Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
舉止不凡

jǔ zhǐ bù fán

dd
舉止大方

jǔ zhǐ dà fāng

mieć w sobie dostojność i powagę

have a dignified air

dd
舉止失措

jǔ zhǐ shī cuò

dd
舉止嫻雅

jǔ zhǐ xián yǎ

dd
舉止言談

jǔ zhǐ yán tán

f.e. one's behavior and conversation

dd
舉止自若

jǔ zhǐ zì ruò

dd
舉踵思慕

jǔ zhǒng sī mù

dd
舉踵思望

jǔ zhǒng sī wàng

dd
舉重若輕

jǔ zhòng ruò qīng

dd
舉足輕重

jǔ zú qīng zhòng

f.e. play a decisive role

dd
九洲四海

jiǔ zhōu sì hǎi

dd
九轉功成

jiǔ zhuàn gōng chéng

dd
九宗七祖

jiǔ zōng qī zǔ

dd
酒足飯飽

jiǔ zú fàn bǎo

f.e. drink and eat to one's heart's content

dd
酒醉飯飽

jiǔ zuì fàn bǎo

dd
借題發揮

jiè tí fā huī

f.e. seize on sth. to beat own drum

dd
疥癬之疾

jiè xuǎn zhī jí

dd
解衣衣人

jiè yī yī rén

dd
敬陳管見

jìng chén guǎn jiàn

dd
脛大於股

jìng dà yú gǔ

dd
競短爭長

jìng duǎn zhēng cháng

dd
敬而遠之

jìng ér yuǎn zhī

zostać w należytym dystansie od kogoś/czegoś

stay at a respectful distance from sb.-sth.

dd
鏡分鸞鳳

jìng fēn luán fèng

dd
敬恭桑梓

jìng gōng sāng zǐ

dd
靜觀默察

jìng guān mò chá

dd
鏡花水月

jìng huā shuǐ yuè

id. an illusion

dd
靜極思動

jìng jí sī dòng

f.e. When idle for too long, one thinks of resuming active life.

dd
敬姜猶績

jìng jiāng yóu jì

dd
競今疏古

jìng jīng shū gǔ

dd
敬老慈少

jìng lǎo cí shǎo

dd
敬老慈幼

jìng lǎo cí yòu

dd
敬老慈穉

jìng lǎo cí zhì

dd
敬老憐貧

jìng lǎo lián pín

dd
敬老恤貧

jìng lǎo xù pín

dd
敬老尊賢

jìng lǎo zūn xián

szanować starszych i oddawać pokłon mądrych

respect the aged and honor the wise-worthy

dd
鏡裡採花

jìng lǐ cǎi huā

dd
鏡裡觀花

jìng lǐ guān huā

dd
鏡破釵分

jìng pò chāi fēn

dd
徑情直遂

jìng qíng zhí suì

f.e. as smoothly as one would wish

dd
徑情直行

jìng qíng zhí xíng

dd
靜如處女,動如脫兔

jìng rú chǔ nǚ dòng rú tuō tù

; id. as nimble as an escaping hare when going into action

dd
敬如上賓

jìng rú shàng bīn

dd
靜若處子,動若脫兔

jìng ruò chǔ zǐ dòng ruò tuō tù

dd
敬若神明

jìng ruò shén míng

f.e. worship sb.-sth.; make a fetish of sth.

dd
敬上愛下

jìng shàng ài xià

dd
敬上接下

jìng shàng jiē xià

dd
敬時愛日

jìng shí ài rì

dd
敬事不暇

jìng shì bù xiá

dd
敬事後食

jìng shì hòu shí

dd
敬授民時

jìng shòu mín shí

dd
敬授人時

jìng shòu rén shí

dd
敬天愛民

jìng tiān ài mín

dd
敬賢愛士

jìng xián ài shì

dd
敬賢禮士

jìng xián lǐ shì

respect wisdom and revere scholarship

dd
敬賢下士

jìng xián xià shì

dd
敬賢重士

jìng xián zhòng shì

dd
敬小慎微

jìng xiǎo shèn wēi

dd
敬謝不敏

jìng xiè bù mǐn

grzecznie odmówić prośbie; błągam o wybaczenie; przykromi, ale nie mogę tego zrobić

decline a request politely I beg to be excused; I'm sorry but I can't do it.

dd
徑行直遂

jìng xíng zhí suí

dd
靜言令色

jìng yán lìng sè

dd
靖言庸回

jìng yán yōng huí

dd
靜言庸違

jìng yán yōng wéi

dd
靖言庸違

jìng yán yōng wéi

dd
撧耳撓腮

juē ěr náo sāi

dd
撅天撲地

juē tiān pū dì

dd
敬業樂羣

jìng yè lè qún

dd
敬業樂群

jìng yè yào qún

f.e. respect work and enjoy company

dd
徑一周三

jìng yī zhōu sān

dd
靜影沉璧

jìng yǐng chén bì

dd
鏡圓璧合

jìng yuán bì hé

dd
經邦論道

jīng bāng lùn dào

dd
經幫緯國

jīng bāng wěi guó

dd
經邦緯國

jīng bāng wěi guó

dd
精兵簡政

jīng bīng jiǎn zhèng

f.e. crack troops and streamlined administration

dd
精兵強將

jīng bīng qiáng jiàng

f.e. crack troops and brilliant generals

dd
鯨波鱷浪

jīng bō è làng

dd
鯨波怒浪

jīng bō nù làng

dd
鯨波鼉浪

jīng bō tuó làng

dd
驚才風逸

jīng cái fēng yì

dd
驚才絕艷

jīng cái jué yàn

dd
驚才絶艷

jīng cái jué yàn

dd
精彩逼人

jīng cǎi bī rén

dd
驚採絕艷

jīng cǎi jué yàn

dd
精彩秀髮

jīng cǎi xiù fā

dd
荊釵布裙

jīng chāi bù qún

f.e. poor woman's clothing modest and virtuous woman

dd
精誠所至

jīng chéng suǒ zhì

To jest właśnie gdzie jest całkowita szczerość.

That is where one's absolute sincerity lies.

dd
精誠所至,金石為開

jīng chéng suǒ zhì jīn shí wéi kāi

to jest właśnie skończona szczerośćl szczerość może sprawić że metal i kamień pęknie

That is where one's absolute sincerity lies.; sincerity can make metal and stone crack

dd
精誠團結

jīng chéng tuán jié

f.e. unite with gung ho spirit

dd
精打細算

jīng dǎ xì suàn

uważne planowanie i ścisła kontrola budżetu

careful calculation and strict budgeting

dd
精雕細刻

jīng diāo xì kè

pracować nad czymś niestrudzenie

work at sth. meticulously

dd
驚愕失色

jīng è shī sè

dd
驚耳駭目

jīng ěr hài mù

dd
驚風駭浪

jīng fēng hài làng

f.e. fearful winds and terrific billows

dd
驚風怒濤

jīng fēng nù tāo

dd
精耕細作

jīng gēng xì zuò

f.e. intensive cultivation

dd
驚弓之鳥

jīng gōng zhī niǎo

n. an easily frightened person

dd
精貫白日

jīng guàn bái rì

dd
經國大業

jīng guó dà yè

dd
經國之才

jīng guó zhī cái

dd
驚鴻艷影

jīng hóng yàn yǐng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.