Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
寓意深遠

yù yì shēn yuǎn

dd
玉友金昆

yù yǒu jīn kūn

dd
玉宇瓊樓

yù yǔ qióng lóu

wspaniałe domy; wspaniałe budowle

magnificent houses-buildings

dd
鬱郁不得志

yù yù bù dé zhì

dd
鬱鬱不樂

yù yù bù lè

pogrążany w depresji, malancholia

depressed; melancholy

dd
鬱鬱蒼蒼

yù yù cāng cāng

lush and green

dd
鬱郁沉沉

yù yù chén chén

dd
鬱鬱蔥蔥

yù yù cōng cōng

bujna i nietamowana roślinność

green and luxurianta wild profusion of vegetation

dd
鬱鬱寡歡

yù yù guǎ huān

być przygnębionym, w melancholii; odczuwać smutek i załamanie

be depressed-melancholy; mope; feel low

dd
鬱郁累累

yù yù lěi lěi

dd
鬱鬱芊芊

yù yù qiān qiān

bujnie zielony

luxuriantly green

dd
玉振金聲

yù zhèn jīn shēng

zebrać to co najlepsze z różnych szkół (myśli etc) i sformować (nową) całość

id. gather the best of various schools of thought and form a complete whole

dd
玉卮無當

yù zhī wú dàng

dd
喻之以理

yù zhī yǐ lǐ

dd
玉質金相

yù zhì jīn xiàng

f.e. have sterling qualities

dd
玉柱擎天

yù zhù qíng tiān

dd
毓子孕孫

yù zǐ yùn sūn

dd
玉走金飛

yù zǒu jīn fēi

dd
遠不間親

yuǎn bù jiàn qīn

dd
遠愁近慮

yuǎn chóu jìn lǜ

dd
遠垂不朽

yuǎn chuí bù xiǔ

dd
遠懷近集

yuǎn huái jìn jí

dd
遠見卓識

yuǎn jiàn zhuó shí

f.e. foresight and sagacity

dd
遠交近攻

yuǎn jiāo jìn gōng

f.e. be friends with distant states while attacking those nearby

dd
遠來和尚好看經

yuǎn lái hé shàng hǎo kàn jīng

dd
遠慮深謀

yuǎn lǜ shēn móu

dd
遠謀深算

yuǎn móu shēn suàn

dd
遠年近日

yuǎn nián jìn rì

dd
遠年近歲

yuǎn nián jìn suì

dd
遠親不如近鄰

yuǎn qīn bù rú jìn lín

sąsiedzi są drożsi niż odlegli krewni

neighbours are dearer than distant relatives

dd
遠親近鄰

yuǎn qīn jìn lín

f.e. distant relatives and next-door neighbors

dd
遠求騏驥

yuǎn qiú qí jì

dd
遠山芙蓉

yuǎn shān fú róng

dd
遠涉重洋

yuǎn shè chóng yáng

f.e. travel across the oceans; sail across the seas

dd
遠水不解近渴

yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě

ratunek nadchodzi zbyt wolno, aby pomóc

aid is too slow in coming to be of any help

dd
遠水不救近火

yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ

spóźniony środek zaradczy nie pomoże w nagłym wydarzeniu

A delayed remedy does not help in an emergency.

dd
遠水解不了近渴

yuǎn shuǐ jiě bù liǎo jìn kě

dd
遠水救不得近火

yuǎn shuǐ jiù bù dé jìn huǒ

dd
遠溯博索

yuǎn sù bó suǒ

dd
遠泝博索

yuǎn sù bó suǒ

dd
遠在天邊,近在眼前

yuǎn zài tiān biān jìn zài yǎn qián

być daleko jak krawędź nieba

f.e. be as far as the edge of heaven

dd
遠至邇安

yuǎn zhì ěr ān

dd
遠矚高瞻

yuǎn zhǔ gāo zhān

far-sighted 34-12

dd
遠走高飛

yuǎn zǒu gāo fēi

być daleko udawszy się do odległych rejonów

be off to distant parts

dd
怨家債主

yuàn jiā zhài zhǔ

dd
怨女曠夫

yuàn nǚ kuàng fū

niezamężna kobieta i nieżonaty mężczyzna, którzy łatwo dadzą się namówić na małżeństwo

unmarried women and men who could be easily persuaded to marry to their mutual satisfaction

dd
怨氣沖天

yuàn qì chōng tiān

dd
怨氣滿腹

yuàn qì mǎn fù

dd
怨入骨髓

yuàn rù gǔ suǐ

nienawiść przenikająca do szpiku kości

hate to the very marrow

dd
怨聲載道

yuàn shēng zài dào

narzekania słyszy się wszędzie

complaints are heard everywhere

dd
怨天憂人

yuàn tiān yóu rén

dd
怨天尤人

yuàn tiān yóu rén

f.e. blame everyone but oneself

dd
怨天怨地

yuàn tiān yuàn dì

dd
移罇就教

yí zūn jiù jiào

dd
遺編斷簡

yí biān duàn jiǎn

dd
遺編絶簡

yí biān jué jiǎn

dd
遺編絕簡

yí biān jué jiǎn

dd
遺編墜簡

yí biān zhuì jiǎn

dd
儀表堂堂

yí biǎo táng táng

imponujący; szlachetny i dystyngowany

imposing; noble and dignified

dd
移步換形

yí bù huàn xíng

dd
宜嗔宜喜

yí chēn yí xǐ

dd
遺臭千年

yí chòu qiān nián

dd
遺臭千秋

yí chòu qiān qiū

dd
遺臭萬代

yí chòu wàn dài

dd
貽臭萬年

yí chòu wàn nián

dd
遺臭萬年

yí chòu wàn nián

饴-遗 leave a name that will stink to eternity be cursed by posterity

dd
遺臭萬世

yí chòu wàn shì

dd
遺臭萬載

yí chòu wàn zǎi

dd
遺臭無窮

yí chòu wú qióng

dd
移船就岸

yí chuán jiù àn

f.e. move one's boat to get ashore

dd
遺大投艱

yí dà tóu jiān

f.e. vested with important and arduous tasks

dd
遺德休烈

yí dé xiū liè

dd
遺德餘烈

yí dé yú liè

dd
移的就箭

yí dì jiù jiàn

dd
彞鼎圭璋

yí dǐng guī zhāng

dd
移東補西

yí dōng bǔ xī

rob Peter to pay Paul

dd
移東換西

yí dōng huàn xī

dd
移宮換羽

yí dōng huàn yǔ

f.e. variation of a musical theme

dd
移東就西

yí dōng jiù xī

dd
遺恩餘烈

yí ēn yú liè

dd
遺珥墮簪

yí ěr duò zān

dd
遺珥墜簪

yí ěr zhuì zān

dd
遺芳餘烈

yí fāng yú liè

dd
遺芬剩馥

yí fēn shèng fù

dd
遺芬餘榮

yí fēn yú róng

dd
移風崇教

yí fēng chóng jiào

dd
移風改俗

yí fēng gǎi sú

dd
移風革俗

yí fēng gé sú

dd
遺風古道

yí fēng gǔ dào

dd
遺風舊俗

yí fēng jiù sú

dd
移風平俗

yí fēng píng sú

dd
遺風逸塵

yí fēng yì chén

dd
移風易尚

yí fēng yì shàng

dd
移風易俗

yí fēng yì sú

f.e. transform social traditions

dd
遺風餘采

yí fēng yú cǎi

dd
遺風餘教

yí fēng yú jiào

dd
遺風餘烈

yí fēng yú liè

zwyczaje i wpływ przekazane przez poprzednie pokolenia

customs and influences handed down from past generations

dd
遺風餘思

yí fēng yú sī

dd
遺風餘俗

yí fēng yú sú

dd
遺風餘習

yí fēng yú xí

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.