Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
半信半疑

bàn xìn bàn yí

wpół wierzyć wpół wątpić

half-believe, half-doubt

dd
彬彬有禮

bīn bīn yǒu lǐ

dobrze wychowany i okrzesany

urbane

dd
膘肥體壯

biāo féi tǐ zhuàng

(o trzodzie) silne i zdrowe

plump and strong (of livestock)

dd
便宜施行

bián yú shī xíng

działać wg włąsnego uznania

act at one's discretion

dd
百廢俱舉

bǎi fèi jù jǔ

wszystkimi zaniedbanymi sprawami już się zajęto

All neglected matters have been taken care of

dd
百花齊放,百家爭鳴

bǎi huā qí fàng bǎi jiā zhēng míng

Niech rozkwita sto kwiatów. Niech wyrażone będą różne opinie; Współzawodnictwo Stu szkół w okresie Walczących Królestw.

Let a hundred flowers bloom. Let different views be expressed.; contention of a hundred schools of thought (during 770-221 B.C.)

dd
百花生日

bǎi huā shēng rì

urodziny wszystkich kwiatów (dwunasty dzień drugieo miesiąca księżycowego)

birthday of all flowers (12th day of the second lunar month)

dd
百花爭妍

bǎi huā zhēng yàn

kwiaty rozkwitają w feerii kolorów

flowers bloom in a riot of color

dd
百喙莫辯

bǎi huì mò biàn

Nikt nie potrafi zbić sprawy argumentując

No one can argue it away.

dd
百計千方

bǎi jì qiān fāng

wszystkie rodzaje trików i forteli

all sorts of tricks-stratagems

dd
百裡挑一

bǎi lǐ tiāo yī

jdno ze stu; najlepsza część zbiorów

one in a hundred; cream of the crop

dd
百煉成鋼

bǎi liàn chéng gāng

być zahartowanym jak stal

be tempered into steel

dd
百年大計

bǎi nián dà jì

sprawa o kluczowej i niezmniejszjącej się z czasem wadze

project of vital and lasting importance

dd
百年好合

bǎi nián hǎo hé

małżeńskie szczęście, długa harmonijna unia

conjugal felicity; long-lasting harmonious union

dd
百年好事

bǎi nián hǎo shì

bardzo szczęśliwa okoliczność, sprawa

dd
百年偕老

bǎi nián xié lǎo

mieć długie i szczęśliwe małżeństwo

have a long happy marriage

dd
百年之後

bǎi nián zhī hòu

gdy minie stulecie; po tym jak ktoś umrze

after a century; when sb. has passed away

dd
閉關鎖國

bì guān suǒ guó

przyjąć politykę zamkniętych drzwi

adopt a closed-door policy

dd
閉門塞竇

bì kǒu sè dòu

silnie broniony

?wr.? strongly guarded

dd
閉口無言

bì kǒu wú yán

zachować milczenie, trzymać buzię na kłudkę

remain silent; be tongue-tied

dd
篳門圭竇

bì mén guī dòu

biedna rodzina

poor family

dd
閉目塞聽

bì mù sè tīng

nie mający zwiążku z rzezczywistością

be divorced from reality

dd
避難趨易

bì nán qiù yì

woleć łatwiejsze niż trudniejsze

prefer what is easy to what is difficult

dd
畢其功於一役

bì qí gōng yú yī yì

zakończyć całe zadanie jednym pociągnięciem

accomplish the whole task at one stroke

dd
避實擊虛

bì shí jī xū

unikaj głównych sił przeciwnika i atakuj jego słabe punkty

avoid the enemy's main force and strike at his weak points

dd
避世離俗

bì shì lí sú

trzymać się z dala od rzeczywistości i świata

keep away from worldly reality

dd
婢膝奴顏

bì xī nú yán

podległy, w pozycji służebnej

subservient; servile

dd
碧血丹心

bì xuè dān xīn

głęboki patriotyzm

deep patriotism

dd
閉月羞花

bì yuè xiū huā

piękniej świeci niż księżyc i zawstydza kwiaty (o pięknie kobiety)

outshines moon and shames flowers (of women's beauty)

dd
必爭之地

bì zhēng zhī dì

miejsce o znaczeniu strategicznym

a place of strategic importance

dd
敝帚千金

bì zhǒu qiān jīn

cenić własność o niewielkiej wartości

cherish a possession of little value

dd
百身何贖

bǎi shēn hé shú

Stukrotną śmiercią nie da się odpokutować

Death a hundred times over can not atone

dd
兵不厭詐

bīng bù yàn zhà

na wojnie wszystko jest fair

all's fair in war

dd
冰壺秋月

bīng hú qiū yuè

czysty i bez skazy

pure and chaste

dd
兵荒馬亂

bīng huāng mǎ luàn

chaos i zgiełk wojny

turmoil and chaos of war

dd
冰魂雪魄

bīng hún xuě pò

czysty i szlachetny

pure and noble

dd
兵精糧足

bīng jīng liáng zú

mieć znakomitych żołnierzy i znakomitą aprowizację

have excellent soldiers and ample supplies

dd
兵來將擋,水來土掩

bīng lái jiàng dǎng shuǐ lái tǔ yǎn

być przygotowanym na każdy atak

be well prepared to meet any onslaught

dd
兵臨城下

bīng lín chéng xià

miasto jest oblężone

city is under siege

dd
兵強馬壯

bīng qiáng mǎ zhuàng

dobrze wyszkolona i potężna armia

well-trained and powerful army

dd
冰清玉潔

bīng qīng yù jié

nieprzekupny, nieskazitelny

incorruptible; pristine

dd
冰炭不投

bīng tàn bù tóu

być całkowicie nieprzejednanym

be extremely irreconcilable

dd
冰炭不言,冷熱自明

bīng tàn bù yán lěng rè zì míng

bez słów wiadomo


Dosłownie: lód jest zimny a węgiel gorący

ice or coals, whether hot or cold goes without saying ; sincerity is not expressed in words

dd
冰天雪地

bīng tiān xuě dì

śnieg i lód tak daleko, jak okiem sięgnąć

ice and snow as far as the eye can see

dd
變本加厲

biàn běn jiā lì

zintensyfikować

be further intensified

dd
別抱琵琶

bié bào pí pá

ponowne zamążpójście; wyjść za innego mężczyznę

remarriage of a woman marry another husband

dd
別出機杼

bié chū jī zhù

1. Wyróżnaijący się; 2. Znaleźć alternatywną drogę 3. oryginalny zamysł

1 distinctive 2 find some other way 3 be original in conception

dd
別出心裁

bié chū xīn cái

być źródłem idei lub podejścia; znaleźć nowe spojrzenie na sprawy

originate an idea-approach; break new ground

dd
別出新意

bié chū xīn yì

być źródłem idei lub podejścia; znaleźć nowe spojrzenie na sprawy

originate an idea-approach; break new ground

dd
別具慧眼

bié jù huì yǎn

mieć wyróżniający się wgląd

have distinctive insight

dd
別具匠心

bié jù jiàng xīn

pokazać oryginalność; być bardzo kreatywnym

show ingenuity; have great originality

dd
別具隻眼

bié jù zhī yǎn

Dostrzegać to, czego inni nie są w stanie

able to see what others can't see

dd
別來無恙

bié lái wú yàng

arch. jak się miewałeś od naszego ostatniego spotkania?

How have you been since we parted? (wr.)

dd
別生枝節

bié shēng zhī jié

mieć inne komplikacje

have other complications

dd
別無二致

bié wú èr zhì

bez żadnej różnicy, identyczny

without any difference; identical

dd
別有洞天

bié yǒu dòng tiān

Oto jest zupełnie inny świat.

Here is an altogether different world.

dd
別有肺腸

bié yǒu fèi cháng

mieć inne cele i motywy

have other aims-motives

dd
撥亂反正

bō luàn fǎn zhèng

przynieść porządek z chaosu

bring order out of chaos

dd
播弄是非

bō nòng shì fēi

wywoływać kłopoty, siać zamieszanie

stir up trouble; sow dissension

dd
白璧無瑕

bái bì wú xiá

bez skazy, bez wady, nieskalany; zasady moralne

faultless; without blemish impeccable; moral integrity

dd
白髮蒼蒼

bái fà cāng cāng

o siwych włosach

white--gray-haired

dd
白髮朱顏

bái fà zhū yán

dosł. siwe włosy starca; piękne lica dziewczęcia

??

dd
白黑分明

bái hēi fēn míng

jasno rozróżniać dobro od zła

clearly distinguish right from wrong

dd
白龍魚服

bái lóng yú fú

wysoki urzędnik podróżujący incognito potraktowany z rozpędu

a high government official treated offhandedly while traveling incognito

dd
白面書生

bái miàn shū shēng

uczony o bladej twarzy

pale-faced scholar

dd
白日見鬼

bái rì jiàn guǐ

halucynować

hallucinate

dd
白日升天

bái rì shēng tiān

stać się nieśmiertelnym; nagle urosnąć w siłę

become an immortal; rise abruptly in the world

dd
白手成家

bái shǒu chéng jiā

osiagnąć życiowe sukcesy własnym wysiłkiem; zacząć od niczego

rise in life by one's own efforts; start from scratch

dd
白手起家

bái shǒu qǐ jiā

zacząć od zera

start from scratch

dd
白首窮經

bái shǒu qióng jīng

kontynuować naukę nawet w starszym wieku

continue to study even in old age

dd
白雪陽春

bái xuě yáng chūn

"Wiosenny śnieg" (melodia elity państwa Chu); wysoka kultura

?Spring Snow? (melody of the Ch? élite) highbrow culture

dd
不安其室

bù ān qí shì

być niezadowolonym z własnego domu

be discontented with one's home

dd
不拔一毛

bù bá yì máo

w biedzie, biednie; skąpy

miserly; stingy

dd
不敗之地

bù bài zhī dì

pozycja nie do zdobycia

invincible position

dd
不避斧鉞

bù bì fǔ yuè

nie bać się śmierci

not fear death

dd
布帛菽粟

bù bó shū sù

codzienne konieczności (arch.)

daily necessities

dd
步步為營

bù bù wéi yíng

konsolidować, grupować się, zwierać szeregi na każdym kroku

consolidate at every step

dd
不測之禍

bù cè zhī huò

nieprzewidziana katastrofa

unforeseen disaster

dd
不差毫髮

bù chā háo fà

bez najmniejszego błędu

without the slightest error

dd
不差毫釐

bù chā háo lí

bez najmniejszego błędu

without the slightest error

dd
不茶不飯

bù chá bù fàn

nie pić ani nie jeść

neither drink nor eat

dd
不成器

bù chéng qì

bezwartościowy; nie nadający się do niczego

good-for-nothing; worthless

dd
不成體統

bù chéng tǐ tǒng

bez szacunku dla reguł; wprost odrażający

with no regard for proprieties; downright outrageous

dd
不痴不聾

bù chī bù lóng

być obojętnym, udawać że się nie widzi i nie słyszy

be indifferent; pretend not to see and hear

dd
不吃煙火食

bù chī yān huǒ shí

być odciętym od świata ludzi

be divorced from the human world

dd
不瞅不睬

bù chǒu bù cǎi

całkowicie ingnorować, nie zwracać uwagi

completely ignore; pay no attention

dd
不出所料

bù chū suǒ liào

zgodnie z oczekiwaniami

as expected

dd
不次之位

bù cì zhī wèi

awans poza kolejnością

a promotion not according to precedence

dd
不存不濟

bù cún bù jì

bez ducha, ospały, bezduszny

spiritless

dd
不待蓍龜

bù dài shī guī

(arch.) oczywisty, widoczny na pierwszy rzut oka

obvious; apparent

dd
不得不爾

bù dé bù ěr

musieć, nie mieć alternatywy

have to; have no alternative

dd
不得而知

bù dé ér zhī

nie móc się dowiedzieć; być nieznanym

be unable to find out; be unknown

dd
不得人心

bù dé rén xīn

nie cieszyc się poparciem wśród ludzi

not enjoy popular support

dd
不得違誤

bù dé wéi wù

nie może nie słuchać rozkazów i powodować żadnych opóźnień (w oficjalnych dokumentach)

must not disobey orders and cause any delay (used in official documents)

dd
不得要領

bù dé yào lǐng

pominąć najważniejszy punkt

miss the main point

dd
不動聲色

bù dòng shēng sè

nie okazać emocji na złą wieść


Dosłownie: nie ruszyć dźwięku i koloru

not turn a hair

dd
不乏其人

bù fá qí rén

nie brakuje takich ludzi

there is no lack of such people

dd
不分彼此

bù fēn bǐ cǐ

dzielić się wszystkim

share everything

dd
不分青紅皂白

bù fēn qīng hóng zào bái

bez dyskryminacji

indiscriminately

dd
不分勝負

bù fēn shèng fù

zremisować, wyjść po równo

be a draw; come out even; end in a tie

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury