Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
遺風餘象

yí fēng yú xiàng

dd
遺風餘韻

yí fēng yú yùn

dd
遺風餘澤

yí fēng yú zé

dd
移風振俗

yí fēng zhèn sú

dd
移根換葉

yí gēn huàn yè

dd
移根接葉

yí gēn jiē yè

dd
疑鬼疑神

yí guǐ yí shén

bać się własnego cienia, mieć pełno podejrzeń

afraid of one's own shadow be filled with suspicions

dd
移國動眾

yí guó dòng zhòng

dd
貽害無窮

yí hài wú qióng

貽-遺 贻-遗 involve-have endless troubles; cause never-ending trouble

dd
遺害無窮

yí hài wú qióng

貽-遺 贻-遗 involve-have endless troubles; cause never-ending trouble

dd
飴含抱孫

yí hán bào sūn

dd
遺恨千古

yí hèn qiān gǔ

niekończący się żal

eternal regret

dd
遺恨終天

yí hèn zhōng tiān

dd
言必信,行必果

yán bì xìn xíng bì guǒ

dd
言必有據

yán bì yǒu jù

dd
言必有物

yán bì yǒu wù

dd
言必有中

yán bì yǒu zhòng

zawsze mówić dokładnie na temat

always speaking to the point

dd
沿波討源

yán bō tǎo yuán

f.e. follow the current to look for the source; make a thorough investigation

dd
言不達意

yán bù dá yì

dd
言不逮意

yán bù dǎi yì

dd
言不二價

yán bù èr jià

no bargaining; the prices are fixed

dd
言不顧行

yán bù gù xíng

Talk does not match action.

dd
言不及行

yán bù jí xíng

Words are not equal to practice.

dd
言不及義

yán bù jí yì

talk nonsense

dd
言不盡意

yán bù jìn yì

słowa nie wyrażą tego co w sercu i umyśle

words can't express all that's in one's heart-mind

dd
言不由中

yán bù yóu zhōng

dd
言不由衷

yán bù yóu zhōng

mówić nieszczerze

speak insincerely

dd
沿才受職

yán cái shòu zhí

dd
嚴陳以待

yán chén yǐ dài

dd
嚴懲不貸

yán chéng bù dài

f.e. punish mercilessly

dd
妍蚩好惡

yán chī hǎo è

dd
言出法隨

yán chū fǎ suí

〈trad.〉 once given, the orders will be strictly enforced

dd
言出禍從

yán chū huò cóng

dd
言出禍隨

yán chū huò suí

dd
言傳身教

yán chuán shēn jiào

f.e. teach by personal example as well as by verbal instruction

dd
言從計納

yán cóng jì nà

dd
言從計聽

yán cóng jì tīng

dd
言從計行

yán cóng jì xíng

dd
顏丹鬢綠

yán dān bìn lǜ

dd
顏丹鬢緑

yán dān bìn lǜ

dd
言顛語倒

yán diān yǔ dǎo

dd
言多必失

yán duō bì shī

He that talks much errs much.

dd
言多傷行

yán duō shāng xíng

dd
言多傷幸

yán duō shāng xìng

dd
言多傷倖

yán duō shāng xìng

dd
言而不信

yán ér bù xìn

dd
言而無文,行之不遠

yán ér wú wén xíng zhī bù yuǎn

dd
言而無信

yán ér wú xìn

wycofać obietnicę

go back on one's word

dd
言而有信

yán ér yǒu xìn

być tak dobrym jak własne słowa

be as good as one's word

dd
言發禍隨

yán fā huò suí

dd
言芳行潔

yán fāng xíng jié

dd
言方行圓

yán fāng xíng yuán

dd
羊羔美酒

yán gāo měi jiǔ

dd
言高語低

yán gāo yǔ dī

dd
顏骨柳筋

yán gǔ liǔ jīn

dd
言寡尤,行寡悔

yán guǎ yóu xíng guǎ huǐ

dd
言歸和好

yán guī hé hǎo

dd
言歸於好

yán guī yú hǎo

become reconciled

dd
言歸正傳

yán guī zhèng zhuàn

f.e. return to the topic

dd
言過其實

yán guò qí shí

przesadzać

exaggerate; overstate

dd
言和意順

yán hé yì shùn

dd
炎黃子孫

yán huáng zǐ sūn

potomkowie mitycznych cesarzy Yan i Huang (Żółtego), Chińczycy jako grupa etniczno-kulturowa


Dosłownie: wnuki Yan di i Huang di

descendants of Yan Di and Huang Di; Chinese

dd
研機綜微

yán jī zōng wēi

dd
嚴家餓隸

yán jiā è lì

dd
言簡義豐

yán jiǎn yì fēng

dd
言簡意該

yán jiǎn yì gāi

dd
言簡意賅

yán jiǎn yì gāi

zwięzły i wszechstronny; powszechny (o wszystkim)

concise and comprehensive; compendious

dd
言簡意少

yán jiǎn yì shǎo

dd
言簡意深

yán jiǎn yì shēn

dd
延津劍合

yán jīn jiàn hé

dd
顏筋柳骨

yán jīn liǔ gǔ

kaligrafia najwyższej klasy

calligraphy of the highest order

dd
延津之合

yán jīn zhī hé

ponowne spotkanie po rozstaniu

reunion after parting

dd
言近意遠

yán jìn yì yuǎn

dd
言近指遠

yán jìn zhǐ yuǎn

dd
言近旨遠

yán jìn zhǐ yuǎn

słowa proste lecz głębokie

words simple but profound

dd
研精畢智

yán jīng bì zhì

dd
研精闡微

yán jīng chǎn wēi

dd
研精殫力

yán jīng dān lì

dd
研精殫思

yán jīng dān sī

dd
研精鉤深

yán jīng gōu shēn

dd
研精竭慮

yán jīng jié lǜ

dd
研精究微

yán jīng jiū wēi

dd
研精苦思

yán jīng kǔ sī

dd
研京練都

yán jīng liàn dōu

dd
顏精柳骨

yán jīng liǔ gǔ

dd
研精覃思

yán jīng tán sī

dd
研精緻思

yán jīng zhì sī

dd
研經鑄史

yán jīng zhù shǐ

dd
延頸鶴望

yán jǐng hè wàng

dd
延頸舉踵

yán jǐng jǔ zhǒng

look forward anxiously

dd
延頸企踵

yán jǐng qǐ zhǒng

look forward to

dd
延頸跂踵

yán jǐng qǐ zhǒng

dd
岩居川觀

yán jū chuān guān

dd
岩居穴處

yán jū xué chǔ

live-dwell in mountain caves live in seclusion as a recluse

dd
言來語去

yán lái yǔ qù

mówić raz za razem; przekonywać, pewswadować

talk back and forth; argue

dd
言類懸河

yán lèi xuán hé

dd
炎涼世態

yán liáng shì tài

the state of worldly affairs, now hot, now cold

dd
沿流討源

yán liú tǎo yuán

dd
言論風生

yán lùn fēng shēng

dd
鹽梅相成

yán méi xiāng chéng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.