Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


意在言外

yì zài yán wài

znaczenie jest zawarte między wierszami

the meaning is implied

Szczegóły

易轍改弦

易辙改弦

yì zhé gǎi xián

zmienić kurs

change course

Szczegóły

義正詞嚴

义正词严

yì zhèng cí yán

mówić mając za sobą sprawiedliwość

speak with the force of justice

Szczegóły

義重恩深

义重恩深

yì zhòng ēn shēn

głęboka sprawiedliwość i słuszność

deep favor and weighty righteousness

Szczegóły

意轉心回

意转心回

yì zhuǎn xīn huí

zmienić zdanie

change one's mind

Szczegóły

易子而食

yì zǐ ér shí

wymienić dzieci na jedzenie (o ludziach dotkniętych straszliwym głodem)

exchange children for food (of people in a severe famine)

Szczegóły

蔭子封妻

荫子封妻

yìn zǐ fēng qī

zapewnić tytuł szlachecki żonie i dziedziczne stanowisko synowi

f.e. bring a title to one's wife and hereditary rank to one's son 34-12

Szczegóły

迎風招展

迎风招展

yíng fēng zhāo zhǎn

być ciskanym przez wiatr we wszystkie strony

flutter in the wind

Szczegóły

盈千累萬

盈千累万

yíng qiān lěi wàn

liczny, liczni

numerous

Szczegóły

迎刃而解

yíng rèn ér jiě

łatwy do rozwiązania; postępować bez napotkania oporu

be readily solved (of problems); advance without encountering resistance

Szczegóły

迎神賽會

迎神赛会

yíng shén sài huì

hałaśliwe festiwale dla lokalnych bóstw; procesja religijna

noisy festivals held in honor of local deities, an idolatrous procession

Szczegóły

營私舞弊

营私舞弊

yíng sī wǔ bì

praktykować łapówkarstwo

f.e. practice graft

Szczegóły

迎頭痛擊

迎头痛击

yíng tóu tòng jī

odeprzeć frontalny atak; przypuścić frontalny atak zanim przeciwnik się zorganizuje; zadawać ciosy wprost w przeciwnika

repulse a frontal assault; launch a frontal assult before the enemy has a chance to catch his breath; deal head-on blows

Szczegóły

蠅頭小利

蝇头小利

yíng tóu xiǎo lì

marny, niewielki zysk

a pittance of a profit; a trifling profit

Szczegóły

蠅營狗苟

蝇营狗苟

yíng yíng gǒu gǒu

bezwstydnie szukać osobistych zysków

shamelessly seek personal gain

Szczegóły

盈盈秋水

yíng yíng shuǐ qiū

smutne spojrzenie młodej panny

young lady's sad look

Szczegóły

隱惡揚善

隐恶扬善

yǐn è yáng shàn

ignorować czyjeś błędy i chwalić zasługi

veil sb.'s faults and praise his merits

Szczegóły

引而不發

引而不发

yǐn ér bù fā

być gotowy, jednak trzymać się z tyłu; pokazywać ludzim jak się coś robi, jednak nie robić tego zamiast nich

be prepared but hold back show people what to do without doing it for them

Szczegóły

飲恨吞聲

饮恨吞声

yǐn hèn tūn shēng

przetrzymać obrazy i razy; wytrzymywać cierpienie w milczeniu

endure insults and injuries; endure suffering in silence

Szczegóły

隱晦曲折

隐晦曲折

yǐn huì qū zhé

zagmatwane i nie wprost (o wypowiedzi)

veiled and roundabout (of a statement)

Szczegóły

引火燒身

引火烧身

yǐn huǒ shāo shēn

grzeczn. dokonać samokrytyki aby zachęcić innych do krytykowania; prosić się o kłopoty

pol. make a self-criticism to encourage criticism from others; ask for trouble

Szczegóły

引咎自責

引咎自责

yǐn jiù zì zé

winić samego siebie

blame oneself

Szczegóły

引狼入室

yǐn láng rù shì

otworzyć drzwi niebezpiecznemu przeciwnikowi

open the door to a dangerous foe

Szczegóły

引領而望

引领而望

yǐn lǐng ér wàng

wyciągać szyję aby coś dojrzeć, oczekiwać czegoś niecierpliwie

crane one's neck to see; eagerly look forward to

Szczegóły

引人入勝

引人入胜

yǐn rén rù shèng

fascynujący, absorbujący

fascinating; absorbing

Szczegóły

隱忍不言

隐忍不言

yǐn rěn bù yán

znosić i cierpieć milcząco

bear-suffer silently

Szczegóły

引商刻羽

yǐn shāng kè yǔ

muzyka wyższego lotu

highbrow music

Szczegóły

飲食男女

饮食男女

yǐn shí nán nǚ

jedzenie picie i seks; podstawowe pierwotne potrzeby i instynty człowieka

food, drink and sex; the prime wants the natural instincts of man

Szczegóły

飲水思源

饮水思源

yǐn shuǐ sī yuán

nigdy nie zapominaj o swoim pochodzeniu

never forget one's origins

Szczegóły

隱姓埋名

隐姓埋名

yǐn xìng mái míng

żyć incognito

f.e. live incognito

Szczegóły

引以為憾

引以为憾

yǐn yǐ wéi hàn

uznać za sprawę godną pożałowania

deem it regrettable

Szczegóły

引以為戒

引以为戒

yǐn yǐ wéi jiè

przyjąć naukę (z wcześniejszego błędu); przyjąć od kogoś ostrzeżenie

learn a lesson (from a previous error); take warning from sth.

Szczegóły

飲鴆止渴

饮鸩止渴

yǐn zhèn zhǐ kě

Lekarstwo gorsze od choroby; doraźne naprawy pogarszają problem

makeshift measures compound one's difficulties; The remedy is worse than the illness.

Szczegóły

又紅又專

又红又专

yòu hóng yòu zhuān

jednocześnie czerwony i ekspert (?), i socjalista i wykształciuch

both red and expert; both socialist-minded and vocationally proficient〈pol.〉

Szczegóły

褎然舉首

褎然举首

yòu rán jǔ shǒu

górować intelektem nad resztą

tower above the rest in intellect

Szczegóły

幼學壯行

幼学壮行

yòu xué zhuàng xíng

uczyć się za młodu i ćwiczyć gdy w pełni sił

learn while young and practice when strong

Szczegóły

又作別論

又作别论

yòu zuò bié lùn

inna rzecz; wyjątek

another thing; an exception

Szczegóły

愚不可及

yú bù kě jí

szczyt głupoty; beznadziejnie głupi

height of folly; hopelessly stupid

Szczegóły

瑜不掩瑕

yú bù yǎn xiá

zasługi nie przewyższają wad

The merits do not outweigh the defects.

Szczegóły

魚沉雁杳

鱼沉雁杳

yú chén yàn yǎo

nie słyszeć (o czymś, kimś) nigdy więcej

heard of no more

Szczegóły

盂方水方

yú fāng shuǐ fāng

Jeśli pojemnik jest kwadratowy, woda w nim także będzie kwadratowa.

If the basin is square, the water in it will also be square.

Szczegóły

于飛之樂

于飞之乐

yú fēi zhī lè

szczęście poślubionej pary; w głębokiej miłości

the happiness of a married couple deeply in love

Szczegóły

愚公移山

yú gōng yí shān

gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will, there's a way.

Szczegóły

魚貫而行

鱼贯而行

yú guàn ér xíng

iść w jednej grupie

walk in single file

Szczegóły

魚爛而亡

鱼烂而亡

yú làn ér wáng

(o kraju) upaść ze względu na wewnętrzne spory

fall because of internal strife (of a country)

Szczegóły

愚昧無知

愚昧无知

yú mèi wú zhī

był głupim i ignorantem; być ciemnym

be stupid and ignorant; benighted

Szczegóły

魚目混珠

鱼目混珠

yú mù hùn zhū

podrabiać, maskować, podstawaić rzecz fałszywą pod prawdziwą

id. counterfeit; masquerade; pass of something sham as real

Szczegóły

榆木腦袋

榆木脑袋

yú mù nǎo dài

uparty, bezmózga osoba (kol.)

stubborn; obstinate blockhead; brainless person

Szczegóły

逾牆鑽隙

逾墙钻隙

yú qiáng zuān xì

mieć z kimś nielegalne/niewłaściwe relacje

have illicit relations with sb.

Szczegóły

予取予求

yú qǔ yú qiú

stawiać niekończące się żądania

make unlimited demands

Szczegóły

漁人得利

渔人得利

yú rén dé lì

wykorzystać czyjąś kłótnię

take advantage of others' quarrel

Szczegóły

與世沉浮

与世沉浮

yú shì chén fú

płynąć z prądem

f.e. drift with the tide

Szczegóły

於事無補

于事无补

yú shì wú bǔ

nie pomaga to w sytuacji; to nic nie zmienia

It doesn't help the situation. It makes no difference to the matter.

Szczegóły

與世無爭

与世无争

yú shì wú zhēng

trzymać się ponad światem

hold oneself aloof from world

Szczegóły

魚水和諧

鱼水和谐

yú shuǐ hé xié

żyć w harmonii, jak ryba w wodzie, małżeńska harmonia

live in harmony; like fish and water; marital harmony

Szczegóły

餘味無窮

余味无穷

yú wèi wú qióng

pozostawić trwałe i przyjemne wrażenia; posmak

leave a lasting and pleasant impression;aftertaste

Szczegóły

於心何忍

于心何忍

yú xīn hé rěn

Jak mogłeś tak postąpić?

How can you bear to do it?

Szczegóły

餘音裊裊

余音袅袅

yú yīn niǎo niǎo

muzyka długo się unosi w powietrzu po zakończeniu koncertu

The music lingered long after the performance ended.

Szczegóły

餘勇可賈

余勇可贾

yú yǒng kě gǔ

nadal pełen energii; mieć nadal wolę walki

f.e. still full of energy-vitality; still have some fight left

Szczegóły

庸人自擾

庸人自扰

yōng rén zì rǎo

szczekać na księżyc; głupi ludzie sami tworzą sobie problemy

bark at the moon; stupid people create trouble for themselves

Szczegóły

擁政愛民

拥政爱民

yōng zhèng ài mín

(o armii) wspierać rząd i dbać o ludzi

support the government and cherish the people (spoken of the army)

Szczegóły

冤家路窄

yuān jiā lù zhǎi

wrogowie się spotykają; góra z górą się nie zejdzie

enemies often cross paths one can't avoid one's enemy

Szczegóły

冤冤相報

冤冤相报

yuān yuān xiāng bào

oko za oko

an eye for an eye

Szczegóły

以暴易暴

yǐ bào yì bào

zameinić jedną tyranię na inną

f.e. Change one tyranny for another.

Szczegóły

倚財仗勢

倚财仗势

yǐ cái zhàng shì

polegać na własnym bogactwie i władzy

f.e. rely on one's wealth and power

Szczegóły

以詞害意

以词害意

yǐ cí hài yì

pozwolić, aby słowa zniekształciły wyrażaną myśl

f.e. allow the words to interfere with the thought

Szczegóły

以德報德

以德报德

yǐ dé bào yu

cnota zasługuje na cnotę

f.e. One good turn deserves another.

Szczegóły

以德報怨

以德报怨

yǐ dé bào yuàn

dobrem odpłacać za zło

return good for evil; requite evil with good

Szczegóły

以耳代目

yǐ ěr dài mù

polegać na zasłyszanych informacjach zamiast na własnym oglądzie

f.e. rely upon hearsay instead of seeing for oneself

Szczegóły

以豐補歉

以丰补歉

yǐ fēng bǔ qiàn

odkładać zapasy w tłustych latach, aby wykorzystać je w chudych; mieć sprawy/rejony od dużej rentowności aby wspierać te o małej; rekompensować niedos

store up in fat years to make up for lean ones have high-yield areas help low-yield areas ③make up for possible shortages with a surplus

Szczegóły

以攻為守

以攻为守

yǐ gōng wéi shǒu

przeprowadzić atak wyprzedzający

f.e. make a preemptive attack

Szczegóły

倚官仗勢

倚官仗势

yǐ guān zhàng shì

liczyć na powiązania z wpływowymi ludźmi

count on one's powerful connections; presume on official power

Szczegóły

以己度人

yǐ jǐ duó rén

oceniać innych biorąc za miarę siebie

f.e. judge others by oneself

Szczegóły

以狸餌鼠

以狸饵鼠

yǐ lǐ ěr shǔ

używać nieadekwatnych środków

use ineffective measures

Szczegóły

以理服人

yǐ lǐ fú rén

przekonywać ludzi rozumowaniem

convince people by reasoning

Szczegóły

倚馬可待

倚马可待

yǐ mǎ kě dài

może pisać bardzo szybko; mieć lekkość pióra

can write very fast; wield a facile pen

Szczegóły

倚門賣俏

倚门卖俏

yǐ mén mài qiào

być prostytutką; przyjmować zainteresowanie (o kokieteryjnej kobiecie)

be a prostitute; invite attention (of coquettish women)

Szczegóły

以沫相濡

yǐ mò xiāng rú

pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach i czasach

help each other when both are in humble circumstances

Szczegóły

旖旎風光

旖旎风光

yǐ nǐ fēng guāng

romatyczny piękny widok, przepiękna sceneria

romantic-charming sight; exquisite scenery

Szczegóły

以偏概全

yǐ piān gài quán

wziąć część za całość

f.e. take a part for the whole

Szczegóły

以勤補拙

以勤补拙

yǐ qín bǔ zhuō

nadrabiać brak zdolności ciężką pracą

make up for lack of ability by hard work

Szczegóły

以求一逞

yǐ qiú yī chěng

w dążeniu do sukcesu

in a bid for success

Szczegóły

以升量石

yǐ shēng liáng dàn

Mali ludzie nigdy nie zrozumieją dróg, którymi kroczą ludzie prawdziwej mądrości; polegać na powierzchownym zrozumeiniu aby komentować głęboką prawdę

A little man can't understand the ways of a man of true wisdom. depend on superficial comprehension to make an appraisal of profound truth

Szczegóły

以身許國

以身许国

yǐ shēng xǔ guó

poświęcić się dla dobra kraju

dedicate oneself to the country's cause

Szczegóły

以身殉國

以身殉国

yǐ shēng xùn guó

oddać życie za ojczyznę

give one's life for one's country

Szczegóły

以石投水

yǐ shí tóu shuǐ

wyczuwać grunt, dobrze się z kimś zżywać

Dosł. wrzucać kamień do wody

test the water; get along well with each other

Szczegóły

倚勢凌人

倚势凌人

yǐ shì líng rén

realizować swoją siłę na tych wokół

throw one's weight around

Szczegóły

以售其奸

yǐ shòu qí jiān

w celu przeprowadzenia niecnego spisku; aby osiągnąć zdradziecki niecny cel

in order to carry out an evil plot; in order to achieve one's treacherous purpose

Szczegóły

以私廢公

以私废公

yǐ sī fèi gōng

dopuścić, aby prywatne odczucia przeważyły nad obowiązkiem publicznym

allow private feelings to outweigh public duty

Szczegóły

以退為進

以退为进

yǐ tuì wéi jìn

zrobić krok do tyłu aby pójść do przodu

retreat in order to advance

Szczegóły

以往鑒來

以往鉴来

yǐ wǎng jiàn lái

użyć przeszłość jako wyznacznik do przyszłości

take the past as a guide for the future

Szczegóły

以文會友

以文会友

yǐ wén huì yǒu

zjednać przyjaciół dzięki aktywności literackiej, poszerzać znajomości przez pisanie

make friends through literary activities; associate by means of literature

Szczegóły

以眼還眼

以眼还眼

yǐ yǎn huán yǎn

oko za oko

an eye for an eye

Szczegóły

以一當十

以一当十

yǐ yī dāng shí

postawić jednego przeciw dziesięciu

pit one against ten

Szczegóły

以逸待勞

以逸待劳

yǐ yì dài láo

czekać, aż przeciwnik się wyczerpie i zmęczy

wait for the enemy to exhaust himself

Szczegóły

以意逆志

yǐ yì nì zhì

Używaj własnych pomysłów do myślenia o umysłach innych

Szczegóły

以戰去戰

以战去战

yǐ zhàn qù zhàn

walczyć wojną aby nie było wojen

eliminate war with war

Szczegóły

以終天年

以终天年

yǐ zhōng tiān nián

dożyć wieku, który był przeznaczony przez Niebo

f.e. complete one's allotted span of life

Szczegóły

應答如流

应答如流

yìng dá rú liú

odpowiadać chętnie i płynnie

reply readily and fluently

Szczegóły

應機立斷

应机立断

yìng jī lì duàn

działaćko gdy nadarzy się okazja; wykorzystać okazję

make quick decisions when an opportunity offers itself; act upon the opportunity

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.