Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
於事無補

yú shì wú bǔ

nie pomaga to w sytuacji; to nic nie zmienia

It doesn't help the situation. It makes no difference to the matter.

dd
與世無爭

yú shì wú zhēng

trzymać się ponad światem

hold oneself aloof from world

dd
魚書雁帛

yú shū yàn bó

dd
魚書鴈帛

yú shū yàn bó

dd
魚書雁帖

yú shū yàn tiě

dd
魚書雁信

yú shū yàn xìn

dd
魚書鴈信

yú shū yàn xìn

dd
魚水和諧

yú shuǐ hé xié

żyć w harmonii, jak ryba w wodzie, małżeńska harmonia

live in harmony; like fish and water; marital harmony

dd
魚水深情

yú shuǐ shēn qíng

dd
魚水相歡

yú shuǐ xiāng huān

dd
魚水相投

yú shuǐ xiāng tóu

dd
輿死扶傷

yú sǐ fú shāng

dd
魚死網破

yú sǐ wǎng pò

id. a life-and-death struggle

dd
餘桃啖君

yú táo dàn jūn

dd
魚網鴻離

yú wǎng hóng lí

dd
魚尾雁行

yú wěi yàn xíng

dd
餘味無窮

yú wèi wú qióng

pozostawić trwałe i przyjemne wrażenia; posmak

leave a lasting and pleasant impression;aftertaste

dd
漁翁得利

yú wēng dé lì

f.e. sb. who profits from the conflict of two others

dd
漁翁之利

yú wēng zhī lì

dd
餘霞成綺

yú xiá chéng qǐ

dd
餘霞散綺

yú xiá sàn qǐ

dd
逾閑蕩檢

yú xián dàng jiǎn

nieodpowiednie (zw. seksualnie) zachowanie

licentious in conduct

dd
魚縣鳥竄

yú xiàn niǎo cuàn

dd
餘響繞梁

yú xiǎng rào liáng

dd
餘響遶梁

yú xiǎng rào liáng

dd
於心何忍

yú xīn hé rěn

Jak mogłeś tak postąpić?

How can you bear to do it?

dd
娛心悅目

yú xīn yuè mù

dd
餘腥殘穢

yú xīng cán huì

dd
餘業遺烈

yú yè yí liè

dd
餘音繚繞

yú yīn liáo rào

dd
餘音裊裊

yú yīn niǎo niǎo

muzyka długo się unosi w powietrzu po zakończeniu koncertu

The music lingered long after the performance ended.

dd
餘音繞梁

yú yīn rào liáng

f.e. the melody lingers on

dd
餘勇可賈

yú yǒng kě gǔ

nadal pełen energii; mieć nadal wolę walki

f.e. still full of energy-vitality; still have some fight left

dd
魚游沸鼎

yú yóu fèi dǐng

dd
魚游沸釜

yú yóu fèi fǔ

dd
魚游釜底

yú yóu fǔ dǐ

dd
魚游釜內

yú yóu fǔ nèi

dd
魚游釜中

yú yóu fǔ zhōng

f.e. be doomed

dd
魚游濠上

yú yóu háo shàng

dd
魚游燋釜

yú yóu zhuó fǔ

dd
魚魚雅雅

yú yú yǎ yǎ

dd
魚與熊掌

yú yǔ xióng zhǎng

dd
魚躍龍門

yú yuè lóng mén

id. pass a competitive examination

dd
魚躍鳶飛

yú yuè yuān fēi

dd
餘韻流風

yú yùn liú fēng

dd
愚者千慮,必有一得

yú zhě qiān lǜ bì yǒu yī dé

dd
愚者千慮,或有一得

yú zhě qiān lǜ huò yǒu yī dé

dd
愚者千慮,亦有一得

yú zhě qiān lǜ yì yǒu yī dé

dd
魚質龍文

yú zhì lóng wén

紋-文 纹 id. an inferior thing with an impressive appearance *

dd
予智予雄

yú zhì yú xióng

dd
餘子碌碌

yú zǐ lù lù

dd
饔飱不繼

yōng sūn bù jì

dd
饔飱不給

yōng sūn bù jǐ

dd
擁兵自固

yōng bīng zì gù

dd
撧耳揉腮

yōng ěr róu sāi

dd
庸耳俗目

yōng ěr sú mù

dd
擁篲救火

yōng huǐ jiù huǒ

dd
雍門刎首

yōng mén wěn shǒu

dd
庸人自擾

yōng rén zì rǎo

szczekać na księżyc; głupi ludzie sami tworzą sobie problemy

bark at the moon; stupid people create trouble for themselves

dd
雍容不迫

yōng róng bù pò

f.e. poised

dd
雍容大度

yōng róng dà dù

dd
雍容大雅

yōng róng dà yǎ

dd
雍容典雅

yōng róng diǎn yǎ

dd
雍容爾雅

yōng róng ěr yǎ

f.e. display poise and refinement

dd
雍容華貴

yōng róng huá guì

f.e. poised and stately; elegant and poised

dd
雍榮華貴

yōng róng huá guì

dd
雍容閑雅

yōng róng xián yǎ

dd
雍榮閑雅

yōng róng xián yǎ

dd
雍容雅步

yōng róng yǎ bù

f.e. calm and graceful steps

dd
雍榮雅步

yōng róng yǎ bù

dd
擁書百城

yōng shū bǎi chéng

dd
擁書南面

yōng shū nán miàn

dd
饔飧不飽

yōng sūn bù bǎo

dd
饔飧不給

yōng sūn bù jǐ

dd
饔飧不繼

yōng sūn bù jì

f.e. 〈wr.〉 not know where the next meal will come from

dd
饔飧不濟

yōng sūn bù jì

dd
擁霧翻波

yōng wù fān bō

dd
庸言庸行

yōng yán yōng xíng

f.e. commonplace words and deeds

dd
庸醫殺人

yōng yī shā rén

f.e. homicide by medical quackery

dd
庸庸碌碌

yōng yōng lù lù

r.f. very mediocre

dd
擁政愛民

yōng zhèng ài mín

(o armii) wspierać rząd i dbać o ludzi

support the government and cherish the people (spoken of the army)

dd
庸中皦皦

yōng zhōng bì tóng

dd
庸中佼佼

yōng zhōng jiǎo jiǎo

outstanding a giant among dwarfs

dd
冤沉海底

yuān chén hǎi dǐ

f.e. unable to get one's wrongs redressed

dd
鴛儔鳳侶

yuān chóu fèng lǚ

dd
鳶飛魚躍

yuān fēi yú yuè

f.e. natural freedom of things in the universe ?

dd
冤各有頭,債各有主

yuān gè yǒu tóu zhaigè yǒu zhǔ

dd
冤家路窄

yuān jiā lù zhǎi

wrogowie się spotykają; góra z górą się nie zejdzie

enemies often cross paths one can't avoid one's enemy

dd
冤家對頭

yuān jiaduì tóu

n. opponents bearing grudges-enmity; sworn enemies

dd
冤家路狹

yuān jialù xiá

dd
鳶肩豺目

yuān jiān chái mù

dd
鳶肩羔膝

yuān jiān gāo xī

dd
鳶肩鵠頸

yuān jiān hú jǐng

dd
眢井瞽人

yuān jǐng gǔ rén

dd
淵蜎蠖伏

yuān juān huò fú

dd
淵涓蠖濩

yuān juān huò hù

dd
淵謀遠略

yuān móu yuǎn lüè

dd
淵清玉絜

yuān qīng yù jié

dd
冤天屈地

yuān tiān qū dì

dd
淵停山立

yuān tíng shān lì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury