Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
改柯易葉

gǎi kē yì yè

dd
改口沓舌

gǎi kǒu tà shé

dd
改梁換柱

gǎi liáng huàn zhù

dd
改名換姓

gǎi míng huàn xìng

zmienić imię i nazwisko

change one's given name and surname

dd
改名易姓

gǎi míng yì xìng

dd
改曲易調

gǎi qǔ yì diào

dd
改容易貌

gǎi róng yì mào

dd
改是成非

gǎi shì chéng fēi

dd
改俗遷風

gǎi sú qiān fēng

dd
改天換地

gǎi tiān huàn dì

zmienić świat, przetworzyć stan naturalny świata

f.e. change the world; remake nature

dd
改頭換面

gǎi tóu huàn miàn

dokonać powierzchownych zmian

id. make superficial changes

dd
改頭換尾

gǎi tóu huàn wěi

dd
改途易轍

gǎi tú yì zhé

dd
改往修來

gǎi wǎng xiū lái

dd
改弦更張

gǎi xián gēng zhāng

dd
改弦易調

gǎi xián yì diào

dd
改弦易張

gǎi xián yì zhāng

dd
改弦易轍

gǎi xián yì zhé

dd
改邪歸正

gǎi xié guī zhèng

dd
改行從善

gǎi xíng cóng shàn

dd
改行遷善

gǎi xíng qiān shàn

dd
改行為善

gǎi xíng wéi shàn

dd
改行自新

gǎi xíng zì xīn

dd
改姓更名

gǎi xìng gēng míng

dd
改姓易代

gǎi xìng yì dài

dd
改玉改步

gǎi yù gǎi bù

dd
改玉改行

gǎi yù gǎi xíng

dd
改轅易轍

gǎi yuán yì zhé

dd
膏車秣馬

gào chē mò mǎ

dd
膏唇販舌

gào chún fàn shé

dd
膏唇岐舌

gào chún qí shé

dd
告貸無門

gào dài wú mén

dd
告老還家

gào lǎo huán jiā

dd
告老還鄉

gào lǎo huán xiāng

dd
告老在家

gào lǎo zài jiā

dd
告往知來

gào wǎng zhī lái

dd
改張易調

gǎi zhāng yì diào

dd
改轍易途

gǎi zhé yì tú

dd
改政移風

gǎi zhèng yí fēng

dd
改柱張弦

gǎi zhù zhāng xián

dd
攻苦食儉

gōng kǔ shí jiǎn

dd
功虧一簣

gōng kuī yī kuì

dd
工力悉敵

gōng lì xī dí

dd
宮鄰金虎

gōng lín jīn hǔ

dd
公買公賣

gōng mǎi gōng mài

dd
躬冒矢石

gōng mào shǐ shí

dd
公門桃李

gōng mén táo lǐ

dd
功名富貴

gōng míng fù guì

dd
功名利祿

gōng míng lì lù

dd
公明正大

gōng míng zhèng dà

dd
恭默守靜

gōng mò shǒu jìng

dd
公平合理

gōng píng hé lǐ

dd
公平交易

gōng píng jiāo yì

dd
公平無私

gōng píng wú sī

dd
公平正直

gōng píng zhèng zhí

dd
攻其不備

gōng qí bù bèi

dd
攻其無備

gōng qí wú bèi

dd
攻其一點,不及其餘

gōng qí yī diǎn bù jí qí yú

dd
功若丘山

gōng ruò qiū shān

dd
公事公辦

gōng shì gōng bàn

dd
公是公非

gōng shì gōng fēi

dd
攻守同盟

gōng shǒu tóng méng

dd
公說公有理,婆說婆有

gōng shuō gōng yǒu lǐ pó shu

dd
公說公有理,婆說婆有理

gōng shuō gōng yǒu lǐ pó shuō

dd
公私兼顧

gōng sī jiān gù

dd
公私交困

gōng sī jiāo kùn

dd
高岸深谷

gāo àn shēn gǔ

dd
高傲自大

gāo ào zì dà

dd
高不成低不就

gāo bù chéng dī bù jiù

dd
高不成,低不就

gāo bù chéng dī bù jiù

dd
高不輳低不就

gāo bù còu dī bù jiù

dd
高不湊低不就

gāo bù còu dī bù jiù

dd
高不可登

gāo bù kě dēng

dd
高不可攀

gāo bù kě pān

dd
高步闊視

gāo bù kuò shì

dd
高步通衢

gāo bù tōng qú

dd
高步雲衢

gāo bù yún qú

dd
高才大德

gāo cái dà dé

dd
高才大學

gāo cái dà xué

dd
高才疾足

gāo cái jí zú

dd
高材疾足

gāo cái jí zú

dd
高材捷足

gāo cái jié zú

dd
高才捷足

gāo cái jié zú

dd
高才絕學

gāo cái jué xué

dd
高才絶學

gāo cái jué xué

dd
高才遠識

gāo cái yuǎn shí

dd
高才卓識

gāo cái zhuó shí

dd
膏場繡澮

gāo cháng xiù kuài

dd
高唱入雲

gāo chàng rù yún

dd
高車駟馬

gāo chē sì mǎ

dd
高城深池

gāo chéng shēn chí

dd
高出一籌

gāo chū yī chóu

dd
膏唇拭舌

gāo chún shì shé

dd
膏唇試舌

gāo chún shì shé

dd
高蹈遠舉

gāo dǎo yuǎn jǔ

dd
高遏行雲

gāo è xíng yún

dd
高而不危

gāo ér bù wēi

dd
高飛遠遁

gāo fēi yuǎn dùn

dd
高飛遠集

gāo fēi yuǎn jí

dd
高飛遠舉

gāo fēi yuǎn jǔ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.