Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

梧鳳之鳴

wú fèng zhī míng

無佛處稱尊

wú fó chù chēng zūn

無服之喪

wú fú zhī sàng

無服之殤

wú fú zhī shāng

無父無君

wú fù wú jūn

無根而固

wú gēn ér gù

無根無蒂

wú gēn wú dì

f.e. groundless

無根之木,無源之水

wú gēn zhī mù wú yuán zhī shuǐ

; n. sth. baseless-groundless

無功而祿

wú gōng ér lù

無功受祿

wú gōng shòu lù

f.e. get undeserved rewards

無故呻吟

wú gù shēn yín

無罣無礙

wú guà wú ài

無掛無礙

wú guà wú ài

無關大局

wú guān dà jú

nie wpływające na ogólną sytuację; nieważne, małego znaczenia

not affecting the general situation; insignificant; of little account

無關大體

wú guān dà tǐ

無關宏旨

wú guān hóng zhǐ

f.e. insignificant; minor; immaterial; unimportant

無關緊要

wú guān jǐn yào

bez znaczenia, nieważny

of no importance; immaterial

無關痛癢

wú guān tòng yǎng

bez znaczenia; nie przejęty

of no consequence; irrelevant; unconcerned

無官一身輕

wú guān yī shēn qīng

f.e. happily withdrawn from office

無何有鄉

wú hé yǒu xiāng

無何有之鄉

wú hé yǒu zhī xiāng

n. a world where nothing really exists

無恆安息

wú héng ān xī

無乎不可

wú hū bù kě

無毀無譽

wú huǐ wú yù

ani krytyka, ani pochwała, taki sobie

neither criticism nor praise; just so-so

無機可乘

wú jī kě chéng

f.e. have no chance to take advantage of

無稽之談

wú jī zhī tán

n. sheer nonsense

無稽之言

wú jī zhī yán

無計可奈

wú jì kě nài

無跡可求

wú jì kě qiú

無計可施

wú jì kě shī

nie mieć pomysłu na uratowanie sytuacji lub rozwiązanie problemu

f.e. be at one's wits' end

無際可尋

wú jì kě xún

無跡可尋

wú jì kě xún

無計奈何

wú jì nài hé

無計所奈

wú jì suǒ nài

無濟於事

wú jì yú shì

f.e. of no avail; to no effect

無家可奔

wú jiā kě bēn

無家可歸

wú jiā kě guī

f.e. wander about; homeless

吾家千里駒

wú jiā qiān lǐ jū

無家無室

wú jiā wú shì

無價之寶

wú jià zhī bǎo

n. priceless treasure; invaluable asset

無價之寳

wú jià zhī bǎo

無堅不摧

wú jiān bù cuī

f.e. be all-conquering

無堅不陷

wú jiān bù xiàn

無間冬夏

wú jiān dōng xià

無間可乘

wú jiān kě chéng

無間可伺

wú jiān kě sì

無間是非

wú jiàn shì fēi

nie robić różnicy między słusznym i niesłusznym

f.e. make no distinction between right and wrong

無疆之休

wú jiāng zhī xiū

無噍類矣

wú jiào lèi yǐ

無盡無窮

wú jìn wú qióng

無盡無休

wú jìn wú xiū

nieskończony, wiecznie trwający, nieograniczony etc.

f.e. endless; continuous; boundless; limitless

無精嗒彩

wú jīng dā cǎi

無精打采

wú jīng dǎ cǎi

無精打彩

wú jīng dǎ cǎi

f.e. listless; depressed

無脛而來

wú jìng ér lái

無脛而行

wú jìng ér xíng

無脛而至

wú jìng ér zhì

無脛而走

wú jìng ér zǒu

無舊無新

wú jiù wú xīn

無咎無譽

wú jiù wú yù

f.e. have neither fault to find nor praise to bestow

無拘無礙

wú jū wú ài

無拘無縛

wú jū wú fù

無拘無束

wú jū wú shù

nieograniczony; spontaniczny

unrestrained; unconstrained

無可比倫

wú kě bǐ lún

無可比擬

wú kě bǐ nì

f.e. incomparable

無可比象

wú kě bǐ xiàng

無可不可

wú kě bù kě

f.e. do as one pleases

無可非議

wú kě fēi yì

być czystym (brak oskarżeń)

be blameless; be beyond reproach

無可奉告

wú kě fèng gào

f.e. no comment

無可厚非

wú kě hòu fēi

f.e. give little cause for criticism

無可諱言

wú kě huì yán

nie da sie ukryć tego faktu

there is no hiding the fact

無可救藥

wú kě jiù yào

f.e. incorrigible; incurable

無可名狀

wú kě míng zhuàng

f.e. be unable to describe; be indescribable

無可柰何

wú kě nài hé

無可奈何

wú kě nài hé

nie mieć alternatywy

have no alternative

無可奈何花落去

wú kě nài hé huā luò qù

f.e. have no alternative ?

無可如何

wú kě rú hé

f.e. have no alternative

無可無不可

wú kě wú bù kě

v.p. not care one way or another; indecisive; uncertain

無可爭辯

wú kě zhēng biàn

f.e. indisputable; irrefutable

無可置辯

wú kě zhì biàn

f.e. indisputable; irrefutable

無可置喙

wú kě zhì huì

無可置疑

wú kě zhì yí

f.e. indubitable; undoubted

無空不入

wú kōng bù rù

無孔不入

wú kǒng bù rù

przeniknąć do każdego miejsca; dostać się przez każdy otwór

penetrate everywhere; get in by every opening

無孔不鑽

wú kǒng bù zuān

f.e. worm one's way into every crevice

無寇暴死

wú kòu bào sǐ

無愧衾影

wú kuì qīn yǐng

無了根蒂

wú legēn dì

無了無休

wú lewú xiū

nieskończony, nieustający

endless; ceaseless; continuous

無理取鬧

wú lǐ qǔ nào

f.e. stir up trouble wilfully

無立錐之地

wú lì zhuī zhī dì

f.e. very poor

無論如何

wú lùn rú hé

w każdym razie, w każdym przypadku, nie zważając na nic

in any case; at any rate; no matter what

無慮無思

wú lǜ wú sī

無慮無憂

wú lǜ wú yōu

無毛大蟲

wú máo dà chóng

無米之炊

wú mǐ zhī chuī

n. bricks made without straw id. impossible

無面目見江東父老

wú miàn mù jiàn jiāng dōng fù lǎo

無名火氣

wú míng huǒ qì

無名孽火

wú míng niè huǒ

無明無夜

wú míng wú yè

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom