Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
鬼鬼祟祟

guǐ guǐ suì suì

dd
鬼話連篇

guǐ huà lián piān

dd
鬼計百端

guǐ jì bǎi duān

dd
鬼計多端

guǐ jì duō duān

dd
詭計多端

guǐ jì duō duān

dd
詭譎多變

guǐ jué duō biàn

dd
詭譎怪誕

guǐ jué guài dàn

dd
鬼瞰高明

guǐ kàn gāo míng

dd
鬼瞰其室

guǐ kàn qí shì

dd
鬼刻神劖

guǐ kè shén chán

dd
鬼哭狼嗥

guǐ kū láng háo

dd
鬼哭狼嚎

guǐ kū láng háo

dd
鬼哭神愁

guǐ kū shén chóu

dd
鬼哭神嚎

guǐ kū shén háo

dd
鬼哭神號

guǐ kū shén hào

dd
鬼哭神驚

guǐ kū shén jīng

dd
鬼哭粟飛

guǐ kū sù fēi

dd
鬼哭天愁

guǐ kū tiān chóu

dd
鬼爛神焦

guǐ làn shén jiāo

dd
鬼魅伎倆

guǐ mèi jì liǎng

dd
鬼迷心竅

guǐ mí xīn qiào

dd
詭秘莫測

guǐ mì mò cè

dd
鬼怕惡人

guǐ pà èr én

dd
鬼泣神嚎

guǐ qì shén háo

dd
鬼泣神號

guǐ qì shén hào

dd
鬼設神使

guǐ shè shén shǐ

dd
鬼神不測

guǐ shén bù cè

dd
鬼神莫測

guǐ shén mò cè

dd
鬼使神差

guǐ shǐ shén chāi

dd
鬼頭鬼腦

guǐ tóu guǐ nǎo

dd
鬼頭滑腦

guǐ tóu huá nǎo

dd
詭銜竊轡

guǐ xián qiè pèi

dd
鬼形怪狀

guǐ xíng guài zhuàng

dd
詭形奇制

guǐ xíng qí zhì

dd
佹形僪狀

guǐ xíng yù zhuàng

dd
詭雅異俗

guǐ yǎ yì sú

dd
詭言浮說

guǐ yán fú shuō

dd
鬼蜮伎倆

guǐ yù jì liǎng

dd
鬼蜮技倆

guǐ yù jì liǎng

dd
鬼吒狼嚎

guǐ zhà láng háo

dd
鬼吒狼嚎

guǐ zhà láng háo

dd
鬼抓狼嚎

guǐ zhuā láng háo

dd
國之干城

guó zhī gān chéng

dd
管中窺豹

guǎn zhōng kuī bào

dd
管中窺天

guǎn zhōng kuī tiān

dd
管仲隨馬

guǎn zhòng suí mǎ

dd
怪力亂神

guài lì luàn shén

dd
怪模怪樣

guài mó guài yàng

dd
怪聲怪氣

guài shēng guài qì

dd
貴不可言

guì bù kě yán

dd
貴不期驕

guì bù qī jiāo

dd
貴不召驕

guì bù zhào jiāo

dd
桂殿蘭宮

guì diàn lán gōng

dd
貴而賤目

guì ér jiàn mù

dd
貴耳賤目

guì ěr jiàn mù

dd
桂馥蘭香

guì fù lán xiāng

dd
桂宮蘭殿

guì gōng lán diàn

dd
貴古賤今

guì gǔ jiàn jīn

dd
貴冠履輕頭足

guì guān lǚ qīng tóu zú

dd
貴極人臣

guì jí rén chén

dd
貴賤高下

guì jiàn gāo xià

dd
貴賤無常

guì jiàn wú cháng

dd
貴賤無二

guì jiàn wú è er

dd
桂酒椒漿

guì jiǔ jiāo jiāng

dd
桂林杏苑

guì lín xìng yuàn

dd
桂林一枝

guì lín yī zhī

dd
劌目怵心

guì mù chù xīn

dd
劌目鉥心

guì mù xù xīn

dd
貴人多忘

guì rén duō wàng

dd
貴人多忘事

guì rén duō wàng shì

dd
貴人賤己

guì rén jiàn jǐ

dd
貴人善忘

guì rén shàn wàng

dd
貴少賤老

guì shǎo jiàn lǎo

dd
桂折蘭摧

guì shé lán cuī

dd
桂折一枝

guì shé yī zhī

dd
劌心怵目

guì xīn chù mù

dd
劌心刳肺

guì xīn kū fèi

dd
劌心刳腹

guì xīn kū fù

dd
劌心鉥腎

guì xīn xù shèn

dd
桂薪玉粒

guì xīn yù lì

dd
劌鉥肝腎

guì xù gān shèn

dd
劌鉥心腑

guì xù xīn fǔ

dd
貴陰賤璧

guì yīn jiàn bì

dd
桂玉之地

guì yù zhī dì

dd
貴遠鄙近

guì yuǎn bǐ jìn

dd
貴遠賤近

guì yuǎn jiàn jìn

dd
貴在知心

guì zài zhī xīn

dd
桂枝片玉

guì zhī piàn yù

dd
貴壯賤老

guì zhuàng jiàn lǎo

dd
寡不敵眾

guǎ bù dí zhòng

dd
寡不勝眾

guǎ bù shèng zhòng

dd
寡二少雙

guǎ èr shǎo shuāng

dd
寡鳧單鵠

guǎ fú dān hú

dd
寡鵠孤鸞

guǎ hú gū luán

dd
寡見少聞

guǎ jiàn shǎo wén

dd
寡見鮮聞

guǎ jiàn xiǎn wén

dd
寡廉鮮恥

guǎ lián xiǎn chǐ

dd
寡情薄意

guǎ qíng báo yì

dd
寡人之疾

guǎ rén zhī jí

dd
寡聞少見

guǎ wén shǎo jiàn

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.