Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
應時對景

yìng shí duì jǐng

f.e. be fashionable and adapted to the environment

dd
應天承運

yìng tiān chéng yùn

dd
應天從人

yìng tiān cóng rén

dd
應天順民

yìng tiān shùn mín

dd
應天順人

yìng tiān shùn rén

(o władcy) w harmonii z Niebem i ludźmi; uszczęśliwiać Niebo i (poprzez) być miłościwym dla ludu

in harmony with Heaven and men (of monarchs); please Heaven and be kind to the people

dd
應弦而倒

yìng xián ér dǎo

dd
映雪讀書

yìng xuě dú shū

id. study despite poverty

dd
映雪囊螢

yìng xuě náng yíng

〈wr.〉 study hard in spite of poverty 34-12

dd
硬語盤空

yìng yǔ pán kōng

dd
映月讀書

yìng yuè dú shū

dd
應運而生

yìng yùn ér shēng

pojawić się za sprawą sprzyjającej sytuacji

emerge because of a favorable situation

dd
雨鬢風鬟

yǔ bìn fēng huán

dd
語不驚人

yǔ bù jīng rèn

dd
語不投機

yǔ bù tóu jī

dd
雨僝風僽

yǔ chán fēng zhòu

dd
雨僝雲僽

yǔ chán yún zhòu

dd
語長心重

yǔ cháng xīn zhòng

dd
予齒去角

yǔ chǐ qù jiǎo

dd
雨愁煙恨

yǔ chóu yān hèn

dd
語出月脅

yǔ chū yuè xié

dd
雨湊雲集

yǔ còu yún jí

dd
雨打風吹

yǔ dǎ fēng chuī

dd
雨棟風簾

yǔ dòng fēng lián

dd
語短情長

yǔ duǎn qíng cháng

dd
雨斷雲銷

yǔ duàn yún xiāo

dd
予奪生殺

yǔ duó shēng shā

dd
雨覆雲翻

yǔ fù yún fān

dd
雨膏煙膩

yǔ gāo yān nì

dd
雨過天青

yǔ guò tiān qīng

dd
雨過天晴

yǔ guò tiān qíng

sky clears after rain return to normal after crisis

dd
羽翮飛肉

yǔ hé fēi ròu

dd
雨恨雲愁

yǔ hèn yún chóu

dd
雨後春筍

yǔ hòu chūn sǔn

wyrastać jak grzyby po deszczu

spring up like mushrooms

dd
雨後送傘

yǔ hòu sòng sǎn

id. give belated help

dd
與狐謀皮

yǔ hú móu pí

dd
與民除害

yǔ hǔ chú hài

dd
與虎謀皮

yǔ hǔ móu pí

id. ask sb. to act against his own interests

dd
與虎添翼

yǔ hǔ tiān yì

dd
雨跡雲蹤

yǔ jì yún zōng

dd
語簡意賅

yǔ jiǎn yì gāi

dd
雨巾風帽

yǔ jīn fēng mào

dd
語近詞冗

yǔ jìn cí rǒng

dd
語近指遠

yǔ jìn zhǐ yuǎn

dd
雨井煙垣

yǔ jǐng yān yuán

dd
雨笠煙蓑

yǔ lì yān suō

dd
雨簾雲棟

yǔ lián yún dòng

dd
雨鬣霜蹄

yǔ liè shuāng tí

dd
雨淋日曬

yǔ lín rì shài

być zniszczonym przez pogodę

be worn and torn by weather exposure to the elements

dd
雨淋日炙

yǔ lín rì zhì

dd
雨零星亂

yǔ líng xīng luàn

dd
雨零星散

yǔ líng xīng sàn

dd
雨露之恩

yǔ lù zhī ēn

dd
雨霾風障

yǔ mái fēng zhàng

dd
羽毛豐滿

yǔ máo fēng mǎn

doświadczony, dojżały

experienced; mature

dd
羽毛未豐

yǔ máo wèi fēng

id. unfledged; young and immature

dd
語妙絶倫

yǔ miào jué lún

dd
語妙絕倫

yǔ miào jué lún

dd
語妙天下

yǔ miào tiān xià

