Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
用一當十

yòng yī dāng shí

dd
用逸待勞

yòng yì dài láo

dd
用之不竭

yòng zhī bù jié

inexhaustible

dd
用智鋪謀

yòng zhì pù móu

dd
傭中佼佼

yòng zhōng jiǎo jiǎo

dd
寅吃卯糧

yín chī mǎo liáng

. living hand-to-mouth

dd
齦齒彈舌

yín chǐ dàn shé

dd
齗齒彈舌

yín chǐ dàn shé

dd
淫辭穢語

yín cí huì yǔ

dd
淫詞穢語

yín cí huì yǔ

dd
淫辭邪說

yín cí xié shuō

dd
淫詞褻語

yín cí xiè yǔ

dd
淫詞艷曲

yín cí yàn qǔ

dd
吟風弄月

yín fēng nòng yuè

pisać swobodną i lekką poezję

write carefree verse; write sentimental verse

dd
吟風詠月

yín fēng yǒng yuè

dd
銀鉤蠆尾

yín gōu chài wěi

dd
銀鉤鐵畫

yín gōu tiě huà

dd
銀鉤玉唾

yín gōu yù tuò

dd
銀河倒瀉

yín hé dào xiè

泄-瀉 泄-泻 silvery stream cascading downward; waterfall

dd
銀花火樹

yín huā huǒ shù

dd
吟花詠柳

yín huā yǒng liǔ

dd
淫朋密友

yín péng mì yǒu

dd
淫朋狎友

yín péng xiá yǒu

f.e. debauching company

dd
銀屏金屋

yín píng jīn wū

dd
崟崎磊落

yín qí lěi luò

dd
崟崎歷落

yín qí lì luò

dd
銀山鐵壁

yín shān tiě bì

dd
淫心匿行

yín xīn nì xíng

dd
淫言詖行

yín yán bì xíng

dd
淫言媟語

yín yán liǎng yǔ

dd
淫言狎語

yín yán xiá yǔ

dd
銀樣鑞槍頭

yín yàng là qiāng tóu

dd
銀樣蠟槍頭

yín yàng là qiāng tóu

dd
銀樣鑞鎗頭

yín yàng là qiāng tóu

dd
齦齦計較

yín yín jì jiào

dd
齗齗計較

yín yín jì jiào

dd
夤緣攀附

yín yuán pān fǔ

dd
寅支卯糧

yín zhī mǎo liáng

żyć od pierwszego do pierwszego; ledwo wiązać koniec z końcem

live hand-to-mouth

dd
游必有方

yōu bì yǒu fāng

dd
憂讒畏譏

yōu chán wèi jī

dd
憂憤成疾

yōu fèn chéng jí

dd
憂公忘私

yōu gōng wàng sī

dd
憂國愛民

yōu guó ài mín

dd
憂國奉公

yōu guó fèng gōng

dd
憂國忘家

yōu guó wàng jiā

dd
憂國憂民

yōu guó yōu mín

be concerned about the nation and the people

dd
憂患餘生

yōu huàn yú shēng

spędzić resztę życia w smutku i zmagając się z przeciwieństwami

spend the rest of one's life in adversity and sorrow

dd
優孟衣冠

yōu mèng yī guān

follow another's example act on stage

dd
幽期密約

yōu qī mì yuē

dd
悠然自得

yōu rán zì dé

beztroski i zadowolony

carefree and content

dd
優柔寡斷

yōu róu guǎ duàn

f.e. indecisive

dd
優柔饜飫

yōu róu yàn yù

dd
優柔厭飫

yōu róu yàn yù

dd
憂深思遠

yōu shēn sī yuǎn

dd
優勝劣敗

yōu shèng liè bài

survival of the fittest *

dd
憂盛危明

yōu shèng wēi míng

dd
優曇一現

yōu tán yī xiàn

dd
優賢揚曆

yōu xián yáng lì

dd
優賢颺曆

yōu xián yáng lì

dd
悠閑自在

yōu xián zì zài

leisurely and carefree

dd
憂心忡忡

yōu xīn chōng chōng

f.e. care-laden; heavyhearted

dd
憂心悄悄

yōu xīn qiāo qiāo

dd
憂心如搗

yōu xīn rú dǎo

dd
憂心如焚

yōu xīn rú fén

f.e. burning with anxiety

dd
憂形於色

yōu xíng yú sè

wear a sad-worried expression look dismal and unhappy

dd
悠悠蕩蕩

yōu yōu dàng dàng

r.f. drifting gently

dd
悠悠忽忽

yōu yōu hū hū

loiter languidly; lounge around; spend time idly be in a trance

dd
優游不斷

yōu yóu bù duàn

dd
優游涵泳

yōu yóu hán yǒng

dd
優游歲月

yōu yóu suì yuè

f.e. pass one's days in carefree leisure

dd
優游自得

yōu yóu zì dé

dd
悠游自得

yōu yóu zì dé

dd
優游自如

yōu yóu zì rú

dd
優游自若

yōu yóu zì ruò

dd
優游自適

yōu yóu zì shì

dd
悠游自在

yōu yóu zì zài

dd
優游自在

yōu yóu zì zài

swobodnie i beztrosko; być kompletnie wolnym i beztroskim

leisurely and carefree; be completely free and at ease

dd
優游卒歲

yōu yóu zú suì

f.e. pass the year in pleasure

dd
悠哉游哉

yōu zāi yóu zāi

優-悠 优-悠 〈wr.〉 leisurely and carefree

dd
優哉游哉

yōu zāi yóu zāi

lekko i beztrosko (arch.)

leisurely and carefree

dd
雲悲海思

yún bēi hǎi sī

dd
雲布雨潤

yún bù yǔ rùn

dd
雲布雨施

yún bù yǔ shī

dd
雲程發軔

yún chéng fā rèn

dd
雲程萬里

yún chéng wàn lǐ

dd
雲愁海思

yún chóu hǎi sī

dd
雲愁雨怨

yún chóu yǔ yuàn

dd
雲窗霧閣

yún chuāng wù gé

dd
雲窗霧檻

yún chuāng wù jiàn

dd
雲窗霞戶

yún chuāng xiá hù

dd
雲窗月戶

yún chuāng yuè hù

dd
雲窗月帳

yún chuāng yuè zhàng

dd
雲次鱗集

yún cì lín jí

dd
雲淡風輕

yún dàn fēng qīng

łagodna pogoda, spokojna sytuacja

peaceful situation nice weather

dd
雲翻雨覆

yún fān yǔ fù

dd
雲飛泥沉

yún fēi ní chén

dd
雲飛煙滅

yún fēi yān miè

dd
雲飛雨散

yún fēi yǔ sàn

dd
雲過天空

yún guò tiān kōng

dd
雲合景從

yún hé jǐng cóng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.