Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

一往無前

yī wǎng wú qián

rezolutnie podążać do przodu

press resolutely forward

一望而知

yī wàng ér zhī

zobaczyć za jednym spojrzeniem

see at a glance

一望無際

yī wàng wú jì

poza horyzont; rozciąać się aż po horyzont

f.e. beyond the horizon; stretch to the horizon

一無所得

yī wú suǒ dé

nic nie zostało zyskane

Nothing is gained.

一無所獲

yī wú suǒ huò

skończyć z niczym

end up with nothing

一無所能

yī wú suǒ néng

nie móc nic zrobić

can do nothing

一無所求

yī wú suǒ qiú

nie mieć żadnych żądań

make no request for anything

一物降一物

yī wù xiáng yī wù

wszystko ma swój nieuchronny koniec

everything has its nemesis-vanquisher

一息尚存

yī xī shàng cún

tak długo póki starczy oddechu

so long as one still has a breath left

一息奄奄

yī xī yǎn yǎn

z ostatnim tchnieniem

f.e. in the last gasp

一夕一朝

yī xī yī zhāo

pojedyńczy dzień, z dnia na dzień, przez jedną noc; krótki okres czasu

a single day; overnight; a short period of time

一席之地

yī xí zhī dì

miejsce dla jednej osoby; mała przestrzeń

a space for one person; a tiny space

一廂情願

yī xiāng qíng yuàn

własne myślenie życzeniowe

f.e. one's own wishful thinking

一相情願

yī xiāng qíng yuàn

czjeś włąsne myślenie życzeniowe

one's own wishful thinking

一笑了之

yī xiào liǎo zhī

stłamsić śmiechem

laugh away

一笑一顰

yī xiào yī pín

każdy wyraz twarzy ważnej osoby, kokieterria pięknej kobiety lub prostytutki, najmniejszy wyraz twarzy

every facial expression of (a VIP); affected coquetry (of a seductive woman or prostitute); slightest facial expression

一笑置之

yī xiào zhì zhī

odrzucić coś obśmiewając to

laugh it off; dismiss with a laugh

一瀉千里

yī xiè qiān lǐ

(o strumeiniach) płynąć szybko; (o kaligrafi) śmiała i płynna

rushing along (of streams); bold and flowing (of calligraphy)

一心一德

yī xīn yī dé

być jednego serca i umysłu

be of one heart and mind

一心一意

yī xīn yī yì

serce i dusza; całym sobą schylać sięnad jakimś zadaniem

heart and soul; wholeheartedly bent on (doing sth.)

一星半點

yī xīng bàn diǎn

malutki kawałek

a tiny bit

一言半語

yī yán bàn yǔ

słowo lub dwa

a word or two

一言不發

yī yán bù fā

nie piśnij ani słówka, nie powiedzieć ani słowa

not say a word

一言既出,駟馬難追

yī yán jì chū sì mǎ nán zhuī

co zostało powiedziane, nie może być cofnięte

What has been said cannot be unsaid

一言九鼎

yī yán jiǔ dǐng

uroczysta przysięga; ważka porada

solemn pledge, weighty advice

一言難盡

yī yán nán jìn

to długa historia

it's a long story

一言喪邦

yī yán sàng bāng

Jedno złe oświadczenie może sprowadzić neiszczęście na kraj.

A single wrong statement may bring disaster to the nation.

一言堂

yī yán táng

jak idzie to co ktoś mówi

what sb. says goes

一言興邦

yī yán xīng bāng

Otrzymana na czas ostrzeżenie może zapobiec kryzysowi

f.e. A timely warning may avert a national crisis.

一言以蔽之

yī yán yǐ bì zhī

podsumować w jednym słowie

sum up in a word

依樣葫蘆

yī yàng hú lu

kopiować mechanicznie

copy mechanically

依樣畫葫蘆

yī yàng huà hú lú

powielać mechanicznie (bez zrozumienia)

id. copy mechanically

一葉知秋

yī yè zhī qiū

to źdźbło na wietrze

It is a straw in the wind.

一衣帶水

yī yī dài shuǐ

rozdzielony zaledwie wąskim pasem wody

separated only by a narrow strip of water

一飲一啄

yī yǐn yī zhuó

Nie próbuje się pozyskać tego, co nie zostało dane przez przeznaczenie

One does not try to get what is denied him by destiny.

