Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
對頭冤家

duì tóu yuān jiā

przeciwnicy mający zadawnione rachunki; zaprzysięgli wrogowie

opponents bearing grudges-enmity; sworn enemies

dd
對癥下藥

duì zhèng xià yào

dostosować lekarstwo do choroby; dostosowac środki zaradcze do sytuacji

suit the medicine to the illness suit one's methods to the situation

dd
大敵當前

dà dí dāng qián

zmierzyć się z potężnym wrogiem

faced with a formidable foe

dd
大動干戈

dà dòng gān gē

iść na wojnę; wdać się w walkę

go to war; get into a fight

dd
大恩大德

dà ēn dà dé

wielka dobroć

great kindness

dd
大而化之

dà ér huà zhī

niedbale, swobodnie

carelessly; casually; sloppily

dd
大發雷霆

dà fā léi tíng

być wściekłym, wpść w straszliwą złość

be furious; fly into a terrible rage

dd
大發議論

dà fā yì lùn

mówić za dużo

talk a lot

dd
大放厥詞

dà fàng jué cí

przechwalać się, gadać nonsensy

przechwalać się, gadać nonsensy

dd
大風大浪

dà fēng dà làng

wielka burza; wiatr i fale

great storms; wind and waves

dd
大腹便便

dà fù pián pián

brzuchaty, gruby

pot-bellied; paunchy; obese

dd
大功告成

dà gōng gào chéng

w końcu zakończyć; ukoronować coś sukcesem

have finally come to completion; be crowned with success

dd
大公無私

dà gōng wú sī

uczciwy i prostolinijny; niesamolubny

fair and square; unselfish

dd
大海撈針

dà hǎi lāo zhēn

szukać igły w stogu siana

look for a needle in a haystack

dd
大含細入

dà hán xì rù

(napisany) z zastosowaniem rozległej wiedzy i dogłębnych studiów

(written) with both extensive knowledge and profound scholarship

dd
大旱雲霓

dà hàn yún ní

coś dającego duże nadzieje

sth. yielding high hopes

dd
大好河山

dà hǎo hé shān

piękne góry i rzeki; czyjś ukochany kraj

beautiful rivers and mountains of a country; one's beloved motherland

dd
大呼小叫

dà hū xiǎo jiào

krzyczeć i awanturować się

shout and wrangle

dd
大吉大利

dà jí dà lì

szczęścia i pomyślności (życzenia)

good luck and great prosperity (an expression of good wishes)

dd
大計小用

dà jì xiǎo yòng

świetny plan ma mizerny rezultat

A good scheme has only a poor result

dd
大家閨秀

dà jiā guī xiù

kobieta w bogatej i wływowej rodzinie

maiden in a rich and influential family

dd
大江東去

dà jiāng dōng qù

Na wschód płynie rzeka Jangcy. Niepowstrzymana siła

Eastward flows the Yangtze River. an irresistible force

dd
大街小巷

dà jiē xiǎo xiàng

w całym mieście, w każdej ulicy i uliczce

all over the city; in every street and alley

dd
大驚失色

dà jīng shī sè

zblednąć ze strachu

turn pale with fright

dd
大驚小怪

dà jīng xiǎo guài

dużo zamieszania o coś zwyczajnego; robić niepotrzebne zamieszanie

much ado about sth. ordinary; make an unwarranted fuss

dd
大開眼界

dà kāi yǎn jiè

bardzo poszerzyć swoje horyzonty

greatly widen one's horizon-outlook

dd
大謬不然

dà miù bù rán

całkowicie pomylony

entirely mistaken

dd
大難不死

dà nàn bù sǐ

uciec śmierci w wielkiej katastrofie

escape from death in a great catastrophe

dd
大難臨頭

dà nàn lín tóu

stanąć naprzeciw wielkiej katastrofie

be faced with imminent catastrophe

dd
大逆不道

dà nì bù dào

zdrada, herezja, najgorsza zbrodnia, bunt

treason and heresy; worst offense; sedition

dd
大起大落

dà qǐ dà luò

zmienić się radykalnie

change radically

dd
大器晚成

dà qì wǎn chéng

wielkie narzędzie dojrzewa późno.. rzymu nie zbudowano w jeden dzień.

great minds mature slowly Rome wasn't built in a day

dd
大千世界

dà qiān shì jiè

(budd.) miliard wszechświatów, bezkresny wszechświat i kalejdoskopowy świat

1,000,000,000 universes; boundless universe the kaleidoscopic world

dd
大巧若拙

dà qiǎo ruò zhuō

Człowiek wielkiej mądrości często wygląda na głupkowatego

A person of great wisdom often seems slow witted.

dd
大權旁落

dà quán páng luò

utracić władzę na rzecz niżej stojących

lose power to others (usu. subordinates)

dd
大權在握

dà quán zài wò

dzierżyć berło

wield the scepter

dd
大殺風景

dà shā fēng jǐng

psuć zabawę innym

殺-煞 杀-煞 spoil the fun; be a wet blanket

dd
大煞風景

dà shā fēng jǐng

zepsuć zabawę, zepsuć nastrój

spoil the fun; be a wet blanket

dd
大事不糊塗

dà shì bù hú tú

jasno myśleć o sprawach wielkiej wagi

be clear-minded in dealing with matters of great importance

dd
大是大非

dà shì dà fēi

kardynalne kwestie dobra i zła

cardinal questions of right and wrong

dd
大事鋪張

dà shì pū zhāng

zrobić ekstrawagancki pokaz...

make an extravagant show of

dd
大勢所趨

dà shì suǒ qū

jak pokazuje bieg rzeczy

as the general trend indicates

dd
大勢已去

dà shì yǐ qù

Sytuacja jest poza możliwością ratunku (unormowania)

The situation is beyond salvation

dd
大手大腳

dà shǒu dà jiǎo

ekstrawagancki, rozrzutny

extravagant; wasteful

dd
大肆揮霍

dà sì huī huò

dopuścić sie ekstrawagancji

. launch out into extravagance

dd
大肆宣傳

dà sì xuān chuán

robić wielki hałas

make a big noise

dd
大同小異

dà tóng xiǎo yì

podobny, ale z drobnymi różnicami

similar with minor differences

dd
大興土木

dà xīng tǔ mù

rozpocząć wielką budowę

go in for large-scale construction

dd
大雅之堂

dà yǎ zhī táng

wyrafinowany smak

refined taste

dd
大有裨益

dà yǒu bì yì

o dużej korzyści

be of great advantage-benefit

dd
大有見地

dà yǒu jiàn dì

umieć skutecznie osądzać; mieć słuszny osąd

have good judgment

dd
大有可觀

dà yǒu kě guān

całkiem niezły

quite remarkable

dd
大雨傾盆

dà yǔ qīng pén

obfity deszcz, oberwanie chmury

heavy downpour; torrential rain

dd
大展宏圖

dà zhǎn hóng tú

zaprzęc swoje talenty do jakiegoś użytku, zrealizować swoje ambicje; osiągać sukces

put one's talents to use; realize one's ambition; ride the crest of success

dd
大展經綸

dà zhǎn jīng lún

użyć umiejętności rządzenia państwem do maksimum

put one's statecraft to full use

dd
大政方針

dà zhèng fāng zhēn

główna polityka (państwa); naczelny wyznacznik działania

fundamental policy (of a state); major policy

dd
大智大勇

dà zhì dà yǒng

wielka odwaga i mądrość

tremendous courage and wisdom

dd
大智若愚

dà zhì ruò yú

mądry wygląda na głupiego

The wise appears dumb.

dd
呆頭呆腦

dāi tóu dāi nǎo

wyglądać na przemęczonego, ogłupiałego

dull-looking

dd
代代相傳

dài dài xiāng chuán

przekazywać z pokolenia na pokolenie

pass on from generation to generation

dd
代人說項

dài rén shuō xiàng

zastąpić kogoś w zadeklarowaniu stanowiska, mówić za kogoś

intercede for someone; speak for someone

dd
待時而動

dài shí ér dòng

wyczekiwać na właściwy moment

bide one's time for the right moment

dd
戴天履地

dài tiān lǚ dì

wielka przysługa


Dosłownie: czyjaś przysługa jest wysoka jak niebo i twarda jak ziemia

great favor; one's favor as high as the sky and thick as the earth

dd
戴月披星

dài yuè pī xīng

wychodzić do pracy w polu przed świtem i wracać gdy już ciemno; podróżować pod księżycem i gwiazdami

go to work in the field before dawn and come home after dark; journey under the moon and stars

dd
待月西廂

dài yuè xī xiāng

czekać na kochanka pośród nocy

wait for one's lover in the night

dd
膽大包天

dǎn dà bāo tiān

wyjątkowo śmiały, bezczelny

extremely audacious

dd
膽喪魂消

dǎn sàng hún xiāo

utracić rozsądek ze strachu

be out of one's wits with fright

dd
膽小怕事

dǎn xiǎo pà shì

strachliwy i nadmiernie ostrożny

timid and overcautious

dd
蹈常襲故

dǎo cháng xí gù

ślepo naśladować konwencje i zwyczaje

follow conventions blindly

dd
倒持太阿

dǎo chí tài ā

oddać swoją władzę innej osobie na własne ryzyko

surrender power to another at one's peril

dd
倒海翻江

dǎo hǎi fān jiāng

płynąć z wielką siłą, powodować wiele tumultu

flow with great force, cause great tumult

dd
蹈矩循規

dǎo jǔ xún guī

przestrzegać reguł; dotykać (ale nie przekraczać) linii

follow rules; toe the line

dd
蹈襲覆轍

dǎo xí fù zhé

podążać tą samą drogą ku zgubie

follow the same old disastrous road

dd
蕩產傾家

dàng chǎn qīng jiā

roztrwonić odziedziczone bogactwa i zruinować rodzinę

squander inherited property and ruin the family

dd
蕩檢逾閑

dàng jiǎn yú xián

lekceważyć zasady i ograniczenia

disregard rules and limits

dd
蕩然無存

dàng rán wú cún

nic nie zostało, wszystko zruinowane

nothing left; everything ruined

dd
蕩析離居

dàng xī lí jū

arch. rozrzuceni z dala od swych domów

〈wr.〉 scattered far from their homes

dd
當場出彩

dāng chǎng chū cǎi

zrobić z siebie widowisko przed tłumem; zrobić pokaz na miejscu

make a spectacle of oneself before a crowd; give the show away on the spot

dd
當斷不斷

dāng duàn bù duàn

nie podjąć decyzji (na czas)

fail to make a decision

dd
當耳邊風

dāng ěr biān fēng

wchodzi jednym uchem a wychodzi drugim

in one ear and out the other

dd
當行出色

dāng háng chū sè

być mistrzem w swojej dziedzinie (specjalizacji)

excel in one's own field

dd
當機立斷

dāng jī lì duàn

podejmować szybkie decyzje

make prompt decisions

dd
當家作主

dāng jiā zuò zhǔ

być panem swoich własnych spraw

be master of one's own affairs

dd
當局者迷

dāng jú zhě mí

bezpośrednio zaangażowany nie jest obiektywny

one directly concerned lacks objectivity

dd
當局者迷,旁觀者清

dāng jú zhě mí páng guān zhě qīng

bezpośrednio zaangażowany nie jest obiektywny, a obserwujacy widzi jasno

one directly concerned lacks objectivity; a spectator-onlooker sees most clearly

dd
當頭棒喝

dāng tóu bàng hè

ostre ostrzeżenie; dać agresorowi zaskakujący cios na samym początku

sharp warning give aggressor a stunning blow at the start

dd
當軸處中

dāng zhóu chǔ zhōng

zajmować ważne stanowisko

hold an important official post

dd
斷髮紋身

duàn fā wén shēn

obciąć włosy i wytatuować ciało; mieć barbarzyńskie zwyczaje

cut one's hair short and tattoo one's body; have barbarous customs

dd
斷梗飄萍

duàn gěng piāo píng

błąkać się wokół

wander about

dd
斷簡殘編

duàn jiǎn cán biān

luźne kawałki tekstu

stray fragments of text

dd
斷頭將軍

duàn tóu jiāng jūn

generał, który raczej zginie niż się podda

a general who would rather die than yield

dd
斷袖之癖

duàn xiù zhī pǐ

męski homoseksualizm

male homosexuality

dd
斷章截句

duàn zhāng jié jù

zapożyczać urywki czyichś dzieł

take bits and pieces of sb.'s writing

dd
斷章取義

duàn zhāng qǔ yì

cytować ignorując kontekst

quote out of context; garble a statement

dd
斷子絕孫

duàn zǐ jué sūn

obyś umarł bezpotomnie

may you die without sons-progeny

dd
敵愾同仇

dí kài tóng chóu

walczyć przeciw wspólnemu wrogowi

fight against the common enemy

dd
滌瑕蕩垢

dí xiá dàng gòu

rozprawić się ze złymi zwyczajami i nawykami

eradicate bad habits and customs

dd
得不償失

dé bù cháng shī

nie warty wysiłku

not worth the effort

dd
得步進步

dé bù jìn bù

nigdy nie być zadowolonym; nadużywać uprzejmości innych

never be satisfied; take advantage of people's kindness

dd
端人正士

duān rén zhèng shì

osoba o wzniosłych zasadach

a high-principled person

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.