Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


朝齏暮鹽

朝齑暮盐

zhāo jī mù yán

wieść bardzo ciężkie życie

lead a very hard life

Szczegóły

朝氣蓬勃

朝气蓬勃

zhāo qì péng bó

pełny wigoru, pełny młodzieńczego ducha

full of vigor and vitality; full of youthful spirit

Szczegóły

朝秦暮楚

zhāo qín mù chǔ

kapryśny

f.e. fickle; capricious

Szczegóły

昭如日星

zhāo rú rì xīng

tak oczywisty jak słońce i gwiazdy

as obvious as the sun and the stars

Szczegóły

朝生暮死

zhāo shēng mù sǐ

efemeryczne istnienie, przemijanie

an ephemeral existence; transient

Szczegóły

朝聞夕改

朝闻夕改

zhāo wén xī gǎi

błyskawiczna poprawka

rapid amendment

Szczegóły

朝聞夕死

朝闻夕死

zhāo wén xī sǐ

być gotowym umrzeć aby tylko usłyszeć prawdę

willing to die to hear the truth

Szczegóły

招降納叛

招降纳叛

zhāo xiáng nà pàn

rekrutować dezerteró i zdrajców; oczekiwać uległych i przyjmowac przychylnych

recruit deserters and traitors; welcome the submissive and receive the favorable

Szczegóły

朝陽鳴鳳

朝阳鸣凤

zhāo yáng míng fèng

wyrażone na głos napomnienia

outspoken admonitions

Szczegóły

招搖撞騙

招摇撞骗

zhāo yáo zhuàng piàn

oszukiwać pozując na ważną osobę

swindle by posing as a VIP

Szczegóły

朝饔夕飧

zhāo yōng xī sūn

nie robić nic inego niż jeść i pić

do nothing but eat and drink

Szczegóły

仗勢欺人

仗势欺人

zhàng shì qī rén

wykorzystać władzę, siłę własną lub czyjąś aby zastraszać innych

take advantage of one's or sb. else's power to bully people

Szczegóły

乍暖還寒

乍暖还寒

zhà nuǎn hái hán

zrobić się cieplej, ale okazjonalnie powrócić do chłodów

become warmer but occasionally turn cool

Szczegóły

遮天蔽日

zhē tiān bì rì

zaćmić niebo i słońce; zakryć całe niebo

blot out the sky and the sun; cover all the sky

Szczegóły

遮天蓋地

遮天盖地

zhē tiān gài dì

ukryć-zakryć niebo i ziemię

blot out the sky and cover up the earth; cover the sky and earth

Szczegóły

真心真意

zhēn xīn zhēn yì

szczere życzenie zrobienia czegoś

genuine and sincere desire (to do sth.)

Szczegóły

真贓實犯

真赃实犯

zhēn zāng shí fàn

niezaprzeczalny dowód winy; materialny dowód przestępstwa

irrefutable proof of guilt; material evidence of a crime

Szczegóły

真知灼見

真知灼见

zhēn zhī zhuó jiàn

przenikliwy wgląd

penetrating insight

Szczegóły

沾沾自喜

zhān zhān zì xǐ

być zadowolonym z samego siebie

be pleased with oneself

Szczegóły

鑿鑿有據

凿凿有据

záo záo yǒu jù

wsparty nieobalalnymi dowodami

supported by irrefutable evidence

Szczegóły

賊人膽虛

贼人胆虚

zéi rén dǎn xū

mieć nieczyste sumienie; obawiać się zdemaskowania lub ujawnienia

have a guilty conscience; fear exposure

Szczegóły

掌上明珠

zhǎng shàng míng zhū

ukochana córka

beloved daughter

Szczegóły

長幼有序

长幼有序

zhǎng yòu yǒu xù

szacunek dla starszeństwa

respect for seniority

Szczegóły

摘句尋章

摘句寻章

zhāi jù xún zhāng

pisać kliszami bez oryginalności, bezcelowo trudzić się nad wysłowieniem myśli

write in clichés without originality, labor over the wording in a pointless manner

Szczegóły

張口結舌

张口结舌

zhāng kǒu jié shé

zabrakło (komuś) słów; gapić się z otwartymi ustami ze zdziwienia

be at loss for words; gape with astonishment

Szczegóły

張三李四

张三李四

zhāng sān lǐ sì

ktokolwiek, każdy

any Tom, Dick, or Harry (anyone, a set of nobodies)

Szczegóły

斬草除根

斩草除根

zhǎn cǎo chú gēn

zniszczyć korzenie i gałęzie; usunąć przyczynę problemu

destroy root and branch; eliminate the cause of a trouble

Szczegóły

斬釘截鐵

斩钉截铁

zhǎn dīng jié tiě

erzolytny i zdecydowany

resolute and decisive

Szczegóły

斬將搴旗

斩将搴旗

zhǎn jiàng qiān qí

ściąć głowy wrogim generałom i przejąć ich sztandary

behead enemy generals and capture their flags

Szczegóły

早出晚歸

早出晚归

zǎo chū wǎn guī

(o zajętej osobie) wychodzi wcześnie i wraca późno

go out early and return late (of a busy person)

Szczegóły

早占勿藥

早占勿药

zǎo zhān wù yào

(o chorym) wydobrzeć wcześnie; szybko wyzdrowieć; życzyć komuś wyzdrowienia

have gotten well early (of a sick person); get well very soon; wish sb. a speedy recovery from illness

Szczegóły

贊不絕口

赞不绝口

zàn bù jué kǒu

wylewnie chwalić

praise profusely

Szczegóły

贊嘆不已

赞叹不已

zàn tàn bù yǐ

być pełnym pochwał, chwalić

be full of praise

Szczegóły

造化小兒

造化小儿

zào huà xiǎo ér

los, przeznaczenie

fortune; destiny

Szczegóły

造極登峰

造极登峰

zào jí dēng fēng

osiągnąć szczyt doskonałości

reach the peak of perfection; reach the acme 34-12

Szczegóły

造謠惑眾

造谣惑众

zào yáo huò zhòng

szerzyć plotki aby zwodzić ludzi

spread rumors to confuse people

Szczegóły

造作矯揉

造作矫揉

zào zuò jiǎo róu

dotknięty (czymś negatywnym); sztuczny

affected; artificial

Szczegóły

甑塵釜魚

甑尘釜鱼

zēng chén fǔ yú

stan skrajnej nędzy

a state of stark poverty

Szczegóły

曾參殺人

曾参杀人

zēng shēn shā rén

plotki są przerażające

Rumors are dreadful.

Szczegóły

獐頭鼠目

獐头鼠目

zhāng tóu shǔ mù

godny pogardy, brzydki facet

contemptible, ugly fellow

Szczegóły

寓教於樂

寓教于乐

yù jiào yú lè

Uczyć i bawić jednocześnie.

Dosł. zawierać - naukę - poprzez - zabawę.

Szczegóły

不眠不休

bù mián bù xiū

Bez snu ani odpoczynku

Szczegóły

奸心畢露

奸心毕露

jiān xīn bì lù

[Wydobyć] czyjeś [złe] intencje na wierzch; także: czyjeś intencje wyszły na wierzch.

Szczegóły

仇亦可師

仇亦可师

chóu yì kě shī

Wróg także może być nauczycielem.

Dosł. wróg - także - może [być] - nauczyciel

Szczegóły

心誠則靈

心诚则灵

xīn chéng zé líng

Pracować tylko wtedy, gdy wierzy się w cel swojego wysiłku.

Szczegóły

志在必得

zh? z?i b? dé

być zdeterminowanym aby coś mieć/osiągnąć

be determined to have/win

Szczegóły

洎乎近世

jì hū jìn shì

aż do czasów niedawnych (arch.)

until recent times (wr.)

Szczegóły

修身自省

xiūshēnzìxǐng

kształtować swoje postępowanie przez introspekcję

look after one's conduct by self-examination; cultivate one's moral character by introspection

Szczegóły

修真养静

xiūzhēnyǎngjìng

osiągnąć prawdziwy spokój umysłu

achieve true peace of mind

Szczegóły

天不假人年

tiānbùjiǎrénnián

Niebo nie daje wystarczająco dużo czasu (aby czegoś dokonać)

God doesn't give sb. a life long enough (to accomplish a task/etc.)

Szczegóły

能騙就騙

能骗就骗

néng piàn jiù piàn

Możesz oszukać, to oszukaj

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.