Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

奔走之友

bēn zǒu zhī yǒu

a friend at one's beck and call ?

奔走鑽營

bēn zǒu zuān yíng

半信不信

bàn xìn bù xìn

半夜三更

bàn yè sān gēng

głęboką nocą, późno w nocy

in depth of night; late at night

半疑半信

bàn yí bàn xìn

w połowie wierzyć, w połowie wątpić

half-believe, half-doubt

半真半假

bàn zhēn bàn jiǎ

częściowo prawdziwy i częściowo fałszywy; pół żartem pół serio

partly true, partly false half in jest, half in earnest

飽經風雨

bǎo jīng fēng yǔ

wychłostany przez wiatr i deszcz

furrowed by wind and rain

飽經世變

bǎo jīng shì biàn

飽經世故

bǎo jīng shì gù

wielce doświadczony w tym jak funkcjonuje świat

well-experienced in the ways of the world

飽經霜雪

bǎo jīng shuāng xuě

飽經憂患

bǎo jīng yōu huàn

przejść przez wielką ilość trudów

have gone through a great deal of misery

保境息民

bǎo jìng xī mín

飽練世故

bǎo liàn shì gù

榜上無名

bǎng shàng wú míng

fail to get listed on the roll of successful candidates

寶馬香車

bǎo mǎ xiāng chē

飽暖生淫欲

bǎo nuǎn shēng yín yù

飽暖思淫欲

bǎo nuǎn sī yín yù

rozwięzłość to częsta wada zamożnych

Debauchery is a common vice among the wealthy.

飽人不知餓人飢

bǎo rén bù zhī è rén jī

寶山空回

bǎo shān kōng huí

zmarnować okazję

waste an opportunity

飽食暖衣

bǎo shí nuǎn yī

have ample food and warm clothing

飽食終日

bǎo shí zhōng rì

stuff oneself (in idleness)

保泰持盈

bǎo tài chì yíng

utrzymać swoją pozycję przez wstrzemięźliwość, pozostać skromnym bez względu na osiągnięte bogactwo

maintain one's good position by restraint; remain modest in spite of one's fortune

飽饗老拳

bǎo xiǎng lào quán

飽學之士

bǎo xué zhī shì

an erudite scholar

飽以老拳

bǎo yǐ lǎo quán

dać komuś porządnego łupnia, zbić kogoś na kwaśne jabłko

give sb. a sound beating

包辦代替

bāo bàn dài tì

run things all by oneself without consultation

苞藏禍心

bāo cáng huò xīn

包藏禍心

bāo cáng huò xīn

harbor evil intentions

包藏奸心

bāo cáng jiān xīn

包打天下

bāo dǎ tiān xià

run the whole show

苞苴竿牘

bāo jū gān dú

包舉宇內

bāo jǔ yǔ nèi

包攬詞訟

bāo lǎn cí sòng

monopolize lawsuits as an attorney chase after lawsuits

包羅萬象

bāo luó wàn xiàng

zawierający wszystko (np. wszystkie opcje)

all-inclusive

包羅萬有

bāo luó wàn yǒu

褒善貶惡

bāo shàn biǎn è

glorify virtue and censure evil

包羞忍恥

bāo xiū rěn chǐ

褒衣博帶

bāo yī bó dài

〈wr.〉 dress of an ancient scholar

褒衣危冠

bāo yī wēi guān

保盈持泰

bǎo yíng chì tài

寶珠市餅

bǎo zhū shì bǐng

巴巴急急

bā bā jí jí

hastily; in a hurry

巴巴結結

bā bā jiē jiē

ledwo co; z kłopotami, z przerwami

haltingly 〈coll.〉; falteringly; barely succeed in handling sth.

巴巴劫劫

bā bā jié jié

八百孤寒

bā bǎi gū hán

?

八拜之交

bā bài zhī jiāo

zaprzysiężone braterstwo

sworn brotherhood

罷黜百家

bā chù bǎi jiā

expel-exclude all other factions

八窗玲瓏

bā chuāng líng lóng

八斗之才

bā dǒu zhī cái

a man of great talent

八方風雨

bā fāng fēng yǔ

八方呼應

bā fāng hū yìng

echo ze wszystkich stron

echo from all directions

八方支持

bā fāng zhī chí

八方支援

bā fāng zhī yuán

八府巡按

bā fǔ xún àn

扒高踩低

bā gāo cǎi dī

巴高望上

bā gāo wàng shàng

seek higher social status

巴高枝兒

bā gāo zhī ér

curry favor with influential people marry above

八公山上,草木皆兵

bā gōng shān shàng cǎo mù jiē bīng

?; imaginary fears

八紘同軌

bā hóng tóng guǐ

八荒之外

bā huāng zhī wài

八街九陌

bā jiē jiǔ mò

八九不離十

bā jiǔ bù lí shí

〈coll.〉 quite close; about right

八面見光

bā miàn jiàn guāng

grzeczny i o światłej mądrości

suave and worldly-wise

八面玲瓏

bā miàn líng lóng

być swobodnym w różnych społecznych niszach; dobry w adaptowaniu się do różnych środowisk

at home in various social settings; good at juggling many involvements

八面駛風

bā miàn shǐ fēng

八面受敵

bā miàn shòu dí

八面威風

bā miàn wēi fēng

wzbudzający podziw we wszystkich miejscach

awe-inspiring in all areas

八面瑩澈

bā miàn yíng chè

八面圓通

bā miàn yuán tōng

笨口拙舌

bèn kǒu zhuō shé

nieporadny w mowie

awkward in speech

笨鳥先飛

bèn niǎo xiān fēi

powolni zaczynają wcześnie

The slow need to start early.

坌鳥先飛

bèn niǎo xiān fēi

笨手笨腳

bèn shǒu bèn jiǎo

niezdarny

笨頭笨腦

bèn tóu bèn nǎo

stupid; slow-witted

笨嘴笨舌

bèn zuǐ bèn shé

tongue-tied

笨嘴拙舌

bèn zuǐ zhuō shé

八面張羅

bā miàn zhāng luo

八難三災

bā nàn sān zāi

巴前算後

bā qián suàn hòu

巴人下裡

bā rén xià lǐ

巴三覽四

bā sān lǎn sì

巴三攬四

bā sān lǎn sì

巴山度嶺

bā shān dù lǐng

巴山蜀水

bā shān shǔ shuǐ

Syczuan (region w Chinach)

Sichuan

巴山夜雨

bā shān yè yǔ

nadzieja na ponowne spotkanie przyjaciół

hope for reunion of friends

巴山越嶺

bā shān yuè lǐng

巴頭探腦

bā tóu tàn nǎo

八萬四千

bā wàn sì qiān

八仙過海

bā xiān guò hǎi

The Eight Immortals cross the sea.

八仙過海,各顯其能

bā xiān guò hǎi gè xiǎn qí néng

Ośmiu nieśmiertelnych przekracza morze, każdy okazuje swoje specjalne moce.

The Eight Immortals cross the sea; each shows his special powers and skills

八仙過海,各顯神通

bā xiān guò hǎi gè xiǎn shén tōng

Ośmiu Nieśmiertelnych przekracza morze, a każdy pokazuje swoje specjalne zdolności

The Eight Immortals cross the sea; each shows his special powers and skills

八音迭奏

bā yīn dié zòu

八音遏密

bā yīn è mì

八珍玉食

bā zhēn yù shí

八字打開

bā zì dǎ kāi

八字沒見一撇

bā zì méi jiàn yī piě

Nie ma jeszcze znaku, że cokolwiek się zaczęło dziać.

There's not the slightest sign of anything happening yet.

八字沒一撇

bā zì méi yī piě

攙行奪市

There's not the slightest sign of anything happening yet.

不眠不休

bù mián bù xiū

Bez snu ani odpoczynku

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom