Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
狡兔死,良犬烹

jiǎo tù sǐ liáng quǎn pēng

dd
矯枉過當

jiǎo wǎng guò dāng

dd
矯枉過正

jiǎo wǎng guò zhèng

f.e. overcorrect; hypercorrection

dd
撟枉過正

jiǎo wǎng guò zhèng

dd
矯枉過直

jiǎo wǎng guò zhí

dd
矯枉過中

jiǎo wǎng guò zhōng

dd
矯尾厲角

jiǎo wěi lì jiǎo

dd
矯邪歸正

jiǎo xié guī zhèng

dd
腳心朝天

jiǎo xīn cháo tiān

dd
狡焉思逞

jiǎo yān sī chěng

dd
狡焉思啟

jiǎo yān sī qǐ

dd
井底蛤蟆

jǐng dǐ há má

dd
井底鳴蛙

jǐng dǐ míng wā

dd
井底蝦蟇

jǐng dǐ xiā ma

dd
井底蝦蟆

jǐng dǐ xiā má

dd
井底之蛙

jǐng dǐ zhī wā

n. person with a very limited outlook

dd
井管拘墟

jǐng guǎn jū xū

dd
井井有法

jǐng jǐng yǒu fǎ

dd
井井有方

jǐng jǐng yǒu fāng

dd
井井有條

jǐng jǐng yǒu tiáo

f.e. shipshape; methodical

dd
井井有序

jǐng jǐng yǒu xù

dd
井井有緒

jǐng jǐng yǒu xù

dd
井臼親操

jǐng jiù qīn cāo

wypełniać domowe obowiązki

do one's own domestic chores

dd
警憒覺聾

jǐng kuì jué lóng

dd
井然有條

jǐng rán yǒu tiáo

dd
憬然有悟

jǐng rán yǒu wù

dd
井然有序

jǐng rán yǒu xù

f.e. in order; orderly

dd
景入桑榆

jǐng rù sāng yú

dd
景升豚犬

jǐng shēng tún quǎn

dd
井水不犯河水

jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ

Ja będę pilnował swoich spraw, a ty pilnuj swoich.

I'll mind my own business, you mind yours.

dd
井蛙醯雞

jǐng wā xī jī

dd
井蛙之見

jǐng wā zhī jiàn

dd
井渫不食

jǐng xiè bù shí

dd
家敗人亡

jiā bài rén wáng

dd
浹背汗流

jiā bèi hàn liú

zalewać się potem

stream with sweat; perspire all over

dd
佳兵不祥

jiā bīng bù xiáng

dd
家藏戶有

jiā cáng hù yǒu

dd
家常便飯

jiā cháng biàn fàn

f.e. home style food; simple meal common occurrence; routine

dd
家常茶飯

jiā cháng chá fàn

dd
家長禮短

jiā cháng lǐ duǎn

dd
家長里短

jiā cháng lǐ duǎn

dd
家常裏短

jiā cháng lǐ duǎn

dd
家成業就

jiā chéng yè jiù

dd
家醜不可外談

jiā chǒu bù kě wài tán

dd
家醜不可外揚

jiā chǒu bù kě wài yáng

nie pierz swoich brudów w miejscu publicznym

don't wash your dirty linen in public

dd
家傳戶頌

jiā chuán hù sòng

dd
家傳戶誦

jiā chuán hù sòng

dd
家傳人誦

jiā chuán rén sòng

dd
夾袋人物

jiā dài rén wù

dd
家道從容

jiā dào cōng róng

dd
家道消乏

jiā dào xiāo fá

dd
家道小康

jiā dào xiǎo kāng

f.e. be comfortably off

dd
家道中落

jiā dào zhōng luò

f.e. suffer a decline in family fortunes

dd
枷脰械手

jiā dòu xiè shǒu

dd
佳兒佳婦

jiā ér jiā fù

dd
家翻宅亂

jiā fān zhái luàn

f.e. There is no peace in the house.

dd
家煩宅亂

jiā fán zhái luàn

dd
家反宅亂

jiā fǎn zhái luàn

dd
葭莩之親

jiā fú zhī qīn

odlegli krewni

distant relatives

dd
加官進爵

jiā guān jìn jué

進-晉 进-晋 id. advance in rank-position; promotion

dd
加官進祿

jiā guān jìn lù

awansować w pozycji i pensji

advance in rank-position and salary

dd
家雞野鶩

jiā jī yě wù

żona i kochanka; relacje pozamałzeńskie

wife and mistress extramarital relations

dd
家雞野雉

jiā jī yě zhì

żona i kochanka; stosunki pozamałżeńskie

wife and mistress; extramarital relations

dd
家給民足

jiā jǐ mín zú

dd
家給人足

jiā jǐ rén zú

f.e. affluent society

dd
家驥人璧

jiā jì rén bì

dd
家家戶戶

jiā jiā hù hù

r.f. each and every family; every household

dd
加減乘除

jiā jiǎn chéng chú

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

addition, subtraction, multiplication, and division

dd
家見戶說

jiā jiàn hù shuō

dd
家累千金,坐不垂堂

jiā lěi qiān jīn zuò bù chuí táng

trzymać się z dala od niebezpieczeństw

Stay out of harm's way

dd
家累千金

jiā lèi qiān jīn

dd
浹淪肌髓

jiā lún jī suǐ

dd
家貧親老

jiā pín qīn lǎo

dd
家貧如洗

jiā pín rú xǐ

f.e. be in extreme poverty

dd
家破人離

jiā pò rén lí

dd
家破人亡

jiā pò rén wáng

czyjaś rodzina rozbita a jej członkowie rozproszeni.

One's family is broken up and its members are dispersed.

dd
家破身亡

jiā pò shēn wáng

dd
夾七夾八

jiā qī jiā bā

niespójny, zamotany, w konfuzji

f.e. incoherent; confused

dd
夾槍帶棒

jiā qiāng dài bàng

dd
夾槍帶棍

jiā qiāng dài gùn

dd
佳人薄命

jiā rén bó mìng

dd
佳人才子

jiā rén cái zǐ

uzdolnieni uczeni i piękne kobiety (w chińskich powieściach)

f.e. gifted scholars and beautiful ladies (in Chinese romances)

dd
加人一等

jiā rén yī děng

be a cut above others

dd
家散人亡

jiā sàn rén wáng

dd
挾勢弄權

jiā shì nòng quán

dd
家書抵萬金

jiā shū dǐ wàn jīn

f.e. A letter from home is worth ten thousand pieces of gold.

dd
浹髓淪膚

jiā suǐ lún fū

dd
浹髓淪肌

jiā suǐ lún jī

dd
家徒壁立

jiā tú bì lì

dd
家徒四壁

jiā tú sì bì

f.e. be utterly destitute; be extremely poor

dd
家亡國破

jiā wáng guó pò

Ojczyzna pokonana, a dom stracony

One's country is defeated and one's home is lost.

dd
家無常禮

jiā wú cháng lǐ

dd
家無儋石

jiā wú dàn shí

żyć na krawędzi głodu

live from hand to mouth

dd
家無斗儲

jiā wú dòu chǔ

dd
家無二主

jiā wú èr zhǔ

f.e. A house can't have two masters.

dd
加膝墜泉

jiā xī zhuì quán

dd
加膝墜淵

jiā xī zhuì yuān

id. 〈wr.〉 appoint-dismiss a person at one's own will

dd
家弦戶誦

jiā xián hù sòng

dd
家學淵源

jiā xué yuān yuán

f.e. (from) family of scholars

dd
嘉言善行

jiā yán shàn xíng

f.e. fine words and deeds

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.