一擁而入

yī yōng ér rù

przybyć rojnie

swarm in

一語破的

yī yǔ pò dì

trafić w sedno

hit the nail on head

一語雙關

yī yǔ shuāng guān

jedno zdanie z podwójnym znaczeniem; dwuznaczna uwaga; dwuznaczne słowo (jako żart)

a single phrase with a double meaning; a double-edged remark; pun on a word

一元復始

yī yuán fù shǐ

ponowny start pierwszego

the restart of the first

一針見血

yī zhēn jiàn xiě

utrafić w sedno

hit the nail on the head

一知半解

yī zhī bàn jiě

na wpół wypieczony

half-baked

一之為甚

yī zhī wéi shèn

Jeden błąd wystarczy

One mistake is enough.

一之謂甚

yī zhī wèi shèn

nawet jeden raz to za dużo; Raz jest wystarczająco źle.

Even once is too much.; Once is bad enough.

一擲千金

yī zhì qiān jīn

marnotrawić pieniądze

squander money

一字長蛇陣

yī zì cháng shé zhèn

rozciągnąć się w linię; szyk bojowy w postaci jednego szeregu

strung out in a long line; singleline battle array

一字千金

yī zì qiān jīn

jedno słowo warte jest tysiąca sztuk złota; znakomicie wykończone dzieło literackie; nauka jest cenniejsza niż złoto

a single word is worth a thousand pieces of gold; a highly finished literary product; Learning is more precious than gold.

一字千鈞

yī zì qiān jūn

Jedno słowo waży tysiąc kilogramów

One word weighs a thousand kilograms.

一字師

yī zì shī

ktoś kto robi drobne korekty i w ten sposób ulepsza tekst dzieła

sb. who makes minimal corrections and thereby improves a piece of writing

一字一句

yī zì yī jù

każde jedno słowo i zdanie

every single word or phrase

一字一珠

yī zì yī zhū

słodkim kuszącym głosem

f.e. with a sweet mellow voice

一走了之

yī zǒu liǎo zhī

skończyć pracę i pozostawić zobowiązanie

pack up and leave an obligation ??

眼饞肚飽

yǎn chán dù bǎo

być nienasycenie chciwym

insatiably greedy

眼觀六路,耳聽八方

yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng

nadzwyczajnie czujny

f.e. extremely vigilant; sharp-eared

眼花心亂

yǎn huā xīn luàn

Oczy nie widzą jasno a serce jest w konfuzji

The eyes are not clear and the heart is confused.

眼空四海

yǎn kōng sì hǎi

głęboka pogarda dla wszystkich i wszystkiego

profound contempt for everybody and everything

眼淚洗面

yǎn lèi xǐ miàn

łzy myją twarz

tears bathe the face

眼明心亮

yǎn míng xīn liàng

mieć bystre spojrzenie i jasny umysł

be sharp-eyed and clear-headed

掩人耳目

yǎn rén ěr mù

oszukiwać, zwodzić ludzi

hoodwink people

牙白口清

yá bái kǒu qīng

mówić wyraźnie

speak distinctly

牙牙學語

yá yá xué yǔ

paplać pierwsze słowa, gaworzyć, zaczynać mówić

babble out one's first words; begin to babble; prattle

搖筆即來

yáo bǐ jí lái

buzować od pomysłów; być obdarzonym zdolnością szybkiego pisania

be brimming with ideas; be gifted with the ability of writing quickly

瑤草琪花

yáo cǎo qí huā

cudowne kwiaty magicznej krain

jade flowers of fairyland

搖身一變

yáo shēn yī biàn

przejść metamorfozę; zmienić tożsamość i wkraść się w szeregi rewolucjonistów

undergo metamorphosis, change identity and sneak into the revolutionary ranks

堯天舜日

yáo tiān shùn rì

czasy Yao i Shuna; złoty okres chińskiej historii, czasy mądrego władcy

the days of Yao and Shun; the golden age of Chinese history; days of sagely rule

搖頭嘆息

yáo tóu tàn xī

wydać głębokie westchnienie

heave a deep sigh

搖尾乞憐

yáo wěi qǐ lián

chwalić, rozwodzić się nad czyimiś zaletami, pochlebiać

fawn on

搖搖擺擺

yáo yáo bǎi bǎi

dumna maniera, pełna pychy

swaggering

遙遙領先

yáo yáo lǐng xiān

być daleko w przodzie

be far ahead

遙遙相對

yáo yáo xiāng duì

spoglądać na siebie z daleka; mierzyć się wzrokiem z dystansu

f.e. face each other across a distance

遙遙在望

yáo yáo zài wàng

być widocznym z dużego dystansu

be in sight a long distance away

煙波浩渺

yān bō hào miǎo

szerokei otchłanie mglistych i przewalających się wód

a vast expanse of misty, rolling waters

湮沒無聞

yān mò wú wén

popaść w zapomnienie

sink into oblivion

嫣然一笑

yān rán yī xiào

dać czarujący uśmiech

give a charming-winsome smile

煙視媚行

yān shì mèi xíng

patrzeć w dół na podłogę i iść wolno

look down at the floor and walk slowly

煙消火滅

yān xiāo huǒ miè

całkowicie zniknąć, zniknąć, zakończyć się

vanish completely; disappear; come to an end

養兵千日,用兵一時

yǎng bīng qiān rì yòng bīng yī shí

użycie wojsk tylko czasowe (choć ich istnienie jest ciągłe


Dosłownie: Łożyć na armię przez tysiąc dni, a użyć jej jeden raz

the use of the military force is only occasional-temporary (although it is maintained permanantly)

仰不愧天

yǎng bù kuì tiān

nie mieć czego się wstydzić przed Bogiem

have nothing to feel ashamed of before God

養虎傷身

yǎng hǔ shāng shēn

trzymać podwładnego, który pewnego dnia ściągnie katastrofę na opiekuna

keep a bad subordinate who will one day bring ruin to his protector

養精蓄銳

yǎng jīng xù ruì

kumulować swoją energię

husband one's energy

養軍千日,用軍一時

yǎng jūn qiān rì yòng jūn yī shí

być przygotowanym do zmian

be prepared for emergencies

養生之道

yǎng shēng zhī dào

droga zachowania dobrego zdrowia

the way to keep in good health

仰首伸眉

yǎng shǒu shēn méi

triumfujące spojrzenie

a look of exultation

腰纏萬貫

yāo chán wàn guàn

bogaty, zamożny

wealthy

夭桃穠李

yāo táo nóng lǐ

piękna jak kwitnący kwiat brzoskwini (o młodej kobiecie)

as georgeous as the bloom of a peach-plum (said of a beautiful young lady)

妖形怪狀

yāo xíng guài zhuàng

groteskowy

grotesque

妖言惑眾

yāo yán huò zhòng

rozpowszechniać plotki aby oszukać ludzi

spread rumors to deceive people

仰屋著書

yǎng wū zhù shū

poświęcić się pisarstwu

dedicate oneself to writing

煙消雲散

yān xiāo yún sàn

zniknąć jak mgła lub dym

vanish like mist and smoke

煙雲過眼

yān yún guò yǎn

efemeryczny, przemijający; przemijający jak obłok na niebie

f.e. ephemeral; transient; as transient as a fleeting cloud

偃武修文

yǎn wǔ xiū wén

przedłożyć kulturę ponad żołnierkę; porzucić miecz dla pióra

promote culture over military activities; give up the sword for the pen

奄奄一息

yǎn yǎn yī xī

na krawędzi śmierci

on the verge of death

眼中釘

yǎn zhōng dīng

sól w oku, dosł. gwóźdźw oku

thorn in one's side

宜家宜室

yí jiā yí shì

żyć w harmonii; stworzyć harmonijne i uporządkowane ognisko domowe (gratulacje z okazji ślubu)

live harmoniously; make a harmonious and orderly home ( congratulatory message on a wedding)

疑難雜癥

yí nán zá zhèng

(chiń. med.) nietypowa choroba, skomplikowany problem

a difficult-nontypical illness case a knotty problem

怡然自得

yí rán zì dé

zadowolony z siebie

happy and pleased with oneself

怡然自樂

yí rán zì lè

być zadowolony i szczęśliwy

be contented and happy

貽人口實

yí rén kǒu shí

dać grunt do rozmów

give grounds for talk

移山倒海

yí shān dǎo hǎi

przekształcać naturę; niewiarygodne magiczne siły

transform nature n. incredible-magical- strength

遺世獨立

yí shì dú lì

unikać ludzi, stronić od życia społecznego

shun society

疑團莫釋

yí tuán mò shì

nie moć rozproszyć swoich wątpliwości

cannot dissipate one's doubts

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom