yù yè jīn bō

dd
玉液金漿

yù yè jīn jiāng

dd
玉葉金枝

yù yè jīn zhī

członek rodziny królewskiej

member of the royal family

dd
玉液瓊漿

yù yè qióng jiāng

f.e. top-quality liquor; good wine

dd
欲益反弊

yù yì fǎn bì

dd
欲益反損

yù yì fǎn sǔn

dd
寓意深長

yù yì shēn cháng

mieć głębokie metaforyczne znaczenie

have deep metaphorical meaning

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.