Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
一息奄奄

yī xī yǎn yǎn

z ostatnim tchnieniem

f.e. in the last gasp

dd
一夕一朝

yī xī yī zhāo

pojedyńczy dzień, z dnia na dzień, przez jedną noc; krótki okres czasu

a single day; overnight; a short period of time

dd
一席之地

yī xí zhī dì

miejsce dla jednej osoby; mała przestrzeń

a space for one person; a tiny space

dd
一廂情願

yī xiāng qíng yuàn

własne myślenie życzeniowe

f.e. one's own wishful thinking

dd
一相情願

yī xiāng qíng yuàn

czjeś włąsne myślenie życzeniowe

one's own wishful thinking

dd
一笑一顰

yī xiào yī pín

każdy wyraz twarzy ważnej osoby, kokieterria pięknej kobiety lub prostytutki, najmniejszy wyraz twarzy

every facial expression of (a VIP); affected coquetry (of a seductive woman or prostitute); slightest facial expression

dd
一笑置之

yī xiào zhì zhī

odrzucić coś obśmiewając to

laugh it off; dismiss with a laugh

dd
一瀉千里

yī xiè qiān lǐ

(o strumeiniach) płynąć szybko; (o kaligrafi) śmiała i płynna

rushing along (of streams); bold and flowing (of calligraphy)

dd
一心一德

yī xīn yī dé

być jednego serca i umysłu

be of one heart and mind

dd
一心一意

yī xīn yī yì

serce i dusza; całym sobą schylać sięnad jakimś zadaniem

heart and soul; wholeheartedly bent on (doing sth.)

dd
一星半點

yī xīng bàn diǎn

malutki kawałek

a tiny bit

dd
一薰一蕕

yī xūn yī yóu

jeden dobry, jeden zły

one good and one evil

dd
一言半語

yī yán bàn yǔ

słowo lub dwa

a word or two

dd
一言不發

yī yán bù fā

nie piśnij ani słówka, nie powiedzieć ani słowa

not say a word

dd
一言既出,駟馬難追

yī yán jì chū sì mǎ nán zhuī

co zostało powiedziane, nie może być cofnięte

What has been said cannot be unsaid

dd
一言九鼎

yī yán jiǔ dǐng

uroczysta przysięga; ważka porada

solemn pledge, weighty advice

dd
一言難盡

yī yán nán jìn

to długa historia

it's a long story

dd
一言喪邦

yī yán sàng bāng

Jedno złe oświadczenie może sprowadzić neiszczęście na kraj.

A single wrong statement may bring disaster to the nation.

dd
一言堂

yī yán táng

jak idzie to co ktoś mówi

what sb. says goes

dd
一言興邦

yī yán xīng bāng

Otrzymana na czas ostrzeżenie może zapobiec kryzysowi

f.e. A timely warning may avert a national crisis.

dd
一言一行

yī yán yī xíng

każde słowo i czyn

every word and deed

dd
一言以蔽之

yī yán yǐ bì zhī

podsumować w jednym słowie

sum up in a word

dd
依樣葫蘆

yī yàng hú lu

kopiować mechanicznie

copy mechanically

dd
依樣畫葫蘆

yī yàng huà hú lú

powielać mechanicznie (bez zrozumienia)

id. copy mechanically

dd
一葉知秋

yī yè zhī qiū

to źdźbło na wietrze

It is a straw in the wind.

dd
一衣帶水

yī yī dài shuǐ

rozdzielony zaledwie wąskim pasem wody

separated only by a narrow strip of water

dd
一飲一啄

yī yǐn yī zhuó

Nie próbuje się pozyskać tego, co nie zostało dane przez przeznaczenie

One does not try to get what is denied him by destiny.

dd
一擁而入

yī yōng ér rù

przybyć rojnie

swarm in

dd
一語破的

yī yǔ pò dì

trafić w sedno

hit the nail on head

dd
一語雙關

yī yǔ shuāng guān

jedno zdanie z podwójnym znaczeniem; dwuznaczna uwaga; dwuznaczne słowo (jako żart)

a single phrase with a double meaning; a double-edged remark; pun on a word

dd
一元復始

yī yuán fù shǐ

ponowny start pierwszego

the restart of the first

dd
一針見血

yī zhēn jiàn xiě

utrafić w sedno

hit the nail on the head

dd
一知半解

yī zhī bàn jiě

na wpół wypieczony

half-baked

dd
一之為甚

yī zhī wéi shèn

Jeden błąd wystarczy

One mistake is enough.

dd
一之謂甚

yī zhī wèi shèn

nawet jeden raz to za dużo; Raz jest wystarczająco źle.

Even once is too much.; Once is bad enough.

dd
一擲千金

yī zhì qiān jīn

marnotrawić pieniądze

squander money

dd
一字長蛇陣

yī zì cháng shé zhèn

rozciągnąć się w linię; szyk bojowy w postaci jednego szeregu

strung out in a long line; singleline battle array

dd
一字千金

yī zì qiān jīn

jedno słowo warte jest tysiąca sztuk złota; znakomicie wykończone dzieło literackie; nauka jest cenniejsza niż złoto

a single word is worth a thousand pieces of gold; a highly finished literary product; Learning is more precious than gold.

dd
一字千鈞

yī zì qiān jūn

Jedno słowo waży tysiąc kilogramów

One word weighs a thousand kilograms.

dd
一字師

yī zì shī

ktoś kto robi drobne korekty i w ten sposób ulepsza tekst dzieła

sb. who makes minimal corrections and thereby improves a piece of writing

dd
一字一珠

yī zì yī zhū

słodkim kuszącym głosem

f.e. with a sweet mellow voice

dd
一走了之

yī zǒu liǎo zhī

skończyć pracę i pozostawić zobowiązanie

pack up and leave an obligation ??

dd
眼觀六路,耳聽八方

yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng

nadzwyczajnie czujny

f.e. extremely vigilant; sharp-eared

dd
眼花心亂

yǎn huā xīn luàn

Oczy nie widzą jasno a serce jest w konfuzji

The eyes are not clear and the heart is confused.

dd
眼空四海

yǎn kōng sì hǎi

głęboka pogarda dla wszystkich i wszystkiego

profound contempt for everybody and everything

dd
眼淚洗面

yǎn lèi xǐ miàn

łzy myją twarz

tears bathe the face

dd
眼明心亮

yǎn míng xīn liàng

mieć bystre spojrzenie i jasny umysł

be sharp-eyed and clear-headed

dd
掩人耳目

yǎn rén ěr mù

oszukiwać, zwodzić ludzi

hoodwink people

dd
牙白口清

yá bái kǒu qīng

mówić wyraźnie

speak distinctly

dd
牙牙學語

yá yá xué yǔ

paplać pierwsze słowa, gaworzyć, zaczynać mówić

babble out one's first words; begin to babble; prattle

dd
睚眥必報

yá zì bì bào

szukać zemsty za najmniejszą urazę

seek revenge for the smallest grievance

dd
搖筆即來

yáo bǐ jí lái

buzować od pomysłów; być obdarzonym zdolnością szybkiego pisania

be brimming with ideas; be gifted with the ability of writing quickly

dd
瑤草琪花

yáo cǎo qí huā

cudowne kwiaty magicznej krain

jade flowers of fairyland

dd
堯年舜日

yáo nián shùn yuè

złota era

golden age

dd
搖身一變

yáo shēn yī biàn

przejść metamorfozę; zmienić tożsamość i wkraść się w szeregi rewolucjonistów

undergo metamorphosis, change identity and sneak into the revolutionary ranks

dd
堯天舜日

yáo tiān shùn rì

czasy Yao i Shuna; złoty okres chińskiej historii, czasy mądrego władcy

the days of Yao and Shun; the golden age of Chinese history; days of sagely rule

dd
搖頭嘆息

yáo tóu tàn xī

wydać głębokie westchnienie

heave a deep sigh

dd
搖尾乞憐

yáo wěi qǐ lián

chwalić, rozwodzić się nad czyimiś zaletami, pochlebiać

fawn on

dd
遙相呼應

yáo xiāng hū yìng

koordynować ze sobą na odległość

coordinate with each other from afar

dd
搖搖擺擺

yáo yáo bǎi bǎi

dumna maniera, pełna pychy

swaggering

dd
遙遙領先

yáo yáo lǐng xiān

być daleko w przodzie

be far ahead

dd
遙遙相對

yáo yáo xiāng duì

spoglądać na siebie z daleka; mierzyć się wzrokiem z dystansu

f.e. face each other across a distance

dd
搖搖欲墜

yáo yáo yù zhuì

chwiać się (na chwilę przed upadkiem); walić się w gruzy

tottering; crumbling

dd
遙遙在望

yáo yáo zài wàng

być widocznym z dużego dystansu

be in sight a long distance away

dd
煙波浩渺

yān bō hào miǎo

szerokei otchłanie mglistych i przewalających się wód

a vast expanse of misty, rolling waters

dd
湮沒無聞

yān mò wú wén

popaść w zapomnienie

sink into oblivion

dd
嫣然一笑

yān rán yī xiào

dać czarujący uśmiech

give a charming-winsome smile

dd
煙視媚行

yān shì mèi xíng

patrzeć w dół na podłogę i iść wolno

look down at the floor and walk slowly

dd
煙消火滅

yān xiāo huǒ miè

całkowicie zniknąć, zniknąć, zakończyć się

vanish completely; disappear; come to an end

dd
養兵千日,用兵一時

yǎng bīng qiān rì yòng bīng yī shí

użycie wojsk tylko czasowe (choć ich istnienie jest ciągłe


Dosłownie: Łożyć na armię przez tysiąc dni, a użyć jej jeden raz

the use of the military force is only occasional-temporary (although it is maintained permanantly)

dd
仰不愧天

yǎng bù kuì tiān

nie mieć czego się wstydzić przed Bogiem

have nothing to feel ashamed of before God

dd
養虎傷身

yǎng hǔ shāng shēn

trzymać podwładnego, który pewnego dnia ściągnie katastrofę na opiekuna

keep a bad subordinate who will one day bring ruin to his protector

dd
養家活口

yǎng jiā huó kǒu

wspierać swoją rodzinę

support one's family

dd
養精蓄銳

yǎng jīng xù ruì

kumulować swoją energię

husband one's energy

dd
養軍千日,用軍一時

yǎng jūn qiān rì yòng jūn yī shí

być przygotowanym do zmian

be prepared for emergencies

dd
養軍千日,用在一朝

yǎng jūn qiān rì yòng zài yī zhāo

być przygotowanym na problemy

be prepared for emergencies

dd
養生之道

yǎng shēng zhī dào

droga zachowania dobrego zdrowia

the way to keep in good health

dd
仰首伸眉

yǎng shǒu shēn méi

triumfujące spojrzenie

a look of exultation

dd
腰纏萬貫

yāo chán wàn guàn

bogaty, zamożny

wealthy

dd
夭桃穠李

yāo táo nóng lǐ

piękna jak kwitnący kwiat brzoskwini (o młodej kobiecie)

as georgeous as the bloom of a peach-plum (said of a beautiful young lady)

dd
妖言惑眾

yāo yán huò zhòng

rozpowszechniać plotki aby oszukać ludzi

spread rumors to deceive people

dd
仰屋著書

yǎng wū zhù shū

poświęcić się pisarstwu

dedicate oneself to writing

dd
煙消雲散

yān xiāo yún sàn

zniknąć jak mgła lub dym

vanish like mist and smoke

dd
煙雲過眼

yān yún guò yǎn

efemeryczny, przemijający; przemijający jak obłok na niebie

f.e. ephemeral; transient; as transient as a fleeting cloud

dd
偃武修文

yǎn wǔ xiū wén

przedłożyć kulturę ponad żołnierkę; porzucić miecz dla pióra

promote culture over military activities; give up the sword for the pen

dd
奄奄一息

yǎn yǎn yī xī

na krawędzi śmierci

on the verge of death

dd
眼中釘

yǎn zhōng dīng

sól w oku, dosł. gwóźdźw oku

thorn in one's side

dd
宜家宜室

yí jiā yí shì

żyć w harmonii; stworzyć harmonijne i uporządkowane ognisko domowe (gratulacje z okazji ślubu)

live harmoniously; make a harmonious and orderly home ( congratulatory message on a wedding)

dd
疑難雜癥

yí nán zá zhèng

(chiń. med.) nietypowa choroba, skomplikowany problem

a difficult-nontypical illness case a knotty problem

dd
怡然自得

yí rán zì dé

zadowolony z siebie

happy and pleased with oneself

dd
怡然自樂

yí rán zì lè

być zadowolony i szczęśliwy

be contented and happy

dd
貽人口實

yí rén kǒu shí

dać grunt do rozmów

give grounds for talk

dd
移山倒海

yí shān dǎo hǎi

przekształcać naturę; niewiarygodne magiczne siły

transform nature n. incredible-magical- strength

dd
遺世獨立

yí shì dú lì

unikać ludzi, stronić od życia społecznego

shun society

dd
疑團莫釋

yí tuán mò shì

nie moć rozproszyć swoich wątpliwości

cannot dissipate one's doubts

dd
疑信參半

yí xìn cān bàn

wpół wierząc, wpół wątpiąc

half believing, half doubting

dd
頤養天年

yí yǎng tiān nián

trzymać się w sprawności

keep fit; take care of oneself

dd
遺簪墜屨

yí zān zhuì jù

stare rzeczy

?wr.? old things

dd
義不容辭

yì bù róng cí

być związanym przez obowiązek

be duty-bound

dd
亦步亦趨

yì bù yì qū

niewolniczo imitować

slavishly imitate

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury