Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

竿頭一步

gān tóu yī bù

竿頭直上

gān tóu zhí shàng

have an uninterrupted career of advancement make constant progress in one's studies

幹霄凌雲

gān xiāo líng yún

甘心瞑目

gān xīn míng mù

甘心情原

gān xīn qíng yuán

甘心情願

gān xīn qíng yuàn

f.e. willingly and gladly

甘心如薺

gān xīn rú jì

肝心若裂

gān xīn ruò liè

甘心首疾

gān xīn shǒu jí

肝心塗地

gān xīn tú dì

甘言厚禮

gān yán hòu lǐ

隔岸觀火

gé àn guān huǒ

id. view sb.'s trouble with indifference

隔壁攛椽

gé bì cuān chuán

隔壁聽話

gé bì tīng huà

格不相入

gé bù xiāng rù

革帶移孔

gé dài yí kǒng

革凡成聖

gé fán chéng shèng

革凡登聖

gé fán dēng shèng

革風易俗

gé fēng yì sú

格高意遠

gé gāo yì yuǎn

格格不入

gé gé bù rù

f.e. incompatible with

格古通今

gé gǔ tōng jīn

革故鼎新

gé gù dǐng xīn

odrzucić stare i ustanowić nowe

discard the old and establish the new

革故立新

gé gù lì xīn

隔行如隔山

gé háng rú gé shān

być podzielonym na przegrody lub kategorie

be compartmentalized

革姦鏟暴

gé jiān chǎn bào

革舊從新

gé jiù cóng xīn

革舊鼎新

gé jiù dǐng xīn

革舊圖新

gé jiù tú xīn

革舊維新

gé jiù wéi xīn

革面斂手

gé miān liǎn shǒu

革面革心

gé miàn gé xīn

f.e. thoroughly repent and reform

革面悛心

gé miàn quān xīn

革面洗心

gé miàn xǐ xīn

repent and completely reform start life anew

革命創制

gé mìng chuàng zhì

革命反正

gé mìng fǎn zhèng

隔年皇曆

gé nián huáng lì

staromodny, przestarzały

outmoded obsolete

隔皮斷貨

gé pí duàn huò

隔牆有耳

gé qiáng yǒu ěr

the walls have ears beware of eavesdroppers

格殺不論

gé shā bù lùn

格殺弗論

gé shā fú lùn

格殺無論

gé shā wú lùn

格殺勿論

gé shā wù lùn

zabić na miejscu w imieniu prawa

kill on sight with the authority of the law

隔山買老牛

gé shān mǎi lǎo niú

隔世之感

gé shì zhī gǎn

n. as if a whole generation has passed

格天徹地

gé tiān chè dì

革圖易慮

gé tú yì lǜ

隔屋攛椽

gé wū cuān chuán

格物窮理

gé wù qióng lǐ

格物致知

gé wù zhì zhī

badać rzeczy i otaczający świat, rozszerzać wiedzę do granic poznania; studiować naturę rzeczy

to investigate things is to attain knowledge extend knowledge to the utmost ③study the nature of things

革邪反正

gé xié fǎn zhèng

革新變舊

gé xīn biàn jiù

革心易行

gé xīn yì xíng

隔靴爬癢

gé xuē pá yǎng

隔靴搔癢

gé xuē sāo yǎng

attempt an ineffective solution be way off the mark

隔靴抓癢

gé xuē zhuā yǎng

格於成例

gé yú chéng lì

甘言美語

gān yán měi yǔ

甘雨隨車

gān yǔ suí chē

各人自掃門前雪,莫管

gè rén zì sǎo mén qián xuě mò guǎn

cażdy pilnuje swoich spraw; nie wtrącać się do

everyone take care only of one's own business; do not meddle with

干雲蔽日

gān yún bì rì

Rosnąć ponad niebo i zasłaniac słońce

f.e. tower into the clouds and cover up the sun (of trees)

甘之如薺

gān zhī rú jì

甘之如飴

gān zhī rú yí

przyjmować przeciwności z uśmiechem

take adversity with a smile

甘之若素

gān zhī ruò sù

甘旨肥濃

gān zhǐ féi nóng

功高望重

gōng gāo wàng zhòng

f.e. highly meritorious and respected

功高震主

gōng gāo zhèn zhǔ

czyjeś wielkie osiągnięcia zagrażają pozycji szefa

One's great achievements jeopardize one's boss's position.

躬耕樂道

gōng gēng lè dào

公規密諫

gōng guī mì jiàn

供過於求

gōng guò yú qiú

f.e. supply exceeds demand

攻過箴闕

gōng guò zhēn què

恭賀新禧

gōng hè xīn xǐ

Szczęśliwego nowego roku!

Happy New Year

躬擐甲胄

gōng huàn jiǎ zhòu

攻疾防患

gōng jí fáng huàn

恭敬不如從命

gōng jìng bù rú cóng mìng

lepiej grzecznie przyjąć niż wyszukanie odmówić

f.e. better to accept deferentially than to decline courteously (on accepting gifts, etc. from one's elders)

恭敬桑梓

gōng jìng sāng zǐ

攻苦茹酸

gōng kǔ rú suān

攻苦食淡

gōng kǔ shí dàn

f.e. work hard and live plainly

攻苦食啖

gōng kǔ shí dàn

改步改玉

gǎi bù gǎi yù

改操易節

gǎi cāo yì jié

改朝換代

gǎi cháo huàn dài

zmienić dynastię/reżym

change the dynasty-regime

改朝換姓

gǎi cháo huàn xìng

改惡從善

gǎi è cóng shàn

naprawić swoje postępowanie

mend one's ways

改惡為善

gǎi è wéi shàn

改惡向善

gǎi è xiàng shàn

改惡行善

gǎi è xíng shàn

改而更張

gǎi ér gèng zhāng

改過不吝

gǎi guò bù lìn

改過從善

gǎi guò cóng shàn

改過遷善

gǎi guò qiān shàn

f.e. repent and be good

改過自新

gǎi guò zì xīn

f.e. turn over a new leaf

改過作新

gǎi guò zuò xīn

改換家門

gǎi huàn jiā mén

v.o. change the status of one's family

改換門閭

gǎi huàn mén lǘ

改換門楣

gǎi huàn mén méi

改換門庭

gǎi huàn mén tíng

改換頭面

gǎi huàn tóu miàn

改節易操

gǎi jié yì cāo

改柯易節

gǎi kē yì jié

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.