Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

文武雙全

wén wǔ shuāng quán

f.e. versed in both military and civilian-literary matters

文武之道

wén wǔ zhī dào

文武之道,一張一弛

wén wǔ zhī dào yī zhāng yī chí

; f.e. tension alternating with relaxation

文獻之家

wén xiàn zhī jiā

文星高照

wén xīng gāo zhào

文行出處

wén xíng chū chǔ

文修武備

wén xiū wǔ bèi

文修武偃

wén xiū wǔ yǎn

4-123: f.e. lay aside the book for the gun

聞噎廢食

wén yē fèi shí

聞一知二

wén yī zhī èr

聞一知十

wén yī zhī shí

być uważnym, spostrzegać wiele; móc wydedukować wiele ze skromnych informacji

be perceptive-discerning; be able to deduce much from little information

文以載道

wén yǐ zài dào

Pisanie służy przekazaniu prawdy

Writing is for conveying truth.

文圓質方

wén yuán zhì fāng

文章蓋世

wén zhāng gài shì

文章經濟

wén zhāng jīng jì

文章巨公

wén zhāng jù gōng

文章鉅公

wén zhāng jù gōng

文章魁首

wén zhāng kuí shǒu

文章山斗

wén zhāng shān dòu

文章宿老

wén zhāng sù lǎo

文章星斗

wén zhāng xīng dòu

文章憎命

wén zhāng zèng mìng

talenty literackie z reguły zwiastują niefortunną przyszłość.

Literary talents are generally ill-starred.

文章宗工

wén zhāng zōng gōng

文章宗匠

wén zhāng zōng jiàng

文昭武穆

wén zhāo wǔ mù

文質彬彬

wén zhì bīn bīn

f.e. gentle; suave; urbane

文質斌斌

wén zhì bīn bīn

文治武功

Wén zhì wǔ gōng

osiągnięcia cywilne i wojskowe

cultural and military achievements

文治武力

wén zhì wǔ lì

文子同升

wén zǐ tóng shēng

文子文孫

wén zǐ wén sūn

文宗學府

wén zōng xué fǔ

五月披裘

wǔ yuè pī qiú

五月糶新穀

wǔ yuè tiào xīn gǔ

五蘊皆空

wǔ yùn jiē kōng

五臟六腑

wǔ zàng liù fǔ

f.e. vital organs

舞爪張牙

wǔ zhǎo zhāng yá

34-12: f.e. make threatening gestures

五洲四海

wǔ zhōu sì hǎi

f.e. all over the world

五子登科

wǔ zǐ dēng kē

瓦解冰消

wǎ jiě bīng xiāo

zniszczyć, rozpuścić się

disintegrate; dissolve

瓦解土崩

wǎ jiě tǔ bēng

f.e. disintegrate completely; fall apart; collapse; crumble

瓦解星散

wǎ jiě xīng sàn

瓦器蚌盤

wǎ qì bàng pán

瓦影龜魚

wǎ yǐng guī yú

瓦影之魚

wǎ yǐng huā yú

瓦玉集糅

wǎ yù jí róu

霧鎖煙迷

wù suǒ yān mí

勿忘在莒

wù wàng zài jǔ

勿謂言之不預也

wù wèi yán zhī bù yù yě

Nie mów, że nie zostałeś ostrzeżony

Don't say that you haven't been forwarned.

惡惡從短

wù wù cóng duǎn

f.e. decry evil without acting

無般不識

wú bān bù shí

無背無側

wú bèi wú cè

無邊風月

wú biān fēng yuè

n. boundless natural charms

無邊無際

wú biān wú jì

bezbrzeżny, beskresny

limitless; vast

無邊無沿

wú biān wú yán

無邊無垠

wú biān wú yín

無病呻吟

wú bìng shēn yīn

f.e. moan and groan without cause

無病自炙

wú bìng zì jiǔ

無補於事

wú bǔ yú shì

v.p. of no avail

無腸公子

wú cháng gōng zǐ

n. 〈wr.〉 crab

無腸可斷

wú cháng kě duàn

無恥之尤

wú chǐ zhī yóu

n. sth. brazen in the extreme

無出其右

wú chū qí yòu

niezrównany

peerless

無從置喙

wú cóng zhì huì

f.e. be impossible to intervene

無大不大

wú dà bù dà

無大無小

wú dà wú xiǎo

f.e. regardless of size disregard conventions as to status-age-etc.

吳帶當風

wú dài dāng fēng

無待蓍龜

wú dài shī guī

無黨無偏

wú dǎng wú piān

無德而稱

wú dé ér chēng

無敵天下

wú dí tiān xià

wszystko przezwyciężający; niezwyciężony

all-conquering; invincible

無適無莫

wú dí wú mò

無敵於天下

wú dí yú tiān xià

v.p. matchless; peerless; invincible

無的放矢

wú dì fàng shǐ

f.e. shoot at random

無地可容

wú dì kě róng

無地自處

wú dì zì chǔ

無地自厝

wú dì zì cuò

無地自容

wú dì zì róng

f.e. no place to hide; extremely ashamed

無顛無倒

wú diān wú dǎo

無冬曆夏

wú dōng lì xià

無冬無夏

wú dōng wú xià

cały rok

all year round

無洞掘蟹

wú dòng jué xiè

無動為大

wú dòng wéi dà

無動於中

wú dòng yú zhōng

無動於衷

wú dòng yú zhōng

f.e. indifferent; unmoved

無毒不丈夫

wú dú bù zhàng fū

stanie sie Kimś wymaga bezwzględności; Ten kto nie jest okrótny, nie jest prawdziwie wielkim.

to become sb. requires ruthlessness; One who is not ruthless is not a truly great man.

無獨有偶

wú dú yǒu ǒu

f.e. is not unique but has a double by coincidence *

無端生事

wú duān shēng shì

無惡不為

wú è bù wéi

無惡不造

wú è bù zào

無惡不作

wú è bù zuò

nie zatrzymać się przed żadnym złem

stop at no evil

無法無天

wú fǎ wú tiān

negować prawa ludzkie i boskie

defy laws human and divine

無方之民

wú fāng zhī mín

無風不起浪

wú fēng bù qǐ làng

nie ma dymu bez ognia

id. there's no smoke without fire

無風起浪

wú fēng qǐ làng

id. make a mountain out of a molehill

無風三尺浪

wú fēng sān chǐ làng

f.e. The sea voyage is full of risks.

無風生浪

wú fēng shēng làng

無風揚波

wú fēng yáng bō

無風作浪

wú fēng zuò làng

無縫天衣

wú féng tiān yī

bez skazy

34-12: f.e. flawless

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom