Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

改柯易葉

gǎi kē yì yè

改口沓舌

gǎi kǒu tà shé

改梁換柱

gǎi liáng huàn zhù

改名換姓

gǎi míng huàn xìng

zmienić imię i nazwisko

change one's given name and surname

改名易姓

gǎi míng yì xìng

改曲易調

gǎi qǔ yì diào

改容易貌

gǎi róng yì mào

改是成非

gǎi shì chéng fēi

改俗遷風

gǎi sú qiān fēng

改天換地

gǎi tiān huàn dì

zmienić świat, przetworzyć stan naturalny świata

f.e. change the world; remake nature

改頭換面

gǎi tóu huàn miàn

dokonać powierzchownych zmian

id. make superficial changes

改頭換尾

gǎi tóu huàn wěi

改途易轍

gǎi tú yì zhé

改往修來

gǎi wǎng xiū lái

改弦更張

gǎi xián gēng zhāng

改弦易調

gǎi xián yì diào

改弦易張

gǎi xián yì zhāng

改弦易轍

gǎi xián yì zhé

改邪歸正

gǎi xié guī zhèng

改行從善

gǎi xíng cóng shàn

改行遷善

gǎi xíng qiān shàn

改行為善

gǎi xíng wéi shàn

改行自新

gǎi xíng zì xīn

改姓更名

gǎi xìng gēng míng

改姓易代

gǎi xìng yì dài

改玉改步

gǎi yù gǎi bù

改玉改行

gǎi yù gǎi xíng

改轅易轍

gǎi yuán yì zhé

膏車秣馬

gào chē mò mǎ

膏唇販舌

gào chún fàn shé

膏唇岐舌

gào chún qí shé

告貸無門

gào dài wú mén

告老還家

gào lǎo huán jiā

告老還鄉

gào lǎo huán xiāng

告老在家

gào lǎo zài jiā

告往知來

gào wǎng zhī lái

改張易調

gǎi zhāng yì diào

改轍易途

gǎi zhé yì tú

改政移風

gǎi zhèng yí fēng

改柱張弦

gǎi zhù zhāng xián

攻苦食儉

gōng kǔ shí jiǎn

功虧一簣

gōng kuī yī kuì

工力悉敵

gōng lì xī dí

宮鄰金虎

gōng lín jīn hǔ

公買公賣

gōng mǎi gōng mài

躬冒矢石

gōng mào shǐ shí

公門桃李

gōng mén táo lǐ

功名富貴

gōng míng fù guì

功名利祿

gōng míng lì lù

公明正大

gōng míng zhèng dà

恭默守靜

gōng mò shǒu jìng

公平合理

gōng píng hé lǐ

公平交易

gōng píng jiāo yì

公平無私

gōng píng wú sī

公平正直

gōng píng zhèng zhí

攻其不備

gōng qí bù bèi

攻其無備

gōng qí wú bèi

攻其一點,不及其餘

gōng qí yī diǎn bù jí qí yú

功若丘山

gōng ruò qiū shān

公事公辦

gōng shì gōng bàn

公是公非

gōng shì gōng fēi

攻守同盟

gōng shǒu tóng méng

公說公有理,婆說婆有

gōng shuō gōng yǒu lǐ pó shu

公說公有理,婆說婆有理

gōng shuō gōng yǒu lǐ pó shuō

公私兼顧

gōng sī jiān gù

公私交困

gōng sī jiāo kùn

高岸深谷

gāo àn shēn gǔ

高傲自大

gāo ào zì dà

高不成低不就

gāo bù chéng dī bù jiù

高不成,低不就

gāo bù chéng dī bù jiù

高不輳低不就

gāo bù còu dī bù jiù

高不湊低不就

gāo bù còu dī bù jiù

高不可登

gāo bù kě dēng

高不可攀

gāo bù kě pān

高步闊視

gāo bù kuò shì

高步通衢

gāo bù tōng qú

高步雲衢

gāo bù yún qú

高才大德

gāo cái dà dé

高才大學

gāo cái dà xué

高才疾足

gāo cái jí zú

高材疾足

gāo cái jí zú

高材捷足

gāo cái jié zú

高才捷足

gāo cái jié zú

高才絕學

gāo cái jué xué

高才絶學

gāo cái jué xué

高才遠識

gāo cái yuǎn shí

高才卓識

gāo cái zhuó shí

膏場繡澮

gāo cháng xiù kuài

高唱入雲

gāo chàng rù yún

高車駟馬

gāo chē sì mǎ

高城深池

gāo chéng shēn chí

高出一籌

gāo chū yī chóu

膏唇拭舌

gāo chún shì shé

膏唇試舌

gāo chún shì shé

高蹈遠舉

gāo dǎo yuǎn jǔ

高遏行雲

gāo è xíng yún

高而不危

gāo ér bù wēi

高飛遠遁

gāo fēi yuǎn dùn

高飛遠集

gāo fēi yuǎn jí

高飛遠舉

gāo fēi yuǎn jǔ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.