Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

近火先焦

jìn huǒ xiān jiāo

近交遠攻

jìn jiāo yuǎn gōng

進可替不

jìn kě tì bù

進可替否

jìn kě tì fǒu

噤口卷舌

jìn kǒu juǎn shé

噤口捲舌

jìn kǒu juǎn shé

進利除害

jìn lì chú hài

盡力而為

jìn lì ér wéi

f.e. do one's best

進祿加官

jìn lù jiā guān

awansować służbowo i otrzymywac większą pensję

advance in rank-position and salary

進旅退旅

jìn lǚ tuì lǚ

f.e. have no views of one's own work in concert 4-123

盡美盡善

jìn měi jìn shàn

盡其所長

jìn qí suǒ cháng

dać z siebie to co najlepsze

give one's best

盡其在我

jìn qí zài wǒ

robić wszystko co się może

do all one can

近親繁殖

jìn qīn fán zhí

chów wsobny

inbreeding

禁情割欲

jìn qíng gē yù

盡情盡理

jìn qíng jìn lǐ

進壤廣地

jìn rǎng guǎng dì

盡人皆知

jìn rén jiē zhī

f.e. be known to all; be common knowledge

進榮退辱

jìn róng tuì rǔ

盡如人意

jìn rú rén yì

sprawy rozwijają się zgodnie z życzeniami

things develop as wished

盡入彀中

jìn rù gòu zhōng

進鋭退速

jìn ruì tuì sù

浸潤之譖

jìn rùn zhī zèn

噤若寒蟬

jìn ruò hán chán

id. keep quiet out of fear

進善懲惡

jìn shàn chéng è

進善懲奸

jìn shàn chéng jiān

進善黜惡

jìn shàn chù è

盡善盡美

jìn shàn jìn měi

byc szczytem doskonałości

be the acme of perfection

進善退惡

jìn shàn tuì è

禁舍開塞

jìn shě kāi sāi

進身之階

jìn shēn zhī jiē

n. stepping-stone to higher status

盡釋前嫌

jìn shì qián xián

zupełnie zapomnieć o dawnych urazach

entirely forget old grudges

近水樓臺

jìn shuǐ lóu tái

pawilon nad brzegiem, korzystna pozycja, punkt strategiczny

waterfront pavilion, favorable position; point of vantage

近水樓臺先得月

jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè

f.e. waterfront pavilion favorable position; point of vantage ; ?

盡思極心

jìn sī jí xīn

進思盡忠,退思補過

jìn sī jìn zhōng tuì sī bǔ guò

myśleć w tecz i naprawić błędy

think back and amend errors

盡態極妍

jìn tài jí yán

f.e. beauty shown to the best advantage

進退跋疐

jìn tuì bá zǔ

進退出處

jìn tuì chū chǔ

進退觸藩

jìn tuì chù fān

進退觸籬

jìn tuì chù lí

進退迍邅

jìn tuì chù zǔ

進退觸籓

jìn tuì chù zǔ

進退存亡

jìn tuì cún wáng

進退狐疑

jìn tuì hú yí

進退可度

jìn tuì kě dù

進退可否

jìn tuì kě fǒu

進退狼狽

jìn tuì láng bèi

進退兩端

jìn tuì liǎng duān

進退路窮

jìn tuì lù qióng

進退履繩

jìn tuì lǚ shéng

進退榮辱

jìn tuì róng rǔ

進退失措

jìn tuì shī cuò

進退失據

jìn tuì shī jù

f.e. in a dilemma in a hopeless position

進退失踞

jìn tuì shī jù

進退失所

jìn tuì shī suǒ

進退失圖

jìn tuì shī tú

進退首鼠

jìn tuì shǒu shǔ

進退雙難

jìn tuì shuāng nán

進退損益

jìn tuì sǔn yì

進退亡據

jìn tuì wáng jù

進退維谷

jìn tuì wéi gǔ

f.e. caught on a dilemma

進退惟穀

jìn tuì wéi gǔ

進退唯谷

jìn tuì wéi gǔ

進退維亟

jìn tuì wéi jí

進退維艱

jìn tuì wéi jiān

進退惟咎

jìn tuì wéi jiù

進退為難

jìn tuì wéi nán

進退無措

jìn tuì wú cuò

進退無據

jìn tuì wú jù

進退無路

jìn tuì wú lù

f.e. have no alternative

進退無門

jìn tuì wú mén

進退無所

jìn tuì wú suǒ

進退無途

jìn tuì wú tú

進退無依

jìn tuì wú yī

進退消長

jìn tuì xiāo cháng

進退消息

jìn tuì xiāo xī

進退應矩

jìn tuì yīng jǔ

進退有常

jìn tuì yǒu cháng

進退有度

jìn tuì yǒu dù

進退有節

jìn tuì yǒu jié

進退裕如

jìn tuì yù rú

進退中繩

jìn tuì zhōng shéng

進退中度

jìn tuì zhòng dù

禁網疏闊

jìn wǎng shū kuò

進賢拔能

jìn xián bá néng

進賢黜惡

jìn xián chù è

進賢黜奸

jìn xián chù jiān

進賢黜佞

jìn xián chù nìng

進賢達能

jìn xián dá néng

進賢進能

jìn xián jìn néng

進賢屏惡

jìn xián píng è

進賢任能

jìn xián rèn néng

進賢退奸

jìn xián tuì jiān

進賢退佞

jìn xián tuì nìng

進賢退愚

jìn xián tuì yú

進賢興功

jìn xián xīng gōng

進賢用能

jìn xián yòng néng

近鄉情怯

jìn xiāng qíng qiè

czuć niepokuj przy powrocie do swoich rodzinnych stron po długiej nieobecności

f.e. feel anxious when approaching one's native place after many years of absence

盡心竭力

jìn xīn jié lì

włożyć w coś serce i duszę

f.e. put one's heart and soul into sth.

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom