Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
有錢能使鬼推磨

yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò

mieć pieniądze na...; poprosić kogoś aby w czymś wyręczył

to have money to ; ask sb. to do sth. for one

dd
有聲沒氣

yǒu shēng méi qì

słaby, słabowity, niedorozwinięty

feeble

dd
有識之士

yǒu shí zhī shì

człowiek z szerokim oglądem

a person with breadth of vision

dd
有始無終

yǒu shǐ wú zhōng

rozpocząć coś, lecz zaniedbać kontynuacji

start sth. but fail to carry it through

dd
有說有笑

yǒu shuō yǒu xiào

śmiać się i iść

laughing and talking

dd
有條不紊

yǒu tiáo bù wěn

metodyczny, systematyczny

methodical; systematical

dd
有條有理

yǒu tiáo yǒu lǐ

systematyczny, uporządkowany

systematic; orderly

dd
有頭無腦

yǒu tóu wú nǎo

głupi


Dosłownie: mieć głowę, nie mieć mózgu

stupid

dd
有頭無尾

yǒu tóu wú wěi

zostawić coś neidokończone, przerwać pracę w połowie

leave sth. unfinished, quit doing something halfway

dd
有問必答

yǒu wèn bì dá

odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania

answer all questions asked

dd
有心無力

yǒu xīn wú lì

silny wolą, lecz słaby siłą

strong in will but weak in power

dd
有眼不識泰山

yǒu yǎn bù shí tài shān

nieświadomie ugościć anioła, nie rozpoznać znamienitego bądź sławnego człowieka

entertain an angel unawares; fail to recognize a great person

dd
有眼無珠

yǒu yǎn wú zhū

mieć oczy, ale nie widzieć

have eyes but fail to see

dd
殃及池魚

yāng jí chí yú

niewinni ludzie złapani w zawieruchę; przynieść nieszczęście niewinnym ludziom

innocent people caught up in turmoil bring disaster to innocent people

dd
藥店飛龍

yào diàn fēi lóng

chudy i kościsty

thin and bony

dd
要價還價

yào jià huán jià

targować się o cenę

bargain; haggle

dd
藥石之言

yào shí zhī yán

pouczenia; nieprzyjemna ale konieczna porada

exhortations unpalatable but salutary-needed advice

dd
有志不在年高

yǒu zhì bù zài nián gāo

Sukces osiągają zdeterminowani niezależnie od wieku.

Success goes to the determined regardless of age.

dd
有志竟成

yǒu zhì jìng chéng

Tam gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will there's a way.

dd
有志者事竟成

yǒu zhì zhě shì jìng chéng

Tam gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will there's a way.

dd
有志之士

yǒu zhì zhī shì

osoba ze wzniosłymi ideami

person with lofty ideals

dd
暈頭轉向

yūn tóu zhuàn xiàng

skonfundowany i zagubiony; bezmózgi

confused and disoriented; addle-brained

dd
由此及彼

yóu cǐ jí bǐ

przechodzić od jednego punktu do następnego

proceed from one point to another

dd
由近及遠

yóu jìn jí yuǎn

od bliskiego do dalszego

from the near to the distant

dd
由淺入深

yóu qiǎn rù shēn

od łatwego do trudnego, od podstawowego do głębokiego

from the easy to the difficult; from the elementary to the profound

dd
游刃有餘

yóu rèn yǒu yú

być więcej niż zdolnym do wykonania zadania

be more than equal to a task

dd
游山玩水

yóu shān wán shuǐ

udać się na wycieczkę krajoznawczą

go on a scenic tour

dd
油頭粉面

yóu tóu fěn miàn

kobieta z obfitym makijażem lub wystrojony nadmiernie mężczyzna

heavily made-up woman or dandified man

dd
游戲人間

yóu xì rén jiān

przehulać życie; traktować życie jedynie jako gry i rozrywki

playing through life; treating life as merely playing games a world of fun and frolic

dd
油鹽醬醋

yóu yán jiàng cù

codzienne potrzeby: olej, sól, sos sojowy, vinegar

oil, salt, soybean sauce, and vinegar daily necessities

dd
游移不定

yóu yí bù dìng

wciąż wahać się, pozosrtawać w niezdecydowaniu

keep on vacillating

dd
用兵如神

yòng bīng rú shén

być wybitnym dowódcą wojskowym

f.e. be a superb military commander

dd
用盡心機

yòng jìn xīn jī

wypróbować wszelkie sposoby

have tried every means

dd
用捨行藏

yòng shě xíng cáng

kontynuować gdy jest się zatrudnionym i stanąć z boku jeśli nie

go forward if employed or stay out of sight if set aside *

dd
用武之地

yòng wǔ zhī dì

pozycja dobra do użycia swoich umiejętności

suitable-favorable position-place for the use of one's skills

dd
用心竭力

yòng xīn jié lì

uważnie i czujnie

attentively and diligently

dd
用行捨藏

yòng xíng cáng shě

działać gdy powołanym do zadania i usunąć się w ukrycie gdy jest się niepotrzebnym

come forward if employed and stay out of sight if set aside

dd
吟風弄月

yín fēng nòng yuè

pisać swobodną i lekką poezję

write carefree verse; write sentimental verse

dd
淫朋狎友

yín péng xiá yǒu

demoralizujące towarzystwo

debauching company

dd
寅支卯糧

yín zhī mǎo liáng

żyć od pierwszego do pierwszego; ledwo wiązać koniec z końcem

live hand-to-mouth

dd
憂患餘生

yōu huàn yú shēng

spędzić resztę życia w smutku i zmagając się z przeciwieństwami

spend the rest of one's life in adversity and sorrow

dd
悠然自得

yōu rán zì dé

beztroski i zadowolony

carefree and content

dd
優游自在

yōu yóu zì zài

swobodnie i beztrosko; być kompletnie wolnym i beztroskim

leisurely and carefree; be completely free and at ease

dd
優游卒歲

yōu yóu zú suì

spędzić rok w przyjemności

pass the year in pleasure

dd
優哉游哉

yōu zāi yóu zāi

lekko i beztrosko (arch.)

leisurely and carefree

dd
雲淡風輕

yún dàn fēng qīng

łagodna pogoda, spokojna sytuacja

peaceful situation nice weather

dd
雲龍風虎

yún lóng fēng hǔ

wielki przywódca przyciąga zdolnych naśladowców

A great leader attracts capable followers.

dd
雲屯霧集

yún tún wù jí

gęste jak mgła lub chmury

as thick as fog-clouds

dd
雲消霧散

yún xiāo wù sàn

niebo się wypogodziło; zniknąć jak pod zaklęciem. Kłopoty się skończyły

the sky has cleared; vanish into thin air (fig.); The troubles are over

dd
雲行雨施

yún xíng yǔ shī

być miłłosiernym dla ludu

id. be benevolent to the people

dd
雲中白鶴

yún zhōng bái hè

człowiek o niezachwianej uczciwości

a man of unimpeachable integrity

dd
月白風清

yuè bái fēng qīng

Księżyc świeci jasno a wiatr ożywczo dmie; piękna noc

The moon is pale and the breeze is refreshing. a beautiful night

dd
月下老人

yuè xià lǎo rén

swat


Dosłownie: stary człowiek pod księżycem

matchmaker

dd
月異日新

yuè yì rì xīn

coś nowego każdego dnia

sth. new each day

dd
月圓花好

yuè yuán huā hǎo

małżeńskie szczęście

conjugal bliss

dd
躍躍欲試

yuè yuè yù shì

palić się do wypróbowania, sprawdzenia czegoś

itch to have a go-try

dd
越俎代庖

yuè zǔ dài páo

przekraczać swoje kompetencje i wtrącać się w sprawy innych

exceed one's functions and meddle in others' affairs

dd
勇冠三軍

yǒng guàn sān jūn

unikalna odwaga

unique bravery

dd
永生永世

yǒng shēng yǒng shì

na zawsze i po wieki wieków

for ever and ever

dd
永世無窮

yǒng shì wú qióng

ciągły i niewyczerpany

perpetual and inexhaustible

dd
勇者不懼

yǒng zhě bù jù

Odwaga nie przyznaje się do szczęścia

Bravery admits no fear.

dd
陰曹地府

yīn cáo dì fǔ

piekło

hell

dd
陰錯陽差

yīn cuò yáng chā

komedia pomyłek; pechowy dzień

comedy of errors; unlucky-inauspicious day

dd
因風吹火

yīn fēng chuī huǒ

zająć się sprawą przez wykorzystanie okazji

handle matters by making use of the opportunity

dd
殷鑒不遠

yīn jiàn bù yuǎn

nie trzeba szukać daleko po naukę; lekcje historii są na wyciągnięcie ręki

no need to look far for a lesson; the lessons of history are close at hand

dd
因利乘便

yīn lì chéng biàn

wykorzystać nadarzającą się okazję

take the tide at the flood

dd
因陋就簡

yīn lòu jiù jiǎn

robić, co można; robić rzeczy łatwiejszą drogą

make do with what is available; do things the easy way

dd
因人成事

yīn rén chéng shì

dla sukcesu w pracy polegać na innych; stworzyć miejsce pracy dla konkretnej osoby

rely on others for success in work; create a job for a particular individual

dd
因人而異

yīn rén ér yì

różnić sie od osoby do osoby

differ from person to person; vary with each individual

dd
陰山背後

yīn shān bèi hòu

dzikie i odosobnione miejsce

wild and desolate place

dd
因事制宜

yīn shì zhì yí

zrobić to co jest dopasowane do okazji

do what is suited to the occasion

dd
因襲陳規

yīn xí chén guī

przestrzegać niemodnych już zasad

follow outmoded rules

dd
音信杳無

yīn xìn yǎo wú

nie mieć żadnych wieści (o kimś)

be completely without news of (sb.)

dd
因循苟且

yīn xún gǒu qiě

niedbały i bez wyobraźni w działaniu

perfunctory and unimaginative in handling things

dd
因循守舊

yīn xún shǒu jiù

iść ubitą drogą

follow the beaten track

dd
因循坐誤

yīn xún zuò wù

zwlekać, aż będzie za późno

procrastinate until too late

dd
原璧歸趙

yuán bì guī zhào

zwrócić artykuł autorowi

return an article to the owner

dd
原來如此

yuán lái rú cǐ

a więc to tak; a więc to tak się wydarzyło, acha!

so that's how it is; so that's what's happened; I see

dd
源清流清

yuán qīng liú qīng

jeśli przywódca jest dobry, jego zwolennicy też będą dobrzy; czysty strumień, źródło

If the leader is good, his followers will be good.; clear source-stream

dd
源泉萬斛

yuán quán wàn hú

radosny, tryskający radością; wylewny styl

exuberant, outpouring style

dd
原始要終

yuán shǐ yào zhōng

poszukiwanie źródła i skutku rzeczy

search for the origin and the outcome of things

dd
源源而來

yuán yuán ér lái

nadchodzić w stałym tempie

come in a steady-continuous stream

dd
鷸蚌相持,漁翁得利

yù bàng xiāng chí yú wēng dé lì

ktoś kto korzysta z konfliktu dwóch innych osób

sb. who profits from the conflict of two others

dd
鷸蚌相爭,漁翁得利

yù bàng xiāng zhēng yú wēng dé lì

sprzeczka lub walka, z której korzysta jedynie trzecia strona

a quarrel-fight that benefits only a third party ; sb. who profits from the conflict of two others

dd
寓兵於農

yù bīng yú nóng

system obrony kraju w którym żołnierze przeistaczają się w farmerów w czasie pokoju

national defense under which soldiers worked as farmers in times of peace 〈trad.〉

dd
玉不琢,不成器

yù bù zhuó bù chéng qì

nie nadający się do niczego, bezwartościowy

good-for-nothing; worthless

dd
玉成其事

yù chéng qí shì

pomóc komuś wykonać zadanie

help sb. accomplish a task

dd
飫甘饜肥

yù gān yàn féi

mieć wszystko co najlepsze w życiu

feed on the fat of the land

dd
玉骨冰肌

yù gǔ bīng jī

eleganckie zachowanie i [szlachetnie] wzniosła osobowość; bez skazy jak nefryt i czysty jak lód

elegant demeanor and lofty personality; as pure as jade and as clean as ice

dd
欲壑難填

yù hè nán tián

pragnienie bogactwa nie ma granic

avarice knows no bounds

dd
裕後光前

yù hòu guāng qián

wzbogacić swoich potomnych i uhonorować przodków

enrich one's posterity and honor one's ancestors

dd
御駕親征

yù jià qīn zhēng

cesarz osobiście dowodzi ekspedycją; pod bezpośrednimi rozkazami cesarza

the emperor personally led the expedition; under the emperor's personal command

dd
玉潔冰清

yù jié bīng qīng

czysty i szlachetny

pure and noble

dd
玉昆金友

yù kūn jīn yǒu

grzeczn. twoi bracia

id. your brothers ?court.?

dd
譽滿天下

yù mǎn tiān xià

[jego] sława roztacza się na cały świat

One's fame spreads throughout the world.

dd
欲擒故縱

yù qín gù zòng

wpierw poluźnij aby potem lepiej związać

loosen reins the better to tighten them

dd
遇事生風

yù shì shēng fēng

siać niezgode kiedy tylko to możliwe

f.e. sow discord whenever possible

dd
欲速則不達

yù sù zé bù dá

pośpiech powoduje straty

haste makes waste

dd
玉葉金枝

yù yè jīn zhī

członek rodziny królewskiej

member of the royal family

dd
寓意深長

yù yì shēn cháng

mieć głębokie metaforyczne znaczenie

have deep metaphorical meaning

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury