Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
鼓餒旗靡

gǔ něi qí mí

dd
鼓盆之戚

gǔ pén zhī qī

żal po stracie żony

grief at losing one's wife

dd
鼓旗相當

gǔ qí xiāng dāng

dd
骨肉離散

gǔ ròu lí sàn

dd
骨肉團圓

gǔ ròu tuán yuán

dd
骨肉未寒

gǔ ròu wèi hán

dd
骨肉相殘

gǔ ròu xiāng cán

f.e. fight among one's own people

dd
骨肉相連

gǔ ròu xiāng lián

tak ściśle złączone jak tkanka i krew

as closely linked as flesh and blood

dd
骨肉至親

gǔ ròu zhì qīn

dd
骨軟觔麻

gǔ ruǎn jīn má

dd
骨軟筋麻

gǔ ruǎn jīn má

dd
骨軟筋酥

gǔ ruǎn jīn sū

f.e. unnerved; enervated; unmanned; paralyzed

dd
骨軟肉酥

gǔ ruǎn ròu sū

dd
古色古香

gǔ sè gǔ xiāng

f.e. antique; quaint

dd
鼓舌掀簧

gǔ shé xiān huáng

dd
鼓舌揚唇

gǔ shé yáng chún

dd
鼓舌搖唇

gǔ shé yáo chún

f.e. spread rumors; gossip

dd
古聖先賢

gǔ shèng xiān xián

dd
古是今非

gǔ shì jīng fēi

dd
骨瘦如豺

gǔ shòu rú chái

dd
骨瘦如柴

gǔ shòu rú chái

f.e. bag of bones; emaciated

dd
骨瘦形銷

gǔ shòu xíng xiāo

f.e. become greatly emaciated

dd
鼓衰力盡

gǔ shuāi lì jìn

dd
骨騰肉飛

gǔ téng ròu fēi

dd
古往今來

gǔ wǎng jīn lái

f.e. through the ages; of all ages

dd
古為今用

gǔ wéi jīn yòng

f.e. make the past serve the present

dd
鼓吻奮爪

gǔ wěn fèn zhǎo

dd
鼓吻弄舌

gǔ wěn nòng shé

dd
鼓舞歡欣

gǔ wǔ huān xīn

elated

dd
鼓舞歡忻

gǔ wǔ huān xīn

dd
鼓舞人心

gǔ wǔ rén xīn

v.o. inspire-hearten-gladden the people's hearts

dd
古稀之年

gǔ xī zhī nián

dd
蠱心喪志

gǔ xīn sàng zhì

dd
瞽言萏議

gǔ yán dàn yì

dd
瞽言妄舉

gǔ yán wàng jǔ

dd
刮腸洗胃

guā cháng xǐ wèi

? i podrażnienie żołądka

〈med.〉 enteroclysis and gastrolavage

dd
刮地皮

guā dì pí

v.o. thrive on extortion

dd
瓜瓞綿綿

guā dié mián mián

arch. "oby wasze dzieci żyły w dostatku" (życzenia na ccertyfikacie zawarcia małżeństwa)

?wr.? have prosperous descendants (felicitation on a marriage certificate)

dd
瓜分鼎峙

guā fēn dǐng zhì

dd
瓜分豆剖

guā fēn dòu pōu

id. divide it like a melon

dd
瓜葛相連

guā gě xiāng lián

dd
刮垢磨光

guā gòu mó guāng

f.e. take pains to train a person or to improve oneself be meticulous and painstaking ③improve oneself ④polish-refine to attain perfection

dd
刮垢磨痕

guā gòu mó hén

dd
刮骨抽筋

guā gǔ chōu jīn

dd
刮骨去毒

guā gǔ qù dú

dd
呱呱墮地

guā guā duò dì

dd
呱呱墜地

guā guā zhuì dì

przyjść na ten świat (o dziecku); wydać pierwszy krzyk życia

come into this world (of a baby); make-raise the first cry of life

dd
瓜李之嫌

guā lǐ zhī xián

dd
瓜連蔓引

guā lián màn yǐn

dd
刮目相待

guā mù xiāng dài

traktować kogoś ze zwiększającym się respektem; podziwiać czyjś postęp i rozwój

treat sb. with increased respect; marvel at sb.'s progress-improvement

dd
刮目相見

guā mù xiāng jiàn

dd
詬龜呼天

gòu guī hū tiān

dd
垢面蓬頭

gòu miàn péng tóu

dd
詬如不聞

gòu rú bù wén

dd
刮目相看

guā mù xiāng kàn

treat sb. with increased respect marvel at sb.'s progress-improvement

dd
瓜皮搭李樹

guā pǐ dā lǐ shù

dd
瓜剖豆分

guā pōu dòu fēn

f.e. be partitioned

dd
瓜剖碁布

guā pōu qí bù

dd
瓜區豆分

guā qū dòu fēn

dd
固壁清野

gù bì qīng yě

dd
固步自封

gù bù zì fēng

故-固 f.e. complacent and conservative

dd
故步自封

gù bù zì fēng

konserwatywny i ostrożny

complacent and conservative

dd
故步自畫

gù bù zì huà

dd
顧此失彼

gù cǐ shī bǐ

have too much to handle at the same time attend to one thing and lose sight of another

dd
顧而言他

gù ér yán tā

dd
故封識

gù fēng shí

dd
顧復之恩

gù fù zhī ēn

pełna miłości opieka rodziców

one's parents' loving care

dd
故宮禾黍

gù gōng hé shǔ

dd
顧後瞻前

gù hòu zhān qián

dd
故技重演

gù jì chóng yǎn

dd
故伎重演

gù jì zhòng yǎn

f.e. play the same old tricks; be up to one's old tricks again

dd
故家喬木

gù jiā qiáo mù

dd
故劍情深

gù jiàn qíng shēn

pamiętać poprzednią żoną z czułością

remember a former wife with tender feelings

dd
故舊不棄

gù jiù bù qì

dd
顧慮重重

gù lǜ chóng chóng

zmartwienia nie mają końca; być pełnym obaw

have no end of worries; be full of misgivings

dd
顧名思義

gù míng sī yì

f.e. just as its name implies; as the term suggests

dd
故弄虛玄

gù nòng xū xuán

dd
故弄玄虛

gù nòng xuán xū

dd
顧盼多姿

gù pàn duō zī

dd
顧盼神飛

gù pàn shén fēi

f.e. a look of quick intelligence and soft refinement

dd
顧盼生輝

gù pàn shēng huī

dd
顧盼生姿

gù pàn shēng zī

patrzeć dookoła uwodzicielsko

look around seductively

dd
顧盼自豪

gù pàn zì háo

dd
顧盼自雄

gù pàn zì xióng

f.e. look about complacently

dd
顧前不顧後

gù qián bù gù hòu

działać pospiesznie; przeć naprzód bez względu na konsekwencje

act rashly; drive ahead without considering the consequences

dd
顧曲周郎

gù qǔ zhōu láng

koneser muzyki

connoisseur of music

dd
顧全大局

gù quán dà jú

v.o. consider the situation as a whole

dd
顧犬補牢

gù quǎn bǔ láo

dd
故人之意

gù rén zhī yì

dd
故入人罪

gù rù rén zuì

fałszywie oskarżać kogoś o przestępstwo

accuse sb. of a crime falsely

dd
固若金湯

gù ruò jīn tāng

f.e. strongly fortified; impregnable

dd
故甚其詞

gù shèn qí cí

dd
告朔餼羊

gù shuò xì yáng

id. do something perfunctorily

dd
故態復還

gù tài fù huán

dd
故態復萌

gù tài fù méng

f.e. slip back into one's old ways

dd
故態復作

gù tài fù zuò

dd
顧頭不顧尾

gù tóu bù gù wěi

dd
故土難離

gù tǔ nán lí

dd
故我依然

gù wǒ yī rán

my circumstances haven't changed much I'm still my old self 34-12

dd
顧小失大

gù xiǎo shī dà

f.e. neglect the large problem for petty considerations

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.