Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
涓埃之力

juān āi zhī lì

dd
捐本逐末

juān běn zhú mò

dd
蠲敝崇善

juān bì chóng shàn

dd
捐殘去殺

juān cán qù shā

dd
涓滴不漏

juān dī bù lòu

dd
涓滴不遺

juān dī bù yí

dd
涓滴成河

juān dī chéng hé

dd
涓滴歸公

juān dī guī gōng

f.e. turn in every cent of public money

dd
涓滴微利

juān dī wēi lì

dd
涓滴之勞

juān dī zhī láo

dd
捐忿棄瑕

juān fèn qì xiá

dd
鐫骨銘心

juān gǔ míng xīn

dd
娟好靜秀

juān hǎo jìng xiù

dd
捐金抵璧

juān jīn dǐ bì

dd
涓涓不壅,終為江河

juān juān bù yōng zhōng wéi jiāng hé

dd
鐫空妄實

juān kōng wàng shí

dd
鐫脾琢腎

juān pí zhuó shèn

dd
戒備森嚴

jiè bèi sēn yán

Ścisłe środki bezpieczeńśtwa są w działaniu

Tight security is in force.

dd
藉草枕塊

jiè cǎo zhěn kuài

dd
借貸無門

jiè dài wú mén

f.e. have no one to turn to for a loan

dd
借刀殺人

jiè dāo shā rén

zniszczyć kogoś dzięki wykorzystaniu konfliktu z trzecią stroną

destroy sb. by taking advantage of the conflict with a third party

dd
借風使船

jiè fēng shǐ chuán

achieve one's aims through sb. else's agency

dd
借公行私

jiè gōng xíng sī

dd
借古諷今

jiè gǔ fěng jīn

użyć przeszłości aby zdezawuować teraźniejszość

use the past to disparage the present

dd
借古喻今

jiè gǔ yù jīn

używać przeszłości do aluzji do spraw dzisiejszych

use the past to allude to the present

dd
借花獻佛

jiè huā xiàn fó

f.e. offer presents provided by someone else

dd
借劍殺人

jiè jiàn shā rén

dd
借交報仇

jiè jiāo bào chóu

dd
戒驕戒躁

jiè jiāo jiè zào

f.e. guard against arrogance-rashness

dd
借景生情

jiè jǐng shēng qíng

dd
借鏡觀形

jiè jìng guān xíng

dd
借酒澆愁

jiè jiǔ jiāo chóu

utopić swoje kłopoty w pijaństwie

drown one's worries in drink

dd
借客報仇

jiè kè bào chóu

dd
借面吊喪

jiè miàn diào sāng

dd
借篷使風

jiè péng shǐ fēng

dd
借坡下驢

jiè pō xià lǘ

dd
戒奢寧儉

jiè shē nìng jiān

dd
借身報仇

jiè shēn bào chóu

dd
借屍還魂

jiè shī huán hún

f.e. revive in a new guise (of sth. evil) reincarnate in sb. else's body

dd
借屍還陽

jiè shī huán yáng

dd
借書留真

jiè shū liú zhēn

dd
借水推船

jiè shuǐ tuī chuán

dd
借水行舟

jiè shuǐ xíng zhōu

f.e. achieve one's aims through sb. else's agency 36

dd
捲地皮

juàn dì pí

praktykować korupcję

practice graft and corruption (of public officials) (coll.)

dd
眷紅偎翠

juàn hóng wēi cuì

dd
捲甲束兵

juàn jiǎ shù bīng

dd
捲甲韜戈

juàn jiǎ tāo gē

dd
捲甲銜枚

juàn jiǎ xián méi

dd
狷介之士

juàn jiě zhī shì

dd
眷眷之心

juàn juàn zhī xīn

dd
圈牢養物

juàn láo yǎng wù

dd
倦鳥知還

juàn niǎo zhī huán

dd
倦尾赤色

juàn wěi chì sè

dd
捲席而居

juàn xí ér jū

dd
卷帙浩繁

juàn zhì hào fán

wielotomowa praca; wielka kolekcja książek

voluminous work vast collection of books

dd
酒緑燈紅

jiǔ lǜ dēng hóng

dd
久安長治

jiǔ ān cháng zhì

f.e. a long period of peace and order 34-12

dd
九變十化

jiǔ biàn shí huà

dd
久別重逢

jiǔ bié chóng féng

spotkać się po długim rozdzieleniu

meet after long separation

dd
久病成醫

jiǔ bìng chéng yī

f.e. Prolonged illness makes a doctor of a patient.

dd
酒病花愁

jiǔ bìng huā chóu

dd
酒池肉林

jiǔ chí ròu lín

f.e. debauchery on a grand scale

dd
酒地花天

jiǔ dì huā tiān

f.e. world of women and wine lead a life of luxury and debauchery 34-12

dd
九鼎不足為重

jiǔ dǐng bù zú wéi zhòng

dd
九鼎大呂

jiǔ dǐng dà lǚ

wiekopomne, wielkie słowa lub porada

weighty words-advice

dd
九鼎一絲

jiǔ dǐng yī sī

dd
久而久之

jiǔ ér jiǔ zhī

f.e. in the course of time; as time passes

dd
酒逢知己千杯少

jiǔ féng zhī jǐ qiān bēi shǎo

dd
久負盛名

jiǔ fù shèng míng

f.e. have long enjoyed a good reputation

dd
九垓八埏

jiǔ gāi bā yán

dd
柳骨顏筋

jiǔ gǔ yán jīn

kaligrafia najwyższeo lotu

f.e. calligraphy of the highest order

dd
九故十親

jiǔ gù shí qīn

dd
九關虎豹

jiǔ guān hǔ bào

dd
久慣牢成

jiǔ guàn láo chéng

dd
久慣老誠

jiǔ guàn lǎo chéng

dd
久歸道山

jiǔ guī dào shān

dd
酒酣耳熱

jiǔ hān ěr rè

dostać wypieków od picia wina

flushed with wine

dd
酒酣耳熟

jiǔ hān ěr shú

dd
久旱逢甘雨

jiǔ hàn féng gān yǔ

id. satisfy a long-felt need

dd
九行八業

jiǔ háng bā yè

dd
九合一匡

jiǔ hé yī kuāng

dd
酒後茶餘

jiǔ hòu chá yú

dd
酒後失言

jiǔ hòu shī yán

powiedzieć coś źle po pijanemu

say sth. wrong when drunk

dd
酒後無德

jiǔ hòu wú dé

dd
酒虎詩龍

jiǔ hǔ shī lóng

dd
久懷慕藺

jiǔ huái mù lìn

dd
九回腸斷

jiǔ huí cháng duàn

dd
九閽虎豹

jiǔ hūn hǔ bào

dd
久假不歸

jiǔ jiǎ bù guī

nie oddać czegoś dawno pożyczonego

fail to return sth. long borrowed

dd
九間朝殿

jiǔ jiān cháo diàn

dd
九間大殿

jiǔ jiān dà diàn

dd
九江八河

jiǔ jiāng bā hé

dd
久經風霜

jiǔ jīng fēng shuāng

f.e. experience all sorts of hardships

dd
久久不忘

jiǔ jiǔ bù wàng

dd
九九歸一

jiǔ jiǔ guī yī

w podsumowaniu, na zakończenie

in the final analysis; after all

dd
九九歸原

jiǔ jiǔ guī yuán

powrócić do oryginału; powrócić do punktu startu

go back to the original; return to where it started

dd
久居人下

jiǔ jū rén xià

f.e. remain long in a subordinate position

dd
酒闌人散

jiǔ lán rén sàn

kończą się napitki. a goście odchodzą

liquor is running out and guests are departing

dd
久歷風塵

jiǔ lì fēng chén

f.e. have had a life of sin for a long time (of a woman)

dd
九烈三貞

jiǔ liè sān zhēn

f.e. 〈trad.〉 have a sharp sense of honor

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.