mówic z niezrównana mądrością

f.e. speak with inimitable wit

dd
與民同樂

yǔ mín tóng lè

dd
雨沐風餐

yǔ mù fēng cān

być spłukanym przez deszcze i wychłostanym przez wiatr

be washed by rain and blown by wind

dd
雨泣雲愁

yǔ qì yún chóu

dd
與人方便,自己方便

yǔ rén fāng biàn zì jǐ fāng biàn

make things easy for others accommodate others ;

dd
與民更始

yǔ rén gēng shǐ

f.e. 〈trad.〉 initiate reforms and make a fresh start with the people

dd
與人為善

yǔ rén wéi shàn

help others be well-disposed toward Tā zǒngshì ∼. He is always well-disposed toward people.

dd
與日俱增

yǔ rì jù zēng

stopniowo zwiększać, powiększać z każdym mijającym dniem

steadily increase; increase with each passing day

dd
雨散風流

yǔ sàn fēng liú

dd
雨散雲飛

yǔ sàn yún fēi

dd
雨散雲收

yǔ sàn yún shōu

f.e. The rain stops and the sky clears up.

dd
羽扇綸巾

yǔ shàn guān jīn

spokojny (o dowódcy wojskowym), mistrz strategii.


Dosłownie: wachlarz z piór - (guanjin) rodzaj jedwabnej czapki o kanciastym kształcie

calm; composed (said of a military commander) master strategist

dd
與時推移

yǔ shí tuī yí

dd
與時消息

yǔ shí xiāo xi

dd
與時偕行

yǔ shí xié xíng

dd
與世長辭

yǔ shì cháng cí

f.e. die

dd
與世浮沉

yǔ shì fú chén

f.e. drift-swim with the tide; follow the trend

dd
與世俯仰

yǔ shì fǔ yǎng

podążać za trendem, płynąć z prądem

drift-swim with the tide; follow the trend

dd
與世隔絕

yǔ shì gé jué

żyć w samotności

live in solitude

dd
與世沈浮

yǔ shì Shěn fú

dd
與世推移

yǔ shì tuī yí

f.e. change with the times

dd
與世偃仰

yǔ shì yǎn yǎng

nie mieć samodzielnego myślenia; płynąć z prądem

have no independent thinking of one's own; drift with the current

dd
雨收雲散

yǔ shōu yún sàn

dd
與受同科

yǔ shòu tóng kē

dd
雨順風調

yǔ shùn fēng tiáo

dd
雨絲風片

yǔ sī fēng piàn

dd
語四言三

yǔ sì yán sān

dd
雨宿風餐

yǔ sù fēng cān

dd
雨蓑風笠

yǔ suō fēng lì

dd
雨蓑煙笠

yǔ suō yān lì

dd
雨條煙葉

yǔ tiáo yān yè

dd
雨臥風餐

yǔ wò fēng cān

dd
語無倫次

yǔ wú lún cì

f.e. speak incoherently-irrationally Miànduì jǐngchā tā ∼. Facing the policeman, he spoke incoherently.

dd
語無詮次

yǔ wú quán cì

dd
與物無競

yǔ wù wú jìng

dd
與物無忤

yǔ wù wú wǔ

nie obrazić nikogo

have offended no one

dd
禹惜寸陰

yǔ xī cùn yīn

dd
雨消雲散

yǔ xiāo yún sàn

dd
語笑喧呼

yǔ xiào xuān hū

dd
語笑喧嘩

yǔ xiào xuān huá

dd
語笑喧闐

yǔ xiào xuān tiān

dd
雨歇雲收

yǔ xiē yún shōu

dd
禹行舜趨

yǔ xíng shùn qū

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.