Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
蠅攢蟻附

yíng cuán yǐ fù

dd
蠅攢蟻聚

yíng cuán yǐ jù

dd
螢燈雪屋

yíng dēng xuě wū

dd
蠅飛蟻聚

yíng fēi yǐ jù

dd
蠅糞點玉

yíng fèn diǎn yù

f.e. a fly in the ointment

dd
迎風待月

yíng fēng dài yuè

dd
迎風冒雪

yíng fēng mào xuě

f.e. brave wind and snow

dd
迎風招展

yíng fēng zhāo zhǎn

być ciskanym przez wiatr we wszystkie strony

flutter in the wind

dd
蠅附驥尾而致千里

yíng fù jì wěi ér zhì qiān lǐ

dd
蠅集蟻附

yíng jí yǐ fù

dd
嬴奸買俏

yíng jiān mǎi qiào

dd
贏奸賣俏

yíng jiān mài qiào

dd
迎奸賣俏

yíng jiān mài qiào

f.e. please a treacherous person sexually

dd
贏金一經

yíng jīn yī jīng

dd
盈科後進

yíng kē hòu jìn

dd
迎來送往

yíng lái sòng wǎng

f.e. welcome visitors and see them off

dd
盈滿之咎

yíng mǎn zhī jiù

dd
迎門請盜

yíng mén qǐng dào

dd
蠅名蝸利

yíng míng wō lì

dd
盈篇累牘

yíng piān lěi dú

f.e. prolix; voluminous

dd
盈千累萬

yíng qiān lěi wàn

liczny, liczni

numerous

dd
迎刃冰解

yíng rèn bīng jiě

dd
迎刃而解

yíng rèn ér jiě

łatwy do rozwiązania; postępować bez napotkania oporu

be readily solved (of problems); advance without encountering resistance

dd
迎刃而理

yíng rèn ér lǐ

dd
迎刃立解

yíng rèn lì jiě

dd
迎刃以解

yíng rèn yǐ jiě

dd
迎神賽會

yíng shén sài huì

hałaśliwe festiwale dla lokalnych bóstw; procesja religijna

noisy festivals held in honor of local deities, an idolatrous procession

dd
蠅聲蛙躁

yíng shēng wā zào

dd
蠅聲蛙噪

yíng shēng wā zào

dd
蠅聲蚓竅

yíng shēng yǐn qiào

dd
營私罔利

yíng sī wǎng lì

dd
營私舞弊

yíng sī wǔ bì

praktykować łapówkarstwo

f.e. practice graft

dd
營私植黨

yíng sī zhí dǎng

dd
營私作弊

yíng sī zuò bì

dd
蠅隨驥尾

yíng suí jì wěi

dd
迎頭趕上

yíng tóu gǎn shàng

v.p. try hard to catch up

dd
迎頭痛擊

yíng tóu tòng jī

odeprzeć frontalny atak; przypuścić frontalny atak zanim przeciwnik się zorganizuje; zadawać ciosy wprost w przeciwnika

repulse a frontal assault; launch a frontal assult before the enemy has a chance to catch his breath; deal head-on blows

dd
蠅頭微利

yíng tóu wēi lì

f.e. petty-trifling profits

dd
蠅頭蝸角

yíng tóu wō jiǎo

dd
蠅頭小楷

yíng tóu xiǎo kǎi

n. minuscule handwritten characters

dd
蠅頭小利

yíng tóu xiǎo lì

marny, niewielki zysk

a pittance of a profit; a trifling profit

dd
迎新棄舊

yíng xīn qì jiù

f.e. abandon the old and welcome the new 34-12

dd
迎新送故

yíng xīn sòng gù

dd
迎新送舊

yíng xīn sòng jiù

f.e. welcome-usher in the new and send off the old

dd
營蠅斐錦

yíng yíng fēi jǐn

dd
營營苟苟

yíng yíng gǒu gǒu

dd
蠅營狗苟

yíng yíng gǒu gǒu

bezwstydnie szukać osobistych zysków

shamelessly seek personal gain

dd
蠅營鼠窺

yíng yíng shǔ kuī

dd
盈盈秋水

yíng yíng shuǐ qiū

smutne spojrzenie młodej panny

young lady's sad look

dd
盈盈一水

yíng yíng yī shuǐ

dd
蠅營蟻附

yíng yíng yǐ fù

dd
蠅營蟻聚

yíng yíng yǐ jù

dd
營營逐逐

yíng yíng zhú zhú

dd
盈則必虧

yíng zé bì kuī

When the highest point is reached, decline begins. waxing is necessarily followed by waning

dd
迂回曲折

yū huí qū zhé

f.e. full of twists and turns; circuitous; tortuous

dd
紆金曳紫

yū jīn yè zǐ

dd
紆佩金紫

yū pèi jīn zǐ

dd
紆青佩紫

yū qīng pèi zǐ

dd
紆青拖紫

yū qīng tuō zǐ

f.e. dress and ornaments of high officials

dd
紆青拕紫

yū qīng tuō zǐ

dd
迂談闊論

yū tán kuò lùn

dd
紆朱懷金

yū zhū huái jīn

dd
紆朱拖紫

yū zhū tuō zǐ

dd
紆朱曳紫

yū zhū yè zǐ

dd
紆尊降貴

yū zūn jiàng guì

f.e. condescend to simple men

dd
飲冰內熱

yǐn bīng nèi rè

dd
飲冰茹檗

yǐn bīng rú bò

the hard life of a widow be in straitened circumstances

dd
飲冰茹櫱

yǐn bīng rú bò

dd
飲冰食櫱

yǐn bīng shí bò

dd
飲冰食檗

yǐn bīng shí bò

dd
飲冰吞檗

yǐn bīng tūn bò

dd
引車賣漿

yǐn chē mài jiāng

dd
飲醇自醉

yǐn chún zì zuì

f.e. win sb.'s heart with one's virtue

dd
飲膽嘗血

yǐn dǎn cháng xuè

dd
引短推長

yǐn duǎn tuī cháng

dd
隱惡揚善

yǐn è yáng shàn

ignorować czyjeś błędy i chwalić zasługi

veil sb.'s faults and praise his merits

dd
引而不發

yǐn ér bù fā

być gotowy, jednak trzymać się z tyłu; pokazywać ludzim jak się coś robi, jednak nie robić tego zamiast nich

be prepared but hold back show people what to do without doing it for them

dd
引風吹火

yǐn fēng chuī huǒ

fan the flames excite or stir up trouble

dd
引狗入寨

yǐn gǒu rù zhai

dd
飲穀棲丘

yǐn gǔ qī qiū

dd
引古喻今

yǐn gǔ yù jīn

dd
引古證今

yǐn gǔ zhèng jīn

f.e. quote the past to explicate the present

dd
引鬼上門

yǐn guǐ shàng mén

dd
引過自責

yǐn guò zì zé

dd
引吭悲歌

yǐn háng bēi gē

dd
引吭高唱

yǐn háng gāo chàng

dd
引吭高歌

yǐn háng gāo gē

belt out a song

dd
引吭高聲

yǐn háng gāo shēng

dd
飲河滿腹

yǐn hé mǎn fù

dd
飲河鼴鼠

yǐn hé yǎn shǔ

dd
飲恨而終

yǐn hèn ér zhōng

f.e. die with bottled-up grievance

dd
飲恨吞聲

yǐn hèn tūn shēng

przetrzymać obrazy i razy; wytrzymywać cierpienie w milczeniu

endure insults and injuries; endure suffering in silence

dd
引虎拒狼

yǐn hǔ jù láng

dd
引虎入室

yǐn hǔ rù shì

dd
引虎自衛

yǐn hǔ zì wèi

dd
飲灰洗胃

yǐn huī xǐ wèi

dd
隱晦曲折

yǐn huì qū zhé

zagmatwane i nie wprost (o wypowiedzi)

veiled and roundabout (of a statement)

dd
引火燒身

yǐn huǒ shāo shēn

grzeczn. dokonać samokrytyki aby zachęcić innych do krytykowania; prosić się o kłopoty

pol. make a self-criticism to encourage criticism from others; ask for trouble

dd
隱跡埋名

yǐn jì mái míng

dd
隱介藏形

yǐn jiè cáng xíng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury