Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
立地成佛

lì dì chéng fó

natychmiast stać się Buddą

become a Buddha immediately

dd
立地書廚

lì dì shū chú

dd
立地書櫥

lì dì shū chú

dd
轢釜待炊

lì fǔ dài chuī

dd
立竿見影

lì gān jiàn yǐng

uzyskać natychmiastowy rezultat

f.e. get instant results

dd
礪戈秣馬

lì gē mò mǎ

dd
立功贖罪

lì gōng shú zuì

odkupić przewiny pełną zasług służbą

f.e. expiate a crime by meritorious service

dd
立國安邦

lì guó ān bāng

dd
利害得失

lì hài dé shī

dd
利害相關

lì hài xiāng guān

dd
利害攸關

lì hài yōu guān

f.e. concern one's vital interests

dd
利喙贍辭

lì huì shàn cí

dd
利己損人

lì jǐ sǔn rén

f.e. benefit oneself at others' expense 34-12

dd
利韁名鎖

lì jiāng míng suǒ

dd
力竭聲嘶

lì jié shēng sī

f.e. shout oneself hoarse

dd
力盡筋疲

lì jìn jīn pí

f.e. be exhausted, worn out, dog-tired

dd
厲精更始

lì jīng gēng shǐ

dd
勵精更始

lì jīng gēng shǐ

dd
曆精更始

lì jīng gèng shǐ

dd
勵精求治

lì jīng qiú zhì

dd
曆精圖治

lì jīng tú zhì

dd
厲精圖治

lì jīng tú zhì

dd
勵精圖治

lì jīng tú zhì

czynić wysiłki celem uczynienia kraju bogatym

exert oneself to make the country prosperous

dd
厲精為治

lì jīng wéi zhì

dd
曆精為治

lì jīng wéi zhì

dd
曆井捫天

lì jǐng mén tiān

dd
歷久彌堅

lì jiǔ mí jiān

niemożliwy do wstrząśnięcia i stały (W wierze itp)

unshakable and ever firmer (in one's faith-etc.)

dd
麗句清辭

lì jù qīng cí

dd
麗句清詞

lì jù qīng cí

dd
力鈞勢敵

lì jūn shì dí

dd
力均勢敵

lì jūn shì dí

dd
力可拔山

lì kě bá shān

f.e. be so strong as to be able to lift a mountain

dd
歷歷可辨

lì lì kě biàn

dd
歷歷可見

lì lì kě jiàn

zdecydowanie wejść w zasięg wzroku; wyskoczyć przed oczy

come clearly into view; leap up before the eyes

dd
歷歷可考

lì lì kě kǎo

dd
歷歷可數

lì lì kě shǔ

dd
歷歷落落

lì lì luò luò

v.p. confused; disorderly

dd
栗栗危懼

lì lì wēi jù

f.e. tremble with fear

dd
歷歷在耳

lì lì zài ěr

dd
歷歷在目

lì lì zài mù

f.e. come clearly into view

dd
利令智昏

lì lìng zhì hūn

zaślepiony żądzą zysku

be blinded by lust for gain

dd
利令志惛

lì lìng zhì zào

dd
立馬萬言

lì mǎ wàn yán

dd
粒米狼戾

lì mǐ láng lì

dd
粒米束薪

lì mǐ shù xīn

dd
立命安身

lì mìng ān shēn

osiąść i pracować nad życiowym dziełem

settle down and get on with one's lifework

dd
立木南門

lì mù nán mén

dd
力能扛鼎

lì néng gāng dǐng

dd
力排眾議

lì pái zhòng yì

przeważyć ponad wszelką niezgodą

prevail over all dissent

dd
力屈計窮

lì qū jì qióng

dd
利惹名牽

lì rě míng qiān

dd
立人達人

lì rén dá rén

dd
曆日曠久

lì rì kuàng jiǔ

dd
礪山帶河

lì shān dài hé

dd
立身處世

lì shēn chǔ shì

f.e. establish oneself in dealing with society

dd
利深禍速

lì shēn huò sù

dd
立身行己

lì shēn xíng jǐ

dd
立身揚名

lì shēn yáng míng

osiągnąć sławę i pozycję

gain fame and position

dd
糲食粗衣

lì shí cū yī

dd
利時及物

lì shí jí wù

dd
立時三刻

lì shí sān kè

dd
厲世摩鈍

lì shì mó dùn

dd
礪世磨鈍

lì shì mó dùn

dd
礪世摩鈍

lì shì mó dùn

dd
歷世摩鈍

lì shì mó dùn

dd
厲世磨鈍

lì shì mó dùn

dd
曆世磨鈍

lì shì mó dùn

dd
利市三倍

lì shì sān bèi

f.e. make enormous profits (in trade)

dd
隸首之學

lì shǒu zhī xué

dd
力所不及

lì suǒ bù jí

f.e. beyond one's strength-ability

dd
利鎖名韁

lì suǒ míng jiāng

dd
力所能及

lì suǒ néng jí

f.e. within one's power

dd
立談之間

lì tán zhī jiān

n. in a moment-jiffy

dd
力透紙背

lì tòu zhǐ bèi

kaligrafia tak mocna, że zdaje się przebijać papier

calligraphy so forceful that it seems to penetrate the paper

dd
力挽狂瀾

lì wǎn kuáng lán

f.e. make vigorous efforts to turn the tide

dd
利綰名牽

lì wǎn míng qiān

dd
利析秋毫

lì xī qiū háo

wnikliwy w prowadzeniu spraw finansowych

astute in conducting financial affairs

dd
力小任重

lì xiǎo rèn zhòng

dd
例行差事

lì xíng chāi shì

dd
例行公事

lì xíng gōng shì

rutynowy interes, oficjany sposób postępowania, zwykła formalność

routine business; official routine mere formality

dd
厲行節約

lì xíng jié yuē

praktykować ściśle kontrolowaną ekonomię

practice strict economy

dd
力學不倦

lì xué bù juàn

dd
力學篤行

lì xué dǔ xíng

dd
瀝血叩心

lì xuè kòu xīn

dd
瀝血披肝

lì xuè pī gān

dd
瀝血披心

lì xuè pī xīn

dd
櫟陽雨金

lì yáng yǔ jīn

dd
立業安邦

lì yè ān bāng

dd
詈夷為跖

lì yí wéi zhí

dd
利用厚生

lì yòng hòu shēng

f.e. 〈wr.〉 make proper use of resources and enrich the lives of the people

dd
力有未逮

lì yǒu wèi dǎi

f.e. beyond one's power

dd
立於不敗之地

lì yú bù bài zhī dì

f.e. establish oneself in an unassailable position

dd
利欲熏心

lì yù xūn xīn

f.e. be blinded by greed

dd
礪岳盟河

lì yuè méng hé

dd
利災樂禍

lì zāi lè huò

dd
麗藻春葩

lì zǎo chūn pā

dd
力爭上游

lì zhēng shàng yóu

f.e. strive for progress; aim high

dd
例直禁簡

lì zhí jìn jiǎn

dd
勵志竭精

lì zhì jié jīng

dd
立錐之地

lì zhuī zhī dì

n. tiny bit of land

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.