Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
藥石之言

yào shí zhī yán

pouczenia; nieprzyjemna ale konieczna porada

exhortations unpalatable but salutary-needed advice

dd
要死要活

yào sǐ yào huó

f.e. desperate

dd
耀武揚威

yào wǔ yáng wēi

f.e. flaunt one's strength

dd
要言不煩

yào yán bù fán

繁-煩 繁-烦 be terse-succinct

dd
要言妙道

yào yán miào dào

?

dd
耀祖榮宗

yào zǔ róng zōng

bring glory to one's family and ancestors 34-12 *

dd
有枝有葉

yǒu zhī yǒu yè

addition to the truth; prevarication

dd
有志不在年高

yǒu zhì bù zài nián gāo

Sukces osiągają zdeterminowani niezależnie od wieku.

Success goes to the determined regardless of age.

dd
有志竟成

yǒu zhì jìng chéng

Tam gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will there's a way.

dd
有志無時

yǒu zhì wú shí

?

dd
有志者事竟成

yǒu zhì zhě shì jìng chéng

Tam gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will there's a way.

dd
有志之士

yǒu zhì zhī shì

osoba ze wzniosłymi ideami

person with lofty ideals

dd
牖中窺日

yǒu zhōng kuī rì

f.e. limited outlook and experience

dd
有嘴沒舌

yǒu zuǐ méi shé

dd
有嘴沒心

yǒu zuǐ méi xīn

dd
有嘴無心

yǒu zuǐ wú xīn

. sharp-tongued but not malicious

dd
暈頭轉向

yūn tóu zhuàn xiàng

skonfundowany i zagubiony; bezmózgi

confused and disoriented; addle-brained

dd
暈暈沉沉

yūn yūn chén chén

dd
油壁香車

yóu bì xiāng chē

dd
由表及裡

yóu biǎo jí lǐ

f.e. proceed from outside to inside

dd
由博返約

yóu bó fǎn yuē

dd
游辭巧飾

yóu cí qiǎo shì

dd
由此及彼

yóu cǐ jí bǐ

przechodzić od jednego punktu do następnego

proceed from one point to another

dd
游蕩不羈

yóu dàng bù jī

dd
游蕩不羇

yóu dàng bù jī

dd
游蕩不覊

yóu dàng bù jī

dd
尤而效之

yóu ér xiào zhī

yóu'érxiàozhī f.e. imitate what one knows to be improper

dd
游蜂浪蝶

yóu fēng làng dié

id. dissipated youths given to lewdness

dd
游蜂戲蝶

yóu fēng xì dié

dd
油幹燈草盡

yóu gān dēng cǎo jìn

dd
油幹火盡

yóu gān huǒ jìn

dd
油幹燈盡

yóu gàn dēng jìn

dd
油光晶亮

yóu guāng jīng liàng

dd
油光可鑒

yóu guāng kě jiàn

dd
油光水滑

yóu guāng shuǐ huá

f.e. oily-smooth

dd
游光揚聲

yóu guāng yáng shēng

dd
尤紅殢翠

yóu hóng tì cuì

dd
尤花殢雪

yóu huā tì xuě

dd
游回磨轉

yóu huí mó zhuǎn

dd
游騎無歸

yóu jì wú guī

f.e. rootless; no place to go back to

dd
油煎火燎

yóu jiān huǒ liáo

f.e. anxious; alarmed

dd
油澆火燎

yóu jiāo huǒ liáo

dd
猶解倒懸

yóu jiě dào xuán

dd
由近及遠

yóu jìn jí yuǎn

od bliskiego do dalszego

from the near to the distant

dd
由來已久

yóu lái yǐ jiǔ

be of long standing

dd
游目騁觀

yóu mù chěng guān

dd
游目騁懷

yóu mù chěng huái

f.e. look as far as one's eyes can see and give free rein to one's thoughts and feelings

dd
由淺入深

yóu qiǎn rù shēn

od łatwego do trudnego, od podstawowego do głębokiego

from the easy to the difficult; from the elementary to the profound

dd
油腔滑調

yóu qiāng huá diào

f.e. glib; unctuous

dd
油然而生

yóu rán ér shēng

f.e. arise spontaneously (of feelings)

dd
游刃有餘

yóu rèn yǒu yú

być więcej niż zdolnym do wykonania zadania

be more than equal to a task

dd
游刃餘地

yóu rèn yú dì

dd
游山玩景

yóu shān wán jǐng

dd
游山玩水

yóu shān wán shuǐ

udać się na wycieczkę krajoznawczą

go on a scenic tour

dd
游山翫水

yóu shān wán shuǐ

dd
游手好閑

yóu shǒu hào xián

f.e. idle about; loaf

dd
游手偷閑

yóu shǒu tōu xián

dd
游思妄想

yóu sī wàng xiǎng

dd
游談無根

yóu tán wú gēn

dd
油頭粉面

yóu tóu fěn miàn

kobieta z obfitym makijażem lub wystrojony nadmiernie mężczyzna

heavily made-up woman or dandified man

dd
油頭光棍

yóu tóu guāng gùn

dd
油頭滑臉

yóu tóu huá liǎn

dd
油頭滑面

yóu tóu huá miàn

dd
油頭滑腦

yóu tóu huá nǎo

f.e. frivolous and tricky

dd
尤物移人

yóu wù yí rén

dd
游戲筆墨

yóu xì bǐ mò

dd
游戲塵寰

yóu xì chén huán

dd
游戲翰墨

yóu xì hàn mò

dd
游戲人間

yóu xì rén jiān

przehulać życie; traktować życie jedynie jako gry i rozrywki

playing through life; treating life as merely playing games a world of fun and frolic

dd
游戲人世

yóu xì rén shì

dd
游戲三昧

yóu xì sān mèi

f.e. act completely without restraints

dd
游閑公子

yóu xián gōng zǐ

n. fop

dd
游響停雲

yóu xiǎng tíng yún

dd
游心駭耳

yóu xīn hài ěr

dd
游心寓目

yóu xīn yù mù

dd
油鹽醬醋

yóu yán jiàng cù

codzienne potrzeby: olej, sól, sos sojowy, vinegar

oil, salt, soybean sauce, and vinegar daily necessities

dd
游移不定

yóu yí bù dìng

wciąż wahać się, pozosrtawać w niezdecydowaniu

keep on vacillating

dd
猶豫不決

yóu yù bù jué

f.e. shilly-shally

dd
游雲驚龍

yóu yún jīng lóng

dd
尤雲殢雪

yóu yún tì xuě

dd
尤雲殢雨

yóu yún zhì yǔ

dd
由衷之言

yóu zhōng zhī yán

n. sincere words

dd
油漬麻花

yóu zì má huā

dd
油嘴花唇

yóu zuǐ huā chún

dd
油嘴滑舌

yóu zuǐ huá shé

f.e. glib-tongued

dd
油嘴油舌

yóu zuǐ yóu shé

dd
用兵如神

yòng bīng rú shén

być wybitnym dowódcą wojskowym

f.e. be a superb military commander

dd
用非其人

yòng fēi qí rén

dd
用非所學

yòng fēi suǒ xué

be engaged in an occupation not related to one's training. fail to apply what one has learned

dd
用管窺天

yòng guǎn kuī tiān

dd
用盡心機

yòng jìn xīn jī

wypróbować wszelkie sposoby

have tried every means

dd
用其所長

yòng qí suǒ cháng

dd
用捨行藏

yòng shě xíng cáng

kontynuować gdy jest się zatrudnionym i stanąć z boku jeśli nie

go forward if employed or stay out of sight if set aside *

dd
用天因地

yòng tiān yīn dì

dd
用武之地

yòng wǔ zhī dì

pozycja dobra do użycia swoich umiejętności

suitable-favorable position-place for the use of one's skills

dd
用夏變夷

yòng xià biàn yí

dd
用心竭力

yòng xīn jié lì

uważnie i czujnie

attentively and diligently

dd
用心良苦

yòng xīn liáng kǔ

cudgel one's brains lay oneself out

dd
用心用意

yòng xīn yòng yì

dd
用行捨藏

yòng xíng cáng shě

działać gdy powołanym do zadania i usunąć się w ukrycie gdy jest się niepotrzebnym

come forward if employed and stay out of sight if set aside

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.